Hlavní navigace

CZ-NIC hledá provozovatele domény .cz. Zn: Jistý příjem zajištěn.

9. 12. 1998
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Sdružení CZ-NIC, z.s.p.o., které se má starat o doménu .cz, se zdá se konečně probudilo z letargie. Jako jeden z prvních počinů vyhlásilo výběrové řízení na nového provozovatele domény .cz, který bude obstarávat veškeré činnosti, související s registracemi, včetně fakturace.

Původně jsem chtěl na tomto místě komentovat podmínky, které NIC stanovil. Nakonec jsem se však rozhodl, že bude lepší nejprve zveřejnit materiál CZ-NICu v plném znění a pak teprve se snažit o nějaký komentář; pravděpodobně tedy zítra.


Vyzvání k nabídkám

Sdružení CZ.NIC z.s.p.o., se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6, se rozhodlo uzavřít smlouvu na vybudování a dlouhodobé zajištění provozu a správy systému registrace doménových jmen druhého stupně na internetu pod doménou nejvyššího stupně .cz (Systém).

Výběr provozovatele tohoto Systému bude zajišťován na základě jednostupňového veřejného výběrového řízení.
CZ.NIC z.s.p.o. (dále jen vyhlašovatel) vybízí tímto k předání nabídek na zajištění provozu a správy Systému dle technické specifikace, která je nedílnou součástí této poptávky a dalších podmínek uvedených v poptávce. Součástí poptávkových dokumetů jsou pokyny pro nabízející (Vřele doporučuji. Pozn. -man), návrh mandátní smlouvy (Tohle přímo nelze nečíst! Pozn. -man) a další poptávkové dokumenty.

Nabídka musí být poskytnuta v písemné formě a také v elektronické formě na disketě v těchto formátech:
 – Text: Microsoft Word
 – Tabulky: Microsoft Excel
 – Výkresy: Microsoft Excel

Vyhlašovatel s jediným vybraným kvalifikovaným nabízejícím, jehož nabídka vyhoví všem požadavkům, uzavře mandátní smlouvu.

Vyhlašovatel vydává poptávkové dokumenty a text návrhu mandátní smlouvy.

Tato výzva je pouze výzvou k podávání návrhů na uzavření smlouvy a není veřejným návrhem na uzavření smlouvy dle § 276 odst. 1 Obchodního zákoníku.

Další podmínky jsou uvedeny v Pokynech pro nabízející.

Zbyněk Loebl
předseda představenstva

Ing. Richard Koza
místopředseda představenstva

Postup výběru

Valná hromada CZ.NIC schválila následující postup výběru provozovatele systému registrace doménových jmen v doméně .cz:

1. Valná hromada pověřuje předsedu představenstva výběrem výběrové komise. Výběrová komise bude mít 5 členů. Předseda představenstva oznámí členy výběrové komise členům CZ.NICu po jejich jmenování.

2. Výběrová komise si zvolí nadpoloviční většinou svých členů svého předsedu. Předseda výběrové komise bude řídit jednání výběrové komise předtím, než si výběrová komise schválí svá vnitřní pravidla.

3. Členové výběrové komise budou při svém postupu výběru vázáni dokumenty výběrového procesu, schválenými valnou hromadou, avšak v jejich rámci budou mít volnost při stanovení kritérií výběru, způsobu rozhodování v rámci výběrové komise a v dalších souvisejících otázkách.

4. V případě požadavku výběrové komise dohodne předseda představenstva s nabízejícím(i) termín a způsob ověření technických parametrů.

5. Předseda výběrové komise předá předsedovi představenstva písemné stanovisko výběrové komise obsahující název vybraného nabízejícího a pořadí dalších nabídek.

6. Předseda představenstva se stanoviskem výběrové komise a se stavem projednání návrhu mandátní smlouvy s vybraným nabízejícím seznámí členy CZ.NICu a svolá valnou hromadu sdružení.Valná hromada projedná stanovisko výběrové komise a pověří představenstvo oznámením výsledků výběrového řízení a uzavřením mandátní smlouvy.

KL24

Marek Antoš


Související články a odkazy:

* Kolik na světě domén…
* Proč je kupčení s doménami nemravné
* Kdo co fakturuje za domény
* Co si myslí správci domény o zasedání představenstva CZ-NICu
* Bude CZ-NIC obracet peníze vidlemi?
* Dokument – kompletní stanovy CZ.NICu
* Správa domény .cz je stále ožehavé téma
* Domény se stávají doménou největších!?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).