Hlavní navigace

Další červnové novinky u ADSL a SHDSL

13. 6. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Kromě nových služeb Českého Telecomu a dalších poskytovatelů, o kterých jsme již psali, se v červnu objevila i řada dalších nových nabídek. Tiscali ohlásila poskytování služeb na technologi SHDSL, Nextra snížila ceny pro firemní zákazníky a vrátíme se ještě k ADSL novinkám, které představil Czech On Line a České Radiokomunikace.

O nových ADSL službách Czech On Line (COL) pod značkou Volný, založených na využívání zpřístupnění místní smyčky (LLU), jsme informovali ještě před tím, než firma sama prezentovala tuto novinku prostřednictvím tiskové zprávy, v našem porovnávacím článku z předminulého týdne. Jelikož se v článku objevila pouze část nových produktů COL (pro porovnání byly použity pouze ceny bez úpisu), doplníme informace i o speciální nabídku.

Zatímco služby nabízené na základě velkoobchodní nabídky Českého Telecomu (ČTc) jsou označovány jako Volný ADSL, nové tarify, které jsou realizovány přes LLU na technologiích firmy Telenor Networks (TN), označuje poskytovatel jako Volný ADSL Plus. Zatímco služby pro firemní zákazníky nabízel COL přes LLU již několik měsíců, nabídku pro domácí uživatele představil až nyní.

Jak se dá pochopitelně očekávat, pokud si uživatel nevybírá z nejlevnějších a nejpomalejších služeb, může využitím ADSL přes LLU získat významné výhody proti službám poskytovaným přes technologie ČTc. Nevýhodou je, že v současné době je v teoretickém dosahu ústředen osazených technologiemi TN zhruba 25 procent telefonních linek, proti zhruba 90 procentům, které deklaruje ČTc.

Tři tarify vychází ze struktury velkoobchodní nabídky TN, kdy jsou k dispozici rychlosti 1024/256 kbit/s, 2048/256 kbit/s a 4096/385 kbit/s. Všechny tři tarify jsou nabízeny bez limitu přenesených dat, ceny se liší při podpisu smlouvy na jeden rok a bez podpisu smlouvy – viz tabulka.

Typ služby Max. rychlost stahování (kbit/s) Max. rychlost odesílání (kbit/s) Měsíční datový limit (GB) Běžná cena bez DPH Běžná cena s DPH Akční cena bez DPH Akční cena s DPH
Volný ADSL 1024 Plus 1024 256 bez limitu 739 Kč 879 Kč 599 Kč 713 Kč
Volný ADSL 2048 Plus 2048 256 bez limitu 1 069 Kč 1 272 Kč 999 Kč 1 189 Kč
Volný ADSL 4096 Plus 4096 384 bez limitu 1 349 Kč 1 605 Kč 1 239 Kč 1 474 Kč

COL také propaguje možnost úplného unbundlování linky a tedy zrušení hlasového tarifu u ČTc – zákazník musí platit měsíční poplatek 216 korun (bez DPH), což je samozřejmě výrazně méně než poplatek za aktuální nejnižší tarif, ke kterému lze pořídit ADSL. Jelikož se dá očekávat, že brzy COL nabídne službu VoIP i pro své domácí zákazníky, bude to pro mnoho uživatelů vítaný způsob, jak se zcela zbavit bezprostřední závislosti na ČTc (měsíční paušál za využití linky pro LLU samozřejmě platí ve svém ADSL tarifu).

Zatímco cenová nabídka ADSL je velmi zajímavá, již méně veselé jsou některé další poplatky: COL si neúčtuje aktivaci služby, ovšem účtuje si deaktivaci, 1600 korun bez DPH. Rovněž pokud bude objednávka stornována (pravděpodobně ve fázi realizace LLU), zaplatí zákazník až 8696 korun bez DPH – to asi vyplývá ze smluvního vztahu mezi TN a ČTc (resp. cenového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, ČTÚ), kdy řada položek skutečně dosahuje podobné výše. Nepříjemné jsou i další poplatky – až 4000 korun za předčasné zrušení smlouvy, 6000 korun za zrušení hlasového tarifu u běžící smlouvy (pokud zákazník požádá o zrušení při zřízení ADSL, poplatek se neúčtuje), nebo 7500 korun za zbytečný servisní výjezd (u ADSL na bázi ČTc si COL účtuje 500 korun). Každopádně i deaktivační poplatek není právě mírný, bohužel využití technologie LLU, byť jsou ceny částečně regulovány ČTÚ (regulovány nejsou ceny za kolokace zařízení, tedy umístění v prostorách ČTc), prostě není v některých oblastech právě nejlevnější. To však vynahrazují vysoké rychlosti bez limitu a rozumné měsíční paušály.

Bluetone Classic ADSL

Upravené portfolio služeb na bázi velkoobchodní nabídky ČTc mají rovněž České Radiokomunikace pod svou značkou Bluetone, služba se nazývá Classic ADSL. Cenami se nesnaží konkurovat nejdravějším nabídkám na trhu, ovšem snaží se cenu snížit společnou nabídkou ADSL a hlasových služeb. Pokud se zákazník zaváže ke konzumaci určitých hlasových služeb (v rozmezí 1000 až 5000 korun měsíčně), získá ADSL levněji. Je pochopitelné, že u vyšších částek je tato nabídka zajímavá především pro firemní zákazníky.

Služba smluvní hovorné Kč/měsíc objem dat v ceně
  0 1000 2500 5000
Standard 128/64 kbit/s 1:50 450 Kč 250 Kč 50 Kč 1 Kč 2 GB
Standard 256/64 kbit/s 1:50 500 Kč 300 Kč 100 Kč 1 Kč 2 GB
Standard 512/128 kbit/s 1:50 650 Kč 450 Kč 250 Kč 50 Kč 5 GB
Standard 1024/256 Kb/s 1:50 850 Kč 650 Kč 450 Kč 250 Kč 10 GB
Standard 2048/256 kbit/s 1:50 1400 Kč 1200 Kč 1000 Kč 800 Kč 15 GB
Profi 256/64 kbit/s 1:20 1350 Kč 1150 Kč 950 Kč 750 Kč (bez limitu)
Profi 512/128 kbit/s 1:20 2100 Kč 1900 Kč 1700 Kč 1500 Kč (bez limitu)
Profi 1024/256 kbit/s 1:20 3500 Kč 3300 Kč 3100 Kč 2900 Kč (bez limitu)
Profi 2048/256 kbit/s 1:20 7000 Kč 6800 Kč 6600 Kč 6400 Kč (bez limitu)

V případě nižších variant služby s agregací 1:50, určené primárně pro domácí zákazníky, si uživatel může vybrat ze dvou způsobu omezení přenesených dat – jedním je aplikace limitu, po kterém jsou další data zpoplatňována (40 korun za 1 GB), druhým je aplikace FUP, kdy nedojde k zpoplatnění, ale k omezení rychlosti. Na webu je pouze vágní informace o „snížení rychlosti při hrozícím překročení limitu“, infolinka jednou tvrdila, že limit je rozpočítán na týdny a rychlost je omezena vždy po překročení týdenního limitu, podruhé jsme se pro změnu dozvěděli, že limit je počítán v rámci celého měsíce a po jeho překročení dojde ke snížení rychlosti na 64/64 kbit/s – každopádně se dá předpokládat, že snížení rychlosti bude opravdu aplikováno již před překročením limitu, neboť ČRa musí ČTc následně za nadlimitní data platit.

Nextra Office

Společnost Nextra již před časem avizovala uvedení nových služeb především pro firemní zákazníky, a zvolila přístup na místní poměry celkem neobvyklý, ovšem pro zákazníky do určité míry přehlednější – byť skrývající určitá úskalí.

Nextra se jako sesterská společnost Telenor Networks výrazně orientuje na poskytování služeb přes LLU na technologické platformě TN, a nová nabídka před zákazníky do určité míry ukrývá to, že linka bude realizována buď přes LLU prostřednictvím TN, nebo přes standardní nabídku ČTc, pokud nebude LLU v dané lokalitě dostupné.

Pod názvem Office 1M/2M/4M se skrývá ADSL připojení s rychlostí 1–4 Mbit/s na downloadu a 256 kbit/s na uploadu, s cenami 1690, 2490 a 3590 Kč. Linky jsou nabízeny bez limitu datových přenosů a FUP, smlouvu je nutné uzavřít na 12 měsíců.

Co je zajímavé, standardní informace neobsahují podrobnosti o agregacích či dostupnosti jen v některých lokalitách – podrobnosti o agregaci lze nalézt ve smluvních podmínkách, kde se udává rozmezí 1:20 – 1:50. A jelikož si lze ověřit, že na některých linkách Nextra při objednávce nenabízí nejrychlejší 4Mbit/s připojení, nejpravděpodobnější model je takový, že se jedná o kombinaci služeb TN (kde to je možné) a ČTc (kde není možné využít LLU), ale tato skutečnost se zákazníkovi příliš neprezentuje – cena je jednotná, pouze technické parametry služby mohou být rozdílné. Zatímco v případě realizace přes LLU se dá předpokládat nasazení „lepších“ služeb s výhodnějším agregačním poměrem 1:20 (standardní „domácí“ služby mají u TN agregaci 1:40), u ČTc musí Nextra zvolit levnější „domácí“ službu, neboť firemní připojení s agregací 1:20 prodává ČTc výrazně dráž, než kolik si účtuje Nextra. Takže zákazník v tom případě získá standardní „domácí“ linku s agregací 1:50, ovšem bez jakéhokoliv limitu dat – Nextra asi doufá, že překročení limitu nebude tak výrazné, aby se nepokrylo z marže.

Tento přístup je zatím relativně neobvyklý, u domácích služeb Nextra odlišuje, zda je služba na infrastruktuře ČTc nebo TN (ty přes LLU na technologii TN jsou samozřejmě levnější), ovšem u firemních zákazníků, kde se cena pohybuje výše a bude je zajímat spíše neomezený přenos dat, volí tuto mírně „maskovací“ techniku. To, že zákazník může ve dvou lokalitách získat dvě relativně dost rozdílné služby, není příliš vinou Nextry, ta se snaží výběr co nejvíce zjednodušit, ale ČTc, který má řadu svých cen stále výrazně nadsazenou.

cif 24 - early cena - média

Tiscali SDSL

Tiscali přidala v oblasti nabídky pro firemní zákazníky další službu, nazvanou Tiscali SDSL, pro změnu rovněž založenou na využívání LLU a technologiích firmy Telenor Networks. Svou nabídku ADSL služeb nyní obohacuje o služby založené na technologii SHDSL, což je symetrické DSL, nabízející stejné rychlosti jak na uploadu, tak na downloadu. Bohužel Tiscali nepublikuje žádné další podrobnosti o této službě, pouze tvrdí, že se jedná o garantované nesdílené připojení (agregace 1:1?) a linku zřizuje s rychlostí 128 – 2048 kbit/ – jelikož se již jedná o službu pro firemní zákazníky, staví se „na míru“, a tak nejsou na webu standardní ceníky. Je zajímavé porovnat, jak se právě k SHDSL jednotlivé firmy staví – například ČRa i Skynet (který nabízí SHDSL přes ČRa i TN) mají na webu ceny, Nextra či COL mají na webu jen popis služby.

Zdá se, že letní měsíce budou ideální k úvahám nad připojením k Internetu – šíře nabídky je poměrně dostatečná, a pokud máte to štěstí, že si můžete i vybírat i z nabídek realizovaných přes LLU, velmi pravděpodobně naleznete příhodnou službu. Zdá se, že právě SHDSL by mohlo poměrně výrazně zahýbat trhem připojení pro segment středních firem, protože poměr cena/výkon je v tomto případě docela příjemný – samozřejmě se bavíme o plně symetrických, neagregovaných a garantovaných službách. Nezbývá než doufat, že se pokrytí ústředen pro využití LLU bude dále plynule rozšiřovat.

Přejdete z ADSL Českého telecomu na ADSL realizované přes LLU, pokud bude ve vaši lokalitě dostupné?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).