Hlavní navigace

Kauza volných kreditů: Český Telecom se odvolává

27. 5. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Český Telecom se odvolal proti pokutě za volné kredity, kterou mu počátkem května uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. O její výši se pouze spekuluje, ale nejspíše nebude malá. Jaké je ale pozadí celé kauzy, jejíž kořeny sahají až do roku 2001? A proč není celá věc tak černobílá, jak by se na první pohled mohlo zdát?

Po nedávné regulační smršti (pětici cenových rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu), která konečně odstranila volné kredity z regulovaných cenových programů Českého Telecomu (ČTc), přišla další fáze „kauzy volných kreditů“. Počátkem května se v médiích objevila informace o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) již dospěl ke konkrétnímu nálezu v rámci řízení, které již delší dobu vede s Českým Telecomem právě kvůli volným kreditům v jeho tarifech. Podrobnosti o tom, jak ÚOHS rozhodl, však nejsou známy, protože jeho verdikt dosud nenabyl právní moci.

Včera pak přišla další zpráva, která se dala asi očekávat: Český Telecom se proti verdiktu ÚOHS odvolal (podal proti němu tzv. rozklad). Toto odvolání nyní bude ÚOHS řešit, a to nejspíše opět několik měsíců (soudě podle předchozích řízení). Teprve pak může rozhodnutí ÚOHS nabýt právní moci a být zveřejněno.

Již nyní, v souvislosti se zprávami o odvolání, se ale objevily první neoficiální informace o výši pokuty, kterou měl ÚOHS Českému Telecomu napařit. Poněkud se ale rozchází. Některé hovoří o „více jak 100 milionech“, jiné tipují „kolem 200 milionů“ a ještě jiné říkají že je to někde mezi 100 a 200 miliony.

V každém případě to asi bude pokuta velká, nejspíše asi druhá největší, jakou kdy ÚOHS uložil (dosud nejvyšší má být půlmiliardová pokuta uložená stavebním spořitelnám). Na druhou stranu ani výnosy, které Český Telecom za volné kredity inkasoval, nejsou nijak malé. Podle odhadů z roku 2002, kdy byly tyto kredity zavedeny, se měly týkat cca 260.000 linek s tarifem Home Mini a 1.560.000 linek s tarifem Home Standard. Každá z těchto 1,820 milionu pevných linek vynesla každý měsíc Českému Telecomu jen na volném kreditu 90 korun. To odpovídá sumě 163,8 milionu každý měsíc a téměř dvěma miliardám za kalendářní rok.

Volný kredit přitom fungoval jako jakési předplatné na další služby Českého Telecomu: zákazník jej nejprve zaplatil, bez ohledu na to, zda další služby chtěl či nechtěl – a následně zaplacené služby mohl, ale také nemusel čerpat. V prostředí postupně se otevírajícího trhu, kde o přízeň zákazníka bojují i alternativní operátoři, si takovýto „garantovaný odbyt“ pro inkumbenta dovolím zhodnotit jako pořádnou ránu do vazu soutěžnímu prostředí a skutečné konkurenci. Ve světle toho se nynější verdikt ÚOHS, jakkoli přichází až tak pozdě a bude nejspíše nesouměřitelný s výnosy za volné kredity, zdá být jednoznačně na místě.

Jenže celá věc má jeden malý háček.

Bylo to rozhodnutí regulátora

Celá „kauza volných kreditů“ totiž není až tak černobílá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Příslušné rozhodnutí, kterým byly volné kredity do regulovaných programů zavedeny, padlo koncem roku 2001. Neučinil jej ale Český Telecom.

Šlo o rozhodnutí regulátora (Českého telekomunikačního úřadu, ČTÚ), a Český Telecom toto rozhodnutí vlastně jen prakticky naplnil. Výši kreditů i samotných regulovaných tarifů (cenových programů) tehdy přesně určil regulátor, ve svém cenovém rozhodnutí 02/US/2001 [PDF, 792 KB]:

Pro cenový plán ‚Telefonní účastnická stanice – bytová – málo hovořící stanice Home Mini‘ a pro cenový plán ‚Telefonní účastnická stanice – bytová – Home Standard‘ se stanoví, že minimální nepřevoditelný hovorový kredit na cenově regulované vybrané služby, které jsou součástí univerzální služby, činí částku 90 korun / měsíc.

Jen pro dokreslení: tarif Home Standard v roce 2001 žádný volný kredit neobsahoval a stál 175 korun měsíčně. Počínaje rokem 2002 zdražil o 124 korun na 299 korun, což mělo být částečně kompenzováno právě zahrnutím volného kreditu ve výši 90 korun (vše včetně DPH, tehdy ještě ve výši pěti procent).

Regulátor proti liberalizaci?

Pikantní je také kontext, ve kterém regulátor takto rozhodl. Bylo to totiž jen pár měsíců před termínem, který zákon (telekomunikační zákon, č. 151/2000 Sb.) stanovil jako nejzazší termín pro zprovoznění volby operátora, ve variantě krátké individuální předvolby. Ta měla být – a také skutečně byla – zavedena k 1. červenci 2002. Přitom právě volba operátora byla mechanismem, který měl dát alternativním operátorům šanci oslovit koncové zákazníky a poskytovat jim služby. Fakticky ale regulátor svým rozhodnutím ještě pevněji připoutal tyto zákazníky k Českému Telecomu, právě skrze předplatné na jeho služby (ve formě povinného volného kreditu).

Navíc si regulátor ještě „přisadil“ v tom, že u tarifu (cenového programu) Home Mini Českému Telecomu přikázal nepovolit volbu operátora:

U cenového plánu Home Mini nelze poskytnout služby volba, resp. předvolba operátora (Carrier Selection, Carrier Preselection).

Takže kdo má tedy větší „máslo na hlavě“? Český Telecom, nebo sám regulátor (Český telekomunikač­ní úřad)?

Regulátoři se chytili za hlavu

Celá začínající kauza měla zajímavé pokračování. V březnu 2002, kdy už volné kredity byly zavedeny ve všech cenových programech (tarifech) Českého Telecomu a volba operátora nesměle klepala na dveře, se ČTÚ i ÚOHS přeci jen chytili za hlavu. Kdo z nich byl první, dnes už asi nezjistíme. Pravdou ale je, že oba společně pak vyzvali Český Telecom k nápravě toho, co mu ČTÚ o pár měsíců dříve nařídil:

  • Povolit volbu operátora u tarifu Home Mini a
  • nabídnout cenový program bez volného kreditu.

Předseda ÚOHS Bednář se k naléhavosti výzvy tehdy vyjádřil na kameru ČT1 takto:

Bude odeslána výzva Českému Telecomu, aby navrhl cenový program, který již nebude obsahovat jednak ten hovorový kredit, bude obsahovat i snížený tarif, a hlavně cenový program Home Mini již nebude obsahovat omezení volby operátora.

Dnes, s odstupem více jak tří let, již víme, jak to dopadlo:

  • Volba operátora v tarifu Home Mini povolena nebyla. Zde tedy ani spojené síly obou regulátorů (ČTÚ a ÚOHS) s Českým Telecomem nepohnuly. V posledních dnech pak ČTÚ zase obrátil, když v „nástupnickém“ tarifu Telefon Mini zakázal jeho kombinaci s ADSL.
  • Cenový program bez volného kreditu se do nabídky ČTc naopak dostal. Ovšem v provedení, které vzbuzovalo spíše ironický úsměv. Šlo o tarif Home Zero, který odebral volný kredit v hodnotě 90 korun a nahradil jej snížením ceny jen o 20 korun.

Nový tarif Home Zero tedy přišel na 279 korun měsíčně a skutečně neobsahoval žádný volný kredit. Jen o 20 korun dražší Home Standard však obsahoval volný kredit za 90 korun. Formálně tak Český Telecom jednomu z požadavků ČTÚ a ÚOHS vyhověl: zavedl nový cenový program, již bez kreditu a s nižším měsíčním tarifem. Ovšem „způsob provedení“ tohoto kroku až nápadně připomíná známé pořekadlo o zachování integrity kozy a nasycení vlka. I když tím, kdo se zde nasytil nejvíce, byla spíše ona žlutozelená koza, zatímco nevýrazný vlk vystupoval spíše v rouše mírného beránka …

Jak to pokračovalo?

Další pokračování celé kauzy volných kreditů již pravidelní čtenáři Lupy jistě pamatují, neb se o něm psalo mnohokrát.

Alternativní operátoři křičeli a bili na poplach, seč jejich právníci a lidé od PR stačili. Argumentovali hlavně tím, že když zákazník musí dopředu zaplatit za určitý objem služeb Českému Telecomu, odrazuje ho to od používání jejich služeb, a tím brání nástupu a rozvoji skutečné konkurence. Pravda, když už uživatel jednou za něco zaplatí, proč by to měl nechat ležet ladem a zaplatil si to samé znovu, tentokráte u jiného operátora? A to ještě nemluvě o takových „drobnostech“, jako třeba to, že uživatel neměl šanci se dozvědět, zda už vyčerpal volný kredit nebo ještě nikoli, aby se podle toho mohl rozhodovat, od koho si koupí „další“ služby. To se dozvídal vždy až z vyúčtování v dalším měsíci.

ÚOHS nejspíše vyslyšel protesty a stížnosti alternativních operátorů a začal kauzu volných kreditů šetřit. Od kdy, mi není přesně známo. V srpnu minulého roku se ale ÚOHS pochlubil tím, že do té doby probíhající šetření volných kreditů, ještě podle „tuzemských“ soutěžních pravidel, sám ukončil, a místo toho zahájil ve stejné kauze nové šetření, již podle evropských soutěžních regulí. Při té příležitosti pak ÚOHS pronesl zajímavé hodnocení, které vypadá už jako součást výsledného nálezu (byť šetření teprve začínalo):

Účastníkem řízení je společnost Český Telecom. Ta nabízí cenové plány určené pro domácnosti a menší podnikatele, které obsahují jako součást měsíčního paušálu tzv. hovorové kredity nebo volné minuty. Tímto vázáním služeb Český Telecom brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny.

Co na to říká Český Telecom?

Sám Český Telecom se k celé kauze volných kreditů moc nevyjadřuje. Teprve poslední dny, v souvislosti s podáním odvolání (rozkladu), přinesly určitá vyjádření, byť asi v předem očekávané poloze:

Český Telecom se hájí tím, že vždy nabízel tarif, který žádné volné minuty v rámci měsíčního paušálu neobsahoval. ‚To v praxi znamená, že člověk, který chtěl volat výhradně prostřednictvím alternativních operátorů, měl vždy možnost zvolit si cenový plán bez volných minut," řekl listu mluvčí Českého Telecomu Vlastimil Sršeň.‘" (Zdroj: Finanční noviny)

‚Při poskytování volných minut v rámci měsíčních paušálů jsme byli vedeni potřebami svých účastníků a snahou reagovat na dopad regulace na trhu ze strany ČTÚ,‘ uvedl Vlastimil Sršeň." (Zdroj: Mobil)

K argumentu, že zákazník měl možnost si zvolit cenový program bez volného kreditu (čímž je míněn Home Zero), je vhodné zopakovat základní čísla: jde o výměnu 20 korun za 90 korun. Koncový uživatel zaplatil o 20 korun méně, ale přišel o volný kredit v hodnotě 90 korun.

cif - debata 2

Jak na to?

Jaký je, resp. bude výsledný verdikt ÚOHS, se dozvíme nejdříve poté, co tento úřad vyřídí nynější odvolání (rozklad) ze strany Českého Telecomu. Jsem hodně zvědav na to, jak se ÚOHS vyrovná s tím, že volné kredity vlastně Českému Telecomu nařídil a přesně je „dimenzoval“ sám ČTÚ. Bude ČTc pokutován za to, že plnil nařízení regulátora? Nebo to bude jinak, a ÚOHS „chytí“ Český Telecom na tom, že své služby v hodnotě 90 korun prodával dlouhou dobu za 20 korun, a tím podrážel konkurenci? Právě tolik činí popisovaný rozdíl mezi tarify Standard a Zero.

V každém případě jedno se zdá být téměř jisté. V celé kauze byl asi nejvíce bit koncový uživatel. Určité odškodnění, ve formě pokuty, však získá někdo jiný – stát. V černé díře jeho rozpočtu se ale pokuta nejspíše rychle rozplyne jak pára nad hrncem. Kdyby se tak alespoň něco z budoucí pokuty mohlo vrátit zpět do oboru. Třeba do fondu pro rozvoj broadbandu ….

Jak hodnotíte možnou pokutu ve výši 100 až 200 milionů korun?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).