Hlavní navigace

Dárcovské SMS: fenomén made in ČR

13. 1. 2005
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

[Oživeno] DMS, alias dárcovské SMS, nevznikly až nyní, v souvislosti s přírodní katastrofou v Asii. Teprve tato nedávná událost však původní české řešení patřičně prosadila a dostala do povědomí nejširší veřejnosti. Teď o něj mají zájem i v zahraničí. A jak vlastně dárcovské SMS zprávy fungují? A komu všemu jdou peníze, které se v nich točí? A kolik?

Přírodní katastrofa, ke které došlo v Asii v samém závěru loňského roku, má přes všechny napáchané škody a hrůzy i jeden zajímavý pozitivní efekt. Je jím prosazení něčeho, co si troufnu označit za nový fenomén, a co má dokonce tuzemský původ. Jde o tzv. dárcovskou SMS, zkratkou DMS (Donors Message Service), neboli o možnost přispět na určitou aktivitu skrze placenou SMS zprávu.

Po technické stránce to není nic moc nového, protože možnost placení skrze SMS zprávy existuje a používá se již určitou dobu (například v podobě služeb charakteru Premium Rate SMS). Stejně tak není žádnou novinkou ani samotné využití SMS pro zasílání příspěvků obětem přírodních katastrof. Ani zde nemusíme chodit pro příklady daleko. Stačí si připomenout rok 2002 a velké záplavy v ČR. Také tehdy naši mobilní operátoři poměrně rychle zprovoznili placené SMS, skrze které šlo přispívat. Každý z nich ovšem používal vlastní řešení – dárcovská SMS zpráva se posílala na jiné číslo, v jiném tvaru a byla také jinak zpoplatněna. Třeba u T-Mobile přišla jedna darovací SMS na 50 korun (bez DPH), zatímco u Eurotelu na 20 korun. Lišil se i příjemce této pomoci – zatímco Eurotel posílal vybrané peníze Červenému kříži, T-Mobile na vládní povodňové konto. V čem jsou tedy nynější DMS (dárcovské SMS) novinkou, když už vše fungovalo i v roce 2002?

Co je vlastně nového?

Hlavní rozdíl je v tom, že až do nedávné doby (stejně jako v roce 2002) šlo o izolovaná a ad-hoc řešení, která nebyla mezi sebou „sladěna“, ani co do pravidel svého fungování, ani co do způsobu využití. To pak komplikovalo jejich medializaci. Bylo nutné lidem vštěpovat pokyny ve stylu: jste-li zákazníkem mobilního operátora X, postupujte tak a tak. Používáte-li služeb operátora Y, postupujte takto atd. Navíc to byla řešení poměrně drahá, zdlouhavá a také proprietární.

Především se ale jednalo o iniciativu a aktivitu jednotlivých operátorů, kteří si sami volili, komu poskytnou takto vybrané peníze. Naproti tomu nejrůznější neziskové organizace zabývající se faktickým poskytováním pomoci (jako je např. ADRA, Člověk v tísni a další) měly jen omezené možnosti se do takovýchto projektů aktivně zapojit a využít je (stát se příjemci takto vybíraných peněz), či je dokonce uzpůsobit svým specifickým potřebám. A pokud snad ano, bylo to vše pomalé, nepružné a schůdné jen pro největší neziskové organizace, schopné vystupovat vůči mobilním operátorům jako „adekvátní partneři“.

Největší novum současných dárcovských SMS (DMS) je pak v tom, že jde o univerzální a jednotné řešení. Po věcné stránce jde o jakousi platformu, která je jednou vytvořena a nyní na ní lze opakovaně, snadno a rychle vytvářet konkrétní „aplikace“ – konkrétní příspěvkové akce, resp. sbírky, podle momentální potřeby nestátních neziskových organizací. Náklady na zřízení nové sbírky jsou minimální a zprovoznění je velmi rychlé (prý do osmi minut). Také pravidla fungování celého systému sbírek jsou jednotná, předem daná a průhledná.

Jednotný je i způsob, jakým individuální dárci na jednotlivé sbírky přispívají – posílají SMS zprávy na pevně dané číslo (87777), které je stejné pro všechny operátory. Stejná je i cena každé dárcovské SMS zprávy (viz dále) a také její formát: „DMS jméno projektu“ (například „DMS Asie“). To vše výrazně zjednodušuje medializaci jednotlivých sbírek a činí celý tento způsob získávání finančních prostředků dostupný jak pro velké nestátní neziskové organizace, tak i pro ty nejmenší z nich. Navíc tyto organizace již nemusí řešit technické, právní ani další aspekty fungování sbírek a mohou se naopak soustředit na svůj „hlavní byznys“ (poskytování pomoci).

V neposlední řadě je zajímavé, že jde o řešení, na kterém dokázali svorně spolupracovat všichni tři čeští mobilní operátoři. Zájem o toto původní české řešení prý nyní mají i v zahraničí, nejdále jsou s jeho převzetím na Slovensku.

Celkový výsledný efekt dárcovských SMS je pak ten, že nestátní neziskové organizace, zabývající se poskytováním pomoci, dokázaly úspěšně oslovit a zaktivizovat i „drobné dárce“, což jim do té doby moc nešlo. Míru, v jaké se to podařilo, dokumentuje výše prostředků, které se v nedávných dnech podařilo vybrat právě pro oběti katastrofy v Asii.

Trocha historie a čísel

Projekt DMS, v právě popsaném smyslu, byl spuštěn již k 1. dubnu 2004. Jedná se o společný projekt organizace s názvem „Fórum dárců“ (usilující o rozvoj filantropie v ČR) a Asociace provozovatelů mobilních sítí (ve které jsou všichni tři čeští mobilní operátoři). Celý zbytek loňského roku pak byl jakousi pilotní fází projektu, do které se zapojilo na 35 nestátních neziskových organizací s širokým spektrem působnosti – zabývajících se ekologickými projekty, pomocí tělesně postiženým, nevidomým, znevýhodněným dětem, uprchlíkům atd. Seznam zapojených organizací a realizovaných sbírek najdete zde.

Na konci roku pak přišly události v Asii, které vyvolaly obrovskou vlnu solidarity. Již existující projekt DMS byl pochopitelně využit i pro sbírku na pomoc postiženým v Asii. Nadace ADRA spustila svou sbírku skrze projekt DMS (sbírku DMS Asie) 29. prosince 2004 a její průběh předčil i ta neoptimističtější očekávání svých zřizovatelů. Zde je několik zajímavých čísel, jak byla prezentována na včerejší tiskové konferenci nadace ADRA; vztahují se k včerejšímu dni (12. lednu 2005):

  • do sbírky DMS ASIE přispělo 929.739 lidí,
  • průměrný počet DMS zpráv na 1 uživatele byl 1,57,
  • nejvíce DMS za sekundu: 274 (2. ledna 2005 v 19:26),
  • nejvíce DMS za hodinu 55.294 (2. ledna 2005),
  • nejvíce DMS za den: 234.000 (5. ledna 2005),
  • celkově se v rámci sbírky DMS Asie vybralo více jak 47 milionů korun.
1478

Dalším zajímavým údajem je to, že nejvíce DMS na sbírku nadace ADRA prý chodí každý den mezi 19 a 20 hodinou. To nejspíše koreluje s dobou vysílání televizního zpravodajství, kde se lidé dozvídají jak o situaci v postižených oblastech, tak i o možnosti využít dárcovské SMS zprávy.

V současné době fungují skrze DMS dvě další sbírky, zaměřené na pomoc obětem nedávné katastrofy:

  • DMS SriLanka (provozuje společnost Člověk v tísni),
  • DMS Indonesie (provozuje sdružení Česká katolická charita).

Jak je to s penězi?

Součástí jednotných pravidel celého projektu DMS jsou i jednotné ceny dárcovských SMS a výnosy z nich, které jdou k neziskovým organizacím provozujícím sbírky. Jak to tedy je s finančními toky?

Z pohledu koncového uživatele (individuálního dárce) přijde jedna DMS zpráva na 30 korun bez DPH. Se započítáním DPH ve výši 19 procent pak 35,70 Kč. Z této částky dostane nezisková organizace, v jejíž prospěch se sbírka koná, nejméně 90,1 procenta. Zaokrouhleno to odpovídá (nejméně) 27 korunám „čistého výnosu“.

Příslušné „čisté výnosy“ za všechny zaslané DMS za určité období (typicky měsíc) odvádějí mobilní operátoři na bankovní účet projektu DMS (Fóra dárců), a to společně pro všechny sbírky realizované skrze DMS. Teprve v rámci účtu Fóra dárců dochází k rozdělování inkasovaných výnosů do jednotlivých sbírek podle toho, kolik kdo dostal dárcovských SMS. Zmíněný účet, na který mobilní operátoři vybrané prostředky poukazují, je veden u eBanky a je tzv. transparentní. To znamená, že se kdokoli můžepodívat na historii jeho transakcí (za určité poslední období).

Zajímavé je, že mobilní operátoři zasílají inkasované peníze na tento účet s určitým zpožděním, které je dáno pravidly jejich účetnictví a vychází na více než jeden měsíc (čeká se na konec měsíčního účetního období, pak probíhá fakturace, pak nastupují lhůty splatnosti atd.). Dobře je to vidět například u Eurotelu, který u svých plateb uvádí, za který měsíc jsou. Takže třeba platba za říjen (10/2004) dorazila na účet Fóra dárců 6. prosince. Ostatně, můžete se sami podívat na transparentním úč­tu.

Jestliže tedy k největšímu „vzepětí“ lidské solidarity došlo v prvních dnech nového roku, pak zůstanou-li zachovány dosavadní lhůty převodu finančních prostředků, měly by se největší inkasované částky ještě dosti dlouho „válet“ na kontech mobilních operátorů a k neziskovým organizacím provozujícím sbírky by se měly dostat až někdy koncem února či počátkem března.

Takováto představa mne nejprve pořádně vyděsila – lidé promptně přispívají, s představou, že pomoc musí být a bude rychlá, a pak dochází k takovýmto zdržením. Pak jsem ale pochopil, že organizacím, jako je ADRA, to až tak nevadí. Jak zaznělo na včerejší tiskovce, jejich strategií (alespoň nyní v Asii) je věnovat 15 procent dostupných prostředků na okamžitou pomoc a 85 procent na pomoc dlouhodobou. Na okamžitou pomoc mohou čerpat prostředky, které k nim přichází jinou cestou (například přímo na jejich účty). Takže výnosy z dárcovských SMS může ADRA využít na dlouhodobější pomoc, kde určité zdržení není ještě tak fatální. Hlavně že prý ihned vědí, kolik je vybráno a s čím mohou počítat – a to vědí přesně, protože o počtu zaslaných DMS do jejich sbírky jsou informováni prakticky v reálném čase.

1479

No, stejně bych to viděl i na doplnění nějakým mechanismem, který by umožnil neziskovým organizacím čerpat inkasované prostředky od operátorů operativněji a hlavně rychleji. Třeba formou nějaké zálohy.

A co DPH?

Zajímavý je osud DPH, které individuální dárci platí – z každé DMS v ceně 30 korun je to dalších 5,70 Kč. Vláda sice před několika dny rozhodla, že u sbírek na postižené v Asii DPH vrátí, resp. umožní jeho využití na humanitární účely – ale jak včera na tiskovce zaznělo, o naplnění tohoto slibu zástupci projektu DMS teprve jednají s ministerstvem financí. Prý je šance na to, aby ze zaplacených 35,70 Kč šlo na humanitární účely 32,20 Kč.

V čem je ale problém? Proč nechce stát refundovat celé vybrané DPH? Pokud jsem vše pochopil správně, stát se zřejmě chce pojistit proti tomu, aby některému plátci DPH nevrátil zaplacenou daň a současně „stejné“ DPH ještě jednou nevrátil na humanitární účely. K tomu by mohlo dojít například v situaci, kdy by si plátce DPH předplatil u některého z operátorů kredit, stát mu z něj vrátil DPH (tyto operace jsou vztaženy již k zakoupení kreditu, nikoli k jeho čerpání) – ale tento kredit by následně využil nikoli pro běžná volání, ale právě pro dárcovské SMS.

Představa, že by stát v určitých specifických situacích participoval na dárcovství svých občanů (a k jejich 30 korunám něco reálně přidal), mi osobně nepřijde nijak děsivá, právě naopak. Ale státní úředníci asi mají jiný pohled na věc. V každém případě se zdá, že záležitost s DPH z dárcovských SMS není ještě definitivně uzavřena.

A co provize 9,9 procenta?

Další částkou, která je „ukrajována“ z každé DMS v ceně 30 korun (bez DPH), jsou procenta jdoucí na krytí nákladů celého systému. Až dosud bylo všude uváděno, že jde o 10 procent, ale na včerejší tiskovce společnosti ADRA bylo upřesněno, že jde o 9,9 procent. Navíc ve smyslu „nejvýše“, protože pravidla systému říkají, že „nezisková organizace obdrží nejméně 90,1 procenta ze zaslané částky“ (30 korun bez DPH). Těchto 9,9 procent by mělo pokrývat jak náklady mobilních operátorů, tak i náklady technického providera (kterým je společnost ATS, Advanced Telecom Services Praha s.r.o.), a také náklady Fóra dárců na právní a daňové zabezpečení projektu, na jeho organizační a koordinační zázemí a komunikaci projektu (webové stránky, servis pro neziskové organizace a pro veřejnost).

Konkrétní způsob, jakým se zmíněné tři subjekty dělí o 9,9 procenta výnosů, mi zůstal utajen. Dozvěděl jsem se alespoň to, že byl původně stanoven s předpokladem určitého objemu transakcí, který ale byl v poslední době výrazně překročen. Celá kalkulace přitom původně vycházela i z toho, že mobilní operátoři budou inkasovat také za tzv. iniciační SMS zprávy. To si zaslouží malé vysvětlení.

Dárcovské SMS, zasílaná z mobilních sítí, fungují tak, že uživatel nejprve odešle na zadané číslo (87777) tzv. iniciační SMS (tj. zprávu např. ve tvaru DSM Asie). Tato iniciační SMS byla původně zpoplatněna stejně jako každá jiná SMS zpráva uživatele, podle jeho aktuálního tarifu. Jako odpověď pak uživateli přijde jiná (potvrzující) SMS zpráva, a teprve tato příchozí zpráva je zpoplatněna 30 korunami (plus DPH). Pro individuálního dárce je iniciační SMS zpráva výdajem navíc, pro mobilního operátora naopak dalším příjmem.

Původní nákladová kalkulace na straně mobilních operátorů přitom měla brát v úvahu jak výnos z iniciačních SMS zpráv, tak i výnos z podílu na 9,9 procentech z ceny samotné dárcovské zprávy – a z těchto dvou zdrojů operátoři kryli své náklady. Když ale počty DMS zpráv významně narostly, mobilní operátoři dokázali pokrýt své náklady i bez výnosů z iniciačních DMS zpráv. Proto se všichni tři společně rozhodli, že počínaje 5. lednem ráno nebudou iniciační SMS zprávy zpoplatňovat vůbec. Mělo by se to týkat obecně celého systému dárcovských SMS, nikoli jen konkrétních sbírek na podporu postižených v Asii.

Nad rámec tohoto kroku (nezpoplatnění iniciačních SMS) jsem zaznamenal i další individuální aktivity jednotlivých mobilních operátorů. Například Eurotel uvádí, že se vzdá i toho, co mu v rámci konkrétních sbírek DMS Asie, DMS SriLanka a DMS Indonesie připadne na jeho podílu z 9,9 procent ceny DMS. Tento podíl bude inkasovat, ale pak budou tyto příjmy převedeny jako dar společnosti Eurotel přímo na konta výše zmíněných organizací (provozujících samotné sbírky, tj. ADRA, Člověk v tísni a Česká katolická charita), a to vždy na začátku měsíce za měsíc předcházející. Kromě toho mobilní operátoři pořádají sbírky na pomoc postiženým v Asii i mezi svými zaměstnanci.

SMS z pevných linek

V úterý přišel s možností zasílání dárcovských SMS z pevné sítě i Český Telecom. I on se tedy zapojil do celého projektu a přizpůsobil se jeho jednotným pravidlům – stejné ceně dárcovské SMS zprávy, stejnému formátu, stejnému číslu, na které se zasílá, i stejnému způsobu dělení o výnos (nejméně 90 procent obdrží nezisková organizace). Technické řešení dárcovských SMS od Českého Telecomu je ale jiné než u mobilních operátorů (je realizováno ve spolupráci s firmou Fincom-Materna, stejně jako ostatní SMS služby Českého Telecomu).

Jistý rozdíl je i z pohledu individuálních dárců, kteří posílají jednotlivé dárcovské SMS. V pevné síti totiž nejsou iniciační SMS a „dárcovská“ (v ceně 30 korun + DPH) je rovnou příslušná odchozí SMS zpráva, nikoli automaticky generovaná odpověď na ni. To má jeden praktický důsledek: pokud se u mobilní iniciační zprávy uživatel splete (například zadá špatné jméno sbírky, sbírka už neexistuje apod.), dostane pouze upozornění na chybu a nic neplatí (nebo jen cenu běžné SMS, nikoli ale cenu dárcovské SMS). V pevné síti tomu musí být jinak, když je zpoplatněna (30 korunami) již sama odchozí zpráva – ale jak konkrétně, to se mi od Českého Telecomu nepodařilo zjistit.

CIF 24 - tip - superearly cena


Doplnění, 13.1.2004, 11:00

Už mám informace i z Českého Telecomu. Bude to trochu jinak než se uvádí v úterní tiskové zprávě, a řešení přes pevnou linku bude z pohledu individuálních dárců identické s mobilním: dárce odešle z pevného telefonu iniciační SMS zprávu, která bude zdarma. Zpoplatněna (30 Kč) bude až odpověď (tj. teprve ta bude „dárcovská“). Pokud se odesilatel iniciační SMS splete, dostane (zdarma) upozornění na chybu.

Jakým způsobem jste přispěli postiženým v Asii?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).