Hlavní navigace

Datové schránky zvýší velikost zpráv na dvojnásobek. Kvůli kontrolním hlášením

29. 12. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Datové schránky
Změnu přinesl relativně nedávný požadavek ministerstva financí vznesený při projednávání Elektronické evidence tržeb (EET).

Mezi jedno z omezení informačního systému datových schránek patřilo od jeho spuštění nastavení maximální velikosti zprávy na 10 MB. Tento limit vycházející z vyhlášky č. 194/2009 Sb. se vztahoval na celkovou velikost zprávy, tj. všechny objekty obsažené ve zprávě, plus objem samotné obálky (kontejneru). 

Právě velikost zprávy pak mohla být podle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., jedním z důvodů, kdy orgán veřejné moci nemusel doručit držiteli datové schránky zprávy elektronicky, ale mohl zvolit jinou cestu, zejména klasickou poštou.  

§ 17 „…Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky…“

Kontrolní hlášení plátců DPH

I po více než šesti letech provozu datových schránek se zdál tento limit nepřekonatelný. Ještě v dubnu letošního roku se dokonce zdálo, že ministerstvo financí chce od podávání přes datové schránky úplně upustit - hlavně kvůli nemožnosti automaticky hlídat chyby v podáních a také kvůli nedostatečné kapacitě zpráv. Skončil by jeden z velkých důvodů, proč datové schránky používat.

Změnu přinesl až relativně nedávný požadavek ministerstva financí vznesený při projednávání Elektronické evidence tržeb (EET), využitý však rovněž ve spojení s tzv. kontrolními hlášeními podávanými dle novely zákona o DPH. Tato hlášení musí obsahovat většinu zdanitelných plnění, která plátce uskutečnil anebo přijal, tedy většinu faktur v evidenci daňového subjektu za dané období.

Generální finanční ředitelství v této souvislosti předpokládá, že velikost kontrolního hlášení se u většiny plátců vejde i nadále do 10 MB a nad tento limit budou hlášení na úrovni jednotek procent. Na druhou stranu v této souvislosti Generální finanční ředitelství došlo k závěru, že maximální velikost tohoto podání by mohla dosahovat až 400 MB.

Od ledna 2016 tak nakonec začne platit novelizovaná podoba vyhlášky č. 194/2009 Sb., která maximální velikost datové zprávy zvyšuje na dvojnásobek – tedy na 20 MB.

Problémy s velikostí datových zpráv

Problém s maximální velikostí datových zpráv existoval i před vznikem kontrolních hlášení, kdy např. některé obecní a městské úřady dělily při odesílání zásilku do dvou datových zpráv. 

Datové schránky nebylo možné využít naplno ani u daňových přiznání, jejichž součástí jsou údaje z účetnictví nebo evidencí daňového subjektu ve formě seznamu. Těmito podáními jsou např. daňová přiznání k dani z nemovitých věcí (součástí je seznam nemovitého majetku), daňová přiznání k dani silniční (součástí je seznam vozidel) a souhrnná hlášení (součástí je seznam dodání do jiného členského státu). Podle údajů Generálního finančního ředitelství mají tato podání řádově desítky MB, největší z nich mělo v roce 2014 velikost 80 MB.

Velikost zprávy je v tomto případě samozřejmě značně ovlivněna nejen počtem příloh, ale i jejich formátem a to zejména v případě konverze/skenování. 

Jaká je průměrná velikost zprávy? 

Na druhou stranu je však třeba říci, že zdaleka ne všechny datové zprávy dosahují maximální velikosti. Podle statistik ministerstva vnitra, správce informačního systému datových schránek, byla v červnu letošního roku u více než 7 milionů odeslaných zpráv průměrná velikost zprávy 650 kB, přičemž největší zastoupení tvořily zprávy do 500 kB (viz graf). Při použití mediánu pak vychází velikost zprávy logicky nižší, na 148 kB.


Zdroj: Ministerstvo vnitra

Krok správným směrem 

Navýšení velikosti datové zprávy na 20 MB sice není velké, ale lze je hodnotit určitě jako krok správným směrem, který umožní přes datové schránky podávat mnohem více dokumentů.

ebf - partner 1

Zdvojnásobením velikosti, které začne platit od 1. ledna 2016, se tak alespoň částečně datové schránky vyrovnají specializované aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu. Ta ovšem umožňuje odeslání podání až do velikosti cca 400 MB a na rozdíl od datových schránek umožňuje provádění i automatických kontrol souborů.

Navýšení limitu datových schránek následuje trend většiny bezplatných e-mailů, byť obě služby díky odlišné architektonické koncepci a využívaným protokolům (datové schránky nevyužívají SMTP) úplně nelze srovnávat. Například u Seznamu je maximální velikost zprávy přibližně 13 MB, Centrum nabízí 15 MB a Gmail 25 MB.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se dlouhodobě zabývá především problematikou českého i evropského eGovernmentu. Ve sdružení CZ.NIC má na starosti projekty s veřejnou správou a rovněž evropské projekty zaměřené na IPv6 (GEN6) a vzájemné uznávání eID (STORK 2.0 a eSENS).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).