Hlavní navigace

Datové tarify pro notebooky: Čekejte vysoké ceny, limity na data i další háčky

17. 7. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Na nedávný článek o stavu českých 3G a 2G sítí navazujeme článkem mapujícím nabídku datových tarifů pro mobilní připojení k přenosnému počítači. Kromě vysokých cen a datových limitů jsme narazili i na další omezení a nejrůznější podivuhodnosti.

Z aktuálních ceníků jsme do našeho přehledu vybrali datové tarify, které je možné aktivovat bez hlasového tarifu na SIM kartě v mobilním modemu: ať už jde o modem pro USB 2.0 v podobě přerostlého flash disku nebo integrovaný modem přímo v přenosném počítači.

Zaměřili jsme se na paušální tarify a nezohledňujeme časově omezené akce nebo zvýhodnění vzniklá na základě kombinace služeb či podpisu smlouvy se závazkem. Uvádíme tedy surové koncové ceny včetně daně z přidané hodnoty, u nichž neexistují žádné kličky, háčky a závazky. A nezajímala nás pochopitelně jen cena.

Telefónica: „Tajný“ tarif bez FUP a omezování P2P sítí

Telefónica má k přenosným počítačům (respektive k počítačům obecně) ve svém současném portfoliu čtyři datové tarify, které umožňují využívat veškeré datové technologie v síti druhé generace i v síti třetí generace na bázi UMTS. U některých je možná i volba sítě třetí generace na bázi CDMA, ovšem tou už přehled komplikovat nebudeme (síť nemá kdovíjaké pokrytí a rychlostní možnosti, navíc ji operátor už nerozšiřuje).

Takto vypadá nabídka dle platného ceníku operátora O2 (Telefóniky):

 • O2 Mobilní Internet Start za 300 Kč měsíčně (FUP 500 MB)
 • O2 Mobilní Internet Standard za 500 Kč měsíčně (FUP 2 GB)
 • O2 Mobilní Internet Pro za 750 Kč měsíčně (FUP 10 GB)
 • O2 Mobilní Internet Plus za 1000 Kč měsíčně (bez datového limitu)

Poslední tarif je z nějakého důvodu tak trochu tajný, protože na webu operátora se ho snadno nedopátráte, ale v platném ceníku figuruje. Oproti nejbližšímu nižšímu tarifu si připlatíte 250 Kč a namísto datového limitu 10 GB na měsíc získáte tarif bez datového limitu.

Po vyčerpání datového limitu (FUP) ve všech případech klesá přenosová rychlost až do dalšího cyklu na 32 kbit/s. U nejdražších dvou tarifů platí rychlostní omezení 64 kbit/s pro P2P sítě zcela nezávislé na datovém limitu. 

Možnost jednorázového navýšení datového limitu za příplatek Telefónica (pravděpodobně) neumožňuje. V ceníku ani na webu operátora jsme se této možnosti nedopátrali. Na zákaznické lince nám jedna pracovnice tvrdila, že navýšení je možné, ale místo detailů začala nabízet vyšší (dražší) tarif a pak se spojení přerušilo. Při dalším hovoru jiný pracovník rezolutně popřel možnost navýšit si datový limit jinak než přechodem na dražší tarif.

Zajímavý je také přepočet ceny v poměru k datovému limitu. Přesněji řečeno, na kolik zákazníka vyjde 1 MB z datového limitu. Jednoduchou matematikou jsme došli k těmto číslům:

 • O2 Mobilní Internet Start: cca 0,6 Kč za 1 MB z datového limitu
 • O2 Mobilní Internet Standard: 0,25 Kč za 1 MB z datového limitu
 • O2 Mobilní Internet Pro: cca 0,075 Kč za 1 MB z datového limitu

O2 Mobilní Internet Plus žádný datový limit nemá. Pro úplnost se ještě sluší dodat, že u tarifu O2 Mobilní Internet Pro je rychlostní omezení 64 kbit/s na využití P2P sítí nehledě na objem přenesených dat. I před vyčerpáním datového limitu je tedy uměle omezována rychlost při využívání P2P sítí.

Jak hodnotíte nabídku operátora Telefónica (O2)? Oznámkujte ji jako ve škole:

T-Mobile: Limit na data i na rychlost

Nabídka datových tarifů T-Mobilu je komplikovanější, protože kromě ceny a datového limitu se jednotlivé tarify liší rychlostním stropem. Nabídka při podpisu smlouvy na dobu neurčitou dle aktuálního ceníku vypadá takto:

 • Internet na cesty Standard: 499 Kč měsíčně (FUP 3 GB, rychlost max. 10,8 Mbit/s)
 • Internet na cesty Premium: 999 Kč měsíčně (FUP 30 GB, rychlost max. 42 Mbit/s).
 • Internet Komplet: 499 Kč měsíčně (FUP 3 GB, rychlost max. 10,8 Mbit/s)

Tarif Internet Komplet je určen pro využití datových služeb na dvou SIM kartách. Jednu si můžete vložit do modemu ke svému přenosnému počítači a druhou třeba do tabletu s integrovaným modemem. Sice tak za cenu jednoho datového tarifu připojíte k Internetu dvě zařízení, ale také pro ně platí jeden datový limit, který obě SIM karty sdílí.

Tarif bez datového limitu (FUP) operátor v současnosti nenabízí, ale limit si lze navýšit. Navýšení o 1 GB vyjde na 99 Kč. Při vyčerpání datového limitu klesne přenosová rychlost až do dalšího měsíce (respektive zúčtovacího období) na 64 kbit/s. Podle tiskové mluvčí operátora žádný tarif neomezuje přenosovou rychlost při využívání P2P.

Pokud budete hledat tarify na novém webu operátora, běžte rovnou do e-shopu, protože standardní stránka s nabídkou datových služeb je velmi nepřehledná a zvýrazňuje kombinaci hlasových a datových služeb. O holých datových tarifech Standard a Premium se na ní nedočtete ani slovo.

Pro úplnost dodejme, že je sice u nejdražšího tarifu uveden rychlostní strop 42 Mbit/s, ale operátor jako teoretické maximum své rychlostní sítě uvádí 43,2 Mbit/s (u technologie HSPA+ DC). Vzhledem k čiré teoretičnosti obou těchto rychlostí se však zákazníci nemusí rozčilovat, že je snad operátor ochudí o 1,2 Mbit/s přenosové rychlosti. O skutečně dosahovaných rychlostech jsme psali zde.

A na kolik zákazníka vyjde 1 MB z datového limitu, dokud jej operátor nezačne omezovat snížením přenosové rychlosti? Došli jsme k těmto číslům:

 • Internet na cesty Standard: cca 0,17 Kč za 1 MB z datového limitu
 • Internet na cesty Premium: cca 0,03 Kč za 1 MB Kč z datového limitu
 • Internet Komplet: cca 0,17 Kč za 1 MB z datového limitu

V případě T-Mobilu ovšem u tarifů Internet na cesty Standard a Internet Komplet dochází k umělému omezování přenosové rychlosti už v rámci samotného tarifu před vyčerpáním datového limitu. Uživatelé těchto tarifů mohou dosáhnout rychlosti downloadu maximálně 10,8 Mbit/s. Po vyčerpání datového limitu jim pak stejně jako uživatelům rychlostně neomezeného limitu do vyčerpání datového limitu tarifu Internet na cesty Premium klesne přenosová rychlost na 64 kbit/s.

Jak hodnotíte nabídku operátora T-Mobile? Oznámkujte ji jako ve škole:

Vodafone: Pozor na automatické navyšování FUP

Tarify Vodafonu určené k přenosným počítačům (respektive počítačům obecně) podporují všechny datové technologie v síti druhé a třetí generace operátora. Operátor jako jediný neaplikuje automaticky před vyčerpáním datového limitu žádné rychlostní limity. Připomeňme si, že T-Mobile má u levnějších tarifů všeobecně omezenou rychlost a Telefónica zase u tarifů s vysokým datovým limitem nebo bez něj automaticky omezuje rychlost při využívání P2P sítí. Vodafone nic z toho nedělá.

Na webu sice Vodafone uvádí, že maximální rychlost je 21 Mbit/s, ale to jen operátor nezohlednil mikroskopické pokrytí technologií HSPA+ DC, kde lze teoreticky dosáhnout i vyšší rychlosti. Je to sice nepřesnost, ale ku prospěchu zákazníka. Rozhodně je lepší slibovat teoretické maximum 21 Mbit/s platné pro většinu 3G sítě (byť je to stále jen čirá teorie), než lákat na teoretickou maximální rychlost dostupnou v jednom městě a centru druhého města.

Vodafone u tarifů pro přenosné počítače umožňuje také přístup do CDMA sítě společnosti MobilKom (U:fon), byť už to explicitně u jednotlivých tarifů neuvádí. Nicméně v místech, kde není k dispozici 3G síť Vodafonu (UMTS), lze využít 3G síť MobilKomu (CDMA). Nutný je ovšem tzv. combo modem. Vodafone má v nabídce jediný typ, který nyní vyprodává a žádný další již prodávat nebude.

Nabídka datový tarifů určených pro přenosné počítače vypadá takto:

 • Připojení pro notebook Standard: 398 Kč měsíčně (FUP 1 GB)
 • Připojení pro notebook Super: 532 Kč měsíčně (FUP 4 GB)
 • Připojení pro notebook Premium: 1000 Kč měsíčně (FUP 10 GB)

Vodafone také nemá tarif bez datového limitu. Po vyčerpání dat přitom klesá rychlost na pouhých 20 kbit/s, což je nejvýraznější snížení rychlosti. Je to méně než třetina rychlosti, kterou po překročení datového limitu aplikuje jako strop konkurenční T-Mobile. V popisu tarifů v e-shopu Vodafonu se dokonce píše o snížení rychlosti na hodnotu v rozmezí 16 až 20 kbit/s.

Datový limit je možné podle webu operátora navýšit jen u nejlevnějšího tarifu, kdy si za každý další 1 GB Vodafone účtuje 200 Kč (to je cca jednou tolik oproti T-Mobilu). Z ceníku však jasně vyplývá, že navýšení je možné za stejných podmínek i u zbylých dvou tarifů. Pamatujte, že vždy platí to, co má operátor v ceníku. Jak jste se v tomto článku mohli již několikrát přesvědčit, operátoři nedávají na web zdaleka všechny informace. Těžko říct, zda jde o záměr.

Zajímavostí je možnost nastavení automatického navyšování, kdy při vyčerpání datového limitu dojde za příplatek k jeho navýšení, takže se nesníží rychlost. To ale víceméně u prvních dvou tarifů postrádá smysl. Pro toho, komu pravidelně 1GB nebo 4GB datový limit nestačí, je výhodnější přejít na (nej)vyšší datový tarif. Kdo překročí datový limit jen vzácně, ten si ho může navýšit manuálně.

Možná namítnete, že zautomatizování procesu je pohodlnější, ale pozor na fakt, že k automatickému navýšení datového limitu dojde kdykoliv při vyčerpání datového objemu. Tedy například i poslední den vašeho zúčtovacího období, kdy byste už následující den měli k dispozici nový, resetovaný datový limit. Přikoupená kvóta se přitom nepřevádí do dalšího období. 

Podle Alžběty Houzarové z tiskového oddělení operátora u žádného tarifu není automaticky omezováno stahování z P2P, ale v podmínkách k datovým službám se dočteme, že si operátor vyhrazuje „možnost snižovat v případě potřeby objem přenášených dat pro některé internetové služby (protokoly), které mimořádně zatěžují síť.“ 

Kromě P2P sítí je zmíněn i datový přenos přes protokoly HTTP a FTP. To je však obecná politika prakticky všech poskytovatelů připojení, takže nejde o žádný exces. Obecně ale platí, že automaticky není nic rychlostně omezováno, jako je tomu u nejdražších tarifů Telefóniky, která omezuje rychlost při práci  P2P sítěmi nehledě na chování uživatele. 

A i v tomto případě jsme spočítali, na kolik zákazníka vyjde 1 MB z datového limitu, dokud jej operátor nezačne omezovat snížením přenosové rychlosti. Došli jsme k těmto číslům:

 • Připojení pro notebook Standard: cca 0,4 Kč za 1 MB z datového limitu
 • Připojení pro notebook Super: cca 0,13 Kč za 1 MB z datového limitu
 • Připojení pro notebook Premium: 0,1 Kč za 1 MB z datového limitu

Jak hodnotíte nabídku operátora Vodafone? Oznámkujte ji jako ve škole:

Slovo závěrem: mohlo by to být lepší…

Co k nabídce mobilního připojení k Internetu v podání tří českých mobilních operátorů dodat? Z technologického hlediska, že sítě třetí generace měly být v roce 2012 někde jinde a reálné (tedy ty reálně reálné) rychlosti měly být podstatně vyšší. Ze spotřebitelského hlediska, že by ceny mohly být příznivější a datové limity vyšší, když už musí být. Viz naše přepočty ceny za 1 MB z datového limitu.

cif-tip-téma-foto

Výběr konkrétní služby necháváme na čtenářích, protože jistě zohlední nejenom technologie sítí a parametry tarifů, které lze exaktně srovnat, ale i osobní či zprostředkovanou zkušenost s chováním operátora zejména v nestandardních a krizových situacích, které nelze zobecnit a paušalizovat pro objektivní srovnání.

Faktem je, že nabídkou služeb nevyčnívá prakticky žádný operátor. Alespoň ne v tom pozitivním slova smyslu. Když už vás zaujme tarif, zklame vás síť, nebo naopak. Nezbývá než hledat nejméně bolestivý kompromis, což není zrovna doklad o fungujícím trhu.

Co byste z uvedeného označili za největší exces?

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká. Se serverem Lupa.cz spolupracuje již řadu let jako externí redaktor.