Hlavní navigace

Digitální novela zavádí pro operátory sítí dohled i volnost

13. 7. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
13. 7. 2007

Provozovatelé multiplexů si budou moci vysílat, co chtějí, ale o svém záměru budou muset veřejnost včas informovat, a to včetně cen za šíření signálu. Operátoři získají absolutní volnost při zavádění nových technologií. Musí splnit pouze minimální podmínku – nabídnout divákům alespoň čtyři programy minimálně ve kvalitě odpovídající standardu PAL. Novinky zavádí upravená verze digitální novely, kterou bude v pondělí 16. července projednávat Legislativní rada vlády. Server DigiZone.cz má aktuální text návrhu k dispozici.

Autoři zákona se pravděpodobně poučili sporem televize Nova a společnosti Radiokomunikace o ceně za vysílání z Bukové hory při startu digitalizaceÚstí nad Labem. Po přijetí digitální novely v současném znění by si už nikdo neměl stěžovat na to, že se cenu za vysílání dozvěděl v šibeničním termínu několika málo dní, jak to na začátku července uvedl generální ředitel televize Nova Petr Dvořák. Digitální novela totiž operátorům sítí stanovuje povinnost zveřejnit všeobecné smluvní podmínky pro šíření signálu, a to minimálně měsíc před uzavřením jakékoli smlouvy a navíc tak, aby byly veřejně dostupné na internetu.

Všeobecné smluvní podmínky musí obsahovat patnáct bodů zvoleného technického řešení a také návrh cen rozdělený na ceny celkové a ceny dílčí, návrh ceny za šíření jednotkového objemu datového toku. Mezi náležitosti technického řešení patří například údaje o minimálním a maximálním pokrytí obyvatelstva signálem, dostupnosti, spolehlivosti a kvalitě signálu, a časovém harmonogramu rozvoje vysílací sítě, pokud není vybudována v plném rozsahu. Český telekomunikační úřad dostává návrhem roli strážníka nad těmi, kdo by se smluvní podmínky rozhodli nedodržovat. Úřad je oprávněn rozhodnout o změně návrhu smlouvy, je-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, píše se v digitální novele.

Podnikatel zajišťující (multiplex) informuje Úřad o volné kapacitě datového toku sítě elektronických komunikací a o rozsahu a struktuře využívaného datového toky vždy k 31. 12., stanovuje návrh zákona s tím, že údaje se musí ČTÚ dozvědět do měsíce po konci kalendářního roku. Jakékoli změny musí provozovatelé sítí hlásit ČTÚ do pěti dnů a všechno zveřejňovat na internetu. Na první hlášení celkového stavu své sítě má 90 dnů od doby, kdy začne digitální novela platit.

MM_SS3

Podle návrhu zákona v současné podobě operátorům nebude nic bránit, aby začali vysílat i ve standardu MPEG-4 a umožnili svým klientům provozovat placené vysílání. Při splnění podmínky alespoň čtyř programů minimálně ve kvalitě PAL se otevírá cesta také pro vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV). Původní Technický plán přechodu (TPP) novela ruší a ukládá ČTÚ vypracovat TTP nový – tentokrát vydávaný už jako vymahatelné vládní nařízení.

DigiZone.cz vám jako první médium přináší důkladný rozbor celého návrhu: Diginovela před branami Legislativní rady vlády (DOKUMENT UVNITŘ)

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.