Hlavní navigace

Digitální rozhlas v Norsku a ve Švýcarsku. Jedna země VKV-FM vypnula, druhá se chystá

10. 10. 2019
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: DABPlus.ch
Sérii článků o stavu sítí pro digitální rozhlasové vysílání DAB(+) ve vybraných evropských zemích zakončí pohled do Švýcarska a Norska. Na rozdíl od ostatních tyto země už stanovily datum vypnutí VKV-FM. A Norsko dokonce velkou část svého VKV-FM vysílání vypnulo.

Čerstvé zprávy ze Švýcarska potvrzují stanovení nejpozdějšího termínu pro vypnutí VKV-FM na konec roku 2024. Určitá zadní vrátka pro možnost provozovat VKV-FM vysílače po omezenou dobu i po tomto termínu se otevírají pouze pro oblasti s nedostatečným pokrytím DAB+. Z tabulek FMLISTu dokonce odhaduji, že k vypínání některých vysílačů dochází už nyní.

V Norsku začali vypínat VKV-FM vysílače v lednu 2017. V průběhu roku 2017 postupně po regionech přestaly využívat VKV-FM vysílače celoplošné rozhlasové stanice a vybrané stanice ve velkých městech. Ostatním regionálním a lokálním stanicím byly VKV-FM licence prodlouženy minimálně do roku 2022 a o jejich případném dalším prodloužení se vede diskuse.

Základní statistiky za oba státy přináší následující tabulka.

 

rozloha [km2]

počet obyvatel [miliony]

hustota zalidnění [obyv./km2]

VKV-FM vysílačů

DAB vysílačů

DAB multiplexů

Švýcarsko

41 285

8,5

188

1300

420

27

Norsko

385 207

5,3

14

580 (3100)

1000

26

Švýcarsko

Švýcarsko je federací 26 autonomních kantonů s vlastním parlamentem, vládou, rozpočtem i ústavou. Žije tu 25 % cizinců. Více než polovinu země pokrývají Švýcarské Alpy, jejichž nejvyšší horou je Dufourův štít s nadmořskou výškou 4634 metrů n. m. Více než třetinu země pak zaujímá Švýcarská plošina. Jedná se o pahorkatinu vzniklou působením ledovců. Švýcarská plošina je hospodářským centrem země.

Švýcarsko má čtyři úřední jazyky. Nejvíce lidí hovoří německy (přibližně dvě třetiny), na západě země se mluví převážně francouzsky (téměř čtvrtina obyvatel země), na jihovýchodě pak dominuje italština a rétorománština. Některé oblasti na pomezí jazykově vyhraněných regionů jsou vícejazyčné. Jazyková různorodost Švýcarska se odráží i ve struktuře a pokrytí rozhlasových multiplexů DAB+. Většina multiplexů má ve svém názvu první písmeno zmíněných čtyř jazyků: D, F, I nebo R.

Zatímco na VKV-FM pokrýval první program švýcarského veřejnoprávního rozhlasu celý stát, DAB+ multiplexy veřejnoprávního rozhlasu i privátních vysílatelů respektují regionální jazykovou pestrost. Mapky vysílačů zpracované na základě tabulek z DABListu doplňuji ukázkou obsahu multiplexů dle stránek Wohnort.


Autor: Karel Mikuláštík

Veřejnoprávní multiplex s němčinou pokrývá především severní polovinu Švýcarska.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 12C SRG SSR D01, provozuje SRG SSR idée suisse

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

Rete Uno+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

RR-SRG+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

RTS-1ERE+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 AG SO+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 BE FE VS+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 BS+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 GR+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 LU+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 SG+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 ZH SH+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 2 Kultur+

96 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Serious Classical

SRF 3+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

SRF 4 News+

56 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Current Affairs

SRF Musikwelle+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

National Music

SRF Virus+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Swiss Pop+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

TPEG_SRGSSR

32 kb/s

packet data

TPEG

SRG_SPI

16 kb/s

packet data

Mírně odlišnou strukturu sítě představuje druhá vrstva německojazyčných multiplexů s privátními stanicemi.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 7D SMC_D02, provozuje SwissMediaCast AG

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

CENTRAL

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

No PTy

ENERGY BASEL+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

ENERGY BERN+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

ENERGY ZUERICH+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

ERF Plus+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

EVIVA+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

National Music

FM1+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

LUNA+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

LIFE CHANNEL+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

PILATUS+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Radio Argovia+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

RADIO 24+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

RADIO INSIDE+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

RADIO MARIA+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

RADIO TOP +

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Radio Zuerisee +

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rete Tre+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

TOP TWO+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Třetí – regionálně členěná – vrstva se odlišuje svou působností v jižních regionech.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: SMC D03 N-CH, provozuje SwissMediaCast AG

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

105+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

BASILISK+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

CENTRAL2

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

No PTy

COULEUR 3+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

Freundes-Dienst+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

LUZERN Pop

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

OPTION MUSIQUE++

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Easy Listening

RADIO 1+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

ENERGY HITS+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

RADIO GLORIA

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

RSO+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Current Affairs

ROCKIT RADIO+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

SUNSHINE Radio +

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Swiss Classic+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Light Classical

Swiss Jazz+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Jazz Music

VINTAGE RADIO+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Oldies Music

VIRGIN HITS

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

VIRGIN ROCK

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

Čtvrtá vrstva reprezentuje regionální a lokální multiplexy s německými programy.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 5D DIG D04 – AG, provozuje Digris AG

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

3FACH

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

Kanal K

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

LoRa

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

MAXXIMA

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

MultiKulti Radio

80 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

OPENBROADCAST

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

Positiv

80 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

RaBe

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

Radio Tell

80 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

Radio X

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

RoyalFM

80 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

SPOON RADIO

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

Stadtfilter

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

Následuje první vrstva multiplexů ve francouzštině, italštině nebo rétorománštině, konkrétně veřejnoprávní sítě SGR SSR. 


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 12A SRG SSR F01, provozuje SRG SSR idée suisse

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

RTS-1ERE+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

1ERE-BIS+

48 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

ESPACE 2+

96 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Culture

COULEUR 3+

80 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

OPTION MUSIQUE+

80 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Easy Listening

Rete Uno+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

RR-SRG+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

SRF 1 BE FR VS+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 3+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

SRF 4 News+

56 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Current Affairs

SRF Musikwelle+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

National Music

SuisseClassique+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Light Classical

Swiss Jazz+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Jazz Music

Swiss Pop+

56 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

SRG_SPI

16 kb/s

packet data

TPEG_SRGSSR

32 kb/s

packet data

TPEG

Multiplex: 12A SRG SSR I01, provozuje SRG SSR idée suisse

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

COULEUR 3+

56 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

OPTION MUSIQUE+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Easy Listening

Rete Uno+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

Rete Due+

96 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Serious Classical

Rete Tre+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

RR-SRG+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

RTS-1ERE+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 1 GR+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

SRF 3+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

SRF 4 News+

48 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Current Affairs

SRF Musikwelle+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

National Music

SvizzeraClassic+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Light Classical

Swiss Jazz+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Jazz Music

Swiss Pop+

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Radio F.Ticino+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

RSO+

56 kb/s

Mono HE-AAC v1

Current Affairs

radio3i+

56 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Varied Speech

SRG_SPI

8 kb/s

packet data

TPEG

TPEG_SRGSSR

16 kb/s

packet data

TPEG

Privátní stanice ve francouzsky mluvících oblastech přenáší druhá vrstva multiplexů.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 10B RMS F02, provozuje Romandie Médias SA

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

BNJ-RFJ+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

BNJ-RJB+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

BNJ-RTN+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

GRRIF+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

LFM+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

One FM+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Radio Chablais

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

RadioFr. Frib+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

RadioFr. music+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Radio Lac+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

RADIO MARIA F

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

Rete Tre+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Rhone FM+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rouge+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

SRF Virus+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Current Affairs

Vertical+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Zbývající lokální a regionální multiplexy jsou převážně francouzsky a italsky mluvící.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 8C DIG F03 – VD, provozuje Digris AG

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

7radio VD+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

ALTAMEGA

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

BANANE VD+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

IP music VD+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

LA FABRIK

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

Lifestyle 74

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

MAGIC RADIO VD+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

MAXXIMA LS+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

OPENBROADCAST

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

PIRATES RADIO

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

RADIO NET+

32 kb/s

Stereo HE-AAC v2

Other Music

Radio R

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

RadioBus

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Other Music

Radiosport

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Sport

SPOON RADIO VD+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

Vibracion Latina

32 kb/s

Stereo HE-AAC v2

Other Music

WRS VD+

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Information

Norsko

Norské království je unitární stát a parlamentní monarchie. Dělí se na 18 krajů. Je převážně hornatou zemí s nejvyšší horou Galdhøpiggen (2469 metrů n. m.). Reliéf země byl vymodelován ledovci, pobřeží jsou členitá, příkrá a fjordová, s mnoha ostrovy a zálivy. V Norsku také vybudovali nejdelší silniční tunel – Lærdalský tunel. Má délku 24,5 km a je plně pokrytý signálem DAB+.


Autor: Karel Mikuláštík

Po masivním vypínání vysílačů VKV-FM v roce 2017 jich proti původnímu stavu zůstala v provozu asi šestina.


Autor: Karel Mikuláštík

Celoplošné DAB+ pokrytí soukromých stanic zajišťuje multiplex Riks.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 12D Riks, provozuje Norkring AS

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

BIG HIPHOP & RNB

56 kb/s

Stereo HE-AAC v2

Other Music

KISS N'DANCE

48 kb/s

Stereo HE-AAC v2

Pop Music

NORSK POP

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

NRJ NORGE

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

No PTy

P24–7 MIX

56 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Easy Listening

P4 LydenAvNorge

128 kb/s

Joint Stereo!!

Easy Listening

P5 Hits

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

No PTy

P6 Rock

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

P7 Klem

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Easy Listening

P8 Pop

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

P9 Retro

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Oldies Music

P10 Country

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Country Music

RADIO1

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Easy Listening

RADIO NORGE

64 kb/s

Stereo HE-AAC v2

Easy Listening

RADIO ROCK

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Rock Music

TOPP40

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

VINYL

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Oldies Music

EPG

8 kb/s

Packet Data

MOT

V-Traffic

8 kb/s

Packet Data

TDC

Jednoznačně nejlepší pokrytí má regionálně dělený multiplex veřejnoprávního rozhlasu NRK. 18 regionů je obsluhováno sedmi mutacemi veřejnoprávního multiplexu.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 13E NRK Reg5 Innland, provozuje Norkring AS

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

NRK P1

96 kb/s

DAB+ Stereo

Easy Listening

NRK P1 Innlandet

96 kb/s

DAB+ Stereo

Easy Listening

NRK P1+

96 kb/s

DAB+ Stereo

Easy Listening

NRK P1+Innlandet

96 kb/s

DAB+ Stereo

Easy Listening

NRK P2

80 kb/s

DAB+ Stereo

Culture

NRK P3

80 kb/s

DAB+ Stereo

Pop Music

NRK mP3

80 kb/s

DAB+ Stereo

Pop Music

NRK P13

80 kb/s

DAB+ Stereo

No PTy

NRK SUPER/NRK Folkemusikk

80 kb/s

DAB+ Stereo

Children's Progs

NRK JAZZ

80 kb/s

DAB+ Stereo

Jazz Music

NRK KLASSISK

80 kb/s

DAB+ Stereo

Serious Classical

NRK NYHETER

80 kb/s

DAB+ Stereo

News

NRK SÁMI RADIO

80 kb/s

DAB+ Stereo

No PTy

NRK SPORT

96 kb/s

DAB+ Stereo

Sport

NRK Trafikk5 Innl

64 kb/s

DAB+ Mono

Travel

NRK EPG5 Innl

32 kb/s *4

packet data

MOT

NRK TPEG5 Innl

32 kb/s *4

packet data

TDC

Následuje vrstva regionálních a lokálních multiplexů.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 11B Innlandet, provozuje HedmarksRadioene AS

Název stanice

Datový tok

Zvuk

BEAT Oslo

48 kb/s

DAB+

ElverumsRadioen

96 kb/s

DAB+

Gudb.dalRadioen

80 kb/s

DAB+

HamarRadioen

96 kb/s

DAB+

HamarRadioenHITS

64 kb/s

DAB+

Jul i Innlandet

80 kb/s

DAB+

Kongsvinger

80 kb/s

DAB+

METRO Innlandet

48 kb/s

DAB+

METRO Romerike

64 kb/s

DAB+

Radio 3,16

48 kb/s

DAB+

OsterdalsRadioen

96 kb/s

DAB+

SolørRadioen

96 kb/s

DAB+

SolørRadioen+

96 kb/s

DAB+

TrysilRadioen

96 kb/s

DAB+

901 ROX

48 kb/s

DAB+

V Norsku vysílá ještě řada lokálních multiplexů.


Autor: Karel Mikuláštík

Multiplex: 11A LOKALDAB RIKS II, provozuje A-Media AS

Název stanice

Datový tok

Zvuk

Typ programu

1 RADIO HAUGALND

88 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

2 RH GULL

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Oldies Music

3 RH HITS

88 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

5000 Bergen

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

JM Radio

32 kb/s

Stereo

Religion

Kristen RV

32 kb/s

Stereo

Religion

P7 KristenRiksra

48 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

Ptro

48 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Radio 316

56 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Religion

Radio Folgefonn

32 kb/s

Stereo

Pop Music

RADIO HAUGALND

88 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

RADIO VEST

72 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Radio Visjon

32 kb/s

Stereo

Religion

Siddis Radio

64 kb/s

Stereo HE-AAC v1

Pop Music

Silkeveien

32 kb/s

Stereo

Studentradioen

32 kb/s

Stereo

Education

U stanic v lokálních multiplexech bohužel často chybí informace o zvukovém kodeku. S ohledem na datové rychlosti je velmi pravděpodobné, že se jedná o HE-AAC v1, resp. HE-AAC v2 v případě datových toků nižších než 64 kb/s.

Některé zdroje uvádějí, že pokrytí systémem DAB+ je v obou zemích lepší než pokrytí VKV-FM. Minimálně u veřejnoprávních multiplexů s nejhustší sítí DAB+ vysílačů to může být pravda. Norský veřejnoprávní rozhlas obsluhuje území státu regionálně dělenými multiplexy, ve Švýcarsku se jedná o multiplexy dělené na základě odlišných jazyků s nemalým překryvem území pokrytého multiplexy pro různé jazykové skupiny.

Norský veřejnoprávní rozhlas přenáší většinu stanic ve svých multiplexech s datovým tokem 80 kb/s, vybrané stanice pak s 96 kb/s. Ve Švýcarsku je nejoblíbenější datovou rychlostí 72 kb/s.

V Norsku privátní stanice přenáší jeden celoplošný multiplex a na regionální a lokální úrovni se v některých oblastech mohou vyskytnout dvě vrstvy multiplexů. Hlasy skeptické k digitalizaci zmiňují, že celostátní multiplex obsadily dva mediální domy mutacemi svých stanic a nikdo další do multiplexu nebyl přizván.

Ve Švýcarsku jsou v německy mluvících oblastech k dispozici dva celoplošné multiplexy pro privátní stanice a jedna vrstva lokálních multiplexů. Francouzsky mluvící oblasti disponují jedním celoplošným multiplexem využívaným pro komerční vysílání a další vrstvou lokálních a regionálních multiplexů. Italsky hovořící území vyjma veřejnoprávního multiplexu pokrývá jeden regionální multiplex, rétorománská oblast je z větší části obsloužena pouze veřejnoprávním multiplexem. Na pomezí jazykových oblastí je nabídka přijímatelných multiplexů samozřejmě větší.

Jak bychom mohli digitalizovat rozhlasové vysílání u nás v České republice, jsme probírali v samostatném článku.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je členem Československého DX klubu. Působí na Katedře radioelektroniky ČVUT-FEL v Praze v Laboratoři radiových vysílačů a přijímačů. Specializuje se na systémy pro digitální rozhlasové a televizní vysílání. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).