Hlavní navigace

Diskuse na zahraničních zpravodajských serverech

23. 3. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Kontroverzní krok Seznamu požadujícího písemné registrace do diskusí na Novinky.cz přinesl bouři námitek, často spíše emotivních než konstruktivních. Jak se s diskusemi vyrovnávají zahraniční servery? Jsou tolerantnější, nebo naopak ostřejší? Asi se budete divit!

Pro účel alespoň jednoduché představy jsme si vybrali dvacítku nejnavštěvova­nějších anglickojazyčných zpravodajských serverů podle hodnocení Alexa.com s tím, že náš zájem se soustředil především na ty obecně zaměřené, které odpovídají českým Novinkám, i když pro zajímavost jsme se podívali na k IT a spotřební elektronice orientovaný News.com.

Jak postupují ti největší

Pro CNN jsou komentáře čtenářů výjimečná záležitost. Najdeme je na blozích, což jsou pro CNN označení názorových a komentářových rubrik nebo projektů s externími autory, ale pod redakčními články jsou opravdu jen zřídka. I na blozích ovšem musí komentáře splňovat CNN Comment Policy – a publikovány jsou jen tehdy, pokud se do těchto podmínek vejdou, schvalovány jsou tedy před publikováním, ne až po zadání. Naopak je ale dán prostor pro vyjádření cizím weblogům, kdy pod články je možnost zobrazit si „From the Blogs“ – tedy to, co k tématu říkají jiné weblogy. Na to je používána služba Sphere.com, která článek zobrazí v kontextu s jinými články z weblogů a CNN tím dává prostor pro jiné úhly pohledu, aniž by zasahovalo do svých redakčních textů.

From the Blog on CNN

From the Blog: související články z jiných serverů pod článkem CNN.

MSNBC také mnoho na čtenářské diskuse netrpí. Odkaz na diskuse pod články sice je, ale směřuje na server Newsvine, kde jsou velmi zajímavě propracovaná diskusní fóra a čtenáři z MSNBC zde mohou diskutovat po libosti. Proč tak plodná spolupráce, je nasnadě: MSNBC koupilo v říjnu 2007 server Newsvine a tohle je zatím první viditelný příklad vzájemného propojení.

News Yahoo s komentáři nepracuje vůbec, pokud chcete diskutovat v rámci Yahoo, musíte přejít do chatovací oblasti, která není se zpravodajstvím nijak propojena.

News.com společnosti Cnet (vlastněné CBS Interactive) má komentáře ke článkům zpřístupněné a přidávat je lze přes Cnet login nebo po přihlášení přes Facebook Connect. Příspěvky jsou kontrolovány a musí splňovat podmínky – Cnet si vyhrazuje plné právo příspěvky vyřadit.

BBC News nemá žádnou podporu pro komentáře u článků s výjimkou redakčních blogů. Tam je nutná registrace, příspěvky jsou schvalovány.

NYT diskuse

The New York Times má možnost komentovat články jako maličké číslo o počtu komentářů nahoře u nadpisu článku. Teprve po rozkliknutí jsou na zvláštní stránce dostupné komentáře s možností vypsat si doporučené redakcí nebo doporučené čtenáři. K dispozici je RSS názorů. Názory lze přidávat po obsáhlejší registraci a jsou moderovány.

A ti menší

Ačkoliv už může být zřejmé, jak se to s diskusemi na anglofonním Internetu má, podívejme se ještě v rychlosti na menší servery, už jen heslovitě:

  • Fox News.com – komentáře ano, registrace, doporučené komentáře, moderování.
  • Reuters – žádné komentáře s výjimkou blogů. Zde jsou publikovány po schválení.
  • Guardian.co.uk – žádné komentáře s výjimkou blogů, kde jsou moderovány.
  • The Wall Streat Journal – komentáře ke všem článkům jako zvláštní obsahová záložka. Diskutovat mohou jen předplatitelé.
  • Bloomberg – žádné komentáře.
  • The Washington Post  – registrace nutná i pro čtení článků.
  • Forbes.com – komentáře vybrány přímo do článku, nutná registrace, jsou moderovány před publikováním.
  • News Aol.com – komentáře přímo ve článku, nutná registrace, moderovány, registrace přes služby Aol.
  • USA Today – komentáře jsou uvedeny maličkým číslem pod nadpisem článku a do odkliku nejsou na stránce nijak vidět, pak se objeví výpis, formulář pro přidání, je zde možnost vypsat doporučené komentáře. Moderováno, podmínky zde.

Základní přístupy ke komentářům

Když se pokusíme rekapitulovat přístupy, jaké ve světě obecného zpravodajství ke komentářům jsou, pak najdeme tyto množiny:

Žádné komentáře – server s komentáři nijak nepracuje. Týká se to webů zpravodajských agentur jako Reuters nebo Bloomberg či BBC News. Komentáře jsou jen u blogů a tak vlastně odlišují redakční a blogerský obsah. Dlužno podotknout, že blogem se v některém případě rozumí názorové či komentářové rubriky redaktorů, nikoliv možnost pro kohokoliv se v rámci například webu Reuters registrovat a exhibovat. Do této skupiny můžeme zahrnout i CNN, které komentáře ke článkům povoluje zřídka a i MSNBC, které odkazuje na jiný server.

Nenápadné komentáře s důsledným schvalováním – převládající strategie řady menších zpravodajských serverů, kde maličké číslíčko vedle slova Comments zpřístupní komentáře. Ve všech doložených případech jsou komentáře před publikováním schvalovány, nikdy se na serveru neobjevují automaticky po vložení uživatelem.

Propracovaný komentářový systém – tak to je spíše výjimka dostupná například u WSJ, jenže v jeho případě vylepšená o to, že diskutovat mohou jen předplatitelé a jejich totožnost je známa. Propracovaný komentářový systém mají i The New York Times, ovšem i v jejich případě je odkaz schovaný za nenápadným odkazem, primárně nejsou pod článkem komentáře vidět.

Shrnuto a podtrženo, zahraniční zpravodajské servery se diskusí a komentářů od svých čtenářů spíše obávají. Převládá rezervovanost, velmi časté je odmítání a zejména u serverů, které vycházejí z tištěných médií nebo agentur, je odstup od názoru uživatelů patrný na první pohled.

Pro zahraniční média jsou komentáře často dělící linií mezi zpravodajským webem a blogem: zatímco pod redakční články komentáře uživatelů nepatří, pod „blogy“, což jsou komentářové a názorové materiály, jsou komentáře vítány. I v tomto případě ovšem striktně a bez diskusí moderováno.

Moderování

Všechna zahraniční média mají své kodexy nebo Podmínky použití, které specifikují i (a často především) to, co se v komentářích smí objevovat a co je naopak nežádoucí. Vždy jde o podobné skupiny zakázaných témat: materiály útočného či neslušného charakteru, materiály urážlivé nebo komerční, nic z toho se do zahraničních diskusí nehodí. Zajímavá je právě ta „útočnost“ – v USA například není zákonem zakázána propagace fašismu, jenže moderátoři takové materiály hodnotí jako útočné a odstraňují je.

Zajímavé také je, že zdánlivá uhlazenost a kultivovanost diskusí na velkých amerických zpravodajských serverech není nijak automatická. Při korespondenci s moderátory diskusí NYT a News.com jsme byli ujištěni, že i přes to, že pravidla o přípustném obsahu v diskusích existují několik let, každý den je třeba odstranit řadu nevyhovujících příspěvků, někdy až třetinu komentářů, které do diskuse směřují. Jenže systém, kdy komentáře jsou nejprve schváleny a teprve pak putují na web, zajišťuje onu zdánlivou kultivovanost a vyrovnanost diskusí.

Další zvláštností amerických diskusí je, že až na výjimky nepodporují reakce, tedy vlákna. Názor přidáváte ke článku, nikoliv k nějakému jinému názoru. Diskuse nejsou určeny na výměnu názorů mezi čtenáři, ale mezi čtenáři a redakcí. Sami čtenáři nechť se vybavují mezi sebou jinde. Na jednu stranu to může vypadat jako svazující, na stranu druhou je ale také pravda, že jednotlivé redakce mají oddělení, které redaktorům připravuje k vyhodnocení svodky komentářů pod jejich články a tyto komentáře se pak skutečně používají jako zpětná vazba. Navíc systematicky: to je něco, co českým serverům chybí docela.

Proč je to jinak

Odlišný přístup k diskusím pod články v USA a v Česku má své kořeny dané spíše odlišným vývojem a náskokem, jakož ale i jinou legislativou. V USA existují právní výklady, které činí vydavatele zodpovědného za názory pod články, minimálně v případě, že neprojeví snahu uvést je do souladu s redakčním kodexem. I proto dochází k vydělení komentářů do blogovacích oblastí, tedy ke komentářovým a názorovým článkům. A také proto jsou komentáře důsledně moderovány a procházeny ještě před tím, než jsou vůbec na stránkách média publikovány a nikdo se nad tím nepozastavuje.

Český přístup je podstatně benevolentnější. Vlastně žádný z českých zpravodajských serverů nepoužívá povinné schválení příspěvku, pouze jsou ty nevhodné vyřazovány ex-post, pokud na to přetížené týmy stačí. A u předem detekovaných „nevhodných“ témat nejsou diskuse ani otevírány.

MM socky3

Určitou odlišností slují některé projekty zaměřené spíše na IT tématiku, které povyšují uživatelský komentář na roveň redakčního názoru, jako je tomu třeba v případě Slashdot.org, tu je ale situace často zjednodušená absencí statutární redakce a jde spíše o komunitně spravované weby, kde takové uspořádání má svůj smysl. V žádném případě ale nejde o weby provozované velkými mediavydavatel­stvími. A navíc se u technických témat uplatňuje nejenom jiný přístup vydavatelů, ale také čtenářů.

Obecně shrnuto bychom mohli říci, že zatímco v zahraničí je komentář rozlišujícím znakem mezi zpravodajstvím a blogem, v Česku se toto vyhranění v honbě za větší návštěvnickou obcí setřelo. Dost možná také proto, že v české praxi je malý rozdíl mezi profesionalitou žurnalistického týmu a autora blogu.

Účastníte se diskusí na Internetu?

Autor článku

Autor byl v letech 2008 – 2012 šéfredaktorem serveru Lupa.cz. Stál u zrodu řady projektů. Je spoluzakladatelem Energomonitoru, v CZ.NIC vedl projekt Turris. Je předsedou místní organizace Pirátské strany v Brandýse – Staré Boleslav.