Hlavní navigace

Druhé čtení digitální novely vrátilo do hry DVB-H

26. 9. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 118483
Novela zákonů souvisejících s přechodem na zemské digitální vysílání včera hladce prošla druhým čtením a ve čtvrtek ji čeká závěrečné hlasování ve Sněmovně. Ještě na začátku úterní poslanecké schůze přitom nebylo jisté, jestli se tzv. diginovela ten den druhého čtení vůbec dočká. Ačkoli ministr vnitra Ivan Langer (ODS) zákonodárce nabádal, aby pozměňovacími návrhy nepoškodili "zoubky koleček pečlivě vyladěného hodinového strojku", několik změn poslanci přesto načetli. Některé se překvapivě týkaly digitálního vysílání pro mobilní telefony (DVB-H).

Hodinový strojek a 1. leden 2008 jako klíčové datum

Tento návrh zákona není zákonem pro jednu, dvě, tři, šest televizí, ale troufám si tvrdit, že to je zákon, který je určen pro deset milionů občanů České republiky, ať už se dívají nebo nedívají na televizní vysílání, neboť tak široký dopad má, začal svůj proslov před poslanci ministr vnitra Ivan Langer. Z dílny jeho ministerstva a především z klávesnice ministerského náměstka Zdeňka Zajíčka digitální novela na jaře letošního roku vznikla a její „rodiče“ ji dál provázejí celým legislativním procesem.

Úterý 25. září, první sněmovní den po poslaneckých prázdninách, mělo být ale podle očekávání pro návrh digitálního zákona kritické. Novela totiž opustila relativně rodinné vládní prostředí a byla vydána napospas „lidové“ tvořivosti české Poslanecké sněmovny. Že na této půdě dokáže vzniknout leccos a bez hlubšího zamyšlení, o tom poslanci přesvědčili veřejnost ve stejné problematice před rokem a půl. Ve třetím čtení tehdejší „diginovely“ dokázali během necelé hodiny hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích zhruba stokrát a zákon tím dokonale rozložili. Obavy před recidivou byly na místě.

Ivan Langer proto na poslance apeloval: Tento návrh je nesmírně křehkou konstrukcí. My jsme ho přirovnávali k hodinovému strojku, který má spoustu koleček malých, velkých, a ještě více zoubků, a jako takový je nesmírně složitě konstruován a současně je nesmírně citlivý na jakékoli změny, neboť vylomení jednoho zoubku může znamenat zastavení a poškození celého strojku. Zároveň je varoval před činorodostí, která v tomto případě může víc pokazit než prospět.

V tomto smyslu jsem chtěl požádat, a snažili jsme se prostřednictvím mých spolupracovníků s vámi komunikovat natolik, abychom byli schopni tento návrh zákona projednat a schválit na této schůzi tak, aby existovala reálná šance jeho nabytí účinnosti od 1. 1. roku 2008, neboť to je klíčový termín, uvedl ministr vnitra. Václav Jehlička (KDU-ČSL), ministr kultury, ani Martin Říman (ODS), ministr průmyslu a obchodu, jako šéfové spolupředkláda­jících ministerstev možnost promluvit před Sněmovnou nevyužili.

Rychlé zprávy z výborů a nulová obecná rozprava

Petr Pleva

Digitální novelou se po jejím schválení v prvním čtení 15. srpna zabývaly dva sněmovní výbory. Zatímco Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) přijal ke sněmovnímu tisku 262 svoje usnesení, Stálá komise pro sdělovací prostředky (SKPSP) nikoli. A to navzdory faktu, že skrze ni poslanci odevzdali sedm pozměňovacích návrhů. Většinu z nich ale členové komise ještě před jednáním Sněmovny shodili ze společného stolu a zůstalo jen na poslancích, jestli s nepřijatými návrhy budou chtít vystoupit na plénu jednotlivě a už sami za sebe.

Zprávu o projednávání zákona v obou výborech přednesl Petr Pleva (ODS). Omezil se přitom na několik stručných vyjádření. Možnosti vypovídat se v obecné rozpravě, která sama žádná znění pozměňovacích návrhů neplodí, nevyužil žádný poslanec. Sněmovna proto mohla přejít přímo na rozpravu podrobnou.

Osm let navíc pro Novu a Primu

Když přišel Petr Pleva před dvěma týdny na jednání SKPSP s komplexním pozměňovacím návrhem, který kromě šesti právně-technických záležitostí chtěl prodloužit stávajícím komerčním televizím výměnou za souhlas a plnění Technického plánu přechodu (TPP) jejich licenci o další čtyři roky, sesypala se na jeho hlavu vlna kritiky.

Při ohlédnutí nazpátek musí nestrannému pozorovateli přijít Plevova iniciativa jako skromný výdobytek. Návrh přednesený za VVVKMT Vítězslavem Jandákem totiž prodloužení licencí televizím Nova a Prima zdvojnásobuje. Dává jim jistotu tedy nikoli do roku 2017/2018 (současný stav), ani do let 2021/2022 (Plevův návrh), ale rovnou do roku 2025 resp. 2026. Proč má něco takového význam v éře, kdy budou s koncem analogového vysílání udílená vysílací oprávnění jen za cenu správního poplatku 50 tisíc, o tom na DigiZone.cz psal už šéfredaktor Jan Potůček.

Minimum čtyř programů v PALu nebude platit pro mobily

Petr Bratský

Poslanec Petr Bratský (ODS) udělal radost všem operátorům, kteří se těší na nové zisky od zákazníků za příjem televize na displeje mobilních telefonů. Přepracoval svůj pozměňovací návrh, který chtěl původně ze zákona zcela vypustit podmínku stanovující provozovateli multiplexu umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, přičemž kvalita těchto programů musí dosahovat minimálně úrovně standardu PAL.

Poslanec znění této věty digitální novely doplňuje: To neplatí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj), v tomto případě požadavky na minimální počet programů a jejich kvalitu stanoví vláda v Technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

Důležitá je z hlediska mobilních operátorů i dalšího Bratského změna – zrušení zákazu křížení vlastnictví mezi provozovatelem sítě a převzatého vysílání. To se nemá vztahovat na místní televizní vysílání šířené prostřednictvím zemských vysílačů a také na podnikatele sítě elektronických komunikací zajišťujícího šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj).

Must carry do DVB-H i do kabelu, ale maximálně do konce roku 2011

Naopak Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) jistě nejásá nad dalším pozměňovacím návrhem pilného Petra Plevy. Ten stanovuje provozovatelům zemského mobilního vysílání a operátorům kabelových sítí šířit v nejnižší programové nabídce všechny programy volně dostupné v DVB-T. Operátoři za vysílání těchto stanic nic nedostanou ani nezaplatí. Náklady na jejich šíření ale zůstávají fakticky v jejich režii.

Povinnosti podnikatele sítě elektronických komunikací zajišťujícího šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj) a provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému a provozovatele celoplošného vysílání stanovené v tomto bodu zanikají dnem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, nenastane-li tento den dříve než 31. prosince 2011, napsal ve svém návrhu Petr Pleva.

Více reklamy na ČT 1. Třeba jako příspěvek na satelitní komplety

Poslankyně Ivana Levá (KSČM) navrhla zvýšit České televizi (ČT) povolenou reklamu na 0,75 procenta denního vysílacího času. Digitální novela původně počítala jen s půlprocentním limitem. Levá chce zvýšení pouze pro stanici ČT 1 a peníze navíc navrhuje použít například pro dotaci nákupu satelitních kompletů lidem v oblastech, kam se nedostane zemské digitální vysílání.

Ivana Levá k tomu uvedla: Česká televize o reklamu zřejmě nestojí. Pochopitelně, protože zisky z této reklamy nejsou zisky v pravém slova smyslu… Já věřím, že mi dáte zapravdu, že vláda bude rozhodovat o vynaložení těchto peněz, protože tento výčet bude vláda vždycky schvalovat a že vláda uvítá možnost, aby těmto lidem pomohla, protože nevidím /možná, že by mi to pan ministr financí vyvrátil/ jiné zdroje, kde by se ty peníze na pomoc lidem vzaly.

Prima digitálně bez regionů a pro jednoho provozovatele nejvýš dvě sítě

Televize Prima bude mít díky poslankyni KSČM šanci zbavit se vysílání regionů na svém digitálním programu. Provozovatel celoplošného zemského televizního vysílání s licencí, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona šíří program analogově a digitálně a který je účastníkem systému sdílení kmitočtů s provozovatelem regionálního nebo místního televizního vysílání s licencí, je oprávněn tento program vysílat digitálně samostatně a není povinen poskytovat vysílací čas provozovateli regionálního nebo místního televizního vysílání s licencí, který je spolu s ním účastníkem systému sdílení kmitočtů, píše Ivana Levá ve svém návrhu.

Rozloučení s regiony na Primě má ale háček. Má totiž vstoupit v platnost až po dokončení přechodu na digitální vysílání v Česku.

Poslankyně Levá chce také, aby jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nebyla operátorem ani vlastníkem více než dvou veřejných komunikačních sítí, tedy multiplexů, a jim přiřazených prostředků umožňujících šíření digitálního televizního a rozhlasového vysílání.

K digitální novele se formou pozměňovacích návrhů vyjádřili ještě poslankyně Anna Čurdová (ČSSD), která zpřesnila nakládání ČT s penězi získanými z reklamy. Její kolega Michal Hašek zaručil komerčním televizím, že až na výjimečné případy neztratí digitalizací nic ze svého pokrytí televizním signálem. Karel Sehoř (ODS) stanovil ve svém návrhu, že dosud platné licence stačí jak na analogové, tak na digitální televizní vysílání. Hana Orgoníková (ČSSD) se pak opět zabývala zvýšením reklamního limitu pro ČT 1 na 0,75 procenta denního vysílacího času.

Poslanecká sněmovna

Zdroj: Cs.wikipedia.org

MMF24

Poslanci budou znovu hlasovat ve čtvrtek

Na závěr projednávání digitální novely ve druhém čtení si vzal slovo opět Ivan Langer. Kolegyně, kolegové, všechno je jinak, jak to tak pozoruji, nicméně doufám, že jenom na první pohled. V každém případě bych chtěl poprosit ty z vás, kteří načetli pozměňovací návrhy, aby nelenili a přispěchali za mnou, resp. za paní doktorkou z legislativy tak, abychom mohli okamžitě začít zpracovávat pozměňovací návrhy tak, aby mohly být rozdány v podobě sněmovního tisku co možná nejdříve.

Třetí čtení digitální novely by mělo proběhnout už tento čtvrtek, tedy 27. září. Pokud zákon uspěje, čeká ho cesta do Senátu, na prezidentský stůl a konečně do Sbírky zákonů. Uvidíme, v jaké podobě tam diginovela dorazí.

Jak hodnotíte včerejší druhé čtení diginovely ve Sněmovně?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).