Hlavní navigace

DSL.cz: Eurotel Data Expres rychlý a úspěšný

11. 8. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Na serveru DSL.cz si tisíce uživatelů Internetu měří pravidelně rychlosti svého připojení. Doposud jsme zveřejňovali zejména výsledky rychlostí ADSL, ale úspěch služby Eurotel Data Expres, který vidíme v obrovském počtu prováděných měření, nás donutil k seznámení čtenářů i s dosahovanými rychlostmi u této nové služby.

Začněme však stále zajímavými výsledky měření rychlostí ADSL v rozdělení dle jednotlivých poskytovatelů a služeb. V tabulce jsou uvedeny pouze výsledky rychlostí ADSL s agregací 1:50, protože podíl počtu měření všech služeb s agregací 1:20 (rychlosti 256/64, 512/128 a 1024/256 kbit/s) je stále výrazně menší než 10 procent, a proto by uváděné rychlosti nebyly přesné.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50, srpen 2004

ISP 512/128 1024/256
Contactel 363 N/A
Czech On Line (Volný) 334 636
České radiokomunikace 411 638
Český bezdrát 363 693
Český Telecom (IOL) 297 591
GTS 247 470
IPEX 361 N/A
Nextra 513 551
SkyNet 357 565
Tiscali 324 512
Průměr všech měření 331 570
Procent z objednané rychlosti 65 % 56 %

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat udávány. 

Počty měření přinášejí několik pozoruhodností. I když všichni poskytovatelé prodávají nejvíce služby s rychlostí 512/128 kbit/s s agregací 1:50, neznamená prodejní úspěch této služby zaručený úspěch i u ostatních ADSL nabídek poskytovatele. Odhaduji, že největší podíl zákazníků s nejlevnější službou 512/128 kbit/s má Contactel. Podíl zákazníků s nejlevnější službou u Contactelu může dosahovat až 90 procent. Výrazně více diverzifikované služby mají Český Telecom, GTS a Nextra. I u těchto poskytovatelů je však podíl nejlevnějších ADSL služeb alespoň 75 procent. Nabídka českého ADSL je patrně jedna z nejvíce komplikovaných na světě (mnoho různých rychlostí, datových limitů a agregací). Stále více se ukazuje, že hodně potenciálních zákazníků má problém se v nabídkách vyznat. Zjednodušení struktury nabídek ADSL by dalšímu rozvoji trhu se širokopásmovým Internetem v Česku prospělo.

Někteří velcí poskytovatelé jako Aliatel a T-Systems (dceřiná společnost Deutsche Telekomu) s rozjezdem ADSL stále otálí. Odhaduji, že počet jejich ADSL zákazníků nedosahuje ani padesátky. Patrně podobně jako telekomunikační operátor Tele2 nevěří, že by nabídka ADSL mohla pro hospodaření společnosti přinést jakékoliv efekty. Podobný názor může mít i společnost SkyNet, která podle našich měření na trhu s ADSL svůj tržní podíl stále ztrácí. I když ADSL v Česku stále poskytuje přes 20 společností, současný vývoj napovídá, že na českém trhu bude do budoucna maximálně pět významných hráčů.

Nyní se podívejme na tabulku meziměsíčních změn rychlostí.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL, červenec/srpen 20­04

ISP 512/128 1024/256
Contactel 1 % N/A
Czech On Line (Volný) 13 % 37 %
České radiokomunikace 10 % N/A
Český bezdrát 6 % –6 %
Český Telecom (IOL) –4 % 7 %
GTS 18 % 15 %
IPEX 38 % N/A
Nextra 12 % 13 %
SkyNet 26 % 8 %
Tiscali 12 % 15 %
Průměr všech měření 7 % 14 %

Pozitivní je, že u všech poskytovatelů s výjimkou Českého Telecomu došlo k nárůstu průměrných rychlostí. Nepochybně se na tom podepsalo i prázdninové období, kdy internetoví uživatelé často tráví čas i jinak než u obrazovky počítače, a proto se dostupná kapacita dělí mezi méně aktivních účastníků.

Nejvyšších průměrných rychlostí u nejpoužívanější služby stále dosahují klienti Nextry. Důvodem je, že klienti služby ADSLink Basic s rychlostí 512/128 kbit/s bez datových limitů mají rychlost svých přípojek navýšenou na 1024/256 kbit/s. Slušné zlepšení dosahovaných rychlostí zaznamenali klienti GTS, IPEXu a SkyNetu.

I v tomto měsíci se nám podařilo získat IP adresy, na kterých byla uplatněna Fair User Policy u GTS a Nextry. Pokud se z výsledků měření vyloučí IP adresy s Fair User Policy, byla v červenci průměrná rychlost ADSL 512/128 s agregací 1:50 od GTS již poměrně slušných 319 kbit/s namísto námi uváděných 247 kbit/s vy­cházejících jako průměr ze všech měření. Podobná úprava výsledků měření pro Nextru zvýšila původní průměrnou rychlost 513 kbit/s na 525 kbit/s. Je z toho zřejmé, že Fair User Policy již dosahované rychlosti průměrného klienta Nextry příliš neovlivňuje. Podobný vývoj se dá podle mého názoru postupně očekávat u všech poskytovatelů, včetně Českého Telecomu.

Následující graf ukazuje vývoj dosahovaných rychlostí ADSL v průběhu měsíce u tří vybraných poskytovatelů.

1301

Více podrobností o měření lze nalézt zde [XLS, 41 kB].

U většiny poskytovatelů je viditelný trend, kdy rychlosti dosahované o víkendech jsou vyšší než ve všední den. Tato skutečnost se dala očekávat, protože podle našich statistik objednávek ADSL zhruba polovinu provádějí firmy, a ty zpravidla využívají svoji ADSL přípojku intenzivněji než domácnosti.

Zajímavý je vývoj dosahovaných rychlostí u Českého Telecomu. Až do posledního červencového týdne docházelo k uvolnění Fair User Policy v rámci týdenního cyklu u služby Internet Expres vždy v sobotu. Ve čtvrtek 29. července 2004 jsme naměřili doposud nejnižší průměrnou rychlost ADSL 512/128 kbit/s s agregací 1:50 od Českého Telecomu ve výši 230 kbit/s. Reakcí bylo uvolnění Fair User Policy již následující den (v pátek) namísto předcházejících sobot. V pátek byla průměrná rychlost 356 kbit/s, tj. více než o polovinu vyšší. Uvolnění Fair User Policy v pátek namísto soboty se opakovalo i v prvním srpnovém týdnu. Je tedy zřejmé, že Český Telecom zatížení sítě sleduje a snaží se Fair User Policy částečně optimalizovat. V této souvislosti je zajímavé tvrzení výkonného ředitele pro marketing Českého Telecomu, že 92 procent ADSL zákazníků společnosti se Fair User Policy nikdy netýkala. Podle našich výsledků měření by to pak znamenalo, že u zákazníka s uplatněnou Fair User Policy je zhruba desetkrát větší pravděpodobnost měření na speedmeteru DSL.cz než u ostatních zákazníků. Ověření údaje o 92 procentech zákazníků Českého Telecomu bez efektů Fair User Policy můžeme provést pomocí informace o IP adresách s uplatněnou Fair User Policy, kterou nám však přes opakované žádosti Český Telecom na rozdíl od jiných poskytovatelů zatím neposkytl.

ICTZ23

Velmi zajímavé je sledování rychlostí služby Eurotel Data Expres. V době psaní tohoto článku bylo na serveru DSL.cz k dispozici již více než 10.000 měření rychlosti. V červenci (tj. ještě před oficiálním spuštěním služby) dosahovala rychlost CDMA průměrných 359 kbit/s. Po spuštění služby se v prvním srpnovém týdnu začala průměrná rychlost pomalu snižovat k hranici 300 kbit/s, což je stále více než Eurotelem deklarovaná rychlost 256 kbit/s. I když je frekvence měření nové služby samozřejmě vyšší než u relativně zaběhnutého ADSL, počet měření dokazuje obrovský prodejní úspěch služby. Počet aktivací služby Eurotel Data Expres nejspíše nikdy nedosáhne počtů ADSL, ale rozhodně širokopásmový internet v datové síti CDMA Eurotelu bude hrát na trhu významnou roli. Přes určité počáteční problémy (více např. diskuze na serveru CDMA.cz) si Eurotel Data Expres nepochybně během krátké doby objednají desítky tisíc zákazníků.

Dosahované rychlosti v datové síti CDMA od Eurotelu budeme nadále sledovat a čtenáři se s nimi seznámí i v dalších měsíčních přehledech připravovaných na základě výsledků měření speedmeteru serveru DSL.cz.

Necháváte si na serveru DSL.cz měřit rychlost svého ADSL?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).