Hlavní navigace

DSL.cz: Měření potvrdila posílení datové sítě CDMA

8. 11. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Měření rychlostí ADSL přináší stále méně překvapivých meziměsíčních změn, což vede k postupné stabilizaci rychlostí - samozřejmě v závislosti na poskytovateli. Jedinou novinkou v oblasti DSL je v říjnu velký nárůst rychlosti u Czech On Line. Velmi zajímavý vývoj rychlostí (a cen) však můžeme stále pozorovat u služby Eurotel Data Expres.

Podíváme-li se na naměřené rychlosti širokopásmového Internetu v rozdělení dle jednotlivých způsobů připojení, jasně nejvyšších průměrných rychlostí dosahují uživatelé kabelového Internetu. V říjnu byla na serveru DSL.cz naměřena průměrná rychlost kabelového Internetu v ČR ve výši 1056 kbit/s, u ADSL 306 kbit/s a u služby Eurotel Data Expres 206 kbit/s.

Přejděme k pravidelným tabulkám s naměřenými rychlostmi ADSL v říjnu, v rozdělení dle jednotlivých služeb a poskytovatelů.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50
říjen 2004

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A 383 777
Czech On Line (Volný) N/A 298 431
České Radiokomunikace N/A 349 771
Český Bezdrát N/A N/A 737
Český Telecom (IOL) 147 330 668
GTS 149 258 452
IPEX N/A 300 N/A
Nextra 156 430 572
SkyNet N/A 313 N/A
Tiscali N/A 335 N/A
Průměr všech měření 148 338 598
% z objednané rychlosti 58 % 66 % 58 %

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny. 

U drtivé většiny naměřených hodnot zůstávají skutečné průměrné rychlosti ADSL nad úrovní poloviny hodnoty rychlosti uvedené v názvu služby. Většina měření byla prováděna z přípojek ADSL Českého Telecomu, který si stále drží jasně dominantní pozici na trhu. V této souvislosti není bez zajímavosti pohled do Velké Británie, tj. do země s opravdu fungujícím regulátorem telekomunikačního trhu. Zde je tržní podíl bývalého monopolního operátora BT na trhu se širokopásmovým Internetem v domácnostech méně než 40procentní.

Za zmínku stojí důvod neuvedení průměrných hodnot rychlostí služby 1024/256 od Tiscali – nízký počet měření, což je velmi pravděpodobně spojeno s nízkým počtem instalovaných přípojek s uvedenou rychlostí. Tiscali ale stále patří přední pozice v oblasti vytáčeného Internetu a slušné postavení na trhu u levnějších služeb ADSL. U kvalitnějších ADSL služeb je, v důsledku vyšších cen ve srovnání s konkurencí, tržní podíl Tiscali patrně citelně nižší.

Následující tabulka ukazuje meziměsíční změny rychlostí ADSL.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL
říjen 2004 / září 2004

256/64 512/128 1024/256
Contactel N/A – 3 % 2 %
Czech On Line (Volný) N/A 20 % 8 %
České Radiokomunikace N/A – 12 % N/A
Český Bezdrát N/A N/A – 4 %
Český Telecom (IOL) – 1 % – 2 % 4 %
GTS – 1 % 3 % 1 %
IPEX N/A 13 % N/A
Nextra N/A – 4 % – 2 %
SkyNet N/A 9 % N/A
Tiscali N/A – 5 % N/A
Průměr všech měření – 1 % 0 % 3 %

Jak bylo výše uvedeno, meziměsíční změny rychlostí významné nejsou. Výjimkou je zlepšení rychlostí ADSL od Czech On Line.

V září byla průměrná rychlost služby Eurotel Data Expres na slušné průměrné úrovni 297 kbit/s. Průměrné rychlosti služby se však postupně snižovaly a od druhého říjnového týdne již nedosahovaly ani 200 kbit/s. Ke znatelnému zlepšení došlo v úterý 26. října. Podrobněji situaci ukazuje graf.

1422

Zvýšení rychlostí služby Eurotel Data Expres od 26. října 2004 nám potvrdila i tisková mluvčí Eurotelu. Důvodem je přidání dalších sektorů na některé základnové stanice, čímž na několika lokalitách došlo ke zvýšení kapacity sítě o čtvrtinu až polovinu. Vyšší rychlosti byly potvrzeny i v prvních listopadových dnech. Aktuální informace o rychlostech služby Eurotel Data Expres za poslední hodinu jsou k dispozici na serveru CDMA.cz.

MM socky3

Velmi podivný je vývoj cen, které Eurotel požaduje za zřízení služby Eurotel Data Expres. Za pouhé tři měsíce se zřizovací náklady naprosto identické služby změnily již čtyřikrát. Původní cena včetně DPH za aktivaci a dotovaný modem při závazku využívání služby po dobu 12 měsíců byla ve výši 3276 korun. Cena se následně dvakrát zvýšila, a tak od začátku října bylo možné službu pořídit za 4748 korun včetně DPH. Většinu zákazníků tvoří domácí uživatelé a pro ně byl téměř pětitisícový jednorázový poplatek přece jen poněkud vysoký. Od 21. října 2004 pak Eurotel zřizovací cenu snížil na 3565 korun a za pouhých jedenáct dnů šla cena opět dolů – na 2966 korun. Od listopadu Eurotel navíc nabízí možnost koupit aktivaci a dotovaný modem se závazkem využívání služby na 24 měsíců za 1783 korun. Jako pravděpodobné vysvětlení podivného cenového vývoje se jeví počáteční snaha vlastníka Eurotelu zpomalit prodej služby, aby nedocházelo ke konkurenci s ADSL, prodávaným mateřskou společností. Když se však začalo blížit spuštění technologie EDGE u konkurenčního mobilního operátora, bylo vcelku racionálně rozhodnuto, že prodej služby za předražené zřizovací poplatky není úplně správnou obchodní strategií.

V příštích měsíčních výsledcích měření rychlostí se čtenáři mohou těšit na první údaje o dosahovaných rychlostech pomocí právě spouštěné technologie EDGE u operátora T-Mobile.

Pořídili jste si Eurotel Data Expres?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).