Hlavní navigace

DSL.cz: Nejrychlejší UMTS má T-Mobile

5. 9. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
V porovnání s největším rivalem v oblasti mobilního Internetu, společností Telefónica O2 (dříve Eurotel), dosahuje T-Mobile dlouhodobě vyšších rychlostí v sítích UMTS i GPRS/EDGE. Atraktivnější služby pro zákazníky znamenají pro T-Mobile v uvedených sítích podle počtu měření rychlostí Internetu na DSL.cz i největší tržní podíl.

Pevné sítě

S výjimkou kabelového Internetu od UPC zaznamenaly všechny pevné sítě meziměsíční pokles rychlostí. Důvodem je podstatně vyšší využívání Internetu v srpnu oproti červenci (letos v červenci byla mimořádná horka) a zavedení FUP u služeb Internet Expres, ke kterému se detailněji dostaneme v následující čás­ti.

Průměrné rychlosti Internetu v pevných sítích (srpen 2006)
síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
TO2 ADSL 1140  –9 %
GTS Novera DSL – LLU 1411  –3 %
Radiokomunikace DSL (Bluetone) – LLU 1648  –3 %
Celkem DSL 1178  –9 %
UPC 1764 8 %
Karneval 1897  –7 %
Celkem kabelové televize 1839 2 %

DSL v síti TO2 (Českého Telecomu)

Největší meziměsíční změny zaznamenaly služby poskytované Telefónikou O2 (TO2), kdy průměrné rychlosti služeb Internet Expres poklesly zhruba o deset procent. Důvodem je znovuzavedení FUP, kterou v měsících červnu a červenci společnost z důvodu upgrade síťových prvků neaplikovala.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50 (srpen 2006)
512/128 kbit/s 2048/256 kbit/s 3072/256 kbit/s 4096/512 kbit/s
České Radiokomunikace* 327 1086 1471 N/A
GTS Novera* N/A 1418 2028 2417
Internet Expres (TO2)* 350 1409 2044 2125
Tiscali* 398 1273 2121 N/A
VOLNÝ (Czech On Line) 412 1385 2075 N/A
Průměr všech měření 350 1390 2030 2228
% z objednané rychlosti 68 % 68 % 66 % 54 %

Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.
* Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.

Měření na DSL.cz odhalila, že ani v srpnu nebyla FUP u Internet Expresu aplikována přesně dle popisu služby. Dne 20. srpna 2006 došlo k vynulování stavu přenesených dat u všech uživatelů, což potvrdilo i tiskové oddělení TO2.

rychlosti srpen

Dle sdělení tiskového oddělení TO2 bude v dalších měsících nulování stavu přenesených dat pro účely FUP prováděno vždy k prvnímu kalendářnímu dni měsíce v souladu s popisem služby. Při této příležitosti bych rád znovu zdůraznil, že uváděné výsledky jsou průměry měření rychlostí na serveru DSL.cz, nikoliv průměry rychlostí všech přípojek. Dá se reálně předpokládat, že výsledky na DSL.cz vliv FUP trochu zveličují, protože tendenci k měření rychlostí mají spíše uživatelé, kteří mají s dosahovanými rychlostmi nějaký problém.

DSL přes LLU

Dosahované rychlosti u poskytovatelů nabízející DSL na principu pronájmu místní smyčky (LLU) se více blíží cenám uváděným v cenících, než je tomu u služeb v síti TO2. Protože využití LLU je výhodné nejen pro klienty, ale i pro poskytovatele, mnozí z nich dnes na dostupných telefonních přípojkách v rámci objednávek služeb nabízejí jako jedinou variantu přípojku na principu LLU, i když technicky by bylo možné realizovat také přípojku na základě velkoobchodní nabídky TO2.

Průměrné rychlosti DSL služeb na principu LLU (srpen 2006)
Služba Síť Agregace Rychlost Podíl z objednané hodnoty Měsíční změna
GTS Novera Fun 2M GTS 1:40 1519 74 %  –5 %
GTS Novera Fun 4M GTS 1:40 2639 64 % 51 %
Volný ADSL 1024 Plus GTS 1:40 781 76 %  –6 %
Premium 1024 RA 1:20 821 80 % 5 %
Premium 2048 RA 1:20 1571 77 % 0 %
Premium 3072 RA 1:20 2400 78 %  –5 %
Premium 5120 RA 1:20 3650 71 %  –1 %

Mobilní sítě

Zákazníci T-Mobilu se službou T-Mobile 4G v srpnu opět dosahovali nejvyšších rychlostí, jak tomu bylo s výjimkou letošního července po celou dobu od zahájení poskytování mobilního Internetu v sítích UMTS největších mobilních operátorů.

Průměrné rychlosti Internetu v mobilních sítích (srpen 2006)
síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
TO2 (Eurotel) GPRS/EDGE 32 0 %
T-Mobile GPRS/EDGE 76 3 %
Vodafone GPRS/EDGE 81 24 %
Celkem GPRS/EDGE 58 6 %
TO2 (Eurotel) CDMA 351  –4 %
TO2 (Eurotel) UMTS 408  –6 %
T-Mobile 4G 512 18 %

Za zmínku stojí i slušné rychlosti v síti CDMA TO2, které byly v srpnu druhé nejvyšší v historii. Bohužel však v porovnání s různými možnostmi pevného připojení k Internetu, jejichž průměrné rychlosti se v poslední době zněkolikanásobily, rychlosti CDMA stále více zaostávají.

ebf - tip do článku - debata

WiFi

Na závěr bude tradičně uveden přehled dosahovaných rychlostí WiFi sítí, které měly na serveru DSL.cz nejvyšší počty měření. Po delší době došlo k meziměsíčnímu poklesu celkových dosahovaných rychlostí. Stále však většina poskytovatelů WiFi sítí dokáže skutečnými rychlostmi jiným typům připojení k Internetu slušně konkurovat.

Přehled průměrných rychlostí vybraných WiFi sítí (srpen 2006)
síť rychlost v kbit/s Síť rychlost v kbit/s
802.cz 779 Moravanet 1324
CZFree.Net 1827 Ovfree.net 3734
DAT 733 PilsFree 3482
Dragon 1407 Poda 1139
Erkor 1345 Radiokomunikace 806
Evkanet 4607 SilesNet 526
Fifejdy.cz 1867 Simelon.Net 679
GEMNET 1230 SkyNet 488
Hi-Net 1219 SlováckoFree 1343
HKFree.org 3081 SušiceWifiLan 641
Infos 704 TT Net 1220
KHnet.info 1894 UNET 403
Klfree 2499 Ostatní 1128
WiFi celkem 1348

Mnohé menší WiFi sítě využívají pro svůj provoz internetové přípojky, které byly původně určeny koncovým zákazníkům. Podle počtu měření na DSL.cz jsou jako zdroj konektivity těchto menších WiFi sítí nejčastěji využívány služby Internet Expres Extreme od TO2 a služby Premium od Radiokomunikací.

Jak se připojujete k Internetu?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).