Hlavní navigace

Dyad DigiPhone: americká liberalizace v ČR

23. 5. 2003
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Internetová telefonie je dnes platformou, na které lze dále stavět a budovat nové služby, a také bořit letité bariéry. Dyad Digiphone je řešení na bázi internetové telefonie a standardu SIP, které umožňuje využívat výhod plně liberalizovaného amerického telekomunikačního trhu. Včetně neomezených hovorů za paušál (po USA a Kanadě).

Za počátek internetové telefonie je všeobecně považován únor roku 1995, kdy izraelská firma Vocaltec uvádí na trh produkt s příznačným názvem Internet Phone. Tak jako snad u všech technologií to ale byl skutečně jen začátek a tehdejší telefonování po Internetu (pouze „z počítače na počítač“) bylo zážitkem jen pro skutečně otrlé nadšence, kterým stačila pouhá shoda s protistranou na tom, „že se slyší“. Vývoj však šel nezadržitelně vpřed a s ním docházelo i k postupnému zdokonalování metod přenosu živého zvuku skrz datové sítě obecně, a Internet konkrétně. Netrvalo zase až tak dlouho a vývoj pokročil natolik, že bylo možné využít internetovou telefonii pro komerčně poskytované služby – za podstatně nižších nákladů oproti tradičnímu řešení na bázi tzv. přepojovaných (circuit-switched) sítí, charakteristických pro dosavadní svět telekomunikací.

V České republice to jako první pochopili mobilní operátoři, konkrétně tehdejší Radiomobil, když v polovině roku roce 1998 přišel se službou Paegas Internet Call a dokázal nabídnout zákazníkům výrazně levnější hovory z České republiky do zahraničí, až o 50 procent lacinější oproti tehdejšímu průměru. Mělo to však i jiné zajímavé důsledky. Otevřelo to totiž spor o legálnost internetové telefonie v České republice (tehdy ještě panoval tuhý monopol Českého Telecomu na hlasové služby). Výsledkem, po více jak roce zkoumání a šetření ze strany regulátora, byl verdikt, že internetová telefonie neporušuje exkluzivitu Českého Telecomu na hlasové služby, a je tedy legální. Regulátor dokonce časem vydal i generální licenci umožňující i dalším subjektům provozovat hlasové služby na bázi internetové telefonie – vše ještě před magickým datem 1. ledna 2001, kdy měl teprve monopol Českého Telecomu skončit. Fakticky tak došlo k tomu, že právě díky internetové telefonii byly hlasové služby na českém telekomunikačním trhu otevřeny konkurenci ještě před datem formální liberalizace. Bylo to ale dosti nečekané a našlo se jen několik málo subjektů, které toho dokázaly fakticky využít. Vedle Radiomobilu to byl jeho hlavní konkurent Eurotel (se službou NetCall) a Český Telecom (se službou NetCall).

Další vývoj českého telekomunikačního trhu se ubíral zejména cestou akcentující klasická „přepojovaná“ řešení a mechanismy, jako je volba operátora. Řešení na bázi internetové telefonie, či alespoň „datové telefonie“, ustoupila kamsi do technologického pozadí a do privátních sítí. Výjimkou je pouze služba RedCall (viz dále) a z nedávné doby pak služba FAYN, nabízející plné portfolio hovorů začínajících na Internetu a přestupujících do klasické telefonní sítě zde v České republice. V zásadě tedy služba FAYN využívá Internetu k tzv. originaci hovorů a díky tomu může nabídnout lacinější hovory oproti řešením, která originují hovory v klasické síti (tj. oproti situaci, kdy uživatel volá z klasického telefonu a nikoli z Internetu). Ovšem pokud jde o zakončení hovorů (tzv. terminaci), zde i služba FAYN využívá tuzemské terminační služby, a tudíž nutně musí odrážet podmínky těchto služeb na zdejším trhu (zejména cenu za terminaci hovorů). Kromě toho je FAYN (alespoň zpočátku) jednosměrnou službou umožňující pouze volání z Internetu do pevné či mobilní sítě, ale nikoli opačně (tato možnost se ale připravuje).

Co nabízí Dyad Digiphone?

Na českém trhu se nyní objevuje další hlasová služba, založená na internetové telefonii, s názvem Dyad Digiphone (přichází s ní společnost Dyad Group). K pochopení základní podstaty této služby stačí, po předchozí diskusi o terminaci hovorů, dodat jediné: k terminaci hovorů jsou využívány služby poskytované na vysoce liberalizovaném a vysoce konkurenčním telekomunikačním trhu USA. Jinými slovy: hovory jsou terminovány v USA, v tamních cenových relacích, a nikoli ve zdejších cenových relacích! Praktické fungování celé služby je takové, že originace hovoru probíhá po Internetu (tj. odchozí hovor nejprve „jde“ po Internetu, až do USA, a teprve zde přestupuje do klasické telefonní sítě).

Služby fungující na tomto principu a využívající terminaci hovoru v USA, za tamní ceny, nejsou v České republice úplnou novinkou. Jsou zde dostupné již od roku 1999, kdy se formálně otevřely dveře pro internetovou telefonii. Konkrétně se jednalo např. o službu Net2Phone (navazující na stejnojmennou zahraniční službou), kterou u nás provozoval CESNET a po odkoupení jeho komerční sítě ji převzal Contactel a přejmenoval na RedCall. Druhým příkladem je služba Phone Globe, kterou nabízela v České republice společnost Globe, ve spolupráci s americkou Delta Three. Služba Dyad Digiphone, poskytovaná ve spolupráci s americkou společností Vonage, se však od služeb tohoto typu zásadně liší, a to zejména v následující aspektech:

  • Je „obousměrná“, tj. lze ji využít jak pro odchozí hovory, tak i pro hovory příchozí, a to plnohodnotně.
  • Přejímá povahu cenových plánů v USA – zatímco ostatní služby nabízely minutově zpoplatněné hovory, Dyad Digiphone nabízí neomezené místní hovory za paušál.
  • Je technologicky vyspělejší (je postavena na standardu SIP, nevyžaduje počítač).

Technické řešení

Dyad Digiphone nevyžaduje počítač díky tomu, že používá samostatné jednoúčelové zařízení (Cisco ATA 186, Analog Telephone Adapter, viz obrázek). K tomu se z jedné strany připojí klasický telefonní přístroj (musí podporovat tónovou volbu) a z druhé strany se toto zařízení připojí k Internetu skrze lokální síť na Ethernetu (je vybaveno rozhraním pro 10BAseT). Zařízení si samo získá IP adresu (skrze DHCP) a již po Internetu si také samo stáhne potřebné konfigurační soubory. Praktické použití je pak doslova triviální: uživatel zvedne sluchátko, uslyší „americký“ oznamovací tón a volá stejně, jako kdyby byl skutečně v USA.

Pokud jde o mechanismus fungování, je zde použito řešení na bázi standardu SIP (a nikoli H.323). Po technické stránce je SIP (Session Initiation Protocol) řešením „ze světa Internetu“, zatímco H.323 je řešením pocházejícím „ze světa spojů“. Bez zabíhání do technických detailů si dovolím říci, že SIP je pružnějším řešení, které má větší potenciál co do rozsahu a charakteru poskytovaných služeb.

Telefonní číslo z USA

Telefonní adaptér Cisco ATA 186 může být zapnutý trvale, a také díky tomu může být celá služba Dyad Digiphone „obousměrná“ – uživatel může nejen volat sám (směrem „ven“), ale může být také sám volán, tj. přijímat hovory. Jak mu ale budou ostatní volat „přes Internet“? Úplně stejně jako na klasický telefon – stačí, když vytočí příslušné telefonní číslo. Dokonce ani nepoznají, že ve skutečnosti nejde o klasický telefon zapojený do klasické telefonní sítě, ale o (klasický) telefon připojený k Internetu přes adaptér Cisco ATA.

Rozdíl není poznat ani z čísla, na které se volá. To je totiž standardním telefonním číslem v USA! Uživatel si při zřizování služby Dyad Digiphone dokonce může vybrat, jaký tzv. area code má jeho telefonní číslo mít. Podle této volby se pak příslušný Dyad Digiphone z pohledu volajícího „tváří“ jako klasický telefonní přístroj například na Floridě, v New Yorku či jinde v USA. Pokud na něj někdo volá, je sám zpoplatněn stejně, jako kdyby se volaný telefon skutečně nacházel na daném místě v USA. Ve skutečnosti ale volaný telefonní přístroj zvoní a funguje v Praze (resp. kdekoli v České republice, v dosahu Internetu).

Cenové programy

Také cenové programy Dyadu kopírují filozofii cenových plánů používaných v USA. Platíte určitý měsíční paušál a v něm můžete mít obsažené neomezené místní hovory buď v celých USA a Kanadě, nebo v oblasti zvoleného area code. Teprve ostatní hovory platíte explicitně navíc, s časovou tarifikací. I ta ale je na naše poměry více než zajímavá: například do Německa, Londýna, Nizozemí apod. můžete volat za 1,50 Kč za minutu (celodenně), do mnoha jiných destinací za 1,80 Kč za minutu (podrobnější ceník). Do České republiky se volá za 2,10 Kč za minutu, což úspěšně konkuruje i tuzemským meziměstským hovorům přes volbu operátora (do mobilních sítí v České republice se volá za 7,20 Kč).

Pro koho je služba určena?

Výhody služby Dyad Phone pochopitelně nejvíce ocení ti, kterým přijde vhod „americké číslo“, nebo ti, kteří hodně volají po USA a Kanadě. Dále ti, kteří hodně volají do zahraničí (ne pouze do Severní Ameriky), díky výhodným minutovým sazbám dálkových hovorů. To zřejmě budou ponejvíce firmy, ale služba Dyad Digiphone nezapomíná ani na soukromé osoby. Nabízí celkem čtyři cenové programy, z nichž tři jsou určeny pro firmy a čtvrtý pro soukromé osoby (podrobněji):

MM socky3

  • Nort America Unlimited: paušál 3490 korun měsíčně, v ceně neomezené hovory po celých USA a Kanadě.
  • U.S. Regional Unlimited: paušál 2490 korun měsíčně, v ceně jsou neomezené místní hovory (v oblasti, dané zvoleným area code).
  • Continental: paušál 1490 korun měsíčně, v ceně je 500 minut hovorů po USA a Kanadě.
  • North America Unlimited Residential (pro soukromé osoby): 1490 korun měsíčně, v ceně neomezené hovory po celých USA a Kanadě.

Všechny tyto čtyři cenové programy mají jednorázový aktivační poplatek 990 korun. V ceně je jak poskytnutý telefonní adaptér (zařízení Cisco ATA 186), tak např. i hlasová schránka (s voláním do schránky zdarma), služby Call Waiting, Call Forwarding, podrobný výpis hovorů a také možnost výběru area code.

Pokud jde o kvalitu hovorů a nároky na připojení: provozovatel doporučuje pevné připojení, rychlostí alespoň 90 kbit/s. Měl jsem možnost si službu Dyad Digiphone vyzkoušet (na přípojce Mistral Speed od UPC) a podle mého subjektivního dojmu se kvalita nijak nelišila od klasického telefonování. Spíše naopak.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.