Hlavní navigace

Eduard Míka: Naspers do chodu Mall.cz nemluví. I tak útočíme na 10 miliard obratu

3. 1. 2014
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Mall.cz
„I Naspers potvrzují pravidlo, že model globální korporace není ideální, ale zatím nikdo nic lepšího nevymyslel,“ říká v rozhovoru pro Lupa.cz investor a podílník Mall.cz Eduard Míka.

Investor a podnikatel Eduard Míka se podílel na vybudování dvou podniků s miliardovými obraty – APP a Netretail Holding, pod který mimo jiné patří Mall.cz. Holding před více než rokem změnil vlastníka, když většinu získal globální internetový a mediální gigant Naspers.

Naspers podle Míky, který má v Mallu stále podíl a je členem managementu firmy, do chodu firmy nemluví. "To ovšem nevydrží navěky, protože strategie nákupu a vlastnictví samostatně fungujících firem může být pro kapitálové trhy atraktivní jen po dobu masívní expanze,“ říká Míka v rozhovoru pro Lupa.cz.

A Mall si stabilní růst drží. „V příštím roce už budeme útočit na hranici 10 miliard korun obratu,“ předpovídá Míka.

Jak se změnilo vaše působení ve firmě Mall.cz, respektive v Netretail Holdingu, po prodeji vašeho – ne celého – podílu?

Moje působení se změnilo, ale nikoliv v souvislosti s prodejem. Z oblasti informačních technologií jsem se přesunul do „operations“, kde teď se členy svého nového týmu odpovídám za vše, co souvisí s logistikou, zákaznickým servisem a dodavatelským řetězcem.

Na internetu je pochopitelně největší umění přilákat na stránky zákazníky a přimět je nakoupit, ale v retailu je pak nutné zajistit fyzický pohyb zboží a dodat ho zákazníkům. A právě schopnost tohle zvládat ve velkém měřítku je jedním z faktorů, které rozhodují o úspěchu.

Co je nyní v Mallu konkrétně vaším úkolem?

Každý rok je výchozí zadání stejné: ustát růst a s co nejmenšími problémy projít další vánoční sezónou. Teď už nějakou dobu přemýšlíme, co bude potřeba udělat, abychom za tři roky dokázali zákazníkům expedovat až 150 tisíc kusů zboží denně a zároveň přitom výrazně zkvalitnili služby, které jim poskytujeme.

Po prodeji jste říkal, že transakce byla jen další epizodou seriálu. V jaké epizodě se Mall.cz, respektive Netretail Holding, nachází nyní?

Já si dodnes pamatuji, jak nám v počátcích Mallu připadalo 500 milionů Kč jako téměř nedosažitelný cíl. A v příštím roce už budeme „útočit“ na hranici 10 miliard Kč obratu.

Firma, která dlouhodobě roste, prochází neustálým vývojem. Procesy přestávají vyhovovat a je nutné je měnit, objevují se úzká místa tam, kde by je před několika měsíci nikdo nečekal, skokově se mění infrastruktura. A v tomto neustálém procesu změn jsou jednotlivé finanční transakce, ať je to bankovní financování, vstup soukromého nebo institucionálního finančního investora, prodej firmy strategickému investorovi nebo případně její vstup na burzu, skutečně jen méně významnými epizodami.

Pokud Netretail Holding získá schopnost denně svým zákazníkům prodat a dodat 100 tisíc kusů zboží, tak to z hlediska rozvoje firmy bude mnohem významnější milník než jakákoliv změna vlastnictví. A v jaké epizodě se teď nacházíme? Jmenuje se to „Mezi 5 a 10 miliardami obratu“. A asi není těžké uhádnout, jak se bude jmenovat ta další.

Jak nový vlastník, jihoafrický Naspers, mluví managementu do chodu Netretail Holdingu?

Naspers, respektive jejich internetová část MIH, fungují jako holdingová struktura a do řízení jednotlivých firem nijak nezasahují. To ovšem nevydrží navěky, protože strategie nákupu a vlastnictví samostatně fungujících firem může být pro kapitálové trhy atraktivní jen po dobu masívní expanze, ale dříve či později budou muset Naspers začít své impérium konsolidovat, aby využili synergických efektů a zároveň alespoň částečně eliminovali náklady, které se dnes paralelně vynakládají ve všech jimi vlastněných společnostech. Zatím ovšem expanzívní strategie Naspers vychází, o čemž svědčí i to, že se cena jejich akcií za uplynulý rok téměř zdvojnásobila.

V čem Naspers pomohli chodu Mall.cz?

Vlastně v ničem, a ani jsem to neočekával.

A naopak, jaká negativa vstup Naspers přinesl?

Neřekl bych, že mě to překvapilo, ale i Naspers potvrzují pravidlo, že model globální korporace není ideální, ale zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. Nahoře skupina lidí, kteří jsou příkladem vizionářství a obchodní intuice, protože z vydavatele jedněch jihoafrických novin vytvořili globální mediální a internetovou společnost s hodnotou 30 miliard dolarů.

Dole lidé, kteří jsou modelovými příklady úspěšných podnikatelů, protože dokázali vybudovat všechny ty firmy, které se Naspers rozhodli koupit a začlenit do svého impéria. Ti lidé si navzájem dobře rozumí, ale ředitel nebo představenstvo Naspers nemůže přímo řídit několik desítek ředitelů dceřiných společností. A nastává problém, jak tyhle dvě skupiny propojit.

Jak se letos vyvíjí výkonnost Mall.cz?

Od počátku tohoto fiskálního roku (skupina Netretail Holding má fiskální rok od dubna do března, pozn. redakce) roste celá skupina meziročně o více než 30 % a od října se tempo růstu zvýšilo ke 40 %.

Srovnatelná čísla platí i samostatně za Mall.cz v České republice. To procentuální vyjádření ale nemusí mít dostatečnou vypovídací schopnost, takže je asi lepší říci, že obrat celé skupiny letos naroste v přepočtu na české koruny o více než 1,5 miliardy.

V roce 2012 jste před Vánocemi expedovali kolem 50 tisíc kusů zboží denně, jaké číslo to bylo teď?

Čísla jsou vyšší, ale nikoliv dramaticky, protože obchodníkům se za poslední rok podařilo změnami sortimentu zvýšit průměrnou cenu jednoho prodaného kusu zboží, což má pochopitelně pozitivní vliv na profitability. I když to „nikoliv dramaticky“ je relativní, protože například na začátku vánoční špičky ve 49. týdnu jsme našim zákazníkům expedovali o 60 000 kusů zboží více než v loňském roce (podobný růst před Vánoci zaznamenala v souvislosti s měnovým opatřením ČBN řada českých e-shopů, pozn. redakce).

Mall.cz před rokem vstoupil do nového segmentu prodeje oblečení. Nepočítá s dalším rozšiřování do dalších segmentů? Moderní je teď třeba prodej potravin…

Ono se sice říká „nikdy neříkej nikdy“, ale nemyslím si, že by se Mall.cz chtěl do prodeje potravin v širším měřítku pouštět, protože potraviny jsou velmi specifické zboží, které vyžaduje úplně jinou logistickou infrastrukturu.

Je pravda, že v některých asijských zemích (nejdále je asi Jižní Korea) má již internet na prodeji zboží kategorie FMCG (fast moving consumer goods) nepřehlédnutelný podíl, ale je potřeba si uvědomit, že do FMCG patří i zboží, které již Mall.cz v nabídce má, jako např. dětská výživa, čaj a káva, drogistické zboží, krmení pro zvířata a podobně.

Takže bych nevylučoval, že by se časem v nabídce Mall.cz mohl objevit např. určitý sortiment nápojů, což se už v minulosti zkoušelo, ale návratnost investic, které by byly potřeba pro vybudování skladovací, balící a přepravní kapacity pro prodej ovoce a zeleniny, masa, ryb, mléčných výrobků a dalších potravin podléhajících zkáze, je podle mého názoru diskutabilní.

Pokud by to ale někdo chtěl zkusit, má možnost stát se partnerem Mall.cz v projektu Marketplace, kde Mall.cz zboží nabízí a prodává a partner zajišťuje logistické odbavení objednávek.

EDUARD MÍKA

  • investor, provozní ředitel Netretail Holding
  • absolvent Vysoké školy ekonomické, fakulty managementu
  • od roku 1982 pracoval na různých pozicích v IT firmě PVT
  • v roce 1990 založil s dalšími třemi společníky firmu APP, předního systémového integrátora a dodavatale IT řešení, ze které vybudovali skupinu s více než milardovým ročním obratem
  • v roce 2002 firmu koupila společnost Ness Technologies a Míka se stává investorem
  • – už v roce 2001 začal diskutovat se zakladateli Netretail Holding (Mall.cz) a v roce 2002 do této firmy vstoupil jako andělský investor
  • v Netretail Holdingu má stále podíl, působí zde nyní jako provozní ředitel a také je členem dozorčí rady
  • spolupracuje také s venture capital fondem Credo Ventures

Oblast prodeje zboží přes internet už je v Česku obecně dost nasycena. Jak se dá na trhu ještě růst, kromě konsolidací?

Podle dostupných statistických údajů má internetový prodej v České republice na celkovém maloobchodním obratu podíl 6 %. Pro zajímavost: Česká republika se v tomto ukazateli dělí o 3. až 4. místo s Čínou za USA a Velkou Británií.

Jestliže v USA má online prodej podíl 11 % a stále poměrně rychle roste (stačí se podívat např. na růst Amazon.com), tak si nemyslím, že by byl online trh v České republice nasycen.

Naopak jsem přesvědčen, že pro další růst stále existuje velký potenciál. Sám jsem před několika lety v jednom rozhovoru predikoval, že v řadě segmentů maloobchodního trhu nemusí být ani třicetiprocentní podíl pro e-retail stropem.

I tak, neohlíží se Mall po nějaké akvizici?

Pokud by skupina Netretail Holding uvažovala o akvizicích, pak by se rozhlížela spíš v zahraničí. Nemyslím si, že v České republice je na online trhu subjekt, který by byl na prodej a který by zároveň pro Netretail Holding mělo smysl koupit.

Pojďme k vašim osobním investičním aktivitám. Kromě firmy APP a Mallu jste investoval také do nemovitostí. Pokračujete v tom?

I nadále v tom pokračuji, i když spíš jako „pasažér“. Jeden z partnerů, s kterým jsem v tomto businessu začínal, je dnes šéfem exekutivního managementu a já se kromě pravidelných schůzek majitelů pouze podílím na financování některých projektů a do činnosti firmy aktivně zapojuji pouze v případě, že jsem požádán, abych s něčím pomohl. Takže ono se to sice rozvíjí, ale nedovolil bych si tvrdit, že mojí zásluhou.

V minulých rozhovorech jste dával najevo, že byste byl rád, kdyby pod vašima rukama ještě nějaký byznys vyrostl. Rozhlížíte se tedy po další investici?

Samozřejmě, rozhlížím se. Ale jelikož působím jako „osamělý vlk“ a nechci si budovat žádný aparát, musím být vybíravý, protože počet investic, které dokážu souběžně spravovat, je velmi omezený.

Navíc se zpravidla snažím působit stylem „hands on“ a společnosti, do které jsem investoval, aktivně pomáhat. Tedy nebýt jenom chytrý strejda, který jednou měsíčně přijde na správní radu a plodí moudrost.

Ale někdy se tomu člověk nevyhne, protože čas je limitující faktor a s velkým nasazením nelze dělat mnoho věcí najednou. A můj zbývající podíl v Netretail Holdingu má potenciálně tak zajímavou hodnotu, že teď nechci svou kapacitu příliš fragmentovat.

Ale ano, určitě bych se nezlobil, kdybych měl v životě ještě jednu příležitost podílet na takovém exitu, jako byl prodej Netretail Holdingu.

Díváte se jen na IT oblasti?

Řídím se příslovím „ševče, drž se svého kopyta“, takže už asi zůstanu u informačních technologií a internetu. Každé odvětví má svá ekonomická pravidla a já při pohledu na finanční výkazy nebo rozpočet IT firmy na první pohled vidím, jak na tom ta firma je, protože vím, jak by ta čísla měla vypadat.

Pokud bych chtěl investovat do jiného odvětví, musel bych se vše učit od začátku, protože nevím, jak velká má být obrátka zásob u určitého typu strojírenského podniku nebo s jakou marží pracují farmaceutické firmy.

A kdy by další investice mohla přijít? Až potkám lidi, kteří budou něčím výjimeční, se kterými si budu rozumět a něco mi řekne „to je vono“. Jako když jsem v létě roku 2001 potkal Ondřeje Fryce a další zakladatele Mallu.

Ale nehledejte za tím geniální intuici. Bez spousty práce celého týmu a také trochy štěstí by ten dobrý pocit na začátku sám o sobě k úspěchu nevedl.

IT segment je pro investory zajímavý tím, že dokáže generovat vysokou přidanou hodnotu.

Jsem přesvědčen, že vysokou přidanou hodnotu mohou vytvářet i jiné segmenty než IT. V našem prostředí vyplývá zaměření na IT z toho, že řada soukromých investorů, ne-li většina, pochází z prostředí IT a internetu. Pro ekonomiku je určitě škoda, že stejné investorské podhoubí nemají i další odvětví.

Nemyslíte si, že v IT se nyní tvoří, nebo už je další bublina? Částky, které padají za různé internetové služby, které ještě ani negenerují, jsou dost vysoké (např. Snapchat, v minulosti Instagram, nyní vstup Twitteru na burzu).

Problém je v tom, že na celém světě je spousta volného kapitálu. I v České republice objem kapitálu, který hledá uplatnění, vysoce přesahuje poptávku ze strany projektů, do kterých má smysl investovat.

Ale ono se to zdaleka netýká pouze IT. IPO technologických společností – tedy v poslední době např. Twitteru – jsou mediálně sledovaná, ale podívejte se, jak roste tržní kapitalizace řady farmaceutických společností, které vstoupily na burzu v poslední době. Mám pocit, že burzy obecně jsou trochu bublina a staly se spíš spekulativním hledáním toho, co bude ta „next big thing“, na které všichni zázračně zbohatnou.

Tomu napovídá i hysterie, s jakou burza reaguje na názory analytiků. Stačí, aby jeden z nich negativně změnil prognózu vývoje ceny akcií nebo své doporučení vůči investorům a i u velkých společností jako je Facebook nebo Twitter může během jednoho dne cena akcií klesnout o více než 10 % a z hodnoty firmy se „vypaří“ 5 nebo více miliard dolarů, aniž by se na jejím businessu v průběhu toho dne cokoliv změnilo.

A když se ještě jednou vrátím k tomu Twitteru: pokud se ve druhé polovině jeho fiskálního roku nic zásadního nezmění, tak na 500 milionů USD tržeb vygeneruje ztrátu kolem 130 milionů USD, která bude oproti předcházejícímu roku téměř dvojnásobná.

V médiích se už před IPO Twitteru psalo, že popírá základní pravidla ekonomiky, a přesto cena akcií dále rostla, až se tržní kapitalizace dostala na 40 miliard USD. To už podle mého názoru postrádá logiku.

Všiml jsem si, že příliš nevěříte Facebooku. Změnil se v posledním roce váš pohled na tuto síť, potažmo obecně na sociální sítě?

Možná je to dáno věkem, možná jsem příliš konzervativní, ale pořád mi připadá, že se dá čas trávit zajímavějším způsobem než vysedáváním u Facebooku. Často si říkám, jak dlouho bude trvat, než se objeví něco dalšího, co upoutá zájem dnešních uživatelů Facebooku a jeho růst se zastaví. A jakkoliv se to teď může zdát nepravděpodobné, nic netrvá věčně.

CIF23

Ve své době bylo nepravděpodobné, že by předmět těžší než vzduch mohl létat nebo že by vlak mohlo táhnout něco jiného než parní lokomotiva. A inovační cyklus se neustále zkracuje.

Před pár lety se zdálo nepravděpodobné, že by většina lidí pro přístup na internet používala něco jiného než PC s Windows a Nokia byla synonymem pro mobilní telefon.

Autor článku

Autor je redaktorem tabletového týdeníku Dotyk Byznys. V minulosti působil v agentuře Reuters, v Hospodářských novinách nebo Českém rozhlase. Zastával i post mluvčího skupiny Nova. Najdete ho na Twitteru a na LinkedIn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).