Hlavní navigace

Eurotel: Mlynář se obrací na ÚOHS

30. 4. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ministr informatiky Vladimír Mlynář se distancuje od rozhodnutí odvolat dva za tří jednatelů Eurotelu. Obrací se také na ÚOHS pro posouzení, zda nedošlo k porušení podmínek pro spojení Českého Telecomu a Eurotelu. Podle předběžných hospodářských výsledků za letošní první čtvrtletí poklesly výnosy samotného Českého Telecomu meziročně o cca deset procent.

Včerejší den přinesl několik událostí, přímo či nepřímo související s vývojem kolem Eurotelu a Českého Telecomu. Jednou z nich bylo prohlášení ministra Mlynáře k událostem kolem Eurotelu, dalším pak oznámení předběžných hospodářských výsledků obou společností za letošní první kvartál. V rámci zkušebního provozu CDMA se také objevily první informace o technických problémech s rušením.

Začněme nejprve první událostí.

Stanovisko ministra Mlynáře

1160

Ministr Mlynář včera dopoledne uspořádal krátkou tiskovou konferenci, na které přečetl své prohlášení ohledně „odvolání jednatelů společnosti Eurotel“. V plném znění jej najdete na webu MI ČR, proto si zde dovolím vypíchnout jen hlavní myšlenky.

  • Jako člen vlády, politicky odpovědný za sektor telekomunikací, se ministr Mlynář od rozhodnutí distancuje.
  • Poukazuje na skutečnost, že Eurotel dosahoval mimořádných výsledků, a podle jeho názoru k odvolání šéfa Eurotelu neexistují skutečně věcné důvody.
  • Jmenování nových jednatelů (z řad managementu Českého Telecomu) považuje za omezení dosavadní nezávislosti Eurotelu. Současně shledává tento krok v přímém rozporu se strategií, na jejímž základě stát schválil dokoupení Eurotelu (s tím, že nejde o spor ohledně způsobu privatizace, ale ohledně způsobu správy státního majetku).
  • Konstatuje, že odpovědnost za akciový podíl státu, včetně jeho privatizace, spadá plně do kompetence Ministerstva financí a Fondu národního majetku, zatímco jeho resort má za úkol pečovat o rovné konkurenční podmínky na telekomunikačním trhu. Proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS), aby posoudil, zda nedochází k porušení podmínek, za kterých ÚOHS spojení Telecomu s Eurotelem schválil (a které hovoří o tom, že nesmí dojít k diskriminaci jiných poskytovatelů a spotřebitelů). Své další kroky pak ministr Mlynář zváží v závislosti na rozhodnutí ÚOHS.

Zajímavé je na tomto prohlášení také zmínka o „strategii, na jejímž základě vloni schválil majoritní vlastník Českého Telecomu akvizici 49procentního podílu Eurotelu“. O obsahu této strategie lze usuzovat z dřívějších výroků ministra Mlynáře, který se opakovaně vyjadřoval v tom smyslu, že vazby mezi Českým Telecomem a Eurotelem mají být takové, aby po privatizaci šly zase zpřetrhat a nový vlastník mohl naložit s oběma částmi odděleně (pokud to uzná za vhodné či bude muset, třeba kvůli požadavku ÚOHS). Např. podle ČTK:

Český Telecom a jeho 100procentní dceřiná firma Eurotel by podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře měly zůstat jako samostatně fungující firmy. Stát si tak chce zajistit co největší prostor pro různé privatizační scénáře. ‚V zájmu státu jako akcionáře by ty vazby měly být postaveny čistě na obchodním vztahu, nikoliv na postavení nadřízenosti a podřízenosti,‘ uvedl dnes Mlynář.

Některá média to chybně interpretovala v tom smyslu, že by stát chtěl prodat Český Telecom i Eurotel současně. To ale podle Mlynáře není záměrem vlády:

Ministr zopakoval, že stát bude prodávat svůj 51procentní podíl v Českém Telecomu včetně Eurotelu dohromady a nikoliv zvlášť Český Telecom a zvlášť Eurotel. Podle jeho slov má Český Telecom s Eurotelem výrazně vyšší cenu."

Podle něj by však mělo být možné od sebe Český Telecom a Eurotel majetkově oddělit, pokud to bude privatizační záměr vyžadovat například kvůli souhlasu ÚOHS. ‚Kdyby například měl o Český Telecom zájem Deutsche Telekom, tak by nemohl vlastnit Český Telecom, T-Mobile i Eurotel,‘ vysvětlil."

Jak ale dokládá výsledek hlasování v dozorčí radě, různí zástupci majoritního akcionáře (státu) hlasovali různě, a tudíž museli mít i rozdílný názor na to, zda chystané kroky představenstva Českého Telecomu naplňují strategii státu či nikoli.

Zpoždění kvůli rušení?

Včera se na mobil.idnes.cz objevil článek popisující technické problémy s rušením TV signálu od CDMA sítě . V této souvislosti je vhodné si připomenout, že Eurotel měl od ČTÚ povolení ke zkušebnímu provozu původně do 31. března, později prodloužené do konce dubna. Pokud se v tomto zkušebním období projevily nějaké technické problémy, pak je logické a správné, že regulátor trvá na jejich odstranění a bez toho nevydá „finální“ povolení k řádnému komerčnímu provozu. To by také mohlo vysvětlovat specifickou situaci, která se kolem spuštění CDMA služeb vyvinula.

Jak jsem psal již dříve, Eurotel nepotřebuje novou licenci, ale povolení k provozu rádiových stanic. Pochybuji, že by o tom nevěděl, či o takováto povolení požádal pozdě. Co když ale počítal s tím, že během zkušebního provozu nedojde k žádným problémům a regulátor mu vystaví povolení k řádnému provozu ihned po skončení zkušebního provozu? Co když na to vsadil a podle toho načasoval plánované spuštění CDMA služeb, což také komunikoval své „matce“ jako závazný termín spuštění? Pak se ale dostavily technické problémy, které vydání nezbytných povolení oddálily. Pokračování už znáte ..

Hospodářské výsledky

Shodou termínů právě včera prezentoval Český Telecom i Eurotel své předběžné hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku. Podrobnější popis by byl na samostatný článek, proto opět jen hlavní body a zajímavosti, související s Internetem.

Letos poprvé byly hospodářské výsledky Českého Telecomu za první kvartál prezentovány již včetně 100procentní konsolidace s Eurotelem (neboli s plným započítáním výsledků Eurotelu do výsledků Českého Telecomu). Dříve byla tato konsolidace jen ve výši 51 procent. Tato skutečnost také vysvětluje výrazný meziroční nárůst celkových výnosů Českého Telecomu: z loňských 12,71 mld. korun (za první čtvrtletí 2003) na 15,03 mld. korun za letošní první kvartál, tedy o plných 18,2 procenta.

Výnosy samotného Eurotelu za první letošní kvartál činily 7,1 mld. korun, což představuje meziroční nárůst o čtyři procenta. Pokud bychom od výnosů Českého Telecomu odpočítali konsolidaci Eurotelu, vyšlo by 8,5 mld. Kč, což zase odpovídá meziročnímu poklesu o cca deset procent. Pokud vás překvapuje, že prostý součet 7,1 + 8,5 dává více než 15,03 (mld. korun), pak vězte, že ze součtu byly odpočítány vzájemné platby (to, co si oba subjekty platí sobě navzájem). Z větší části to jsou terminační poplatky za hovory z pevné sítě do sítě Eurotelu a opačně.

Pro čtenáře Lupy budou asi nejzajímavější provozní výsledky vztahující se k Internetu. Na pevných linkách došlo v meziročním srovnání k poklesu provolaných minut na jednu stanici (za měsíc), a to z 310 na 292. Současně s tím poklesl počet pevných linek (opět meziročně) z 3,645 mil. na 3,521 mil. přípojek. Také poměr mezi hlasovými a dial-up minutami se změnil, z 53,5 procent za první čtvrtletí roku 2003 (ve prospěch dial-upu) na 55,3 procent za první čtvrtletí roku 2004. V přepočtu na jednu stanici by to mělo znamenat, že počet provolaných hlasových minut na stanici a měsíc meziročně poklesl ze 144 na 130 a počet dial-upových minut klesl ze 166 na 162 minut.

BRAND

K poklesu meziročně došlo i u minut provolaných na mobilech v síti Eurotelu, a to z 87 minut za měsíc a zákazníka (spíše ale na mobil) na 82 minut. Počet SMS zpráv na uživatele mezitím poklesl jen symbolicky, ze 46 na 45. Souběžně s tím ale došlo ke zvýšení počtu zákazníků (mobilů).

Rozložení provolaných minut na hlasové a datové není u mobilního provozu tak snadné jako u pevných linek. Zveřejněné hospodářské výsledky ale hovoří o tom, že Eurotel získal pro svou službu Data Nonstop na 50 tisíc zákazníků, kteří v prvním letošním kvartále přenesli celkem 45 TB dat (45 tisíc GB). To by mělo být o 122 procent více než za poslední loňský kvartál. Pokud bychom jako průměrný počet uživatelů za celé první čtvrtletí 2004 vzali číslo 40.000, pak by na jednoho uživatele služby data Nonstop připadlo 1,125 GB za celý kvartál, resp. cca 375 MB za měsíc.

Pokud používáte Eurotel Data Nonstop, jaký objem dat přenesete v průměru za měsíc?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).