Hlavní navigace

GoMobil: další virtuální operátor, který cílí na zákazníky s nižší útratou

3. 6. 2013
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

GoMobil má tři tarify a pět datových balíčků, méně přehledný ceník a udržovací poplatek pro ty, co skoro nic neprovolají. Nízké ceny kompenzuje zpoplatněním jednorázových úkonů.

Počty virtuálních operátorů na našem mobilním trhu začínají utěšeně narůstat. Ledva se ve čtvrtek představil 99mobile, jako první „nepřímý“ virtuál hostující v síti T-Mobile zprostředkovaně přes GTS Czech, již zde máme druhého – stejně fungujícího – virtuála. Představil se o víkendu, přesněji v pátek 31.5.2013 pozdě večer, a to pouze na webu (bez tiskové konference i bez tiskové zprávy). Jmenuje se GoMobil a provozuje jej společnost TERMS, a.s. z Českých Budějovic.

Společnost Terms není ve světě elektronických komunikací neznámou. Naopak, má v této oblasti řadu aktivit, a jednou z nich dříve bylo i poskytování přístupu k Internetu, skrze vlastní síť TermsNet. Své ISP aktivity ale TERMS v roce 2012 prodala Telefónice, která je začlenila do své dceřiné společnosti InternetHome.

Kromě toho můžeme dodnes různě na Internetu (i zde na Lupě) nalézt zmínky o aktivitách TermsNet-u i v oblasti mobilních služeb, jako například:

Přenechám za poplatek 1.000 Kč tarif od TemsNet-u kde se volá za 1,80 Kč do všech sítí pevná síť i mobil, sms za 0,50 Kč do všech síti v ČR, 100 MB internetu v mobilu zdarma v paušálu. Mám nový tarif a škoda ho zrušit, popř. si ho nechám. Měsíční poplatek tarifu činí 1,50 Kč.

Či přímo zde na Lupě v diskusích:

GoMobil, stejně jako ve čtvrtek představený 99mobil, není pouhým značkovým přeprodejcem, ale své zákazníky bude obsluhovat sám a vlastním jménem. Přesněji: u ČTÚ je jako podnikatel v elektronických komunikacích registrována mateřská společnost TERMS, která si na poskytování mobilních služeb zřídila divizi GoMobil. Současně je tedy GoMobil i jménem, resp. značkou nového virtuálního operátora.

No a doslova před pár dny získala společnost TERMS vlastní příděl 20 000 čísel pro mobilní sítě, v rozsahu 799 5×x xxx až 799 519 999.

Jaká je nabídka nového GoMobil?

Struktura a hlavní rysy nabídky nového virtuála GoMobil jsou díky společnému „zprostředkování“ (přes GTS) velmi blízké nedávno představené nabídce 99mobile: také jde o paušály, které také cílí na zákazníky se spíše nižší útratou. Jen konkrétní skladba těchto paušálů je jiná. Dovolím si konstatovat, že je o dost komplikovanější, a tudíž méně přehledná, než u 99mobile. Například cena hovorného a SMS zpráv není jednotná (jako u 99mobile), ale liší se podle výše paušálu. Jeden paušál také již zahrnuje mobilní data (ostatní nikoli), a ke všem tarifům si lze přikupovat další balíčky: buďto datové, nebo pro vzájemné volání.

Pro srovnání si v následujících dvou tabulkách (se stejnou strukturou) ukažme jak tarify nového GoMobil, tak i „o den staršího“ 99mobile. A zatím nechme stranou samostatná mobilní data.

GoMobil

tarif Start

tarif  100

tarif 200

paušál (měsíčně)

0 Kč

100 Kč

200 Kč

   v ceně paušálu

nic

60 minut volání v ČR

100 minut volání v ČR, 100 MB dat

minuta hovoru do vlastní sítě

0,90 Kč

0,70 Kč

0,60 Kč

minuta hovoru do všech sítí v ČR

1,90 Kč

1,70 Kč

1,50 Kč

tarifikace

60+1

SMS do vlastní sítě

1,00 Kč

0,70 Kč

0,60 Kč

SMS do ostatních sítí

1,50 Kč

1,30 Kč

příplatek za neomezené volání „v rámci zákaznického účtu“

100 Kč

80 Kč

99mobil

Poslouchám

Občas si brnknu

Mluvím

Volám více

paušál (měsíčně)

49 Kč

149 Kč

249 Kč

399 Kč

  v ceně paušálu

10 minut volání v ČR

100 minut volání v ČR

200 minut volání v ČR

400 minut volání v ČR

minuta hovoru do vlastní sítě

1,49 Kč

0,49 Kč

minuta hovoru do všech sítí v ČR

1,49 Kč

tarifikace

60+60

SMS do vlastní sítě

1,49 Kč

0,49 Kč

SMS do ostatních sítí

1,49 Kč

příplatek za neomezené volání…

není dostupné

Celkově jsou tarify GoMobil „posazeny“ spíše níže, na nižších cenových hladinách, než je tomu u 99mobile. Jinými slovy: GoMobil nabízí levnější tarify, včetně nulového – ale zase s menším objemem služeb. A částečně také s vyšší minutovou cenou hovorného. Na druhou stranu tato vyšší cena je zase „kompenzována“ tarifikací 60+1, příznivější pro zákazníka‚ než tarifikace 60+60 (se kterou pracuje 99mobil).

Ukažme si to na příkladu: představme si zákazníka, který jen volá a má na to cca 150 Kč měsíčně. U 99mobile to vyjde na tarif „Občas si brnknu“ za 149 Kč, se 100 minutami hovoru (s tarifikací 60+60). Po přepočtu na tarifikaci 1+1 by to mělo odpovídat cca 76 minutám (jelikož podle známých statistik tarifikace 60+60 prodražuje celkovou útratu o cca 31 procent). Naproti tomu u GoMobil by takový zákazník nejspíše měl tarif 100, v něm 60 minut, a ještě by mu zbývalo 50 Kč, za které by si mohl pořídit cca 29 minut volání do všech sítí (po 1,70 Kč s tarifikací 60+1). Po součtu (89 minut) a přepočtu na tarifikaci 1+1 to celkově vychází na úplně stejných 76 minut.

Za zmínku stojí také možnost připlatit si za neomezené hovory – ale nikoli v rámci celé sítě GoMobil, ale jen v rámci jednoho zákaznického účtu. Však je to také v ceníku prezentováno jako volání v rámci rodiny. Příplatek (100 Kč, resp. 80 Kč) ale neplatí celá rodina společně (tj. jen jednou), ale platí jej každý z jejích členů, který chce takto volat. To 99mobile žádné neomezené volání nenabízí, zato ale má levnější volání ve vlastní síti (kromě nejnižšího tarifu).

Jaká je cena za nízké ceny?

Před pokusem o detailnější srovnání výhodnosti obou operátorů, nabízejících tarify pro „nízkoútratové“ zákazníky, si ještě zdůrazněme další důležitou skutečnost: ve snaze přijít s co nejnižšími cenami samotného hovorného (a také paušálů) musí oba samostatně zpoplatňovat všechny další své úkony – místo jejich „rozpuštění“ do jednotkových cen služeb, kterým pak vychází vyšší jednotkové ceny.

Skladba úkonů, za které si 99mobile i GoMobil nechávají platit, je prakticky shodná. Rozdílná je jen výše konkrétních poplatků. V případě uzavírání smlouvy se pak liší v tom, že 99mobile s ní (a se SIM kartou) posílá kurýra, takže zákazník platí jeho cestu. GoMobile posílá vše poštou, a zákazník tak platí poštovné a balné. Vše ukazuje následující tabulka:

úkon

GoMobil

99mobile

aktivace SIM karty

100 Kč

49 Kč

poštovné a balné / kurýr

99 Kč

199 Kč

přenos čísla

150 Kč

300 Kč

tištěné vyúčtování

50 Kč

19 Kč

výpovědní lhůta

1 měsíc

3 měsíce

Jednorázové počáteční náklady jsou tedy u 99mobile vyšší než u GoMobil: bez přenosu čísla o 49 Kč (248 Kč vs. 199 Kč), a s přenosem čísla o 199 Kč (548 Kč vs. 349 Kč). Na druhou stranu GoMobil zákazníky ještě více tlačí do toho, aby si vystačili jen s elektronickým vyúčtováním a fakturou, protože to tištěné zpoplatňuje 50 korunami (zatímco 99mobile si účtuje jen 19 Kč). Ale zase u výpovědní lhůty je GoMobil benevolentnější a aplikuje jen jednoměsíční lhůtu, zatímco 99mobile má tři měsíce (ale jeho zástupci ve čtvrtek na tiskové konferenci říkali, že v případě dobré platební morálky zákazníka se lze domluvit i na jednom měsíci).

Oba operátoři si také musí nějakým způsobem zajistit určitou „minimální útratu“ od každého tarifního zákazníka. 99mobile to dělá tím, že jeho nejnižší tarif přijde na 49 Kč měsíčně (a zahrnuje 10 minut hovorného do všech sítí). Jak je tomu ale v případě  GoMobil a jeho nejnižšího tarifu Start, který má formálně nulový paušál?

Odpověď je taková, že tento tarif je skutečně bez paušálu jen:

za předpokladu, že v posledních 6 – ti po sobě jdoucích měsících od aktivace GoMobil bude celková provolaná částka za tyto měsíce minimálně 500 Kč. V opačném případě bude účtován za poslední měsíc udržovací poplatek ve výši 30 Kč. Toto pravidlo bude uplatněno nejdříve 6. měsíc od aktivace služby.

Představme si teoretického zákazníka, který pravidelně provolá rovných 50 Kč měsíčně. Za 6 měsíců je to 6*50=300 Kč. Proto mu GoMobil za 6. měsíc k jeho provolaným 50 korunám naúčtuje ještě onen udržovací poplatek ve výši 30 Kč. Takže zákazník zaplatí v tomto měsíci celkově 80 Kč.

Podle mé interpretace toho pravidla se stejná situace bude opakovat i další měsíce: pokud v 7. měsíci zákazník provolá opět jen 50 Kč, celková částka zaplacená za posledních 6 měsíců (za 2. až 7. měsíc), i se zahrnutím udržovacího poplatku, stále bude nižší jak 500 Kč. A tak by zákazníkovi bude opět naúčtován onen udržovací poplatek. A stejně tak každý další měsíc.

Samozřejmě ale jde o ideální případ, zatímco u konkrétního zákazníka může být situace úplně jiná: jeho „konzumace“ může být různě nárazová a popisované pravidlo se u něj nemusí vůbec uplatnit. Ale u většiny zákazníků s „rovnoměrnou“ a hlavně nízkou spotřebou může toto pravidlo ve skutečnosti znamenat, že tarif Start má měsíční paušál ve výši 30 Kč, který neobsahuje žádné služby. Tím ale výrazně zvedá reálnou cenu hovorného, oproti nominálním 1,90 Kč, pokud zákazník provolá opravdu hodně málo.

Navíc toto ustanovení s udržovacím poplatkem dále komplikuje celou nabídku a činí ji méně přehlednou pro zákazníky, kteří chtějí sami posoudit její výhodnost.

Jaká je nabídka dat?

Pokud jde o mobilní data, zde je nabídka GoMobil širší než u 99mobile, alespoň pokud jde o počet nabízených datových balíčků. A také komplikovanější díky tomu, že různé balíčky stojí různě podle toho, k jakému tarifu se přikupují. Opět si to ukažme na dvou tabulkách:

GoMobil

START

100

200

50 MB na měsíc

50,00 Kč

40,00 Kč

100 MB na měsíc

75,00 Kč

75,00 Kč

200 MB na měsíc

150,00 Kč

150,00 Kč

75,00 Kč

500 MB na měsíc

250,00 Kč

250,00 Kč

150,00 Kč

1 GB na měsíc

450,00 Kč

450,00 Kč

300,00 Kč

99mobile

cena měsíčně

Data 100 (100 MB)

79 Kč

Data 200 (200 MB)

129 Kč

Data 500 (500 MB)

199 Kč

Jak je tedy vidno, GoMobil se liší od 99mobile tím, že nabízí navíc dvě „krajní“ varianty: 50 MB a 1 GB.  Přitom tam, kde se jejich datové balíčky shodují, je GoMobil o něco málo levnější na 100 MB (za 75 Kč, vs. 79 Kč u 99mobile), ale zato výrazněji dražší u větších objemů dat (150 Kč vs. 129 Kč u 200 MB, 250 Kč vs. 199 Kč u 500 MB).

U GoMobil je to navíc složitější i v tom, že jeho nejvyšší tarif (200) již obsahuje 100 MB. A pokud správně rozumím jeho ceníku, při přikoupení datového balíčku nedochází k přičtení jeho objemu, ale k navýšení na novou hodnotu, odpovídající vyššímu balíčku:

Datový balíček lze během kalendářního měsíce navýšit tak, že celkový datový limit na příslušný měsíc je nastaven dle většího datového balíčku.

Takže když si například u tarifu 200 zákazník pořídí datový balíček 200 MB na měsíc za 75 Kč, znamená to, že v daném měsíci bude moci přenést 200 MB (a nikoli 300 MB, neboli 200 MB za balíček plus 100 MB již zahrnutých v paušálu). Jinými slovy si za 75 Kč přikoupí dalších 100 MB. Stejně, jako si těchto 100 MB za 75 Kč přikupují zákazníci s jinými tarify. Nepřijde mi to ale nevhodněji formulované a nastavené – právě naopak. Také to (podle mého názoru) dále znepřehledňuje celou nabídku.

Kdo je levnější?

I když jsou nabídky GoMobil a 99mobile postaveny na stejných principech (zřejmě díky společnému „zprostředkování“), jejich exaktní srovnání je přesto problematické, kvůli přeci jen různé skladbě tarifů i datových balíčků. Proto si dovolím alespoň vyjádřit názor, že jsou na tom v zásadě stejně – GoMobil sice vychází na konkrétních (a do značné míry umělých) příkladech o něco výhodněji, i díky přepočtu zohledňujícímu vliv rozdílné tarifikace. Ale v reálné praxi, vzhledem k jeho výrazněji členitější a složitější nabídce, zase může u skutečného zákazníka vítězit jednoduchost a přímočarost nabídky 99mobile. I když má vyšší „jednorázové počáteční náklady“. Ve hře je zkrátka příliš mnoho faktorů.

Již výše jsem uváděl příklad zákazníka s útratou 150 Kč, který jen volal – a nabídka obou virtuálů pro něj vycházela úplně stejně. Při útratě cca 100 Kč měsíčně by byl výhodnější GoMobil: s tarifem 100 by zákazník získal 60 minut (resp. 51 minut po přepočtu na 1+1). U 99mobile by 100 Kč měsíčně stačilo na tarif Poslouchám za 49 Kč, s 10 minutami. Za zbývajících 51 Kč by zákazník mohl provolat ca 34 minut, celkově 44 minut. Po přepočtu na tarifikaci 1+1 je to ale jen 33 minut.

Při útratě 400 Kč měsíčně by zákazník GoMobil mohl mít jeho nejvyšší tarif 200, zahrnující 100 minut volání a 100 MB. Za zbývajících 200 Kč by mohl provolat cca 133 minut do všech sítí. Celkově 233 minut, což po přepočtu na tarifikaci 1+1 dává cca 199 minut. Naproti tomu u 99mobile by si zákazník za 79 Kč pořídil balíček se 100 MB dat, za 249 Kč tarif Mluvím se 200 minutami, a za zbývajících 72 minut by mohl provolat dalších 48 minut. Celkem 248 minut, a tedy více než u GoMobile. Ovšem po přepočtu, který zohledňuje tarifikaci, jen 189 minut. A tedy zase méně.

Je výhodnější rozpuštění, nebo rozdělení cen?

V diskusi pod minulým článkem (o novém 99mobile) mne osobně překvapilo, kolik čtenářů se vyjadřovalo negativně k principu „rozdělení“ cen: ke snížení hovorného a paušálů, a samostatnému zpoplatnění jednotlivých úkonů, zejména těch jednorázových (aktivace SIM karty, její doručení, a přenos čísla), jako je tomu u GoMobil i 99mobile. Místo jejich zahrnutí (rozpuštění) do cen hovorného, resp. paušálů, které pak nutně vychází vyšší (jako u BLESKmobil, MOBIL.CZ i Tesco mobile).

Zkusme si proto udělat malé srovnání toho, kdy se (z pohledu zákazníka) vyplatí ta která varianta, pro jednoduchost jen pro hlasové služby. Nejprve na srovnání mezi BLESKmobilem (a vlastně také MOBIL.CZ, bez jeho bonusových dat) s jejich předplacenkami, nulovými počátečními náklady a 2,50 Kč za minutu hovoru na straně jedné, a novým GoMobil na straně druhé. S uvážením toho, že „jednorázové počáteční náklady“ v případě GoMobil činí 345 Kč (100 Kč za aktivaci SIM karty, 99 Kč za poštovné a 150 Kč za přenos čísla). Obě služby přitom používají stejnou tarifikaci 60+1, takže přepočet není nutný. A aby podmínky byly co nejlépe srovnatelné, zvolme na straně GoMobil tarif Start (teoreticky s nulovým měsíčním paušálem), tak aby se choval co nejblíže předplacené kartě. 

Jak ukazuje následující obrázek, k vyrovnání dojde po provolání 582 minut a zaplacení částky 1455 Kč. V tomto okamžiku jsou jednorázové vstupní náklady „umořeny“ rozdílem v ceně hovorného. Pokud zákazník volá dál, již je pro něj výhodnější GoMobil s tarifem Start.

Pokud bychom místo tarifu Start použili naopak nejvyšší tarif, GoMobil 200, s jeho minutovou sazbou 1,50 Kč, došlo by k vyrovnání podstatně dříve, již při provolání 349 minut, resp. zaplacení 872,50 Kč.

Samozřejmě oba obrázky jsou poněkud zjednodušené a ukazují dosti umělou situaci (se zcela přesným a pravidelným čerpáním poskytovaných služeb), zatím praxe může být podstatně odlišná. Ale cílem bylo ukázat něco jiného: potvrdit obecný předpoklad, že „rozdělené“ ceny jsou pro zákazníky výhodnější při dlouhodobějším využívání služeb, a hlavně alespoň orientačně naznačit, kde leží příslušná hranice.

V případě srovnání mezi BLESKmobilem a 99mobile by bylo nutné nejprve zohlednit rozdíl v tarifikaci, a pak také v jednorázových počátečních nákladech. Ale výsledek by byl blízký situaci s tarifem GoMobil 200.

MMF24

Na druhou stranu při zohlednění mobilních dat u MOBIL.CZ, poskytovaných (v objemu 200 MB) jako bonus za každé dobití (nejméně částkou 200 Kč), vychází srovnání s GoMobil jednoznačně ve prospěch MOBIL.CZ. Balíček se 200 MB stojí u GoMobile 150 Kč, a aby se jeho cena dala „pokrýt“ rozdílem cen hovorného v rámci 200 Kč za jedno dobití, musela by minuta hovoru u GoMobil přijít na 0,625 Kč (aby za 200–150=50 Kč bylo 80 minut, jako u MOBIL.CZ  za 200 Kč při minutové ceně ). Takto nízká ale není. Podobně u 99mobile – a vše ještě bez uvážení jednorázových počátečních nákladů.

Nicméně i zde je třeba pamatovat na to, že jde o kalkulace odpovídající ideálním situacím, které v praxi snad nikdy nenastávají. Již jen kvůli tomu, že reální zákazníci nejspíše budou mít nějaký vlastní poměr mezi objemem hovorů (a SMS) na straně jedné, a objemem mobilních dat na straně druhé – zatímco MOBIL.CZ tento poměr nastavuje pevně a neumožňuje jej měnit. Opět tedy: realita může být i podstatně odlišná.

Který virtuální operátor se vám (zatím) jeví jako nejvýhodnější, z hlediska vašich potřeb?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).