Hlavní navigace

Google Translate je nově součástí Gmailu

2. 5. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Bohužel, je tomu tak, Google Translate bylo doplněno do Gmailu a během několika příštích dní se dostane ke všem uživatelům. Budete mít možnost velmi snadno sledovat to, co jste zpravidla mohli sledovat pouze ve spamu v podobě násilně (ale o to více zábavně) přeložených spamových nabídek do češtiny.

Bohužel, je tomu tak, Google Translate bylo doplněno do Gmailu a během několika příštích dní se dostane ke všem uživatelům. Budete mít možnost velmi snadno sledovat to, co jste zpravidla mohli sledovat pouze ve spamu v podobě násilně (ale o to více zábavně) přeložených spamových nabídek do češtiny.

Experiment Google v podobě Google Translate pochopitelně neumí překládat, pouze s použitím statistiky a pravděpodobnosti dokáže vytvořit něco, co se překladu vzdáleně blíží. A čím „obskurnější“ jazyk je použit, tím obskurnější dostanete výsledky (bohužel, čeština je z tohoto pohledu dostatečně obskurní).

Google Translate samozřejmě umí pomoci, ale pouze v základní orientaci v tom, čeho se určitý text týká. Pak dokáže být dobrým pomocníkem. Až si ale budete číst oznámení o Translate v Gmailu, uvidíte, že tenhle pohled na Translate Google poněkud vynechává. A z popisu je možné skoro mít pocit, že jde o takřka umělou inteligenci.  Univerzálně a bezproblémově použitelnou.

cyber-obecný tip

V originále si oznámení můžete přečíst v Say hello (or olá or halo or salam) to automatic message translation in Gmail. Překlad pomocí Google Translate následuje:

Jsme rádi, oz­namujeme tři Gma­il Labs dokon­čení studia dnes: au­tomatické zasílání zpráv na překlady, Smart Mute a hlava Tweaky.

Automatický pře­klad zprávy

Měli jste někdy sen o bu­doucnosti, kde se vaše komunikační zařízení může pře­sahovatjazyk s leh­kostí? No, ten den je mnohem blíž­. Tehdy, když jsme spustili auto­matickou zprávu překlad v Gmail Labs, jsme byli zvědaví, jak by lidé používat.

Slyšeli jsme, že hned od Google Apps pro firemní uživatele, že je to zabiják fun­kce pro práci s místní­mi týmy po celém světě. Někteří lidé prostě chtěli snadno číst zpravodaje ze zahraničí. Další člověk napsal nám říká, jak on připravil jeho máma je Gma­il pro překladvšechno, co do svého rodného jazyka, a zachránit tak bezpočet vys­větlující tele­fonní hovory (on po­děkoval nám bohatě). I na­dále používat k účasti na jednání s globálními kanceláří Goo­gle jsem se často navštěvují.

Google a čtenáři této zprávičky mi snad vyšší míru ironie prominou. 

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.