Hlavní navigace

Hlásím 50° s.š. a 14° v.d. podívejte se do DNS, kde to jsme.

7. 12. 1998
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nebylo by krásné mít místo nic neříkajících doménových jmen nebo ještě méně říkajících IP adres krásné mapy se skutečnými místy, kde se jednotliví klienti a servery nacházejí ? Vizuální geografickou analýzu logů vašeho WWW serveru? Určitě ano a možná to není jen nereálná hudba budoucnosti.

Nebylo by krásné mít místo nic neříkajících doménových jmen nebo ještě méně říkajících IP adres krásné mapy se skutečnými místy, kde se jednotliví klienti a servery nacházejí ? Vizuální geografickou analýzu logů vašeho WWW serveru? Určitě ano a možná to není jen nereálná hudba budoucnosti.

Během rychlého rozvoje Internetu v posledních několika letech došlo ke značnému zjednodušení v chápání, co to Internet vlastně je. Internet je dnes většinou svých uživatelů považován za totéž, co WWW a E-mail, někdy i FTP. To samozřejmě není pravda. Existuje mnoho dalších věcí, na které se zapomíná. Existují více a méně obskurní protokoly a normy, udávající, co vše lze na Internetu dělat. Jednou těch obskurnějších záležitostí je možnost evidovat geografickou polohu vašich počítačů v DNS.

RFC-1876 definuje další záznam (RR) v DNS, který udává přesnou geografickou polohu odpovídající danému počítači nebo celé doméně. (Tentýž problém se snažilo řešit RFC-1712 zavedením obdobného záznamu GPOS, ale příliš se nerozšířilo.) Tato poloha je udávána formou údaje o zeměpisné šířce a délce a nadmořské výšce. Výhodou uvádění polohy v DNS a ne třeba v nějaké centralizované databázi je právě decentralizace systému DNS a delegování správy na nejnižší možnou úroveň.

Proč vlastně evidovat zeměpisnou polohu počítače v DNS? Kromě možností naznačených na začátku tohoto článku umožňuje geografická identifikace spoustu věcí. LOC záznam je využíván v mnoha aplikacích a projektech, například:

Přesto se mohou vyskytnout určité pochybnosti ze strany ISP nebo správců vašeho DNS. Paranoidní ISP mohou považovat za nebezpečné prozrazení místnosti s drahými servery. Chtěl bych je upozornit, že v takovém případě telefonní seznam dává potenciálnímu zlojději daleko lepší informace. Kromě toho záznam LOC nemusí být úplně přesný (ostatně málokdy se podaří tuto informaci zjistit přesně), a defaultní tolerance je 10 km. Pro bezpečnostně paranoidní jedince je tedy možné nastřelit údaj od oka a uvést větší rozsah přesnosti.

Jiní mohou namítat, že tomuto rozšíření nemusí všechny implementace DNS rozumět. DNS ale pouze definuje dodatečný záznam, který DNS server nesdělí, pokud na něj není explicitně dotázán, Kromě toho záznam LOC používají i tak významné servery jako yahoo.com, bez jakýchkoliv problémů.

K tomu, abyste dali ostatním k dispozici informace o fyzickém umístění vašich počítačů, se nejprve přesvěčte, zda váš primární a sekundární name server podporují RFC-1876. Nejpouží­vanější DNS server BIND podporuje LOC záznam už od verze 4.9.5 a vyšší resp. 8.x a vyšší, takže je velmi pravděpodobné, že váš nameserver LOC záznam podporuje také. Pak zjistěte vaše zeměpisné souřadnice a nadmořskou výšku, a přidejte LOC záznam do vaší zóny v DNS (případně o to požádejte vašeho ISP).

Formát LOC záznamu v DNS je poměrně jednoduchý:

LOC d1 [m1 [s1]] N|S d2 [m2[s2]] E|W alt [siz [hp [vp]]]

Údaje v hranatých závorkách jsou nepovinné. Vysvětlení jednotlivých údajů:

d1
zeměpisná šířka ve stupních
m1
minuty zeměpisné šířky (je li vynecháno, bere se 0)
s1
vteřiny zeměpisné šířky (je li vynecháno, bere se 0, pokud jsou necelé, oddělují se desetinnou tečkou, např. 20.2313)
N|S
N nebo S, určuje zda se jedná o severní nebo jižní zeměpisnou šířku. Na severní polokouli zde tedy bude písmeno N.
d2
zeměpisná délka ve stupních
m2
minuty zeměpisné délky (je li vynecháno, bere se 0)
s2
vteřiny zeměpisné délky (je li vynecháno, bere se 0, pokud jsou necelé, oddělují se desetinnou tečkou, např. 20.2313)
E|W
E nebo W, určuje zda se jedná o východní nebo západní zeměpisnou šířku. Na východní polokouli zde tedy bude písmeno E.
alt
nadmořská výška v metrech, např. 190m
siz
velikost pomyslné koule, obklopující daný objekt v metrech (default 1m)
hp
horizontální přesnost v metrech (default 10000m)
vp
vertikální přesnost v metrech (default 10m)

Zeměpisná šířka a délka a nadmořská výška jsou udávány vzhledem k elipsoidu definovaném normou WGS-84, ve které jsou i údaje většiny GPS přístrojů. Příslušná část zónového souboru name serveru pak vypadá například takto:

@    IN   SOA   ns.firma.cz.  hostmaster.ns.firma.cz.
(
            19998010101   ;Serial Number
            86400      ;dotazy sekundara
            3600      ;Opakovat kazdou hodinu
            3600000     ;Trvanlivost 42 dni
            604800  )   ;Default "platnost" 7 dni
;
        IN   NS   ns.firma.cz.
        IN   NS   ns.provider.cz.
        IN   MX   50   ns.firma.cz.
        LOC   50 6 35.380 N 14 26 47.480 E 180 1.0m 500m 60m
localhost    IN   A    127.0.0.1
ns       IN   A    191.213.235.186
        IN   MX   50   ns.firma.cz.
www       IN   CNAME  ns
holesovice   IN   A    191.213.235.133
holesovice   LOC   50 5 18.000 N 14 25 18.000 E 190 1.00m 2000.00m 30.00m
mail      IN   CNAME  holesovice

Fiktivní pražská firma má tedy svůj WWW server v oblasti Staroměstského náměstí, a počítač holesovice.firma.cz v budově Merkuria v Holešovicích.

Kde získat informace o zeměpisných souřadnicích a nadmořské výšce? Nejlepším způsobem jak zjistit zeměpisnou polohu vašeho serveru je použít GPS přijímač, případně si jej od někoho půjčit. Údaje o zeměpisných souřadnicích a nadmořské výšce stačí přečíst z displeje (obvykle jsou udávány v WGS-84). \p>

Existují i online zdroje, které vám umožní zjistit vaší polohu. Bohužel většina z nich obsahuje informace pouze o místech v USA, celosvětové pokrytí má pouze GeoNet Names Server. Data pro Československo jsou sice z roku 1955, ale vzhledem k tomu, že tyto údaje se příliš v čase nemění, je vcelku použitelný.

Další zdroj zeměpisných souřadnic a nadmořské výšky jsem našel v Pětimístných tabulkách logaritmických z roku 1952. Příslušné stránky jsou nascannované zde (pozor, zeměpisná délka je udávána v hodinách, je třeba ji převést na stupně (360°=24 hodin) zde, a zde.

U nás bych očekával něco na www.geodezie.cz, ale souřadnice jsou zdá se pouze v jejich mapách na CD-ROM. Informace by rovněž mělo být možné získat z Katastrálního úřadu (nezkoušel jsem) nebo přibližně i z papírových map, na kterých jsou rovnoběžky a poledníky, případně extrapolací z míst se známými souřadnicemi.

Přeji vám úspěšné hledání vaších souřadnic.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je odborníkem na chřástala polního a Internet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).