Hlavní navigace

IDEA: špičkové aplikace pro špičkové sítě

1. 6. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 29
Americký projekt Internet2 vyhlásil soutěž nazvanou Internet2 Driving Exemplary Applications (IDEA). Jejím cílem bylo ocenit inovativní aplikace využívající pokročilé vlastnosti sítě Internet2 pro potřeby výzkumu a vzdělávání. Koncem dubna byly vyhlášeny výsledky. Podívejme se tedy, jaké jsou nejluxusnější aplikace Internetu2.

Žijeme v době, kdy přestávají platit některé letité pravdy. Počítačové sítě dlouhodobě trpěly nedostatkem přenosových kapacit a autoři protokolů a aplikací se vždy snažili především ušetřit objem přenášených dat. V současné době se ale situace obrací. Byla položena řada optických vláken a technologie jako WDM ještě zmnohonásobily jejich kapacitu. Ve špičkových sítích tak v současnosti není o přenosovou kapacitu nouze.

Tím se otevírají dveře pro novou generaci aplikací, jež by dříve pro své přenosové nároky nebyly myslitelné. Většina sítí pro výzkum a vzdělávání takové aplikace aktivně hledá a snaží se podpořit jejich vznik a vývoj. Americký projekt Internet2 se rozhodl přispět k jejich rozvoji a popularizaci vyhlášením cen pro nejzajímavější z nich. Letošní první ročník byl zahájen loni na podzim, k vyhlášení výsledků pak došlo zhruba před měsícem. Aplikace se hodnotily podle následujících kritérií:

ebf - tip - debata

  • míra pozitivního dopadu aplikace na její stávající uživatele,
  • technický přínos,
  • šíře dopadu daná současnou uživatelskou základnou a pravděpodobností širšího přijetí.

Od kandidátů se požadovalo, aby pokud možno využívali unikátních vlastností Internetu2. Aplikace tedy nemusí být a nejspíš nebudou plnohodnotně využitelné v běžném současném Internetu. A kdo že získal ocenění?

Megaconference a její odnože

Megaconference se koná jednou ročně jako ověření a demonstrace videokonferenčního propojení velké a rozlehlé uživatelské komunity. Loňského, sedmého ročníku se účastnilo kolem 7500 uživatelů. Používané technologie tvoří pestrou směsici sahající od nejběžnějšího H.323 přes SIP a AccessGrid až po 3G/H.324. Z hle­diska obsahového se snaží o komunikaci a výměnu zkušeností napříč hranicemi, nicméně nejzajímavější je pochopitelně technické řešení. Přece jen videokonference se stovkami účastníků je v současnosti stále unikátem. Pokud byste se hodlali zapojit, letošní ročník je naplánován na 2. listopadu.

Interaktivní výuka hudby

Jádrem této aplikace je využití špičkových videokonferenčních technologií pro výuku hudby. Zahrnuje vzdálenou interaktivní účast na přednáškách, cvičeních, sympoziích, koncertech a vystoupeních. V jejím rámci se vytvářejí i spojení mezi skladateli, dirigenty a hudebníky umožňující jejich vzájemnou komunikaci a výměnu názorů. Studenti se mohou zúčastnit unikátních koncertů. Přenosy se odehrávají v HD kvalitě se zvukem lepším než z CD, aby měli účastníci zážitek podobný přímé účasti.

Prototyp transkontinen­tálního trvalého archivu

Třetí z oceněných aplikací pochází z prostředí datových gridů. Představuje prototyp archivu pro uchování a zpřístupnění elektronické podoby významných historických dokumentů USA. Technickou základnu tvoří několik nezávislých systémů umístěných v různých částech země a používajících odlišné technologie ukládání dat. Nad nimi je pak vybudován unifikovaný archiv s replikací dat. Uložení dat v několika vzdálených lokalitách minimalizuje pravděpodobnost jejich ztráty. Největším problémem podle autorů bylo překlenutí rozdílů mezi použitými ukládacími technologiemi v tomto heterogenním prostředí.

Vysokorychlostní elektronická interferometrie s rozlehlou základnou

V této aplikaci se kombinují data naměřená na několika velmi vzdálených místech. Vzniká tak virtuální radioteleskop obrovských rozměrů pro příjem a vizualizaci rádiových signálů. Kvalita výstupních obrazů a přesnost výsledného měření je unikátní. Podobná měření dříve probíhala off-line – naměřená data se ukládala na média, svezla do výpočetního centra a následně zpracovala. Nyní lze díky Internetu2 celé měření a zpracování realizovat interaktivně, což mimo jiné umožňuje i průběžně upravovat parametry měření podle aktuální situace. Datové toky se pohybují v řádu gigabitů za sekundu.

Za pozornost stojí, že tři ze čtyř oceněných aplikací staví na přenosu velkých objemů dat v reálném čase. Potvrzuje to trend, že především interaktivní komunikace, často přenášející multimediální data, představuje nejnáročnější a zároveň nejatraktivnější kategorii síťových aplikací.

Který z jmenovaných projektů vás nejvíce zaujal?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).