Hlavní navigace

Internet2 – síť Abilene (2.)

26. 11. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V prvním díle jsme si přiblížili oblasti, které Internet2 pokrývá svými aktivitami. Dnes se podíváme na první komponentu – síť Abilene, propojující akademické instituce v USA, jejíž páteř má kapacitu 10 Gbit/s. Komerční provoz musí ale jít jinudy. Kvůli podceňování kolaborativních aktivit bývá Abilene často zaměňována s projektem Internet2.

Abilene je páteřní síť amerických akademických aktivit, jejíž budování začalo v průběhu roku 1998, a do produkčního provozu vešla v lednu 1999.

Trocha historie nikoho nezabije

Od počátku má Abilene body přítomnosti (gigaPOPy) v následujících městech: New York, Washington DC, Atlanta, Indianapolis, Chicago, Kansas City, Houston, Denver, Los Angeles, Sunnyvale, Seattle. Počáteční infrastruktura byla založena na optických kabelech společnosti Qwest, optických komponentách (Sonet vrstva) Nortel Networks a směrovačích CISCO Systems (GSR 12016). Páteřní trasy měly kapacitu 2,5 Gbit/s (STM-16) – pochopitelně byly postaveny na technologii Packet over Sonet (POS). Pokud je mi známo, síť poskytovala pouze IP konektivitu (jak unicast, tak multicast).

Zatímco v roce 1998 byla výše uvedená infrastruktura docela „bomba věc“, v roce 2002 už tomu tak nebylo. Páteř postavenou na STM-16 měl v té době každý větší transamerický ISP a také některé okruhy přestávaly mít požadované kapacitní rezervy. Navíc se po roce 2000 rozmáhají gridové aktivity, které (kromě toho, že jsou „sexy“ a hodně úředníků rozhodujících o výzkumných penězích „na ně slyší“) jsou schopné zahltit jakoukoliv linku, kterou jim dáte k dispozici.

Výsledkem byl upgrade započatý v roce 2002 a ukončený v roce 2003. Výsledkem je síť, která disponuje páteřními okruhy o kapacitě 10 Gbit/s (opět POS – nyní STM-64). Tato síť kromě IP (unicast i multicast) poskytuje i IPv6 služby (v režimu dvojitého protokolového zásobníku – latiníci znají pod spojením „dual stack“). Postup upgrade je samozřejmě dokumentován – zájemci nechť navštíví adresu http://loadrun­ner.uits.iu.e­du/upgrade/ nebo stáhne animovaný GIF z instalace v Indianapolis. Zajímavé je také, že došlo k výměně dodavatele směrovačů – CISCO Systems nahradil Juniper se svými směrovači T640. Zlí jazykové tvrdí, že tato změna spolu s výběrem T320 pro evropskou páteřní síť GÉANT byla rána palicí pro CISCO Systems, aby se vrátilo na stromy a zintenzívnilo kontakt s akademiky.

Dnešní stav

Dnešní typický gigaPOP Abilene se skládá z páteřního směrovače T640, přístupového směrovače (což je obvykle ona stará CISCO 12016) a nějakých těch drátů (či lépe vláken) okolo.

Do tohoto gigaPOPu jsou připojeny akademické sítě okolních států. Tyto přípojky jsou buď agregované (například celý stát jednou přípojkou), nebo individuální. V případě, že jde o agregovanou přípojku, zodpovídá za její provoz jeden subjekt. Výhoda agregovaných přípojek je samozřejmě v ceně za posledních pět set mil (od GigaPOPu k centru připojované sítě). Výhodou individuální přípojky je možnost svobody nakládání.

Abilene má pochopitelně jasné podmínky pro připojování organizací. Připojovaná organizace se musí motat kolem výzkumu a splňovat spoustu dalších formálních náležitostí. Zajímavé je, že musí mít další přípojku do Internetu a nesmí po Abilene přenášet komerční provoz (nicméně Internet2 není policejní organizací a neprohlíží emaily, aby někoho chytla za ruku). Pro naši českou realitu je také obtížně stravitelné, že existuje minimální kapacita, kterou je možné se připojit. Do roku 2000 to bylo 155 Mbit/s, dnes je to 622 Mbit/s. Zdůvodnění je jednoduché – Abilene je síť pro vysokorychlostní aplikace a umolousaných 100 Mbit/s není žádná vysoká rychlost :-) Zvlášť když jde o připojení celé organizace.

Abilene je také propojená s ostatními akademickými a výzkumnými sítěmi v USA i ve světě. Kromě Indianapolis, Denveru a Sunnyvale jsou ve všech dalších gigaPOPech nějaká ta propojení – jak federální, tak mezinárodní. Z ČR mají možnost využívat zdroje Internet2 uživatelé sítě CESNET2 skrze síť GÉANT. To neznamená, že by ostatní uživatelé českého Internetu nemohli na stránky http://www.in­ternet2.edu, ale nedostanou se k dalším zdrojům sítě (například k multicastovým skupinám).

MM_SS3

Zářná budoucnost

Stejně tak jako všechny ostatní rozvojové projekty i Abilene řeší problém, co dál. Zatím nejsou známy žádné detailní plány dalšího rozvoje, nicméně zatímní indicie svědčí o migraci na nějakou hybridní opticko-paketovou infrastrukturu (viz projekt HOPI) a užší spolupráci s aktivitami, jako je National Lambda Rail nebo FiberCo.

Abilene má také spolupracující projekty. Na některé z nich se podíváme v příštím díle.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.