Hlavní navigace

Březen – měsíc CESNETu

10. 4. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 29
Březen, měsíc CESNETu – tak by se letos mohla parafrázovat známá akce Březen, měsíc Internetu, a to hned z několika důvodů. Jednak je CESNET provozovatel páteřní sítě v České republice (a je tedy s Internetem neodmyslitelně spojený), jednak oslavil v březnu své desáté ‚narozeniny‘ a za třetí pořádal velmi významnou mezinárodní konferenci.

Jak jsem již předeslal, sdružení CESNET (Czech Educational and Scientific Network) oslavilo minulý měsíc své kulaté výročí. Před deseti lety, přesněji dne 6. března 1996, byl zástupci 27 českých univerzit a Akademie věd založen CESNET, zájmové sdružení právnických osob. Při příležitosti letošního jubilea se také konala mezinárodní odborná konference s názvem CESNET Conference 2006, na kterou se do Prahy sjeli odborníci na sítě a síťové technologie z mnoha zemí celého světa (celkem bylo registrováno 111 účastníků ze 16 zemí), přičemž řada z nich vystoupila v průběhu sympozia se svými přednáškami a prezentacemi. Zajímavé také je, že toto byla vůbec první konference, kterou CESNET organizoval.

Konference měla šest základních témat: optické sítě, IPv6, middleware, monitorování, gridy a aplikace. Pro úplnost jen přidám několik vět na vysvětlení: IPv6 je šestá verze internetového protokolu, která se snaží nahradit již letitý a nedostačující protokol IPv4 (který je ale na Internetu stále suverénně nejrozšířenější). Middleware je určitý balík nástrojů a programů, který zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi operačním systémem a aplikacemi. A gridy? Inu, gridy se dají definovat jako distribuované výpočetní systémy. Přeloženo do lidské řeči si to lze představit jako síť vzájemně propojených počítačů, které mohou sdílet a využívat své zdroje a výpočetní sílu. Během konference se také velice často operovalo s termínem „dark fibers / temná vlákna“, což jsou vlákna, která vlastní národní akademická síť sama a sama také zajišťuje technologie pro jejich zprovoznění, tzv. ‚osvícení‘. V opačném případě vlastní a provozuje síť nějaký poskytovatel.

Zatímco v pondělí 6. března proběhla pouze slavnostní úvodní recepce v Obecním domě, kde se jedlo, pilo a slavilo deset let CESNETu, samotná konference probíhala až následující dva dny v Modré posluchárně v Karolinu. Předneseno byla celkem 21 odborná prezentace, a většina z nich od zahraničních účastníků. A ačkoliv nerad předbíhám, musím už nyní zmínit, že organizačně to CESNET zvládl na jedničku.

A nyní již k samotnému obsahu. Jak už to obvykle chodí, na počátku je úvod. Úvodní projev měl Ing. Josef Kubíček, předseda představenstva CESNETu, který záhy předal slovo vzácnému hostu – ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, paní JUDr. Petře Buzkové, která ve svém krátkém proslovu zmínila dlouholetou spolupráci sdružení CESNET a Ministerstva školství (MŠMT) ČR a podtrhla význam CESNETu pro výzkum a vzdělání. Jako poslední vystoupil se svým krátkým uvítáním doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., emeritní děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, a zároveň předseda dopolední části prvního dne konference. Jeho přivítání „welcome in Brno“ vyvolalo zasloužený spontánní potlesk, a jistě se mezi síťovými odborníky stane legendou…

Ale zpátky k průběhu konference. Po obligátních úvodních formalitách vystoupil jeden z nejvýznamnějších zahraničních hostů, pan Klaus Ullmann, přední odborník na internetové technologie, předseda představenstva DFN (Deutsche Forschungsnetz, německá akademická síť – obdoba CESNETu), předseda představenstva DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) a konsorcia GEANT2. Jeho přednáška se týkala národních a evropských sítí pro vzdělání a výzkum (tzv. NREN = National Research & Education Network), jejich současného stavu, a předpokládaného vývoje v horizontu deseti let. Po té vystoupil Ing. Jan Gruntorád, CSc., generální ředitel sdružení CESNET, a podobně jako Klaus Ullmann člen představenstva DANTE a výkonného výboru GEANT2. Jan Gruntorád nejprve pohovořil o historii CESNETu (a historii Internetu v ČR, což spolu nedílně souvisí) a následně se zaměřil na současné aktivity sdružení a jeho výzkumné plány.

Pan M.Sc. Mathieu GoutelleCNRS (The Centre National de la Recherche Scientifique) a UPMC (Université Pierre et Marie Curie) v Paříži hovořil o významu výkonných sítí pro funkční gridy a o projektu EGEE (Enabling Grids for E-SciencE). M.Sc. Loukik Kudarimoti ze skupiny DANTE také hovořil o sítích a o projektu EGEE, nicméně zaměřil se zejména na problematiku monitorování. Výsledkem dlouhé spolupráce několika organizací (Geant2, Internet2 a dalších) je infrastruktura pro monitorování sítí, PerfSONAR (PERFormance Service Oriented Network-monitoring Architecture).

Předsedou odpolední sekce byl pan Diego Lopez ze sdružení RedIRIS (španělská NREN) a jako první předal slovo profesoru Mironu LivnémuComputer Sciences Department z University of Wisconsin-Madison, jehož prezentace se týkala umisťování a ukládání dat v distribuovaných prostředích. Dr. Erwin Laure z organizace CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire), což je evropská laboratoř pro fyziku částic v Ženevě, pohovořil o gridech (a jejich příkladech v Evropě a ve světě) a opět zopakoval některé informace o projektu EGEE, jehož je také technickým ředitelem. Mgr. Lukáš HejtmánekFakulty informatiky MU v Brně přednesl příspěvek zabývající se tématem distribuovaného ukládání dat a zmínil související otázky sdílení a verzování souborů a práce s tzv. nekonečnými soubory. Pan Lukas Hämmerle ze sdružení SWITCH (švýcarská NREN) hovořil o projektu jednotné správy identit, který je založen na projektu Shibboleth amerického Internetu2. Výsledkem je autorizační infrastruktura SWITCHaai (AAI = Authentication & Authorization Infrastructure).

Po krátké přestávce přišly na řadu dvě videokonference. První byla naprosto ‚klasická‘ a z University of Tennessee (Knoxville, USA) se připojila Ana Preston, M.A. Její prezentace se zabývala mnoha oblastmi a tématy, zejména projektem Internet2, páteřní sítí Abilene, společností FiberCo a projekty HOPI (The Hybrid Optical and Packet Infrastructure Project) a NLR (National LambdaRail). To, že první videokonference byla ‚klasická‘, jsem zdůrazňoval záměrně – ta druhá byla totiž zcela unikátní: jednalo se o videokonferenci v HD kvalitě, a byla to první ukázka této technologie v České republice. Účastníky této akce byli Jim DeRoest a Michael Wellings z organizace ResearchChannel v Seattle. Tito dva pánové popisovali zejména projekt iHDTV (Internet High Definition TeleVision), umožňující přenos videa ve vysokém rozlišení po Internetu, a projekt DigitalWell, systém řízení digitálních prostředků v sítích.

Druhý den konference zahájil Ing. Jan Gruntorád, který byl zároveň i předsedou dopolední části. Nejprve vystoupil Ing. Jan KořenekFakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a představil projekt Liberouter, jehož je členem. Projekt se zabývá vývojem duálního (IPv4/IPv6) routeru, hardwarového akcelerátoru COMBO6 (Communication Multiport Board for IPv6), a dalšími oblastmi, ale přednáška se týkala zejména pasivního síťového monitorovacího adaptéru v rámci projektu SCAMPI (Scaleable Monitoring Platform for the Internet). Jako druhý si připravil svoji přednášku Mgr. David ŠafránekFakulty informatiky MU v Brně, další účastník projektu Liberouter, a zabýval se popisem a testováním komponenty FIFO BRAM (First In / First Out Buffer Random Access Memory). Posledním členem této ‚české sekce‘ byl Mgr. David Antoš (také FI MU Brno a opět člen týmu Liberouter), který hovořil o filtrování paketů v souvislosti s akcelerátory na bázi FPGA (Field Programmable Gate Array).

Dan NaeCalifornia Institute of Technology vystoupil s prezentací projektu UltraLight. Cílem UltraLightu jsou pokroky v síťování a síťových technologiích, a celý projekt je financován NSF (National Science Foundation). Opět byl zdůrazněn význam monitorování – UltraLight pro tento účel používá systém MonALISA (MONitoring Agents using a Large Integrated Service Architecture). M.Sc. Artur BinczewskiPoznan Supercomputing and Networking Centre (Polsko) představil projekt LUCIFER. Jedná se o experimentální evropskou síť propojenou do tvaru pentagramu. Ale vážně; zmíněná zkratka znamená Lambda User Controlled Infrastructure For European Research. Jako další vystoupil Ing. Miroslav Karásek, DrSc.Ústavu radiotechniky a elektroniky Akademie věd a hovořil o parametrickém zesilování a konverzi vlnových délek… jednodušeji o vzájemném ovlivňování signálů v rámci vlákna.

Také středeční odpolední sekce měla svého předsedu. Byl jím pan Hans Döbbeling, Ph.D., z generálního ředitelství DANTE. První prezentaci (kterou ještě uváděl Jan Gruntorád) měl Ing. Jiří Cihlář z firmy Intercom Systems, a.s., který hovořil o návrhu a rozmístění DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) páteřní sítě v rámci CESNET2, což umožní zvyšování kapacity připojení. Pan Fabio Vena (SWITCH) měl prezentaci týkající se e-konferencí, a to včetně připravené ukázky, během níž se spojil se svojí kolegyní (v předalekém Švýcarsku) a předvedl video-hovor včetně sdílení dokumentů. Další v pořadí byl Mgr. Michal ProcházkaÚstavu výpočetní techniky (MU Brno), který přednášel o sítích aktivních prvků a o jejich výhodách a typech (centralizované, decentralizované, hybridní). Z UVT MU ( http://www.ic­s.muni.cz ) byl i další účastník konference, Mgr. Karel Slavíček, Ph.D., který primárně hovořil o projektu MEDIMED. Jeho cílem je rozšířit mezi lékařskou veřejnost systém PACS (Picture Archiving and Communication System) pro výměnu a archivaci lékařských dat. S poslední odbornou prezentací vystoupil po krátké přestávce Simon Leinen ze sdružení SWITCH a hovořil o designu akademických a výzkumných sítí (NRENů). Zmiňoval rozdíly mezi paketovým přepínáním a přepojováním okruhů a také se (podobně jako Michal Procházka) dotkl architektury P2P sítí.

MMF24

Závěrečné slovo pronesli (a navzájem si předávali) Ing. Jan Gruntorád, CSc., a doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., kteří stručně zhodnotili celou konferenci, poděkovali přítomným účastníkům, organizační i programové komisi, a samozřejmě také sponzorům. Veliké poděkování směřovalo i PhDr. Gabriele Krčmářové, která se na organizaci významnou měrou podílela. Jan Gruntorád vyjádřil spokojenost nad průběhem celé konference a nevyloučil možnost, že se podobné akce budou konat i nadále. Poté již byla konference oficiálně ukončena.

Na závěr tohoto článku bych ještě rád dodal, že na oficiálních stránkách CESNET Conference 2006 je k dispozici celá řada dalších informací, kupříkladu podrobný program, kde je možné si i stáhnout jednotlivé prezentace (většinou ve formátu .pdf) a dokonce i videozáznamy, rozsáhlé fotogalerie a další. V souvislosti s konanou konferencí vydal CESNET i dvě oficiální tiskové zprávy – jedna obsahuje celkové shrnutí konference a druhá pojednává o unikátní videokonferenci v HD kvalitě.

Zúčastnili jste se konference CESNETu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti pokračuje oborem Studia nových médií tamtéž.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).