Hlavní navigace

Inspirace Facebookem odměnila LinkedIn vlnou kritiky

15. 8. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Po negativních ohlasech ze strany uživatelů přestal LinkedIn zveřejňovat jejich jména a fotografie v reklamách. Analyzovat vaše chování pro tyto účely ale nepřestane do té doby, dokud mu to nezakážete.

Minulý týden se na provozovatele sociální sítě LinkedIn snesla vlna kritiky, která se jako lavina šířila prostřednictvím ostatních sociálních sítí a blogů, aby o ní následně informovala také média. Ačkoli k tomu došlo týden po zveřejnění finančních výsledků firmy za druhé čtvrtletí, nebyla mezi oběma událostmi žádná přímá souvislost.

LinkedIn jednoduše doplatil na to, že napodobil dlouhodobě kritizovaný přístup sociální sítě Facebook k ochraně soukromí svých uživatelů. LinkedIn totiž začal před několika týdny, v rámci testování nových forem reklamy, k inzerovaným produktům, službám či firmám přiřazovat automaticky jména a profilové fotografie uživatelů.

Na počátku byla změna podmínek

Před dvěma měsíci změnil LinkedIn zásady ochrany soukromí, které určují, jaká data LinkedIn o svých uživatelích sbírá a archivuje, a jakým způsobem je firma oprávněna s osobními údaji svých uživatelů nakládat. Pro kauzu, která vyvolala mezi uživateli negativní reakce, je důležitá pasáž týkající se možnosti využití údajů a informací o uživatelích a jejich chování. LinkedIn si v ní mimo jiné vyhrazuje právo využít preference uživatele, vyjádřené formou doporučení výrobku nebo sledováním stránek konkrétní firmy na LinkedIn, k vytvoření tzv. sociální reklamy.

Ta byla ve zkušebním provozu spuštěna 23. června a zobrazuje se pouze omezenému počtu uživatelů. Sociální reklama obsahuje reklamní sdělení a současně informaci o tom, kolik uživatelů danou firmu na LinkedIn sleduje nebo kolik uživatelů doporučilo na LinkedIn inzerovaný produkt či službu. Systém vždy navíc vybere namátkou několik uživatelů, jejichž profilový obrázek a jméno je též součástí reklamy.

Jedná se o uživatele, kteří propagovanou firmu v rámci svého profilu sledují nebo vyjádřili prostřednictvím LinkedIn zájem o služby či výrobky, na které je sociální reklama zaměřena. LinkedIn takovou formu reklamy hájí tím, že údaj o počtu „fanoušků“ ulehčí ostatním uživatelům rozhodování, zdali se mají o výrobek či službu zajímat či nikoliv.

Standardní nastavení: všichni „chtějí“ být součástí reklamy

Nesouhlasné reakce a přirovnávání k Facebooku si LinkedIn nevysloužil kvůli samotné službě, ale kvůli tomu, že všem uživatelům bylo v okamžiku spuštění sociálních reklam v  profilech standardně nastaveno, že se zveřejňováním své fotografie a jména v reklamě souhlasí. LinkedIn se vydal cestou, kdy uživatelé musí zveřejňování jména a fotografie v sociální reklamě explicitně odmítnout v nastavení svého účtu.

Je přitom zřejmé, proč LinkedIn zvolil raději právě tuto cestu, než aby vyžadoval po každém uživateli schválení či odmítnutí služby. Dá se totiž předpokládat, že valná většina uživatelů si změny zásad ochrany soukromí vůbec nevšimla a tudíž je ani nenapadne nastavení účtu měnit.

LinkedIn sice tvrdí, že nové zásady ochrany soukromí a z nich vyplývající změny mezi uživateli dostatečně komunikoval prostřednictvím dvou blogspotů na firemním blogu a jednotliví uživatelé byli informováni bannerem, který se zobrazil po přihlášení k účtu na profilové stránce. Nechť posoudí každý sám, zdali je taková forma dostatečná. Osobně jsem ale žádný takový banner neviděl.

Uživatel musí změnu dopředu schválit, tvrdí EU

Navíc se už objevily názory, že způsob změny zásad ochrany soukromí, který LinkedIn zvolil, nemusí být úplně košer ve vztahu k evropskému právu. Například z holandských vládních kruhů se ozývají hlasy, že nastavení účtů na sociálních sítích, co se týče ochrany soukromí, by mělo být vždy ve prospěch uživatele. Provozovatel sociální sítě by měl získat souhlas uživatele se změnami podmínek. Tento souhlas však není možné nahradit tím, že provozovatel podmínky automaticky změní a poté dá uživateli možnost změny odmítnout.

Problematiku nakládání s osobními údaji řeší také pracovní skupina Evropské komise, která se zabývá ochranou dat. Před měsícem vydala stanovisko, ve kterém zdůrazňuje, že bez výslovného souhlasu uživatele nemůže provozovatel služby začít využívat data jiným způsobem, než na kterém se obě strany původně dohodly.

Fotky a jména stáhneme

Zástupci LinkedIn reagovali na kritiku oznámením, že uživatelé jsou pro firmu na prvním místě a přiznali, že mohli představit a vysvětlit své úmysly lépe. V LinkedIn si prý uvědomili, že ačkoli se uživatelé rádi dělí s kolegy v síti o svá doporučení, existují mezi nimi zároveň i tací, kterým nevyhovuje, že jsou jejich jména a fotografie používány v reklamách.

Nově se tak u reklam nebudou objevovat přímo jména a fotky, ale formát sociální reklamy jako takový zůstane zachován. Ze screenshotů se však zdá, že i z nové podoby reklamy se bude možné proklikat na konkrétní uživatele.

Jak se zbavit spamu a reklamy

V průběhu minulého týdne navíc zapadla další změna, související s novými zásadami ochrany soukromí. LinkedIn totiž všem uživatelům také standardně nastavil, že mají zájem o zasílání nabídek třetích stran do své schránky. 

Pokud nechcete, aby LinkedIn sdílel vaše informace a zaplavoval schránku nevyžádanými zprávami, můžete mu to zakázat v nastavení účtu, ke kterému se dostanete po kliknutí na vaše jméno v pravé horní části obrazovky a vyberete z roletky položku Settings. Následně odeberete fajfku u vybraných položek.

Postup při odstranění souhlasu se zasíláním nevyžádaných zpráv třetích stran.

Postup odstranění souhlasu s využitím soukromých informací pro reklamu.

LinkedIn není Facebook nebo ano?

LinkedIn se snaží hledat další způsoby, jak monetizovat uživatelskou bázi. Je však nepochopitelné, že kvůli zavádění nových forem reklamy změnil podmínky ochrany soukromí takovým způsobem, za který byl několikrát v minulosti ostře kritizován Facebook. 

Novináři se v této souvislosti ptají, zdali je takové počínání od LinkedIn rozumné, zvláště uvážíme-li, na jakou cílovou skupinu se tato sociální síť zaměřuje.

Nemám čas ani důvod používat Facebook. Věřil jsem, že LinkedIn je místem, kde se potkávají profesionálové, nikoliv jen další „sociální hrou“. Poté, co jste začali používat moje údaje v reklamách třetích stran, uvažuji o tom, že vás opustím, shrnul v diskusi na oficiálním blogu LinkedIn jeden ze čtenářů postoj mnoha nespokojených uživatelů.

ICTZ23

Ve skutečnosti ale kauza s největší pravděpodobností vyšumí do ztracena. Nespokojených, kteří opravdu odejdou, bude jen nepatrné množství. Ostatní si jednoduše upraví sdílení dat v nastavení a v budoucnu budou podobné změny v oblasti ochrany soukromí sledovat bedlivěji. Většina uživatelů však tuto kauzu ani nezaregistruje.

Možná by opravdu stálo za to, aby se konečně ustanovila jasnější pravidla, za jakých okolností a jakým způsobem mohou provozovatelé měnit podmínky používání služby ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.