Hlavní navigace

Internet 99: SPT TELECOM se nedohodl s Dattelem

9. 4. 1999
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Období bouřlivých mediálních válek kolem tarifu Internet 99 skončilo, nyní je spíše ticho po pěšině a SPT TELECOM tarif nasazuje u poskytovatelů. Chtělo by se říci zedníčkovský klid na práci. Jenže tak klidné to zase není, SPT TELECOM zatím blokuje dohodu s Dattelem a neuznává jeho Internet 99.

Když přišel vloni na podzim SPT TELECOM s tarifem Internet 99, nikdo z něj nebyl nadšen, ale většina z nás byla ráda, že bude alespoň něco. Určité zlepšení tento tarif skutečně přináší, zvláště pokud má uživatel možnost výběru mezi ním a tarifem standardním, ale zároveň je to olbřímí klacek v rukou Telecomu. Nevím jak ostatní, ale v onom památném Listopadu mne vůbec nenapadlo, komu všemu může tímto klackem nepřímo hrozit poskytovatelům připojení obecně, zákazníkům na starších ústřednách bez tarifikace podle provolané doby, a jak se nyní ukazuje, i Dattelu, tedy své konkurenci.

Dattel je jedním z mála lokálních telefonních operátorů, které v různých místech republiky na místní úrovni narušují na základě licence monopol SPT TELECOMu na hlasové služby. Většině z nich se nežije příliš růžově, protože SPT TELECOM zpravidla zcela pochopitelně mobilizuje své síly právě v oblasti, kde má konkurenci, a snaží se tam více než jinde. Zřejmě nejlépe je na tom Dattel, který poskytuje služby ve vybrané části Prahy 1 a 2, tedy v oblasti, která je pro telefonního operátora jistě dost zajímavá. Jako jediný alespoň pokud moje znalosti sahají také ve své síti připojuje poskytovatele připojení. Postupně se jich k němu vydalo hned několik, namátkou NetForce, GTS, Telenor Internet, CZCOM, EUnet, Video On Line či Global One. Výhod je hned několik a ta nejznámější se týká především poskytovatelů, kteří poskytují v masovém měřítku připojení po komutované lince Dattel jim totiž dává za každý příchozí hovor (resp. impuls) určitou část poplatku, který sám dostává od SPT TELECOM. Ten svým poskytovatelům nic podobného nenabízí.

Nyní však, jak se alespoň zdá, našel SPT TELECOM vhodný klacek na poskytovatele, kteří mu odešli k Dattelu. Sám sice zavádí službu Internet 99, ale vydává to pouze za svoji vlastní datovou službu, která nepodléhá regulaci a Telecom ji tedy zavádí ze své libovůle a za podmínek, které sám určí. Zároveň uznává totéž právo Dattelu, ale volání na jeho vyhrazená čísla pro tarif Internet 99 v současné době zpoplatňuje jako běžný hovor, jinak řečeno Internet 99 v podání Dattelu ignoruje.

Požádal jsem o informace k této věci tiskový odbor SPT TELECOM, který mi ochotně poskytl následující vyjádření: INTERNET 99 je služba SPT TELECOM pro ISP, kteří mají své přístupové body propojeny se sítí SPT. Není to služba pro ISP připojené k sítím jiných operátorů. V tom případě je to záležitost těchto operátorů, zda poskytnou koncovým účastníkům těchto ISP obdobný tarif jako I 99. Pokud jde o propojeni s Dattelem, SPT může toto propojení poskytnout, ovšem za běžný tarif.

S tím lze souhlasit až na jednu maličkost. Je důležité si uvědomit, že Dattel má kvůli dosud platnému monopolu SPT TELECOM odhaduji řádově desítky tisíc koncových účastníků ve své vlastní síti v centru Prahy. SPT TELECOM má zbytek, tedy zhruba 4 miliony nelze proto s klidným srdcem říci, že každý si svoji službu udělá na vlastním písečku a všichni budeme spokojení. Kdyby podobný princip platil u hlasových služeb a účastníkům u Dattelu by se třeba dalo dovolat jen za vyšší tarif, nemusel by vůbec žádný Dattel být.

Tak jako mnohokrát dříve, i v tomto případě musím vyslovit podezření, že si SPT TELECOM pohrává se zneužíváním monopolního postavení. Podle dostupných informací jednání mezi ním a Dattelem nadále probíhají, ale stanoviska obou stran se významně rozcházejí. Do celé věci zatím nezasáhl Český telekomunikační úřad, který podle svého vrchního ředitele, ing. Stádníka, zatím nebyl oficiálně osloven ani jednou stranou. Jeho manévrovací prostor v tomto problému je však beztak poměrně úzký, protože ke stanovování tuzemských tarifů je, jak známo, věcně příslušné Ministerstvo financí. Zda se tam něco kutí, se dá těžko odhadnout, pokusíme se to zjistit.

Dattel byl prvním operátorem, který svým poskytovatelům tarif Internet 99 nabídl a také ho obratem zrealizoval. Nabídl jim také podstatně lepší podmínky, především šlo o možnost provozovat jeden modem na číslech v obou tarifech zároveň to SPT TELECOM neumožňuje. Většina těchto poskytovatelů tak dnes má, přestože je nešíří, od Dattelu čísla, která jsou účastníkům jeho sítě účtována podle zvláštního tarifu, který přesně odpovídá tarifu Internet 99, jak jej stanovil SPT TELECOM. V tomto ohledu se tedy Dattel vzorně přizpůsobil podmínkám, na jejichž tvorbu přitom neměl žádný vliv, ale ani tak se zatím domluvy s SPT TELECOMem nedočkal.

Pevně věřím, že jde jen o přeháňky, které se záhy vyjasní ke všeobecné spokojenosti. Nezapomínejme, že je duben, již čtvrtý měsíc tedy platíme za připojení k Internetu podle o šedesát procent dražšího tarifu. Platnost tarifu Internet 99 navíc skončí v prosinci, zbývá tedy osm měsíců. Není na co čekat.

Marek Antoš


Vybrané starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.