Hlavní navigace

Internet speciálně pro ženy?

28. 6. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Dnešní článek je prvním dílem seriálu o serverech pro ženy na českém Internetu. Existuje "specificky ženský" Internet? Jak vypadají servery pro ženy? Je známo, že ženské a mužské vnímání reality se liší - platí to i v případě webu? Jaký je rozdíl mezi typicky ženským a typicky mužským webem? Na jeden takový příklad se podíváme.
Masivní nástup Internetu jako nového média a webu jako zdroje informací a centra mnoha služeb na sklonku dvacátého století nemá v minulosti obdoby. Z technologie, která byla původně určena spíše pro akademické prostředí, se během méně než dekády stalo masové, a především zcela novým způsobem používané médium. Klasická média, tedy tisk a konvenční elektronická, televize a rozhlas, existují desítky let v podobě, která je pro jejich fungování optimální. To znamená, že se přizpůsobují svým čtenářům, posluchačům, těm, s nimiž komunikují. Jedno z důležitých přizpůsobení je i vzhledem k pohlaví publika, často přitom jde o rozdíly, které, nehledáme-li je, jen stěží postřehneme.

Ale jak je to s novým médiem? Internet byl vcelku neoprávněně považován za především mužské médium, snad kvůli svému prvotnímu rozšíření mezi studenty vysokých škol technického zaměření. Domnívat se něco takového by v současné době byla iluze. Podíl pohlaví uživatelů se v různých výzkumech odlišuje, prakticky lze odhadnout, že kopíruje tento podíl v normální společnosti. A s určitým zjednodušením bychom mohli říct, že poměr mužů a žen používajících síť je asi 1:1. Reflektují tuto skutečnost nějak média působící v rámci sítě? Měla by ji vůbec nějak reflektovat? A pokud ano, jakým způsobem? V našem seriálu se podíváme na základní rozdíly mezi tím, jak muži a ženy vnímají realitu, a zaměříme se zde na specifika Internetu. Poohlédneme se po výhradně ženských webech a zeptáme se jejich uživatelek na to, jak by měl Internet podle nich (a pro ně) vypadat.

Nic z toho, co zde postupně najdete, není myšleno šovinisticky, ačkoliv si lze snadno představit feministicky zaměřené čtenáře, kterých se to může dotknout.

Bezpohlavní weby

Hovoříme-li o webu pro ženy, napadnou nás asi především specializované ženské časopisy. Existuje jich, jak uvidíme, nemalé množství. Jen jimi ale Internet určený něžnějšímu pohlaví nezačíná ani nekončí. Většina běžných portálů či zpravodajských serverů je na první pohled bezpohlavní. Jejich účelem je předávat informace svým návštěvníkům a kdo tito návštěvníci jsou, to přinejmenším ve výchozím režimu nijak nerozlišují. Vizuální bezpohlavnost je markantní především u zpravodajsko-informačních serverů. Čtenáři jsou oslovováni (pokud jsou oslovováni) zásadně neutrálně nebo v obou možných rodech. Totéž platí pro mnoho firemních prezentací a aplikací; stejně tak pro běžně používané služby, jako je třeba e-mail. Konferenční servery pohlaví vyžadují, aby mohly uživatele rozlišit. Přesto alespoň na první pohled vypadají tak, že žádné pohlaví nepreferují, a základní nastavení (například oslovení přihlášeného uživatele) je technicky vzato pouze příjemnou maličkostí. Zdálo by se proto otázkou, proč vůbec rozlišovat mezi uživateli Internetu na základě pohlaví. Smysl to má.

Základní rozdíly

Vědci zabývající se lidským chováním rozlišují mezi dvěma typy pohlaví. Prvním z nich je biologické (sex), druhým pak psychicko-sociální (gender). Každý jedinec je tvořen souladem (nebo nesouladem) těchto dvou elementů. S ohledem na to, že rozdíly mezi pohlavími dané fyzickou konstrukcí jsou pro používání webu naprosto nepodstatné, má smysl hovořit pouze o dopadu druhého z nich, tedy genderu. Asi nejzásadnějším rozdílem je zde skutečnost, že muži a ženy (pro zjednodušení tak našim genderovým pohlavím budeme říkat) vnímají informace, které jsou jim předkládány médiem, odlišným způsobem. Kromě samotného vnímání na fyzické úrovni (percepce), jenž je pochopitelně z fyzických důvodů stejné, se liší v interpretaci zobrazených vnímaných dat. V jejich řazení do kontextu a v reakcích na obsah. Ale také v reakcích na souvislost mezi předloženým obsahem a formou, kterou je tento obsah předkládán.

To vše vypadá jako změť špatně srozumitelných slov, kterou ale můžeme snadno objasnit. Web – bez ohledu na konkrétní technologie použité na různých serverech – pracuje s omezenou paletou principů, jejichž základem je hypertext. Tedy spojení formátovaného textu a grafických prvků, které jsou spolu propojeny na základě určité vnitřní logiky. Z těchto základních stavebních kamenů vyrůstají konkrétní informace a služby, nicméně rozdíly ve vnímání existují již na oné základní úrovni a je třeba počítat s tím, že se vzhledem k ní nesou dále, bez ohledu na konkrétní aplikaci.

Co to v praxi znamená? Obyčejný katalog zboží v elektronickém obchodě je seznamem položek, které jsou v nejjednodušším případě spojeny na základě nějakého nadřazeného kritéria (zahradní stroje → sekačky na trávu → elektrické sekačky na trávu). Řazení do konkrétních kritérií je ale spíše atribut mužského mozku. To neznamená, že by takovéto řadě žena nerozuměla, nicméně aby jí porozuměla zcela intuitivně, musela by být řada možná konstruována jinak.

Kromě řazení informací a jejich podání je také důležitý vztah mezi obsahem a formou. Muži jsou zaměřeni mnohem více na obsah. To znamená, že u žen bývá vnímání textu vystaveného na webovém serveru mnohem více než u mužů podmíněno také designem tohoto serveru, koncepcí a tím, jak jsou texty řazeny vedle sebe.

Ženy jsou schopny současně zpracovávat více informací než muži. Z toho vyplývá většina předchozích rozdílů, ale také mnoho dalších. Vyhraněná média určená „jen jim“ jsou ve skutečnosti jen extrémními případy, protože s určitými rozdíly počítá i mnoho „bezpohlavních“ webů. Naopak některé služby, které oficiálně tvrdí, že jsou právě pro ženy, mohou usilovat o pravý opak.

Nepravda o jednom světě

Představa Internetu jakožto ryze technické (mužské) záležitosti je u některých jedinců zafixována pevně, nicméně je nesmyslná. Vývoj webových služeb se rozdílným potřebám mužů a žen přizpůsobuje, a to především z komerčních důvodů. Všechno to, o čem jsme v minulých řádcích hovořili – tedy strukturování obsahu, design, samotný text, nabízené služby, nebo třeba jen forma hodnocení v anketách – se dá přizpůsobit na bázi psychosociálního pohlaví a z toho odvoditelných vlastností předpokládaných návštěvníků. V praxi se to tak samozřejmě děje. Nemůžeme proto říct, že web by byl mužským světem s ženskými ostrůvky – spíše jde o jeden svět neutrálního charakteru, kde obsah se přizpůsobuje tomu, komu je právě určen. To je dokonce možné i v rámci jediného serveru nebo informačního zdroje.

Web pro ženy?

Následující popis je zjednodušením a také určitým zkreslením skutečnosti, nicméně jeho cílem je ilustrovat výše uvedené, možná že ne úplně srozumitelné diference. Primárně ženám určený specializovaný server Žena-in rozlišíte od jeho pravého protějšku (4Men) již na první pohled. Rozdíl není pouze v barvě – časopis určený ženám nabízí živé a zářivé barvy, kdežto mužský tmavé odstíny. Výrazně jinak jsou strukturovány informace na titulní stránce a ty, které najdeme na podobném místě (odkazy na rubriky) se pak ještě liší například skutečností, že v případě 4Men jsou homogenní, čili všechny stejné, u Ženy-in jsou barevně rozlišené, což má vliv na jejich vnímání.

Žena-in přináší na srovnatelné ploše více informací, ale především informací zařaditelných do více kategorií než „mužský“ speciál. Tyto informace jsou výrazně jinak utříděny, dalo by se říci, že pokrývají širší spektrum tématických okruhů. Výrazně větší prostor je dán možnostem zpětné vazby: místo faktických informací jsou předkládány konkrétní a osobní příběhy skutečných čtenářek – možnost kontaktu je koneckonců na jednom z nejexponova­nějších míst titulní stránky serveru.

KL22 hlasovani

Všechny tyto rozdíly nejsou ani zdaleka náhodné, ale jsou vytvořeny právě proto, aby reflektovaly potřeby předpokládaných čtenářek, respektive čtenářů. Webdesigner by mohl namítnout, že Žena-in má mnohem horší grafickou úroveň než 4Men, nicméně troufnu si tvrdit, že ve skutečnosti nejde o úroveň, ale o určení. A právě toto určení oba servery dokazují perfektním způsobem.

Tolik alespoň jeden příklad. V příštím díle se podíváme na servery pro ženy na českém webu podrobněji a z pohledu jejich grafické i obsahové specializace vzhledem k předpokládanému okruhu čtenářek. Pokusíme se také najít typicky ženské či mužské prvky právě v těch serverech, které jsme si dnes označili za bezpohlavní.

Jste žena nebo muž?

Autor článku

Autor je sociolog, odborný publicista, poradce, a lektor.