Hlavní navigace

Internetová offshore kasina

12. 6. 2003
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jistě se nejeden z nás již setkal s reklamním bannerem internetové sázkové společnosti, kasina či loterie. Často i agresivně vyskakujím při surfování. Kdo je řídí a kde jsou firmy provozující tento druh služeb registrovány? Jsou vůbec jakoukoliv autoritou regulovány, nebo se jedná o aktivity zcela neregulované a provozované "na divoko"?

Drtivá většina internetových sázkových společností a kasin je registrována v tzv. offshore finančních centrech, kterým se lidově říká daňové ráje. Jurisdikce jako Antigua, Grenada, Dominika, Komorské ostrovy, ostrov Man, Jersey, Guernsey, ostrov Norfolk, Kostarika a desítka dalších jsou ve stávající době domovem pro přibližně 2000 licencovaných a náležitě regulovaných offshore sázkových společností, které v roce 2002 realizovaly obrat ve výši přesahující šest miliard dolarů. Podle expertů, kteří sledují vývoj v oblasti interaktivních sázek a kasin provozovaných na Internetu, budou obraty a tím i zisky subjektů provozujících tuto činnost ročně stoupat o 25 až 35 procent.

Co to jsou Offshore finanční centra a jaká je jejich historie

Snem snad každého podnikatele je spadat pod jurisdikci takové země, která nemá žádné nebo velice přijatelné daňové zatížení či omezení, neboť vysoké daně jsou často brzdou dynamického rozvoje soukromého podnikání.

Řada zemí světa si na tomto velice příjemném snu založila svůj značný ekonomický rozmach a rozvoj, neboť odstranila řadu byrokratických omezení a následně redukovala nebo vyloučila jakoukoliv formu přímých daní vztahujících se k určitému právnímu typu společnosti nebo formě rezidence (trvalého pobytu).

Historie daňových rájů nicméně sahá hluboko do středověku, kdy králové, císaři nebo jiní vládci udíleli některým svým panstvím, poddaným nebo i celým městům osvobození od daní. Často se tak dělo spíše na základě politických důvodů (nikoliv ekonomických), když si vládce chtěl podobnou „úlevou“ zabezpečit na čas poslušnost příslušného obyvatelstva nebo mu projevit svou dobrou vůli.

Daňové výjimky se zpravidla udílely i po vyhraných bitvách nebo válkách, kdy se chtěl panovník odvděčit šlechtě či konkrétním městům, která jej za války finančně podporovala nebo se nějakým jiným způsobem zasloužila o vyhrání války.

Koření bylo ve středověku ale i v dávnějších dobách velmi ceněno a v nejednom případě bylo skutečně dražší než tolik oblíbené zlato. Právě například koření bylo oblíbeným luxusním zbožím, na které vládci uvalovali vysoká dovozní cla.

Obchodovat s kořením nemohl kdekdo, často toto právo měli jen významní obchodníci nebo šlechta, kterým tak tato privilegia zaručovala značné zisky.

Zde jsou také nejspíše první doložené zprávy o vzniku forem bezcelních zón, kde se začalo soustřeďovat vybrané luxusní zboží. Tyto zóny byly velice vzdálené těm, které známe v dnešní době. Jednalo se jen o malé území, často na okraji panství, kde obchodník sice již byl na pozemku hostitelské země, ale na jeho zboží se ještě neuvalovala žádná dovozní daň nebo clo.

V posledních několika desetiletích nastal neuvěřitelný rozvoj daňových rájů a offshore finančních center, která odbouráním řady omezení a liberalizací jurisdikce přilákala zahraniční investory, kteří by jen stěží v dané lokalitě rozvinuli nebo založili svůj mezinárodní obchod. Z celé řady před časem neznámých zemí se tak postupem doby stala významná mezinárodní finanční centra (Kajmanské ostrovy, Bahamy, Gibraltar atd.) – na rozdíl od minulosti, kdy těžila především z produkce cukrové třtiny a nepříliš rozvinutého turistického průmyslu. Příliv kapitálu do těchto lokalit zapříčinil i zájem bank, trustů a pojišťoven, které chtěly být v centru dění, a tak není výjimkou, že v řadě především karibských finančních center naleznete pobočky nejvýznamnějších finančních institucí světa, které spravují mnohamiliardové majetky klientů, jenž vyhledávají specifické a náročné bankovní a finanční služby, které kontinentální banky nemohou díky restriktivní legislativě daných jurisdikcí nabídnout. Není žádným tajemstvím, že ve stávající době jsou více jak dvě třetiny světového likvidního kapitálu v offshore finančních centrech nebo z nich pochází.

Více jak 95 procent nadnárodních společností využívá offshore struktury. Jedná se tedy o naprosto přirozený, logický a hlavně legitimní krok firemní strategie. Mezi společnosti, které jsou zastoupeny v offshore, je možné vzpomenout například Microsoft, CitiBank, HSBC Bank, Ford, Exxon/Mobil, Motorola, Boeing, Procter & Gamble a řadu dalších.

Proč offshore a sázkové společnosti a kasina?

Spojení offshore finančních center a online provozovaných sázkových služeb nebo kasin je logickým důsledkem možností, které nabízí offshore jurisdikce.

V drtivé většině jurisdikcí kontinentálního práva (např. Česku, Německu, USA atd.) existují výrazné restrikce, které zamezují ucházet se o licenci povolující sázkové aktivity nebo provoz kasina. Státy podmiňují udělení licence buď již etablovaným subjektům, které mají licenci v jiné zemi, nebo jsou kapitálové nároky tak vysoké, že je převážná část firem není schopna splnit. Dalším „problémem“ kontinentálních jurisdikcí je zdanění. Většina států na sázkové společnosti uvaluje kromě standardní daně ze zisku i další nepřímé či přímé daně, které mohou v některých zemích dosahovat až 90 procent z výnosů sázkové společnosti.

Na druhou stranu existují jurisdikce, které jsou podnikatelsky nakloněny a jsou ochotny nejen licencovat právnické subjekty za výrazně výhodnějších podmínek, ale rovněž nemají přehnaně vysoké nároky na základní jmění a licenční poplatky a často zdaňují licencované subjekty pouze daní paušální.

Je zcela přirozené, že většina subjektů, které chtějí vlastnit internetové kasino nebo sázkovou společnost, obrátí svou pozornost právě na offshore centra, tedy daňové ráje.

Pokud nahlédneme do zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., pak zjistíme, že požadavky na společnost, která chce provozovat některou z loterijních činností, je základní jmění ve výši 10 až 100 milionů korun. Náklady na založení akciové společnosti (notář, právník atd.) a zpracování žádosti o licenci (obchodní projekt, pracování žádosti atd.) se v České republice pohybují okolo 300 až 500 tisíc korun. Čas potřebný pro vyřízení všech náležitostí nebude kratší jak šest až 12 měsíců. Pokud se žadateli nakonec přes všechny peripetie podaří obdržet licenci k poskytovaní sázkových služeb, bude podléhat nepříznivému daňovému systému a dalším formám daní, které jsou uvalovány na sázkové a loterijní společnosti v České republice.

Požadavky, nároky a ceny v offshore jurisdikcí jsou patrné z tabulky.

Název země

Základní jmění

Licenční poplatek (USD)

Daňová sazba (%)

Doba potřebná pro založení společnosti

Doba potřebná na vyřízení licence

Cena za založení a právní služby (USD)

Anjouan (Komorské ostrovy)

100.000 USD

(není zde povinnost jmění splatit)

17.500 USD ročně

0 %

1 den

1 týden

5 až 10.000 USD

Grenada

100.000 USD

(musí být splaceno)

40.000 USD ročně

0 %

1 den

2–3 týdny

15 až 20.000 USD

Antigua

100.000 USD

(musí být splaceno)

75.000 USD ročně

3 %

1–2 dny

4–5 týdnů

8 až 10.000 USD

Mohawk Territory (Indiánská reservace v Kanadě)

0 USD

5.000 USD ročně

0 %

1 den

2–4 týdny

8 až 10.000 USD

Kostarika

1.000 USD

(není zde povinnost jmění splatit)

cca 100 USD ročně

0 %

2–3 dny

týden

2 až 5.000 USD

Dominika

500.000 USD

(pouze 100.000 USD musí být splaceno formou nákupu státních dluhopisů)

N/A

5 %

1 den

3 týdny

5.000 za právní služby + 15.000 USD poplatek za žádost registru firem

Alderney (Normandské ostrovy)

Různá výše

75.000 USD ročně

20 %

2–3 dny

1 měsíc

5 až 10.000 USD

Libérie

100.000 USD

(není zde povinnost jmění splatit)

10 až 20.000 USD ročně

0 %

1 den

2 týdny

3 až 8.000 USD

Je tedy zcela logické, že firma, která plánuje zahájení internetového kasina či loterie, se poohlédne po zemi registrace, která nejméně zatíží její rozpočet a rovněž má i přátelské fiskální zatížení.

Offshore kasina a organizovaný zločin?

Především v USA je velký tlak na země, které poskytují útočiště společnostem, jež provozují online sázkové a loterijní aktivity přes Internet z daňových rájů. Řada amerických senátorů a „nezávislých organizací“ si na tomto pronásledování založila i svou volební kampaň nebo hlavní úkol činnosti. Například senátor Jon Kyl (kyl.senate.gov) koncem března tohoto roku před Senátním výborem pro bankovnictví (Senate Banking Committee) obhajoval svůj návrh zákona, který by v případě ratifikace umožňoval zrušení a zakázání poskytování zúčtovacích služeb ze strany amerických společností, respektive všech forem finančních, bankovních a zúčtovacích služeb, pro všechny zahraniční firmy, podnikající v oblasti internetového hazardu (sázky, loterie, kasina atd.) s působností mimo jurisdikci USA.

Navrhovaný zákon by v případě přijetí zakázal americkým bankám, finančním společnostem, firmám poskytujícím zúčtování platebních karet, vydavatelům platebních karet atd. poskytovat jakýkoliv druh finančních služeb pro všechny zahraniční společnosti podnikající v internetových službách jako loterie, sázky a kasina, které nejsou registrovány v USA.

Podle Jona Kyla jsou internetové hazardní firmy rájem pro mafie, zločince a podvodníky s platebními kartami. Jeho tvrzení je ale v přímém rozporu se statistikou, která naprosto jasně deklaruje, že licencované společnosti poskytující služby v oblasti online internetového hazardu nejenže velice významně vyčistily Internet od neseriozních poskytovatelů, ale reklamace u těchto společností ze strany klientů klesly pod pět procent ze všech realizovaných transakcí. Drtivá většina licencovaných společností je členem některé z asociací internetových sázkových nebo loterijních firem a jejich software prochází auditem u renomovaných auditorů.

Za zmínku stojí skutečnost, že Jon Kyl je reprezentantem Arizony a Alabamy, které z hazardu a licencování kasin mají příjmy v řádu desítek milionů dolarů ročně.

Je ovšem známo i několik případů, kdy prostřednictvím internetových kasin v letech 1996 až 1999 došlo k zpronevěrám a kdy internetová kasina byla zneužita organizovaným zločinem k pokusům o legalizaci peněz pocházejících z trestní činnosti. Skutečností je ale rovněž fakt, že více jak 40 procent těchto skutků pocházelo z USA, nikoliv z offshore jurisdikcí.

KL22 hlasovani

Jak založit licencovanou offshore společnost?

Postup je jednoduchý, obrátíte se na poskytovatele offshore služeb, který má v nabídce i registrace těchto právnických subjektů. Po úvodní konzultaci a seznámení s požadavky klienta je založena společnost, která následně požádá o příslušnou licenci v dané zemi. Celá procedura se dá vyřídit jednoduše tak, aby klient nebyl zatěžován zbytečnou administrativou a nemusel nikam cestovat.

Po několika týdnech se stanete majitelem registrované společnosti například na Seychelách, která získá například v kanadské indiánské rezervaci Mohawk licenci umožňující poskytování internetových sázkových nebo loterijních služeb. Pak již pouze zakoupíte potřebný software, uzavřete smlouvu s bankou nebo společností, která poskytuje zúčtování platebních karet, investujete do reklamy propagující vaše internetové kasino a těšíte se ze zisků, které generuje.