Hlavní navigace

Jak je to s regiony na Primě v digitálním vysílání?

19. 11. 2009
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 322915
Pokud sledujete, nebo jste v analogové éře sledovali odpolední vysílání televize Prima, jistě vám neušly pravidelné vstupy regionálních studií do celostátního programu. Tyto regionální „odpojováky“ mají pokračovat i po přechodu na digitální vysílání, byť se Prima snažila svoji licenci od regionů v DVB-T „očistit“. To se jí nepodařilo, a tak se musí řešit technický i právní problém s připojováním regionů do multiplexu 2, v němž Prima vysílá. Ne vždy se to ale daří.

Proč se Prima dělí o kmitočty s regiony?

Televize Prima se v analogu dělí o kmitočty s třinácti regionálními televizemi. Osm z nich vlastní společnost Regio Media (označují se zkratkou R1), ovládaná majiteli Primy, a šest Regionální televizní agentura (RTA) Jaroslava Berky. Prima musí tato regionální studia pouštět v přesně stanovených časech do svého vysílání. Je to dané přímo její licencí i licencemi regionů, neboť v době, kdy chtěla Prima začít vysílat celostátně, nebyl dostatek frekvencí pro vybudování další celostátní analogově šířené televizní stanice. Proto přistoupila tehdejší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) k netradičnímu řešení s „dělením“ kmitočtů.

Regionální televize, které by mnohdy nedokázaly samy zaplnit celodenní vysílání vlastním programem a bylo by pro ně toto celodenní vysílání příliš drahé, získaly omezený prostor pro každodenní vysílání na frekvencích, které po většinu dne využívá Prima. A Prima se dostala k vytouženému celostátnímu pokrytí, byť v porovnání s analogovými programy České televize nebo Novou bylo o poznání horší (analogově Prima pokrývala zhruba 74 procent populace). V digitálním vysílání o kmitočty není nouze, proto se Prima snažila soužití s regiony zbavit, ale nepodařilo se jí přesvědčit poslance, aby tuto změnu zapracovali do zákona.

Mux 2 - pokrytí ČR k 1.10.2009

Aktuální pokrytí digitální sítě 2, v níž vysílá i Prima a do níž by se měly připojovat regionální televize, které sdílí analogové kmitočty s Primou (Zdroj: prezentace Jana Kramosila na konferenci Radiokomunika­ce 2008)

Jsou regiony vůbec připraveny na přechod k DVB-T?

Protože Prima digitálně vysílá na základě překlopené licence z analogu, jejíž součástí je i podmínka pouštět do celostátního vysílání regionální televize, musí regionům umožnit vstup do svého digitálního vysílání v multiplexu 2. A tady je právě kámen úrazu: jsou vůbec regionální televize připraveny na toto digitální vysílání, a bude vůbec technicky možné zajistit regionům podobné pokrytí jako v případě analogového vysílání? Ne vždy. Příkladem může být karlovarská televize R1 Vřídlo, která v analogu vysílala společně s Primou na vysílačích Karlovy Vary – Tři kříže (27. kanál), Jáchymov – Klínovec (55. kanál) a Jáchymov (56. kanál). Digitálně ale Prima v této oblasti vysílá pouze na Klínovci a chebské Zelené hoře.

Když se 30. září tohoto roku vypínalo analogové vysílání na hlavních vysílačích v západních Čechách, ukončila Prima analogové vysílání na Klínovci a pro město Jáchymov. Společně s ní zde skončila s analogovým vysíláním i televize R1 Vřídlo. V té době se však ještě nepřipojovala do digitálního vysílání Primy z Klínovce, ani ze zmíněné Zelené hory u Chebu, takže ji diváci závislí na těchto vysílačích nemohli sledovat. K digitálnímu vysílání Primy se R1 Vřídlo přidala až od 1. listopadu. 31. října bylo definitivně ukončeno analogové vysílání. Digitálně R1 Vřídlo vysílá od 1. listopadu z vysílačů Klínovec a Zelená Hora u Chebu, potvrdil serveru DigiZone.cz ředitel společnosti TV Vřídlo Roman Kořínek.

Z jakých vysílačů multiplexu 2 by měly připojovat jednotlivé regiony do digitálního vysílání Primy
Studio Vysílač/kanál Poznámka
TV R1
Praha – Žižkov (K 41), Praha – Cukrák (K 41), zřejmě i Votice – Mezivrata (K 41) Jde o pražské regionální vysílání Primy na základě samostatné licence společnosti FTV Prima pro Prahu
TV R1 Genus
Ještěd – Liberec (K 52)
TV R1 Lyra
Ústí nad Labem – Buková hora (K 58) Musí se vyřešit otázka rušení se studiem R1 Dakr na stejném kanále v jednofrekvenční síti multiplexu 2 na vysílači Chomutov – Jedlová hora
TV R1 Morava
Jeseník – Praděd (K 53)
TV R1 Vřídlo
Jáchymov – Klínovec (K 66), Cheb – Zelená hora (K 66) Jde o dočasný kmitočet, po srpnu 2010 bude vysílat na kanálu 35
TV R1 Vysočina
Jihlava – Javořice (K 35)
TV R1 Zak
Plzeň – Krašov (K 48), Domažlice – Vraní vrch (K 48), Sušice – Svatobor (K 48)
TV R1 Dakr
Chomutov – Jedlová hora (K 58) Musí se vyřešit otázka rušení se studiem R1 Lyra na stejném kanále v jednofrekvenční síti multiplexu 2 na vysílači Ústí nad Labem – Buková hora
TV RTA Jižní Čechy
České Budějovice – Kleť (K 50), zřejmě i Vimperk – Mařský vrch (K 50) Musí se vyřešit otázka jednofrekvenční sítě s vysílačem Vimperk – Mařský vrch (kanál 50). Jde o dočasný kmitočet, později se bude vysílat na kanále 39.
TV RTA Jižní Morava
Brno – Hády (K 40), Brno – Barvičova (K 40), Brno – Kojál (K 40), Mikulov – Děvín (K 40)
TV RTA Ostrava
Ostrava – Hladnov (K 39), Ostrava – Hošťálkovice (K 37), Frýdek-Místek – Lysá hora (K 37) Na vysílači Ostrava – Hladnov přejde od 30.4.2011 na finální kanál 37 a vytvoří jednofrekvenční síť s vysílači Hošťálkovice a Lysá hora
TV RTA Východní Čechy
Trutnov – Černá hora (K 61), Pardubice – Krásné (K 39)
TV RTA Zlín
Zlín – Tlustá hora (K 49), Valašské Klobouky – Ploštiny (K 49)

Zdroj: DigiZone + R1, RTA

Místo tří vysílačů už jen dva

Příklad televize R1 Vřídlo ukazuje, jak se změní dosah a pokrytí regionálních televizí, které se dělí o vysílání s Primou, po přechodu na digitální vysílání. Z původních tří vysílačů, na nichž Vřídlo vysílalo analogově do konce letošního října, ta samá televize od listopadu vysílá digitálně pouze na jednom – Klínovci. Menší vysílač pro samotné město Jáchymov, který vysílal pouze analogově, digitálně nevysílá. A karlovarský vysílač Tři kříže tato regionální televize rovněž opustila, protože vysílal také jen analogově. Místo něj je digitálně dostupná z chebské Zelené hory. Jinak to ale vyřešit nešlo, protože multiplex 2, v němž Prima digitálně vysílá, v tomto regionu využívá právě vysílače Klínovec a Zelená hora, a oba navíc vysílají v jednofrekvenční síti. V té nelze na jedné programové pozici vysílat dva různé programy, tedy třeba na jednom celostátní vysílání Primy a na druhém regionální vstup R1 Vřídlo.

Na příkladu televize R1 Vřídlo si lze také manifestovat, jak budou muset regiony spojené s televizí Prima včas vyřídit přechod na digitální vysílání, aby nepřišly o vysílací licenci. Pokud totiž jakýkoli provozovatel televizního vysílání přeruší toto vysílání na dobu delší 30 dnů, může o licenci přijít. R1 Vřídlo ukončila 30. září analogové vysílání na vysílačích Klínovec a Jáchymov – město, ale pokračovala ještě měsíc v analogovém vysílání na karlovarských Třech křížích. Tím se vyhnula tomu, že by mohla přijít o svou licenci. Digitální vysílání společně s Primou totiž zahájila až 1. listopadu, tedy 32 dní po vypnutí svého vlastního analogového vysílání na Klínovci a v samotném Jáchymově.

Kdo platí regionální „odpojováky“?

R1 - mapa studií v ČR

Vstupy regionálních televizí do celostátního digitálního vysílání Primy se řeší pomocí demultiplexorů umístěných přímo na vysílačích, odkud by mělo běžet odpojované regionální vysílání. Regionalizace je relativně drahá záležitost. Nejdražší je regionální head-end, jehož provoz musíte platit po celý rok, přestože ho využijete jen na třeba dvacet minut denně, vysvětlil už loni v rozhovoru pro DigiZone.cz Kamil Levinský, ředitel pro transformaci Českých Radiokomunikací, provozovatele digitální sítě 2, v níž vysílá Prima včetně regionů. Kdo platí provoz tohoto zařízení? Samozřejmě my jako operátor sítě, ale promítne se to v ceně za služby, vysvětlil Levinský.

V konečném důsledku to ale budou samy regionální televize, kdo bude muset hradit nákladné odpojování celostátního programu Primy a připojování svého regionálního vysílání do multiplexu 2. Pokud jde o digitální odpojování, budeme si ho hradit formou pronájmu zařízení, které nás bude do digitálního multiplexu modulovat. Veškerý provoz televize R1 Vysočina hradí servisní firma Amigi prodejem reklamy a produkcí a prodejem pořadů, řekl serveru DigiZone.cz Jiří Svoboda z televize R1 Vysočina, která zatím digitálně nevysílá. Ne že by se jí nechtělo, ale Prima a celý multiplex 2 mají z jihlavského vysílače Javořice, odkud má digitálně vysílat i R1 Vysočina, která má začít vysílat až v příštím roce.

Jednofrekvenční sítě způsobí problém

V některých oblastech České republiky může dojít k tomu, že se bude muset řešit problém, jak spojit vysílání dvou regionálních televizí do jednoho výstupu. Jestliže dnes tyto dvě regionální televize vysílají analogově jako dva subjekty na dvou různých vysílačích a svou různých vysílacích kanálech, po přechodu na digitální vysílání se ocitnou na dvou vysílačích se stejným kanálem, tedy v jednofrekvenční síti. A v té není možné vysílat na jedné programové pozici z jednoho vysílače jiný program než z druhého. Příkladem mohou být severočeské vysílače Buková hora u Ústí nad Labem a Jedlová hora u Chomutova. Zatímco na Bukové hoře by se měla do vysílání Primy připojovat televize R1 Lyra, na Jedlové hoře by to měla být televize R1 Dakr.

V této oblasti je naštěstí možné problém vyřešit tak, že program R1 Dakr by byl zrušen a z obou lokalit by vysílala Lyra. Obě televize totiž patří pod křídla společnosti Regio Media, kterou vlastní majitel Primy, a ten může Dakr sloučit s Lyrou. Mnohem složitější ale bude řešení podobné situace v jižních Čechách, kde se mají na dva digitální vysílače v jednofrekvenční síti připojovat dvě různá regionální studia vlastněná dvěma různými majiteli: firmou Regio Media a konkurenční RTA. Konkrétně jde o Českobudějo­vicko, kde by mělo z Kleti na kanálu 50 vysílat studio RTA Jižní Čechy, a Sušicko, kde má na kanálu 50 z vysílače Svatobor vysílat západočeská televize R1 Zak. Dokážou se konkurenti dohodnout? Těžko.

DOPLNĚNO: Multiplex 2 na Kleti u Českých Budějovic a na Svatoboru u Sušice nakonec nevyužívá stejný vysílací kanál a tyto vysílače tedy nejsou v jednofrekvenční síti. Původně s tím Technický plán přechodu počítal, nakonec je Svatobor v jednofrekvenční síti s vysílači Plzeň – Krašov a Domažlice – Vraní vrch, na kterých se má do vysílání Primy připojovat televize R1 Zak, a českobudějovická Kleť má vytvořit jednofrekvenční síť s vysílačem Vimperk – Mařský vrch.

RTA - mapa studií v ČR

Studia RTA, která podle licence sdílí analogové kmitočty s televizí Prima a mají tedy právo připojovat se do jejího zemského digitálního vysílání (Zdroj: RTA)

Chce to jiný kmitočet, ČTÚ ho ale zatím nemá

Řešení zatím nemá ani Český telekomunikační úřad (ČTÚ). V současné době nevíme, zda budou k dispozici kmitočty, které by umožnily řešení odpojování dvou různých regionálních studií na digitálních vysílačích v jednofrekvenční síti. Momentálně stále ještě řešíme ožehavější problém: Smlouvy regionálních televizí s operátorem digitální sítě. Týká se to především studií RTA, řekl serveru DigiZone.cz předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Podle Kamila Levinského by bylo ideální, kdyby se některé regionální televize, které se mají připojovat do digitálního vysílání Primy, sloučily. Podle nás je technicky optimální vytvoření osmi regionů. Větší počet by přinesl ekonomickou sebevraždu lokálních televizních studií, říkal Levinský už loni v říjnu.

Podle Českých Radiokomunikací by se měly slučovat regionální studia jak v rámci firmy Regio Media a tedy sítě R1 vlastněné televizí Prima, tak RTA. O slučování studií mezi těmito dvěma subjekty ale nemůže být ani řeči, a tak problém s vysíláním ze Sušice a Českých Budějovic může vyřešit jedině přidělení nového vysílacího kanálu pro multiplex 2 na Kleti nebo Svatoboru. Času není nazbyt: v Sušici se bude vypínat analogové vysílání už v únoru příštího roku, a na Kleti v červnu. Do vypnutí analogu musí být tento problém vyřešen, protože poté by mohl úplně znemožnit pozemní vysílání RTA Jižní Čechy, nebo omezit územní rozsah pozemního vysílání televize R1 Zak.

Cloud23

„Milí diváci Primy, přepněte si na RTA“

Zachování regionálních vstupů do celostátního vysílání Primy i v digitálním vysílání může přinést řadu vtipných momentů. Například v regionálních vstupech RTA na Primě se můžeme dočkat upoutávek na další program celostátního programu RTA, který bude vysílat jako konkurent celostátní Primy v multiplexu 3 společnosti Czech Digital Group (CDG). Prima by si tak mohla „hřát na prsou hada“, s nímž ale nemůže nic udělat, protože podle licenčních podmínek musí studiím RTA umožnit regionální vstupy do svého vysílání. Fakticky tak bude dávat ve „svém“ vysílání prostor přímé konkurenci. Je to stejné, jako kdyby měla Prima „regionální okénko“ na Nově.

Jak to bude vypadat s regionálními vstupy studií RTA do digitálního vysílání Primy v multiplexu 2, nebo samostatným celostátním programem RTA v multiplexu 3, je zatím ve hvězdách. Majitel RTA, českokrumlovský podnikatel Jaroslav Berka, veškeré plány tají a nechtěl je prozradit ani našemu webu. Naše záměry chceme sdělovat ve chvíli, kdy to je pro nás nejvhodnější a kdy zveřejněním nebudeme narušovat naše aktivity, nikoli podle tlaku okolí, uvedl Berka pro DigiZone.cz, ale dodal, že věří v brzké pokračování svého projektu. Na otázku, jak bude vypadat další harmonogram spouštění digitálního vysílání RTA v jednotlivých regionech, odpověděl Berka předvídatelně: Do doby, kterou budeme považovat za nevhodnější, nebudeme veřejnost informovat.

Jste zvědaví, jak se podaří vyřešit problém regionalizace na Kleti a Svatoboru?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).