Hlavní navigace

Jak se liší Fair Usage Policy jednotlivých ISP?

31. 5. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Aplikaci Fair Usage Policy (FUP), tedy pravidel korektního využití služby, umožnil použít poskytovatelům služeb připojení založených na technologii ADSL Český Telecom. Přišel totiž s novou verzí velkoobchodní nabídky ADSL. Podívejme se zblízka, jak se s tím jednotliví ISP vyrovnali a co nabízejí koncovým zákazníkům.

FUP spočívá s tom, že poskytovatel služeb ADSL může zařazovat účastníky do dvou skupin (front) na rozhraní mezi ISP a ČTc. Tyto fronty mají různé priority s tím, že požadavky ve frontě s nižší prioritou ČTc vyřizuje až po vyřízení všech požadavků ve frontě s vyšší prioritou.

V poslední době sáhli někteří poskytovatelé služeb připojení k Internetu, které je založeno na technologii ADSL, k opatřením, která mají omezit provoz na přípojkách, které nadměrně zatěžují síť. Tento článek má být přehledem pro ty, kterým by mohla aplikace FUP vadit v případném výběru služeb ADSL. Dalo by se říci, že podrobný popis aplikace FUP a pravidla pro její používání chrání jednotliví operátoři jako oko v hlavě, a tak se od uvedených ISP podařilo zjistit pouze následující informace.

Český Telecom

Jak je tomu u společnosti ČTc s aplikací FUP a pravidly, podle kterých se aplikuje, je uvedeno dále. ČTc u starších ADSL služeb typu IOL Broadband dle tarifu zpoplatňuje pouze přenesená data. Jinak je tomu u poměrně nově nabízených služeb s obchodním označením Internet Express.

Podle tvrzení ČTc se služby Internet Expres řídí pravidly Fair User Policy, která zajišťují stejnou dostupnost služby pro všechny uživatele. Při přenášení nepřiměřeně velkého množství dat bude rychlost přenosu danému uživateli dočasně snížena. Opětovné zvýšení rychlosti probíhá v týdenních intervalech, vždy před víkendem. Kolik je podle ČTc výše zmíněné „nepřirozeně velké množství dat“, ukazují následující grafy:

1213

Každému uživateli Internet Expresu je měřen objem přenesených dat. Objem přenesených dat je součet dat, které byla odeslána a stažena na dané ADSL přípojce. Na počátku cyklu má zákazník k dispozici maximální možnou rychlost připojení dle typu objednané služby (512/128 nebo 1024/256). Zákazníkovi je po dosažení určitého objemu dat snížena rychlost připojení v sedmidenních cyklech (viz grafy pro Internet Expres 512/128 a 1024/256).

1214

Fair User Policy se nevztahuje na soubory, které uživatel stáhne z portálu StarZone.cz. Jedná se konkrétně o placené multimediální soubory (filmy, hudba, zábava).

Nextra

Společnost Nextra, poskytující připojení založené na technologii ADSL, tvrdí, že k zavedení FUP byla nucena přistoupit z důvodů kvalitativních problémů s kapacitní dostupností u služby s agregací 1:50 (tyto problémy byly primárně způsobeny formou a nastavením agregace na straně velkoobchodní služby u ČTc a dále pak z důvodu vysoké zátěže sdílené kapacity od některých uživatelů).

Obchodní ředitel společnosti Nextra Czech Republic Petr Pacas uvedl k aplikaci FUP následující:

„V současné době je ale stav plně stabilizován, a to i díky aplikaci FUP, o které si troufám říci, že patří k těm ‚nejsofistiko­vanějším na trhu‘. K aplikaci FUP dochází dynamickým způsobem po přenesení objemu dat, který je větší než poměrná část objemu dat za definovanou časovou jednotku. Základna pro objem dat je kalkulovaná z celkového objemu 10 GB, resp. 20 GB podle typu služby, přičemž na počátku každého měsíce je přidělen jednorázově blok o stanovené velikosti, aby byla koncovému uživateli zaručena možnost kontinuálního přenosu dat bez snížení komfortu.“

GTS

Společnost GTS dne 21. května 2004 oficiálně oznámila, že od 1. června 2004 zavede u svých služeb ADSL FUP. Nová FUP opatření budou aplikována férově právě na ty, kteří zpomalují druhým rychlost připojení. Postihem bude adresné zpomalení přenosu dat těm, kteří službu nadměrně zatěžují. Ani po zavedení FUP tedy nedojde u GTS ADSL ke zpoplatnění přeneseného objemu dat. Datové limity budou zaváděny postupně v souladu s platným smluvním ujednáním.

„‚93 procent zákazníků nás určitě pochválí,‘ řekl Tomáš Budník, ředitel komerční divize GTS. ‚A těch sedm procent, co nás nepochválí, si už určitě data stáhlo do zásoby. Jsou to jednoduché počty,‘ dodal Budník.“

Rychlost připojení bude tedy nově záviset na aktuálním objemu přenesených dat. Zpomalením připojení pro nadměrné uživatele se uvolní přenosové pásmo pro ostatní zákazníky. Pro aktivaci FUP je rozhodující objem přenesených dat v průběhu jednoho kalendářního měsíce. K začátku následujícího měsíce začínají všichni uživatelé na pomyslné nové startovní čáře.

Tiscali

Společnost Tiscali aplikuje u svých služeb s tarifem Premium (Tiscali ADSL 512/128 a 1024/256) také FUP a tvrdí:

"FUP je ochrana našich zákazníků, kterým zaručuje stejnou kvalitu služby v průběhu celého dne. ‚Fair Use Policy‘ zabrání neúměrné spotřebě dat malou skupinou uživatelů. Uživatelé Tiscali ADSL, kteří tuto službu běžně využívají pro práci s Internetem a v obvyklém objemu stahovaných dat, nebudou nijak omezeni.

Společnost Tiscali měří přenos dat všem svým uživatelům. V případě, že bude mít určitý uživatel enormní přenos dat (podmínky a limity jsou popsány v technické specifikaci), bude mu omezena rychlost a snížena priorita před ostatními uživateli. Bude-li na uživatele uplatněna restrikce, bude mu služba omezena na období 30ti dnů, kdy tato doba je počítána jako plovoucí zpětně. Služba bude následně vrácena do původní kvality jako ostatním uživatelům v případě, že i po tomto období neporušuje pravidla stanovená smlouvou, ceníkem, technickou specifikací, provozním řádem služby a všeobecnými podmínkami."

Tolik tedy oficiální popis uvedený na stránkách společnosti Tiscali. Jak už bylo uvedeno, FUP se uplatňuje u služeb Tiscali ADSL 512/128 s tarifem Premium a Tiscali ADSL 1024/256 s tarifem Premium. Aby se dosáhlo standardní kvality služeb pro všechny uživatele, bude těm uživatelům, kteří přesáhnou stanovený limit, omezena rychlost.

Je nutné uvést, že zavedení FUP se nedotkne ceny, kterou platíte za přípojku ADSL. V ceníku společnosti Tiscali je například uvedeno u služby Tiscali ADSL 512/128 s tarifem Premium, že je to služba bez omezení dat. V ceníku je uveden bezlimitní přenos dat. To znamená, že máte neomezená data, co se týká cenového pohledu. Ať stáhnete jakékoliv množství dat, budete platit stále stejnou cenu, která je uvedena v ceníku, a z tohoto pohledu je to skutečně paušální poplatek za neomezená data. Omezení rychlosti nastává po překročení limitu, který je popsán výše.

Bluetone

Společnost České Radiokomunikace (ČRa) zatím ještě nezavedla FUP u služeb založených na technologii ADSL. Na dotaz, zda ČRa zavedly nebo hodlají zavést u svých služeb ADSL aplikaci FUP, odpověděl zaměstnanec Call centra ČRa David Pěknic následující stručnou informaci:

„Žádné formy FUP naše firma u služeb ADSL nezavedla.“

Produktová manažerka ČRa Jana Jančaříková byla již o něco sdílnější a nevyloučila ani případné zavedení aplikace FUP:

„Fair User Policy jsme zatím u našich ADSL služeb nezavedli. Nicméně pokud by se tak stalo, byla by FUP uplatňována po překročení limitu přenesených dat (3, 6, 10, 20 GB dle jednotlivých služeb).“

KL22 hlasovani

Závěr

Podle získaných informací, které jsou velmi chudé na přesnější vlastnosti nastavení aplikace FUP, je zřejmé, že bude pravděpodobně nutné vysledovat tyto vlastnosti od jednotlivých uživatelů ADSL. Je také možné, že společnost GTS 1. června překvapí veřejnost a konkurenty svým přístupem a zveřejní jako první přesnější pravidla pro aplikaci FUP. Uživatel by měl mít právo vědět, kolik dat může přenést. Například při limitu 30 GB/měsíc je rozdíl, když přenáším 1 GB denně po celý měsíc, nebo 30 GB v jeden den.

Nechme se překvapit a doufejme, že zavedení FUP nepovede ke snížení zájmu o služby ADSL. Bylo by to nepříznivé pro další vývoj a rozšiřování služeb založených na technologii ADSL.

Souhlasíte s používáním Fair Usage Policy ze strany operátora?