Hlavní navigace

Jak si stojí registrátoři domén?

12. 11. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

13. říjen letošního roku se stal oním dnem "D", kdy byl uveden do provozu tzv. "systém více registrátorů", jehož spuštění připravoval správce národní domény .cz, sdružení CZ.NIC, téměř celý poslední rok, ačkoli původně mělo dojít k jeho realizaci již před několika lety. Jak si stojí jednotliví registrátoři domén?

Rozdíl oproti původnímu stavu spočívá v tom, že v minulosti byl jediným skutečným registrátorem CZ.NIC, a jak běžný uživatel, tak firma zprostředkovávající registrace, měli při registraci domény stejné podmínky.

Systém více registrátorů firmy zprostředkovávající registrace zvýhodňuje v tom smyslu, že jim za určitý poplatek umožňuje získat status registrátora a s tím možnost registrovat domény za velkoobchodní ceny (viz například článek Velkoobchodní ceny CZ.NIC jsou spíše zklamáním).

Běžný uživatel je tedy nyní odkázán na firmy zprostředkovávající registrace, tedy registrátory, a sám teoreticky nemá možnost si u CZ.NIC doménu registrovat. I když v praxi si ji registrovat lze prostřednictvím registrátora LRR provozovaného CZ.NIC – do 31. prosince za původní ceny, počínaje 1. lednem 2004 za ceny výrazně nevýhodné.

Aby se firma mohla stát registrátorem, musí mít s CZ.NIC uzavřenu smlouvu a zaplacenu jednorázovou jistinu 150.000 korun a každoroční poplatek rovněž ve výši 150.000 korun. Této možnosti dle webových stránek CZ.NIC využilo dosud 14 firem.

Přibližně polovina z nich (Czech On Line, Český Telecom, Globe Internet, Ignum, Internet-CZ, Nextra, Web4U a Zoner software) měla na poli zprostředkovávání registrace významné postavení již v minulosti. Následující tabulka ukazuje, jak byl k 7. listopadu rozdělen trh s doménami.

Registrátor Počet domén 2003–04 Počet domén 2003–10–21 Počet domén 2003–11–07
Globe Internet 14618 14025 15195
Internet-CZ 10407 1999 13988
Zoner Software 10184 6433 7438
Czech on Line 4954 5152 5709
Český Telecom 5944 - 5679
Media4Web N/A - 2660
LRR N/A 2037 2376
Ignum 2509 269 2341
General Registry N/A 61 1125
One N/A - 787
Kraxnet N/A - 414
Ha-vel N/A 194 245
Web4U 1442 - 65
Miramo N/A 10 54
Nextra 2506 - 11
LRR (dočasně) N/A 118315 91460

Zdroj: Webhosting a serverhosting (první sloupec), Globe Internet (druhý a třetí sloupec)

Jaké závěry lze z těchto čísel vyvodit? Žádné. Zavedení registrátoři měli možnost si z LRR vytáhnout ty domény, u nichž byli uvedeni jako plátci. V tom spočívá jistá záludnost tabulky – jedná se o domény, u kterých je daná firma uvedena jako registrátor, nikoli o všechny, které spravuje.

Některé firmy (Globe Internet) proto ještě před zavedením systému více registrátorů podnikly řadu kroků, aby byly u co největšího domén svých zákazníků uvedeni coby plátci. (Proto například onen citelný propad Zoner software – firma nebyla u řady spravovaných domén uvedena jako plátce…)

Náhlý nárůst počtu registrovaných domén mezi 21. říjnem a 11. listopadem u Internet-CZ si je třeba vysvětlit tím, že Internet-CZ (který je spojený s P.E.S. Consulting) si z LRR vytáhl nejen domény, u nichž byl uveden jako platební kontakt, ale rovněž domény, u kterých byl uveden coby technický správce.

To je poněkud nekorektní postup, protože pokud si registrátor vytáhne z LRR domény, u nichž je uveden jako platební kontakt, zákazník nadále platí registrátorovi. Vytáhne-li si však z LRR si domény, u kterých je uveden coby technický správce, mění se pro zákazníka subjekt, jemuž bude posílat peníze (dříve CZ.NIC, nyní Internet-CZ…).

Začínající firmy mají ve většině případů po několika desítkách či stovkách domén, přičemž se všeobecně odhaduje, že pro přežití registrátora jich je z dlouhodobého hlediska potřeba minimálně pět tisíc.

V současné době je rozdělena pouhá jedna třetina všech domén, avšak co je nejdůležitější, jen minimální množství uživatelů učinilo v tomto směru aktivní rozhodnutí. Většina se jich nachází u nějakého konkrétního registrátora prostě proto, že už u něj byla předtím a příslušný registrátor si tyto domény vytáhl z LRR.

Aktivní rozhodnutí zatím učinili pouze ti uživatelé, kteří byli dočasně přesunuti do LRR a doména jim expirovala (tj. vypršela její platnost) v uplynulých přibližně čtyřech týdnech. A jak je vidět z tabulky, nemálo z nich si vybralo LRR, protože do 31. prosince nabízí ještě staré ceny.

KL22_nominace

Ty jsou sice vyšší než ceny registrátorů, ale zase jsou vyváženy jistotou a možností vyčkat, jak se který registrátor vyvrbí (což lze jen doporučit). Řada rychlých odchodů z LRR je motivována spíše ideologicky („nemám rád CZ.NIC, a proto ode mne neuvidí ani korunu navíc“, příp. „nebudu podporovat existenci LRR, když s ní nesouhlasím“).

Nějaké trendy v chování běžných uživatelů bude možno vyčíst až od 1. ledna 2003, kdy budou majitelé expirujících domén již k nějakému aktivnímu rozhodnutí tlačeni ekonomickými podmínkami.

Pokud vám expirovala/y doména/y, tak jste ji/e:

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]