Hlavní navigace

Jak získat peníze z fondu pro podporu Internetu?

30. 8. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jak víte z minulého článku, ministerstvo informatiky (MI) založilo Broadband fórum (BBF), jež bude doporučovat, které projekty si zaslouží státní podporu. Dnes se dozvíme, jak budou peníze přidělovány a které termíny je nutné dodržet. Není bohužel možné získat peníze na celý projekt - realizátor sám si musí financovat více než polovinu.
Detailní pravidla pro předkládání projektu samozřejmě ještě nejsou hotova. Fórum má za sebou první schůzku, která byla spíše organizačního charakteru, reálně se začne rýsovat na dalších jednáních, která se konají každé tři týdny. Jak už bylo řečeno v předchozím článku, finální pravidla musí být hotova a zveřejněna do listopadu, jinak by neměly žádající organizace čas připravit kvalitní projekt. Některá pravidla jsou ale jasná už nyní, a mohu vám je tedy říci takto s předstihem, abyste již teď mohli začít pracovat na svých projektech.

Peníze mohou být ze státního rozpočtu přidělovány mnoha způsoby, pro Broadband fórum byla vybrána ta nejjednodušší forma, která ovšem zároveň podléhá nejpřísnější kontrole – dotace.

Na dotace není právní nárok, tudíž odpadá odvolávací řízení, které zdržuje realizaci projektu. Nejdůležitější součástí výběrového řízení je tedy stanovení velmi přesných kritérií pro přidělení dotace. Realizátor (může jím být jak státní organizace, tak občanské sdružení či soukromá firma) předkládá v příslušném termínu projekt, který obsahuje přesný popis plnění a požadovanou částku podloženou podrobným rozpočtem. Poskytovatel dotace má právo přidělit pouze část požadované částky s určením, na co může být vynaložena.

Dotace se přiděluje formou „rozhodnutí“, neuzavírá se tedy na ni žádná smlouva, na „rozhodnutí“ se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. „Rozhodnutí“ obsahuje sdělení, na realizaci čeho je dotace poskytnuta, s odvoláním na předložený projekt, který realizátor předložil do dotačního řízení, jehož součástí je podrobný rozpočet. Podmínkou přidělení dotace je spolufinancování ze strany realizátora, nejčastěji v poměru 70:30.

Je-li poskytnuta dotace, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci čí příspěvek ze státního rozpočtu, je možné ovšem na stejný projekt čerpat dotaci z fondů EU, a bude to jistě i výhodou pro realizátora, neboť mu umožní snížit částku, kterou bude po státu požadovat. Dotace je poskytována vždy na příslušný kalendářní rok, v průběhu realizace projektu jsou přitom nutné průběžné kontroly plnění. Náklady, které jsou kryty z dotace, eviduje příjemce samostatně (tj. musí vést účetnictví pro stanovený projekt zcela odděleně, např. jako jinou organizační složku, nesmí jej míchat s běžným provozem) a prokazuje je účetními doklady.

Vyúčtování přidělené dotace musí proběhnout do konce ledna následujícího kalendářního roku, nevyčerpané prostředky musí realizátor vrátit do rozpočtu MI, stejně jako prostředky, které nepoužil v souladu s uzavřeným „rozhodnutím“.

Poskytování dotace probíhá podle pravidel programového financování (ISPROFIN), před začátkem financování je tedy třeba nechat schválit příslušnou dokumentaci na ministerstvu financí, a informace o příjemci dotace jsou pak předávány do centrální evidence dotací ze státního rozpočtu.

Termíny

Pro zájemce o dotaci z fondu BBF jsou důležité i termíny, které s vlastní dotací souvisí, některé již byly uvedeny v předchozích kapitolách, jistě ale stojí za to si je zopakovat:

  • vyhlášení dotačního titulu nejpozději do poloviny listopadu 2005 s termínem odevzdání projektů do poloviny prosince 2005,
  • posouzení projektů a vyhodnocení úspěšných do poloviny ledna 2006 – v té době už budou známa směrná čísla státního rozpočtu pro rok 2006 a bude možno určit i přidělené částky,
  • pro posouzení projektů si může MI vyžádat doplňující údaje a doklady,
  • do konce ledna předána „rozhodnutí“,
  • průběžná zpráva o realizaci programu do konce června,
  • případné žádosti o změnu financování do konce srpna, k vyřízení do konce září,
  • závěrečná zpráva o realizaci projektu a vyúčtování přidělených prostředků do konce ledna následujícího roku.

Program další schůzky BBF

Další schůzka se koná čtyři týdny po té předchozí, tj. 15. září 2005, poté již s třítýdenní periodou. Na začátku budeme schvalovat organizační otázky, které vyplynuly z prvního jednání, tj. zejména jednací řád. V návrhu je mj. stanoveno, že každý ze 14 členů fóra má při schvalování jeden hlas, v případě rovnosti bude rozhodovat hlas předsedajícího. Každý člen může za sebe zvolit náhradníka v případě, že se nemůže na schůzku dostavit.

Všichni jsme chtěli učinit veškeré akce Fóra maximálně transparentními, aby se nemohla opakovat situace okolo nechvalně známého projektu Internet do škol. I proto ministryně jmenovala do BBF vedoucí osoby důležitých asociací, kterým by rozhodně neprospělo nekorektní jednání, a proto také bude na příštím programu hlasování o důvěrných informacích; návrh byl takový, že budou zveřejněna veškerá rozhodnutí a zápisy, aby se zabránilo spekulacím.

Při Broadband fóru také budou moci vznikat v zájmu zefektivnění rozhodování pracovní skupiny, které se budou zabývat separátními úkoly. Členy těchto skupin budou moci být i lidé mimo BBF, pro klíčová témata tak bude možná diskuse i se širší odbornou veřejností přímo na půdě MI.

Každý z členů si má navíc na příští schůzku zpracovat vlastní analýzu silných a slabých stránek a příležitostí současné situace na trhu, návrh témat projektů, kterými se BBF bude zabývat, a zároveň i kritérií, která pak budou určující při rozhodování o schválení dotace.

Tyto názory budeme vzájemně diskutovat a vytvoříme z nich jeden společný, na kterém se shodneme a který nám pomůže stanovit harmonogram prací, a to nejen v krátkodobém horizontu do konce roku 2005, ale postupně také až do roku 2010, kdy budou peníze z fondu MI vyčerpány.

Věřím, že se do té doby podaří naplnit hlavní cíl, se kterým ministerstvo informatiky do projektu Broadbandového fóra šlo, a tedy že budeme v té době v oblasti přístupu k Internetu na úrovni ostatních moderních evropských států.

BRAND23 Workshop

Opět vám tedy nabízím tuto jedinečnou možnost spolurozhodovat o budoucnosti Internetu v ČR – napište do diskuse svůj názor na to, která kritéria by měla být určující při výběru vhodných projektů pro státní dotaci. V diskusi pod minulým článkem můžete také navrhnout nejvhodnější typy projektů, které by pomohly podle vašeho názoru rozvíjet český internetový trh. Jak jsem minule slíbil, vaše názory pomohu přenést na půdu MI, kde o nich budeme diskutovat a ty nejlepší jistě zahrneme do našich rozhodnutí.

P.S.: Tento článek obsahuje osobní postřehy a názory jednoho člena BBF a není oficiálním vyjádřením celého fóra.

Připravíte projekt pro získání dotace?

Autor článku

Autor je nezávislý mediální poradce a konzultant v oboru optimalizace stránek a jejich cílení na maximalizaci obchodních přínosů. Je bývalým členem Broadband fóra při Ministerstvu informatiky.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).