Hlavní navigace

Jednání s SPT TELECOM skončila krachem - co dál?

4. 3. 1999
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Atmosféra čtvrtečního dopoledne byla prodchnuta nadšeným očekáváním dohody, která by mohla vzejít z jednání mezi SPT TELECOMem a zástupci poskytovatelů; vše vypadalo nadějně. Ještě před polednem však přišlo rázné vystřízlivění: SPT TELECOM neustoupí ani píď, přišel čas zákopové války, která nepřinese užitek nikomu.

První setkání, které proběhlo v pondělí, sice nepřineslo žádné hmatatelné výsledky, ale všem zúčastněným nalilo optimismu do žil. Jak se zdálo, zástupci obou stran byli rozumní lidé (Bělousov, Hartman, Král za opozičníky a Řezníček, Jiroušek a další za SPT TELECOM) a měli dobrou vůli se dohodnout. Zdálo se, že ve čtvrtek dospějí k řešení situace. Jak se totiž ukázalo, sestavovací poplatek je skutečně technickým problémem, takže musí být účtován – to se však týká jen prvních dvou minut (v době slabého provozu čtyř), a jejich předraženost byla již minulý týden odstraněna posunutím úvodního poplatku o minutu. Další kritické období následuje po čtvrté minutě (to je opět Internet 99 draží než standardní tarif), ale to už je laicky řečeno „hovor o úroveň výše, v prostředí inteligentnější ústředny“, což znamená, že SPT TELECOM zde prostor pro nápravu nespravedlnosti měl a má, jde jen o dobrou vůli a obchodní stránku věci. Podle některých účastníků jednání se zdálo, že včera skutečně dojde k dohodě, která bude znamenat naplnění původní podminky opozičníků, aby byl tarif Internet 99 v každém okamžiku výhodnější než obyčejný.

Nestalo se a je to velké zklamání. Jak uvádí lidé, kteří se jednání účastnili za poskytovatele, na vině byl zřejmě striktní příkaz shora: vedení SPT TELECOMu se rozhodlo, že už neustoupí ani o krůček a v tomto směru svázalo ruce svým vyjednávačům. V podstatě tedy nebylo o čem jednat.

Akce opozičníků nevyšla zcela s prázdnýma rukama, částečně sice souhlasím s hlasy, že posunutí sestavovacího poplatku o minutu je kosmetická změna, ale když si to spočítáte na skutečných údajích o délkách hovorů k poskytovatelům připojení, sami zjistíte, že je to podstatný posun. Pokusím se to v příštích dnech ukázat na příslušné analýze, obdobné těm předchozím, které jste na Lupě měli možnost vidět pro minulé verze tarifu.

Základní požadavky však splněny nebyly – Internet 99 je pro některé z nás stále nevýhodný a ani poskytovatelům připojení SPT TELECOM neslevil na poplatcích za tuto službu ni haléře. Je tedy otázka co dál: poskytovatelé pro tento případ ohlašovali všelijaké obranné kroky včetně blokády celé sítě IOL.

K tomu podle mého názoru rozhodně nedojde, protože v názoru na tuto krajní možnost není opoziční šestnáctka poskytovatelů jednotná. Mnohem reálnější se jeví možnost sáhnutí na peering a také vyloučení z NIXu. Koncem března se má konat řádná valná hromada a podle informací z několika stran bude mít na pořadu jednání i příslušný bod o vyloučení SPT TELECOM ze svých řad. Pokud k tomu dojde, současně s vyloučením z NIXu a odpojením z jeho výměnného centra ipso facto nastane i zrušení peeringu, přestože peeringové smlouvy v té době budou ještě platné. V takovém případě by po právní stránce bylo všechno v pořádku, protože se jedná o vis major, tedy takzvaný zásah vyšší moci.

Otázka členství v NIXu je pro SPT TELECOM velmi citlivým místem, ostatně probojovával se do něj s velkými obtížemi. Vyloučení mu však nyní hrozí zcela bez legrace. Pokud se tato hrozba naplní, stane se tak zřejmě podle článku IX., odst. 2.3., písmeno b) stanov:

"Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn výkonným výborem. (...)"

Byla vykopána válečná sekera a to neprospěje nikomu. Biti budou poskytovatelé připojení, velké nepříjemnosti vzniknou SPT TELECOMu a na zbytečné překážky budou narážet i všichni uživatelé českého Internetu. Neumím ale posoudit, jestli to jde jinak – a v tuto chvíli snad ani s chladnou hlavou nemůžu.

Zatímco v akcích proti SPT TELECOM je alespoň rámcově jasno, tma zatím zahaluje další jednání poskytovatelů v otázce nasazování tarifu Internet 99. Faktem zůstavá, že zákazníci o něj oprávněně stojí, protože řadě z nich může ušetřit peníze. Důvod odkladu, tedy naděje, že to povede k jeho zvýhodnění, nyní padá. Je tedy na místě ho začít implementovat, třebaže se to poskytovatelům asi nebude líbit a nebude to pro ně zadarmo; investice budou nepochybně nutné. Existuje však způsob, jak se tomu vyhnout: zavést výhradně Internet 99 a na starý tarif se vykašlat. Nevýhody takového kroku by však dopadly na zákazníky a osobně doufám, že poskytovatelé nejsou takoví věrolomníci, aby nejprve tuto cestu veřejně zatratili a nakonec se k ní – s pohledem upřeným do vlastní peněženky – uchýlili. To však teprve uvidíme. V případě Internet OnLine se však vzhledem k předchozím prohlášením dá předpokládat, že alespoň na začátku touto „výhradní“ cestou půjde.

Kolem SPT TELECOMu a různým formám jeho bojkotu se sepsaly stovky kilobajtů textu, ze kterého často kypěly emoce jak kaše z kouzelného hrnečku. Snažím se být zastáncem „používání mozku“, abych převzal termín jednoho našeho čtenáře, ale ne vždycky to jde. Alespoň doufám, že tento článek patří k těm, kde se mi pocity a dojmy podařilo potlačit – ale věřte mi, je to tentokrát těžké. Zklamání a vztek na žlutomodrou skvadru na Olšanech je silné.

UXD

Marek Antoš


Starší, související články (a že jich je požehnaně):

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.