Hlavní navigace

Jiří Janeček se veřejně distancoval od Františka Lamberta

9. 2. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

9. 2. 2007

Dny vrchního ředitele České televize Františka Lamberta jsou zřejmě sečteny. Veřejně se od něho distancoval už i generální ředitel ČT Jiří Janeček, který si ho před čtyřmi lety přivedl na Kavčí hory jako svého nejbližšího spolupracovníka. V tiskovém prohlášení, kterým reaguje na otevřený dopis předsedy senátní komise pro sdělovací prostředky Jiřího Oberfalzera (ODS), Janeček odmítl tvrzení, že věděl o Lambertově členství v Lidových milicích a vědomě ho zamlčel.

Před nástupem do ČT mi František Lambert předložil negativní lustrační osvědčení. Dodatečně, až několik dní po nástupu do funkce, mi vyprávěl komplikovaný příběh své minulosti. Z toho, co mi sdělil, jsem nevyrozuměl, že by vstoupil do Lidových milicí, anebo že by jeho minulost byla v rozporu s lustračním zákonem, píše Janeček, podle něhož takové informace nevyplývá ani z textu čestného prohlášení, které Lambert ve středu předal Radě ČT.

Vzal jsem na vědomí, že za minulého režimu pracoval v řídících funkcích na podnikové úrovni a že byl členem KSČ. To podle mého názoru nemuselo automaticky znamenat vznik i příslušnost k Lidovým milicím. Ostatní požadovaná prohlášení ve smyslu lustračního zákona zajišťoval jako od všech dalších vedoucích pracovníků běžnou administrativní cestou personální útvar, který je kontroluje a archivuje, vysvětluje Janeček. Zároveň tak zpochybňuje tvrzení, že podpis čestného prohlášení od Lamberta nepožadoval a celé čtyři roky o jeho problému věděl.

Od pana vrchního ředitele bylo předložení příslušného prohlášení opakovaně vyžadováno. Personální útvar, který byl v té době v přímé podřízenosti pana vrchního ředitele, několikrát a marně předložení podepsaného prohlášení urgoval. Poté, na podzim 2006, mě vedoucí personálního útvaru informovala, že prohlášení stále chybí, konstatuje Janeček. Od té doby podle svých slov situaci řeší.

Považoval jsem za správné poskytnout panu Lambertovi určitý, z lidského hlediska rozumně ospravedlnitelný čas, aby, jestliže byl příslušníkem Lidových milicí, sám situaci vyřešil v souladu se zákonem, anebo jestliže jím nebyl, aby například vyvolal soudní řízení, které by určilo, zda na něj lze pohlížet jako na příslušníka či nikoli. Ani jedno se bohužel nestalo, respektive o tom nemám informaci, pokračuje generální ředitel ČT.

Na setkání se zástupci televizních odborů, kteří od Janečka požadovali informace o Lambertově minulosti, se generální ředitel podle svých slov nedozvěděl nic nového. Pan vrchní ředitel sdělil některé skutečnosti ze své minulosti. Ani z tohoto vysvětlení se však nedal učinit jednoznačný závěr. Dnešní chování, kdy se pokouší přenášet odpovědnost na některé členy Rady ČT či odborovou organizaci, je pro mě těžko vysvětlitelné,“ píše Janeček. „Nic to však nemění na mém přesvědčení, že tuto záležitost je třeba nadále řešit v souladu se zákonem, otevřeně a v zájmu ČT.

Janeček v otevřeném dopise šéfovi senátní mediální komise jednoznačně odmítl, že by vědomě porušoval zákon tím, že Lambertovu minulost kryl. V této souvislosti se už objevily náznaky, že by Rada ČT mohla Janečka za porušení zákona odvolat.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.