Hlavní navigace

Josef Grill (Wedos): Geniální zákony od geniálních zákonodárců v rukou geniálních úředníků

15. 12. 2016
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zákon o hazardu není první cenzurou na internetu. Víte třeba, co musí dělat hostingové firmy podle zákona o regulaci reklamy? Vydáváme text šéfa Wedosu.

Letos v létě byla taková malá vlna nevole ohledně nově připravovaného zákona o hazardu, který by nutil poskytovatele připojení blokovat jednotlivé domény, které obsahují nezákonný hazard. Mluvilo se o cenzuře internetu. Bylo nad tím hodně emocí, ale nikdo se nepozastavil nad nesmyslností ustanovení jiných zákonů, které již dávno platí. Dopad těchto zákonů je mnohem horší a cenzura mnohem větší.

Text původně vyšel na blogu firmy Wedos, Lupa jej se svolením autora vydává v plném znění.

Už to začalo? Cenzura je tady?

Zákon o hazardu ještě není celý účinný, ale úřední šiml si cestu k cenzuře vždy najde. Bylo nám uloženo, že máme blokovat (laicky řečeno cenzurovat) reklamy odkazující na hazardní weby (myšleno zahraniční weby zabývající se sázením na sportovní zápasy) na webech, které u nás hostují, s tím, že jde o zakázanou reklamu. Požadovaná blokace je odůvodněná podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu. Povinnost blokovat tuto reklamu nám byla uložena na základě (již námi několikrát kritizovaného) ustanovení § 5 a § 6 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy jako údajný poskytovatel služby odpovídáme za obsah uložených informací na webech, které u nás hostují…

Včera odpoledne nám tento požadavek přišel přes datovou schránku od Celního úřadu ČR pro hlavní město Prahu. Současně s tím nám přišla, v další zprávě pod jiným číslem jednacím, žádost, abychom celnímu úřadu sdělili všechny informace o majiteli, držiteli webu, IP adresách, jež majitel používal, seznam všech domén patřících stejnému majiteli. Dále máme sdělit další údaje (IP adresy osob, jež upravovaly zdrojové kódy, osoby, jež přistupovaly do administrace), a to vše včetně kompletní historie.

O co nyní přesně jde?

Máme blokovat vybrané reklamy na dvou (u nás hostovaných) doménách, které podle příslušného celního úřadu hostují na webhostingu. Jak na to přišli, nevíme, ale ve skutečnosti jsou na virtuálním serveru. Neporadili nám, jak to máme blokovat tak, abychom nemuseli vypnout celé VPS :-) Na webhostingu bychom (díky naší IDS/IPS ochraně) blokaci dokázali zcela přesně a bez ovlivnění zbytku služby, a tím bez poškození klienta. Zároveň vzniká otázka, zda bychom chtěli reklamu na základě podobného jednostranného rozhodnutí skutečně blokovat. Weby (a reklamy) však fungují na VPS a to technicky není možné „jen tak snadno blokovat“ a nikdo nám neporadí, co s tím. Na jednom VPS může fungovat třeba několik desítek domén, nebo dokonce různých služeb, a to zcela různé povahy. Zákazník tam může mít například účetnictví pro desítky svých poboček nebo třeba velký eshop na jiné doméně. A my to celé máme vypnout? Vypnout před Vánoci konkurenční eshop může být „báječná zábava“ a důvod pro udání na celní úřad. Super. Geniální nápad našich zákonodárců v podání geniálních úředníků…

Kdo nám provedení případné blokace zaplatí a kdo uhradí případné náhrady škody, které bude požadovat poškozený klient? To nám nikdo neporadí.

Není obrany?

Beze slov:

Podle § 68 odst. 2 a § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vylučuje odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Přichází cenzor?

V létě se hodně diskutovalo o přicházejícím cenzorovi. Ale on už tady byl a od ledna dostává do rukou jen další nástroje. Ale základ už tady byl a je a je mnohem horší než o tom, o čem se diskutovalo v létě. V létě to snad byla „okurková sezona“ nebo nějaký lobbing sázkových společností. Nevíme.

Nepřipojili jsme se k letní iniciativě prichazicenzor.cz, protože to jednak nespadalo přímo pod české provozovatele hostingu (ale spíše pro české ISP). Zároveň někteří ze zúčastněných se chtěli zviditelnit a měli „plnou pusu“, jak se bránit cenzuře, ale když přijde na věc, tak zákazníky vypínají bez varování a jen na základě žádostí, které nemají moc oporu v zákoně, přičemž se později třeba ukázalo, že vypnutí nebo blokace nebyla v souladu se zákonem…

Nový zákon obsahuje následující:

§ 82
Blokace nepovolených internetových her
(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“).
(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).
(3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her

Ano, nový zákon se tolik nedotkne hostingů. Budou (čistě teoreticky) muset blokovat stránky s hazardem, ale mnohem častěji budou muset blokovat zakázanou reklamu, a to na základě již dříve platného a účinného zákona o regulaci reklamy. To je náš aktuální případ. Nový zákon se dotkne ISP, kteří zajišťují připojení k internetu a budou muset blokovat přístup k obsahu, který úředníci z Ministerstva financí ČR označí jako v rozporu se zákonem o hazardu. „Páka“ na hostingy a blokování obsahu tady již existuje od roku 2004, ale až v posledních letech je to velmi často používané ustanovení.

Cenzura tady byla a je

Nový zákon mohou lidé snadno obejít. Stačí k tomu nějaký zahraniční proxy server (ideálně s https) nebo nějaký tor exit a obejdete jakoukoliv blokaci jakéhokoliv ISP. Tím je samozřejmě jakákoliv snaha o cenzuru ze strany Ministerstva financí ČR zcela zbytečná. Nic neřeší.

Ale jak obejdete obsahovou cenzuru, kterou máme v zákonech již od roku 2004? Pokud hosting musí vypnout web, tak se k obsahu nikdy nedostanete. To je skutečná cenzura, kterou neobejdete. Ten obsah zmizí a není k němu přístup a nikdo ho nikdy už neuvidí (tedy pokud není v nějakém archivu apod.).

Proč se tolik psalo o nově připravovaném zákonu o hazardu a všem uniklo to, že cenzura je zde již dávno? Proč nikdo nemedializoval (snad kromě nás před 3 roky) již to, co tu existuje, a to, co je skutečná cenzura?

Pro nás jako pro největšího poskytovatele hostingu v ČR jsou mnohem více důležité § 5 a § 6 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy jako údajný poskytovatel služby odpovídáme za obsah uložených informací na webech, které u nás hostují.

V § 5 je uvedena odpovědnost poskytovatele služby za obsah informací, pokud se poskytovatel dozví o protiprávnosti obsahu ukládaných informací.

§ 5
Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem

(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.

§ 6
Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni
a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Ustanovení zákona je matoucí, protože za poskytovatele (poskytovatelem služby je každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti) považuje i hosting, přitom by spíše mělo jít čistě o provozovatele služby, tedy například majitele webu nebo toho, kdo na webu tvoří (a doplňuje) obsah. Navíc webhostig spadá podle zákonů pod živnostenské podnikání a tam pod reklamní činnost. V tomto směru je vůbec otázkou, zda je možné uvedený zákon aplikovat na webhosting.

Proč nám to vadí?

Podle nás jde o svobodu internetu a o svobodu obsahu na internetu.

V posledních letech je to velmi populární ustanovení, které využívají nejen různé „poškozené“ osoby, ale hojně také jejich advokáti a v poslední době i Policie ČR. O co jde?

Výše uvedeným ustanovením nám „vyhrožují“ lidé nebo firmy (nebo jejich advokáti), které se cítí poškozeny obsahem nějakého webu, který u nás hostuje.

Dožadují se zastavení webu, smazání obsahu, vypnutí domény… a to jen s odkazem na určité důkazy a poukazem na výše uvedený zákon. Nevyužijí jiné prostředky – počínaje trestním oznámením, jež by mělo skončit soudním rozhodnutím o vině/nevině, přes předběžné opatření u soudu až po žalobu u soudu… a nebojují proti majiteli webu, ale rovnou jdou na hosting. Berou to tak, že hosting je jednoznačně nezpochybnitelný a snadno dohledatelný. Navíc se domnívají, že se hosting zalekne a bude se chtít vyhnout nějakým problémům.

My tomuto tlaku nepodléháme, protože se nechceme „pasovat“ do role soudce a nechceme posuzovat legálnost či nelegálnost obsahu webových stránek, které u nás hostují… Chráníme tak naše klienty, ale přiděláváme si tím hodně starostí. Jednak vstupujeme do rizika případné povinnosti náhrady škody v budoucnu, jednak se vystavujeme rizikům trestního stíhání…

Aktuální případ a postoj úřadu

Co nám úřad napsal?

V případě, že povinný ve shora stanovené lhůtě zakázanou reklamu YYYYYYY YYYYYY, YYYYYY a YYYZZZ šířenou prostřednictvím domén www.XXXXXXX-XXXXXX.cz a XXXXXXX-XXXXXX.cz neodstraní nebo neukončí, může s ním být zahájeno správní řízení o správním deliktu spáchaném podle § 8a odst. 1 písm. o) zákona o regulaci reklamy porušením zákazu reklamy na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo oznámené podle zákona o loteriích, zakotveným v § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy, za který lze podle ustanovení § 8a odst. 5 písm. c) zákona o regulaci reklamy uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč s tím, že se povinný liberalizačního ustanovení § 8b odst. 1 zákona o regulaci reklamy ve spojení s ustanovením § 5 a § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informačních službách“), neboť doručením tohoto rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o informačních službách založena objektivní odpovědnost povinného za protiprávní povahu obsahu informací šířených prostřednictvím domén www.XXXXXXX-XXXXXX.cz a XXXXXXX-XXXXXX.cz i povinnost povinného učinit veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo ukončení šíření zakázané reklamy YYYYYYY YYYYYY, YYYYYY a YYYZZZ.

Úřad se k celé věci postavil tak, že podle něj jde o zakázanou reklamu a „basta“. Nikdo se proti tomu nemůže bránit. Podle úřadu je to fakt a buď splníte naše požadavky, nebo dostanete pokutu až 5 milionů korun. Diskuze se nepřipouští.

Nikomu to nevadí?

A nikdo se nebouří. Tady jde sice o sázky, ale příště může jít o reklamu na něco jiného. Příště může stejný úřad označit jako zakázanou reklamu třeba tu vaši. Nebo tu, kterou vám „naservíruje“ Google na váš web přes AdSense. A hosting dostane uloženo to blokovat… A bude muset.

Příště bude stačit to, že AdSense zobrazí na vašem webu nějakou reklamu (třeba na loterii), protože příslušný úředník sám například sází (anebo jen navštěvuje podobně zaměřené weby s loteriemi nebo kurzovým sázením). A jak víme, tak Google servíruje klientům (návštěvníkům vašeho webu) reklamy do prohlížeče na základě „špionování“ informací, které o klientech má (podle předchozích návštěv nebo preferencí nebo prostě podle toho, co koho a jak zajímá). Google tedy bude zobrazovat reklamy, které z hlediska zákona (a pohledu úředníka) nebudou v souladu se zákonem a tak úředník nařídí hostingu reklamu zablokovat. Technicky to nejde, jen tak zablokovat reklamu, ale nezbyde nic jiného, než blokovat celý web. Pod pohrůžkou 5 milionů korun se hosting moc rozpakovat nebude a váš eshop bude v nejvyšší sezoně vypnutý. A žalujte si potom hosting o náhradu škody a ten bude žalovat úředníka (potažmo stát). Ani nebudeme domýšlet další souvislosti.

Třeba příště vypnou váš web…

Stačí málo. Stačí jen, aby tento nebo jiný úřad zahrnul nějakou reklamu na vašem webu do následujících kategorií (vybrány jen části, které se mohou týkat webů):

(1) Zakazuje se
a) reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy,
b) reklama, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu 5); za takovou reklamu se nepovažuje umístění produktu v audiovizuálním díle nebo jiném zvukově obrazovém záznamu, splňuje-li podmínky stanovené jiným právním předpisem 3a),3b),
.....
e) šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování,
f) reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu 38).

(2) Srovnávací reklama je přípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a občanským zákoníkem.
(3) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
(4) Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

A to vše bez možnosti odvolání (tak jak se to stalo nyní nám – respektive bez možnosti odkladného účinku v případě odvolání). Bez možnosti jakkoliv se bránit. A pod pohrůžkou, že hosting bude muset web vypnout, jinak dostane pokutu až 5 milionů, což je pro většinu hostingů likvidační záležitost.

Pokud se nějaký úředník rozhodne, že vaše reklama spadá pod nějaký z výše uvedených bodů, tak nemáte možnost obrany. Odvolání nemá odkladný účinek a tak vypnutí musí přijít…

Chráníme naše klienty

My naše klienty bráníme „zuby nehty“ a letos nás to stálo již několik stovek tisíc za právní služby. Ano, bráníme klienty, kteří nám platí 25,– Kč měsíčně proti úřednické a soudní zlovůli, a to i za cenu obrovských nákladů (nejdražší klient nás stál cca 150 000 korun). Stejně tak se stavíme dost důrazně proti různým výzvám Policie ČR, a to až tak daleko, že řešíme různá trestní oznámení apod. nebo hrozby stíhání ze strany Policie ČR.

Jen pro názornost

Pár příkladů z poslední doby, kdy jsme se postavili rozhodnutí a neuposlechli jsme:

  • Soud, který nám uložil vydat celý web (včetně databáze) jen kvůli tomu, že chtěl potvrdit (ne)existenci určitých souborů na webu k určitému datu.
  • V listopadu jsme se dokonce museli vypořádat s oficiálním předvoláním před soud v Paříži kvůli údajnému zneužívání ochranné známky a neuposlechnutí výzvy pařížského soudu, který nám uložil vypnout web.
  • Soud, kdy jsme měli vypnout web kvůli údajné pomluvě.
  • Požadavky advokátů jedné velké TV stanice, jež odkazovala na údajné porušování autorských práv.

A tak by šlo pokračovat (velmi často se bráníme vydávání mailové komunikace apod). Ale to je na delší povídání… a třeba na další samostatný článek.

Proč to děláme?

Je to náročné. Je to drahé. Ale stojí nám to za to. Bojujeme za naše klienty. Naši klienti jsou to nejcennější, co máme.

Co se nyní stane?

Pokud nyní neuposlechneme, tak nám úřad může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč. Máme o čem přemýšlet.

Podporujeme nezákonné aktivity? Naopak

Ne, nepodporujeme žádné nelegální aktivity, ale dbáme na to, aby případné kroky různých úřadů nebo soudů měly oporu v zákoně. Ani nyní nezpochybňujeme, že zmiňovaná reklama může být v rozporu se zákonem, který je zřejmě zcela postavený na hlavu, a tam musíme (chtě nechtě uposlechnout), ale nikdo se nepozastavuje nad tím, jak máme vlastní blokaci reklamy provést…

Nesázíme. Nesázím (autor článku) ani na sportovní zápasy. Nehrajeme žádné loterie. Adrenalinu je dost při budování firmy. :-) Neschvalujeme hazard, ale to neznamená, že budeme mlčet a nebudeme upozorňovat na nesmysly v našem právním řádu.

Dává to logiku?

Nedává. Celé je to postavené na hlavu. Nikdo nám nikdy a nikde nevysvětlil, jak můžeme smysluplně odpovídat za protiprávnost informací na více než 200 000 doménách, které u nás hostují na webhostingu nebo virtuálních serverech.

Tady jde o víc

Již dříve jsme upozornili na to, že Policie ČR (nebo jiné úřady) staví hostingy do role soudce, a to s odkazem na problematický zákon (respektive jedno slovo v zákoně).

V aktuálním případě Celní úřad ČR rozhodl o tom, že se jedná o zakázanou reklamu. Je to ve stylu: „Rozhodli jsme a je jedno, že bez předchozího řízení. Tečka. Odvolání není přípustné (respektive nemá odkladný účinek). Nikdo se nemůže bránit a nikdo nemůže postupovat jinak.“. Přesněji řečeno – můžeme se odvolat, ale je to bezpředmětné a vypnout musíme stejně. Což je daleko více absurdní.

Nejde jen o cenzuru, ale také o určitou presumpci viny. Úřady nedělají jen cenzuru, ale také automaticky rozhodují o vině a nevině (posoudí obsah reklamy nebo webu a rozhodnou o tom, že je nezákonný), a to bez možnosti odvolání. A současně to celé „hodí na hostingovou firmu“ a ta, ať se s tím vypořádá. Jinak dostane pokutu a bude odpovídat za způsobené škody.

Z našeho pohledu je to jednoznačný problém, který hraničí s porušováním Ústavy ČR, respektive Listiny základních práv a svobod. To je podstata problému.

Co nyní? Chcete vědět, jak to bude pokračovat?

Otázkou je nyní to, zda můžeme nějak věc přímo řešit se zákazníkem. V mnoha podobných případech jsme upozorněni na to, že nesmíme klienta kontaktovat, aby nedošlo ke zmaření vyšetřování. Jak je to v tomto případě, si ještě nastudujeme. Tak třeba si přečte náš článek :-)

Chcete se zasmát na závěr?

Bez komentáře…

ebf 24 - tip duben

Podle § 68 odst. 2 a § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vylučuje odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí, neboť odstranění nebo ukončení šíření zakázané reklamy YYYYYYY YYYYYY, YYYYYY a YYYZZZ prostřednictvím domén www.XXXXXXX-XXXXXX.cz a XXXXXXX-XXXXXX.cz naléhavě vyžaduje veřejný zájem spočívající zejména v zabránění vzniku patologického hráčství, zabránění nežádoucího zájmu mládeže i některých dalších sociálně ohrožených skupin obyvatelstva o hazardní hraní na úkor hodnotnějších a obecně prospěšnějších forem zábavy a trávení volného času, zabránění krácení daní a jiných poplatků spojených s hazardním hraním, zajištění prostředků pro financování masového sportu a kultury v České republice.

Aktuální stav

Reálně zvažujeme, že blokaci neprovedeme. Tak snad se nám potom na tu pokutu složíte :-) 

PS: Na úhradu případné pokuty máme.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zakladatel, hlavní akcionář společnosti, předseda představenstva a obchodní ředitel hostingové firmy Wedos.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).