Hlavní navigace

Kaktus je nová nízkonákladová značka mobilních služeb v podání T-Mobile

4. 10. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Operátor T-Mobile bude nově nabízet své mobilní služby pod dvěma různými značkami: „prémiovou“ značkou T-Mobile, a „nízkonákladovou“ značkou Kaktus, která cílí hlavně na mladé.

Ještě v úterý jsem zde na Lupě zmiňoval, že T-Mobile svolává na čtvrtek tiskovku, slibující účast generálního ředitele a seznámení „s důležitým strategickým krokem společnosti“. Už už to vypadalo na nějaké oznámení koupě, resp. prodeje – ať již v tom smyslu, že český T-Mobile byl někým koupen, nebo naopak sám někoho koupil. Ale jak už jste se mohli dočíst, nakonec se jednalo o představení další nové značky „v podání T-Mobile“, jménem Kaktus.

O co vlastně jde?

Jeden možný pohled na to, co T-Mobile udělal, je ten, že si pořídil jakéhosi „vlastního virtuála“. Samozřejmě fungujícího v jeho vlastní síti, ale hlavně pod značkou, kterou vlastní on sám. Důvodem, proč tak činí, je nejspíše snaha nějak kontrovat působení „nevlastních“ virtuálů, ať již hostujících v jeho vlastní síti, nebo v sítích jeho konkurentů.

V tomto případě, jelikož nový Kaktus cílí hlavně na mladé lidi a studenty, by se mohlo jednat zejména o snahu reagovat hlavně na nového virtuála jménem Studentfone, který hostuje v síti Vodafone (ale jeho služby přeprodává pod vlastní značkou). A také, stejně jako Kaktus, je láká hlavně na přístup na Facebook, nezahrnutý do objemových limitů.

Druhý, alternativní pohled může být takový, že Kaktus je jen jakousi „nízkonákladovou“ značkou samotného T-Mobile. Ten by tak vedle své dosavadní (stejnojmenné) značky T-Mobile, kterou bychom mohli nadále označovat za „prémiovou“, měl ještě vlastní „nízkonákladovou“ značku (nový Kaktus). V mobilní branži to není nic nového, alespoň ve vyspělejším zahraničí (jako třeba bob v Rakousku, otelo v Německu) – ale u nás je to zatím první případ svého druhu.

První interpretace se přitom hodí i pro pochopení toho, jak jsou tarifikovány hovory mezi oběma značkami (prémiovou i nízkonákladovou), i když se fakticky odehrávají ve stejné síti (T-Mobile) a v rámci značek stejného poskytovatele: jako volání „ven“, mezi různými operátory. Tedy jako volání, dříve prezentované jako volání do jiné sítě. Obvykle tedy dražší, pokud zrovna nemáte paušál s voláním do všech sítí.

Pokud jste například zákazníky dosavadní prémiové značky T-Mobile, a máte třeba tarif „S námi v síti“, můžete volat (a SMSkovat) neomezeně, ale jen v rámci značky T-Mobile. Nikoli ale v rámci sítě T-Mobile, konkrétně na čísla virtuálních operátorů, hostujících v síti T-Mobile. A nikoli na čísla fungující v rámci nové značky Kaktus.

Mimochodem, nejsou už názvy tarifů jako „S námi v síti“ poněkud nepřesné, až zavádějící? Protože už se netýkají volání v celé síti T-Mobile – ale jen v rámci „prémiové“ značky T-Mobile. Navíc by asi bylo třeba upravit i disclaimer, psaný malými písmeny pod velkými nápisy „NEOMEZENĚ … V SÍTI T-MOBILE“ – v tom smyslu, že se to nevztahuje jak na volání na čísla virtuálních operátorů, tak nově ani na čísla v rámci značky Kaktus.

A když už jsme u samotné značky Kaktus, která by se dala chápat jako „nízkonákladová“, je dobré tomu rozumět ve smyslu nízkých nákladů pro operátora: ten potřebuje, aby s vaší „obsluhou“ měl co nejmenší náklady. A to hlavně na zákaznickou péči. Takže u Kaktusu nečekejte žádnou zákaznickou linku, dokonce ani placenou. Žádná není. Musíte se obsloužit sami, a to buď skrze samoobsluhu na webu, nebo skrze mobilní aplikaci (pro platformy  iOS a Android). Jediným „živým“ kanálem bude Facebook, kde snad bude možné klást nějaké dotazy a získávat na ně odpovědi.

Stejně tak musíte počítat s tím, že nová značka Kaktus funguje výhradně na předplaceném principu. Tedy pouze jako předplacená služba s kreditem, který musíte sami a včas dobíjet – aby operátor neměl žádné problémy (a náklady) s nevýběry od neplatičů.

Balíčky místo objemového zpoplatnění

Jednotkové ceny hovorného, které značka Kaktus nabízí, jsou prakticky stejné jako u BLESKMobilu a Mobil.cz: zatímco u těchto dvou přeprodejců přijde minuta na 2,50 Kč, s tarifikací 60+1 (a 2,925 Kč po přepočtu na tarifikaci 1+1), u Kaktusu stojí minuta 2,90 Kč, rovnou s tarifikací 1+1.

Nicméně Kaktus má jinou filosofii než BLESKmobil a Mobil.cz (či další), které u hlasu a SMSek nabízí jen „objemové zpoplatnění“. Tedy žádné balíčky, ale pouze standardní jednotkovou cenu, kterou platí za to, co skutečně provolají (či kolik pošlou SMS). Naproti tomu balíčky, které můžete nedočerpat, nebo naopak vyčerpat předčasně, jsou zde jen u mobilních dat.

U Kaktusu jsou balíčky naopak u všech tří komodit: jak u hlasu, tak i u SMSek a u mobilních dat, s možností čerpání vždy na 30 dnů. Takže zákazníci mají na výběr: buďto mohou platit vyšší jednotkovou cenu (zde označovanou jako „základní ceník“), a to za skutečně provolané minuty, poslané SMSky či přenesená data, nebo si kupovat balíčky všech tří komodit, s tím, že na jejich čerpání mají vždy 30 dnů. V přepočtu na jednotku jsou tyto balíčky pochopitelně výhodnější než jednotkové ceny v rámci základního ceníku – ale s tím rizikem, že to, co zákazník nevyčerpá, zaplatí tak jako tak, ale propadne mu to.

Následující tabulka uvádí jednotlivé balíčky podle  komodit, i s přepočtem na 1 minutu:

hlasový hovor

cena

v přepočtu na 1 minutu

1 minuta (základní ceník)

2,90 Kč

2,90 Kč

balíček 20 minut

50 Kč

2,50 Kč

balíček 50 minut

100 Kč

2,00 Kč

balíček 200 minut

300 Kč

1,50 Kč

SMS zprávy

cena

v přepočtu na 1 zprávu

1 zpráva (základní ceník)

1,50 Kč

1,50 Kč

balíček 40 zpráv

50 Kč

1,25 Kč

balíček 100 zpráv

100 Kč

1,00 Kč

balíček 400 zpráv

300 Kč

0,75 Kč

mobilní data

cena

v přepočtu na 1 MB

1 MB (základní ceník)

1,00 Kč

1,00 Kč

balíček 80 MB

50 Kč

0,625 Kč

balíček 200 MB

100 Kč

0,50 Kč

balíček 1000 MB

300 Kč

0,30 Kč

K tomu je vhodné dodat, že pro čerpání balíčků platí jednoduchý princip: když jej v rámci 30 dnů nevyčerpáte, zbytek nenávratně propadá. Pokud jej naopak vyčerpáte, přecházíte automaticky na „objemové“ zpoplatnění, za jednotkovou cenu ze základního ceníku. Jako alternativu máte zakoupení dalšího balíčku, což ale musíte udělat sami, z vlastní iniciativy – automaticky prý k obnově balíčku nedochází.

Zkusme si domyslet, co to znamená pro data: když vyčerpáte svůj „datový příděl“ (vlastně objemový limit v rámci FUP), nedochází k žádnému zpomalení. Jen přecházíte na zpoplatnění „po jednotlivých megabajtech“, za jednotkovou cenu (1 Kč za 1 MB). A to tak dlouho, dokud si nekoupíte nový datový balíček, nebo dokud vám nedojde kredit (pak jste úplně odpojeni).

To je opět zásadní rozdíl oproti tomu, jak funguje BLESKmobil a Mobil.cz: když tam vyčerpáte příslušný objemový limit, dojde ke zpomalení, a to na tak dlouhou dobu, dokud je vaše karta aktivní (dle platnosti kreditu/dobití) resp. dokud se nekoupíte další datový balíček.

Tento rozdíl lze popsat i tak, že zatímco BLESKmobil a Mobil.cz vás nechají alespoň nějak fungovat (v případě BLESKmobilu dokonce docela vysokou „zbytkovou“ rychlostí, až 200 kbit/s), Kaktus vás spíše tlačí do zakoupení dalšího datového balíčku (protože jinak vám bude „luxovat“ váš kredit).

Výhodou Kaktus-u je pak to, že na rozdíl od Mobil.cz „pustí“ své uživatele (v síti T-Mobile) i k technologii LTE: na tu zákazníci Mobil.cz nedosáhnou, zatímco zákazníci Kaktusu ano. Ovšem rychlost jim bude uměle omezena na max. 20 Mbit/s (na downstreamu).

Srovnání se StudentFone: Facebook zdarma

Podobný princip „luxování kreditu“ aplikuje i nedávno spuštěný virtuál Studentfone: u něj také nedochází ke zpomalení, ale k přechodu na „objemové“ zpoplatnění. Byť ne za jednotlivé megabajty, ale za denní balíčky (25 MB na 24 hodin za 25 Kč).

Podobností mezi novou značkou Kaktus a Studentfonem je přitom mnohem více: oba cílí hlavně na studenty a mladé lidi, i když se nijak nebrání ani komukoli jinému (a tudíž ani nepotřebují kontrolovat, jestli někdo je či není student, či kolik mu je let). Zřejmě i proto sází na přístup na Facebook, který nabízí zdarma. Přesněji: bez započítávání do objemových limitů. Oba přitom aplikují promo nabídku, ovšem diametrálně odlišným způsobem:

  • Kaktus dává přístup k Facebooku (nezapočítávaný do objemů) jako promo těm, kteří si pořídí a aktivují jeho kartu do března 2014. Pak už jej mají zdarma (nezapočítávaný) trvale.
  • Studentfone dává přístup Facebooku (nezapočítávaný do objemů) jako promo do konce března. Co bude dál, se uvidí.

Rozdíl je tedy poměrně zásadní: v případě Kaktusu je známo, co bude dál, po březnu příštího roku (těm, kteří si do té doby pořídili a aktivovali jeho SIM kartu, bude Facebook zdarma fungovat i nadále). U Studentfone to známo není.

Navíc je zde ještě jeden významný rozdíl: Kaktus neskrývá (a nejspíše ani nemá důvod skrývat), že u něj jde o promo akci, a také jakou. Naproti tomu Studentfone dlouho uváděl, že jde o promo akci, jen ve svých Obchodních podmínkách, ale nikoli v ceníku či v nabídkách na webu. A dokonce celou svou markentingovou strategii opřel o zdůrazňování přístupu k Facebooku – ale opět bez zmínky o tom, že jde o dočasnou promo akci. Zde na Lupě jsem to dvakrát kritizoval, naposledy v tomto článku.

Dnes už najdeme určitou informaci o promo akci i na té části webu Studentfone, která popisuje datové služby – i když v „obráceném gardu“, než jako informaci o tom, že jde o časově omezené promo do konce března: je to prezentováno jako „minimální doba platnosti“ do konce března, viz následující obrázek.

MM AI t

Stejné je u Kaktusu i Studentfone naopak to, že nezapočítávání přístupu na Facebook do objemových limitů se týká skutečně jen samotného Facebooku (hodnoceno podle IP adres). To v praxi znamená, že jakýkoli „vkládaný“ obsah, fakticky umístěný jinde, již je běžně započítáván. Stejně tak, když si na Facebooku na něco kliknete a dostanete se jinam (mimo Facebook), už je vám příslušný přenos pochopitelně započítáván. Což je něco, co takto popisované může vypadat zcela banálně a samozřejmě, ale v praxi na to může řada uživatelů zapomínat  – a díky tomu konzumovat o to více zpoplatněných dat.

Zpět ale k novému Kaktusu, coby „nízkonákladové“ značce T-Mobile,  zde je pár konkrétních údajů na závěr:

  • nová SIM karta stojí 99 Kč a je na ní 50 Kč kreditu
  • platnost kreditu je 12 měsíců
  • minimální dobití je 50 Kč – což je zdaleka nejméně mezi virtuály. Dobíjet se dá přes www.mujkaktus.cz, mobilní aplikaci, bankomaty a terminály Sazky (jako dobíjení T-Mobile)
  • přenos čísla je zdarma
  • self-care probíhá přes web: www.mujkaktus.cz nebo pomocí mobilní aplikaci
  • APN pro datové služby je stejné jako pro značku T-Mobile
  • vyúčtování (přehled o čerpání) je dostupné jen v elektronické formě

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).