Hlavní navigace

Kauza TV4You: Pojďme si rozebrat hlavní argumenty Balvínova sdružení

24. 11. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na čem staví spolek In4you svoji konstrukci, že může poskytovat streamy největších českých televizí bez jejich souhlasu, a jaké jsou největší trhliny v jeho argumentaci?

Měla to být bezesporu největší mobilní streamovací televizní služba u nás, zatím to však vypadá, že TV4You skončí dřív, než stačí rozjet ostrý provoz. Proti projektu chytré mobilní televize zdarma, která nabízí 13 volně šířených českých televizních stanic dostupných v DVB-T, se ozvali provozovatelé těchto televizí i Google, který na popud komerčních stanic vyjmul z nabídky svého obchodu Google Play aplikaci TV4You. Právě přes Google Play ale TV4You získávala čtyři pětiny nových uživatelů. Do poloviny listopadu jich měla téměř 10 tisíc, což je však nepatrný zlomek oproti plánovanému půl milionu, kterého chtěla dosáhnout do konce června příštího roku.

TV4You o sobě tvrdí, že není provozovatelem vysílání, a to ani převzatého, a tudíž nepodléhá regulaci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a nemusí se ptát televizí, které má ve své nabídce, zda je může nabízet. Sama totiž tvrdí, že nic nešíří, nýbrž že jde o technologickou platformu, jež na základě personálního streamingu zprostředkovává divákům pozemního digitálního televizního vysílání (DVB-T) ty samé programy, které už mohou přijímat doma na „pevných“ televizorech. Konstrukt je to odvážný, zvlášť z hlediska vysílacích práv. Samy televize totiž mnohdy nemohou dělat to, co TV4You – tedy streamovat přes internet veškeré své vysílání. Ale pojďme si rozebrat nejzajímavější argumentaci spolku In4you podrobněji:

Mobilní aplikace TV4You pro Android
Foto: Jiří Macich ml.

Mobilní aplikace TV4You pro Android (kliknutím obrázek zvětšíte)

Jsme technickým nástrojem v rukou uživatelů, kterým byla udělena televizemi licence ke sledování. Je výhradním právem uživatele, zda se jaký technický prostředek rozhodne pro přístup k vysílání použít. (tisková zpráva spolku In4you, 21. listopadu 2014)

Televize svým divákům neudělují „licence ke sledování“. Divák má nárok bezplatně sledovat programy, které volně vysílají přes pozemní vysílací sítě DVB-T. Za to musí platit koncesionářský poplatek České televizi, který se vztahuje k vlastnictví televizoru (což je jakýkoli přijímač, který v sobě má televizní tuner – ať už analogový nebo digitální, a to buď pro terestrický, kabelový nebo satelitní příjem). Pokud by platila interpretace TV4You, že divák má nárok bezplatně sledovat volně šířené televize z DVB-T na jakékoli jiné technologické platformě, de facto by se tak každý divák mohl domáhat u UPC, Skylinku nebo O2TV bezplatného přístupu k programům České televize, Novy nebo Primy, aniž by se stal jejich platícím zákazníkem. Provozovatelé televizních stanic navíc nemohou divákům „udělovat licence ke sledování na jakémkoli technickém prostředku“, protože nakupují vysílací práva jen pro určité typy vysílání. Pravidla, která platí u DVB-T, kabelu, IPTV a satelitu, neplatí u internetového streamování. Televize by se tak mohly dostat do vážných problémů, protože by je držitelé práv pro akviziční pořady mohli zažalovat. Ostatně, TV4You podle všeho neporušuje jen práva provozovatelů televizních stanic, které má ve své nabídce, ale právě i držitelů vysílacích práv pro filmy, seriály a sportovní přenosy, které se na těchto televizích objevují.

TV4You je aplikací umožňující komunikaci mezi zobrazovacím zařízením uživatele a přijímačem, ke kterému má uživatel právo užívání a dochází zde ke kontrole, zda má právo uživatel přijímat dané programy. (tisková zpráva spolku In4you, 21. listopadu 2014)

Jinými slovy, pokud jste registrovaný uživatel aplikace TV4You, na chytrém mobilu si podle argumentace spolku In4You přehráváte vysílání televize Nova ze svého vlastního televizoru. Nabízí se tedy otázka: jak se spolek In4You nebo jeho dodavatel dostal k vašemu televizoru a jak z něj dostal signál televize Nova do vašeho chytrého telefonu?

Nevysíláme, neprodukujeme nebo neaplikujeme žádné převzaté vysílání, tudíž s RRTV nemáme nic společného. (Jiří Balvín na tiskové konferenci spolku In4You, 18. listopadu 2014)

Odvážné tvrzení. TV4You zprostředkovává uživatelům videoobsah, tudíž by RRTV měla podléhat. A to buď jako provozovatel převzatého vysílání, tedy stejně jako operátoři kabelové, satelitní nebo IP televize, nebo přinejmenším jako poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. V prvém případě je nutná registrace u RRTV a za každý nově přidaný program musí operátor po schválení vysílací radou zaplatit správní poplatek, v druhém případě se musí alespoň nahlásit RRTV jako provozovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání. Tím jsou všichni provozovatelé internetových videoslužeb, jež mají tato videa „katalogizovaná“, což lze v případě TV4You vnímat jako rozdělení na jednotlivé televizní programy, které nabízí (stanice České televize, Novy, Primy a TV Barrandov). Otázkou zůstává, jakým způsobem TV4You začleňuje internetové streamy televizí do vlastní aplikace. Jeden ze spolumajitelů spolku In4you Martin Hruška minulý týden na tiskové konferenci uvedl, že TV4You streamy nakupuje od externí firmy. Pokud je v nezměněné podobě vkládá do políček na stránkách své aplikce, mohlo by jít o embedované video, a na to se podle nedávného verdiktu Evropské komise nevztahuje autorské právo. Onen externí dodavatel by ale zřejmě musel mít ošetřena vysílací práva pro internet a souhlas daných televizí.


Foto: archiv DigiZone.cz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání už zjišťuje, zda TV4You nemá mít povinnou registraci

Uživatel souhlasí s tím, že odškodní Poskytovatele za jakoukoli újmu a jakékoli ztráty, nároky, včetně nároků třetích stran vyplývajících zejména z titulu porušení práv duševního vlastnictví, škody a závazky, jež může Poskytovatel utrpět či mohou proti němu být uplatněny a které souvisí s užíváním Aplikace, a nahradí Poskytovateli veškeré náklady (včetně poplatků a přiměřených nákladů na poradenské služby), které mu vzniknou v souvislosti s přezkoumáním, přípravou nebo obhajobou v jakémkoliv zahájeném či hrozícím řízení a/nebo sporu či jakékoli s tím související žaloby či jakéhokoli takového řízení. (Všeobecné podmínky užití aplikace TV4You, bod 4 – Náhrada škody)

TV4You se logicky brání zneužití své služby, i když na mnoha jiných místech tvrdí, že je natolik technologicky zajištěná, že by k takovému zneužití nemohlo dojít. Bod je ale napsaný tak, že se dá použít i v případě soudních sporů mezi provozovateli televizí, které se nachází v nabídce TV4You, a poskytovatelem této aplikace, tedy že případné spory může spolek In4You přenést na uživatele TV4You.

In4you se razantně ohrazuje proti tvrzením, že negativně ovlivňuje statistiky sledování stanic a tím přicházejí televizní stanice o příjmy z reklamy. Ze samotného principu fungování peoplemetrů jako základního nástroje pro vyhodnocení sledovanosti a následné tvorby tzv. televizní měny je NEMOŽNÉ, aby aplikace tv4you přímo takové výsledky ovlivňovala. Fungování peoplemetrů je popsáno na www.peoplemetry.cz a z něj jasně vyplývá nepravdivost zmíněného tvrzení. (tisková zpráva spolku In4you, 21. listopadu 2014)

Poškozováním obchodních aktivit televizí a přímým vlivem na sledovanost televizí proti TV4You argumentovala i Asociace televizních organizací (ATO). Spolek In4you reagoval prohlášením, že je připraven všem provozovatelům televizních stanic ve své nabídce bezplatně poskytovat data sledovanosti přes svoji aplikaci. Tato data by však nebyla relevantní s daty, které dnes televize dostávají z peoplemetrů, a která představují zprůměrované hodnoty za celou českou populaci, vyvážené podle mnoha kritérií (kraj, velikost obce, počet členů v domácnosti, nejvyšší dosažené vzdělání, výše příjmů, vybavení domácnosti, apod.). Televizím by tak byla na nic, nebylo by je možné připočítat k datům pocházejícím z peoplemetrů. A jak může TV4You negativně ovlivňovat statistiky sledovanosti televizí? Jednoduše. Pokud získá větší počet registrovaných uživatelů a ti začnou alespoň zčásti „konzumovat“ televizní vysílání přes chytré mobily, tablety a notebooky, nebudou zachytitelní peoplemetry, které jsou vázány na klasický televizor v domácnosti. Fakticky tak TV4You může televizím ubírat diváky, kteří je budou sledovat na zařízeních, u nichž není sledovanost měřena (nebo jen doplňkově, ale tato data neputují do celkových čísel, podle nichž se v televizích prodávají reklamní časy). Zvlášť při zostrujícím se konkurenčním boji mezi volně šířenými televizemi začíná být každá desetina procentního bodu ratingu velmi důležitá.

BRAND

Jsme neziskový projekt a výnosy, které nám z reklamy v budoucnu poplynou, budou použity na provoz a technické zdokonalování aplikace (Jiří Balvín na tiskové konferenci spolku In4You, 18. listopadu 2014)

Jiří Balvín v rozhovoru pro DigiZone.cz z 28. října letošního roku na přímou otázku nevyloučil, že spolek In4you po dovršení určitého počtu registrovaných uživatelů službu prodá nějaké komerční firmě. Za střednědobý cíl označil 500 tisíc registrovaných uživatelů. O neziskový projekt tedy jde jen po dobu, co bude nabírat nové uživatele, poté by jej zapsaný spolek In4You velmi dobře zhodnotil.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).