Hlavní navigace

Kolem Internetu Plus přituhuje

9. 9. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Přes víkend se odehrála mediální přestřelka mezi alternativními operátory a Českým Telecomem kvůli zavádění jeho nového "internetového konceptu", který chce prosadit již k 1. říjnu. Na světě už je návrh na předběžné opatření, ve kterém alternativní operátoři požadují zásah regulátora a stejné podmínky, jaké Český Telecom vytváří sám sobě.

O tom, že Český Telecom hodlá zásadním způsobem změnit poskytování komutovaného přístupu k Internetu v ČR, se veřejnost poprvé dozvěděla skrze jeho tiskovou konferenci 6. srpna. Vše nyní nasvědčuje tomu, že to byla pořádná novinka i pro regulátora, alternativní operátory a internetové providery (ISP). Termín zavedení nového „konceptu“, který Telecom stanovil na 1.10.2002, se rychle blíží a ofenzíva našeho dominantního operátora již přinesla i první konkrétní kroky: Telecom jednostranně vypověděl alternativním operátorům a ISP příslušné smlouvy (o propojení resp. o poskytování provizí). Minulý čtvrtek jim pak zaslal návrh na uzavření nové smlouvy, s termínem do následujícího dne (6.9.) do 15 hodin. Tak to alespoň vyplývá z obsahu tiskové zprávy alternativních operátorů, kterou tito vydali v pátek odpoledne:

Český Telecom, a.s. se nátlakem snaží přimět ISP i alternativní operátory k podpisu nové smlouvy nejpozději dnes 6. září 2002 v 15.00 hod. Přitom výzva k podpisu nové smlouvy byla doručena včera 5. září 2002. Alternativní operátoři i ISP považují takovýto krok za nepřípustné vydírání ze strany Českého Telecomu, a.s, a za další důkaz jeho monopolistického chování, které ohrožuje liberalizaci českého telekomunikačního trhu, a tím i vstup České republiky do Evropské unie.

Tisková zpráva obsahuje i stručné hodnocení celého nového konceptu ze strany alternativních operátorů, které ale jen opakuje jejich předchozí stanovisko:

Alternativní operátoři i ISP zásadně odmítají navržený model a považují jej za diskriminující. Ve své současné podobě návrh brzdí další rozvoj internetového trhu, znemožňuje konkurenci a poškozuje zákazníky. Český Telecom, a.s. svým postupem nerespektuje rozhodnutí regulátora o cenách za propojení pro přístup k Internetu a jednoznačně zneužívá svého dominantního postavení na trhu.

Jistou novinkou, kterou ale bylo možné předvídat, je pak následující zmínka:

Alternativní operátoři protestují proti zavedení nového modelu a proto se odvolali k ČTÚ s návrhem na vydání předběžného opatření.

Jak reaguje Telecom?

Reakce Telecomu nemá formu samostatné tiskové zprávy (alespoň ne do uzávěrky tohoto článku, do neděle večer). V sobotu 7.9. však vychází agenturní zpráva ČIA, kterou publikují např. na News.Quick.cz. Má nadpis: Telecom pokračuje v jednání o tarifu Internet Plus

a uvádí se v ní:

Jednání Českého Telecomu o novém modelu účtování přístupu k internetu s poskytovateli připojení stále pokračují. „Bližší informace o výsledku individuálních jednání s jednotlivými providery poskytneme pravděpodobně v průběhu příštího týdne,“ uvedl na dotaz ČIA tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Dále se v agenturní zprávě ČIA mluví i o časovém faktoru:

Dominantní operátor zároveň odmítá kritiku ze strany providerů ohledně určitého nátlaku a neposkytnutí dostatečného času pro jednání. „Neoficiálně jsme s providery o novém modelu hovořili už od jara, oficiální jednání pak začala 6. srpna,“ uvedl Crha. Ten přesto připouští, že termín pro přípravu nového modelu je pro obě strany krátký. „Stále ale předpokládáme, že nový systém stihneme spustit od 1. října,“ dodal mluvčí.

Jaké jsou výhrady?

To, že se alternativní operátoři a ISP obrátí na regulátora se žádostí o zásah (formálně: s návrhem na zahájení správního řízení a na vydání předběžného opatření), podobně jako v kauze ADSL, se dalo předpokládat téměř s jistotou. Dnes je to tedy potvrzeno páteční tiskovou zprávou.

Na co konkrétně si alternativci a ISP stěžují u regulátora, není těžké uhodnout. Námitek může být celá řada, mj.:

  • Telecom znevýhodňuje alternativní operátory tím, že převádí propojovací poplatek stanovený regulátorem na koncového zákazníka (viz dřívější článek „Zvrácená logika Telecomu“). Ve stručnosti jde o to, že Telecom se měl z rozhodnutí regulátora podělit o koncovou cenu a alternativnímu operátorovi dát (ze svého výnosu!!!) 47 haléřů ve špičce a 17 mimo špičku (dle nejnovějšího rozhodnutí ČTÚ 07/PROP/2002 jde již jen o 40, resp. 15 haléřů). Místo toho se Telecom rozhodl, že tuto částku bude požadovat po koncovém zákazníkovi, resp. navýší o ni celkovou koncovou cenu účtovanou zákazníkovi, a původní výnos si ponechá celý. To vše v případě, kdy ISP bude připojen k síti alternativního operátora, propojeného s Telecomem, nikoli v případě, kdy ISP bude připojen přímo k síti ČTc. Důsledek je zřejmý: zákazníci nebudou ochotni platit takovéto specifické „penále“ za použití jiného než Telecomem preferovaného řešení, a konkurence tak nebude mít šanci.
  • Telecom jednostranně ukončuje stávající smlouvy (viz vypovězení příslušných pasáží smluv o propojení s alternativními operátory a smluv o poskytování provizí s ISP, vše k 30.9.2002). Ovšem situaci, kdy dominantní operátor „ukončuje, výrazně mění nebo snižuje dostupnost služeb pro ostatní provozovatele telekomunikačních sítí anebo poskytovatele služeb“ explicitně ošetřuje platný telekomunikační zákon a ukládá regulátorovi povinnost tyto situace řešit (zákon č. 151/200 Sb., par. 40, bod 3)

Nový koncept si také vynucuje zdražení: v případě tarifu Internet2002 v jeho stávající podobě Telecom poskytoval z inkasované částky určitou výši provizí ISP a koncový zákazník tak již nemusel explicitně platit další poplatky subjektům ISP za jejich služby (což byl princip „Internetu zdarma“). Nyní Telecom vrátil vše do stavu před rokem 2000 a znovu rozdělil placení obou nákladových složek (za protelefonované minuty a za přístup k Internetu) do samostatných plateb. Nová verze jeho tarifu Internet2002 tak již nepokrývá náklady na samotný přístup k Internetu. Přesto Telecom tento tarif nominálně nijak nesnížil, ale ponechal jej ve stávající výši. Pouze z něj přestane vyplácet provize subjektům ISP. Příslušné částky, dnes odpovídající provizím, tak budou nadále zůstávat v jeho kapse. Naopak subjekty ISP, pokud si za své služby budou účtovat jakoukoli nenulovou částku, vyvolají zvýšení celkových nákladů na straně koncového zákazníka – a pro méně informovaného zákazníka budou vypadat oni jako ten, kdo zdražení způsobil.

Navíc od 1.1.2003 přestanou při použití tarifu Internet2002 existovat další možná zvýhodnění koncových uživatelů – například v souvislosti s cenovým programem HOME INTERNET či nadstavbovými programy jako je i-night, i-surf apod. Pokud si jako koncový zákazník pořídíte tato zvýhodnění (zakoupíte si nadstavbový program, zvolíte si cenový program HOME INTERNET), nebudete moci čerpat minuty a hodiny zdarma či nižší hovorné pro připojení v rámci tarifu Internet2002 (tj. na tel. číslech začínajících na 9711) – ale pouze pro připojení zpoplatňovaná pomocí tarifu Internet Plus (tj. na číslech začínajících na 9712) . Český Telecom tak výrazně motivuje koncové uživatele, aby nepoužívali tarif Internet 2002, ale přešli na tarif Internet Plus.

V případě tarifu Internet Plus sice Telecom stanovil ceny o něco nižší než u stávajícího tarifu Internet2002 (např. 1,24 Kč ve špičce, místo stávajících 1,40 Kč u HOME STANDARD), byť jen za využití jeho sítě, a nikoli také za přístup k Internetu. Je ale otázkou, zda to bude představovat zdražení či zlevnění oproti současnému stavu. Záleží totiž na tom, kolik činí skutečná výše provizí, kterou dnes dostávají od Telecomu subjekty ISP  – a o tom se vedou učené disputace (i zde na Lupě), skutečná celková čísla zná asi jen Telecom.

Na samotném tarifu Internet Plus je ale důležitá ještě jedna věc. Pokud jej některý subjekt ISP či alternativní operátor chce využít pro nabízení svých služeb, musí se připojit přímo na místní ústřednu Telecomu (tzv. HOST ústřednu). Pro celoplošný přístup by to ale musel udělat v 72 bodech po celém území ČR, což je jednak ekonomicky značně náročné, ale hlavně nereálné z časového hlediska – k tomu, aby stávající poskytovatelé „celoplošného“ komutovaného připojení mohli plynule pokračovat v poskytování svých služeb, skrze Internet Plus, museli by připojení ve všech 72 bodech zrealizovat a uvést do chodu ještě před 1.10.2002. To považuji za nereálné.

Samozřejmě, subjekty ISP mohou dosáhnout „celoplošného pokrytí“ i jinak, víceméně se zachováním současné úrovně propojení (ISP v 30 POPech v Telecomem definovaných lokalitách, alternativní operátoři pak propojením v 7 nových TÚ). To jim ale dovolí poskytovat jejich služby pouze skrze novou verzi tarifu Internet2002, s vynuceným zdražením (viz výše) a s eliminací všech výhod pro koncové uživatele. V případě připojení ISP k sítím alternativních operátorů navíc s „penále“ ve výši propojovacího poplatku (původních 47, dnešních 40 haléřů ve špičce).

Můj osobní dojem z toho je ten, že Telecom se snaží dotlačit své konkurenty do méně výhodného tarifu Internet2002 a v rámci výhodnějšího tarifu Internet Plus nastavit takové podmínky, které by dokázal (včas) splnit pouze on. Nezanedbatelné je totiž i časové hledisko, obávám se, že k 1.10.2002 těžko stihne vše pro Internet Plus dojednat, uzavřít smlouvy, otestovat, zprovoznit, odkomunikovat zákazníkům atd. kdokoli jiný než sám Telecom se svým IOL. Na počátku října, těsně po zmatcích s přečíslováním, tak možná nastane další zmatek s komutovaným Internetem. Může dojít k tomu, že jediný, kdo bude schopen od počátku října nabídnout celoplošně komutovaný přístup k Internetu (na bázi výhodnějšího tarifu Internet Plus), bude Telecom a jeho IOL, zatímco ostatní nebudou schopni nabídnout buď vůbec nic, nebo jen méně výhodný tarif Internet2002. Co by to znamenalo pro situaci na trhu, snad nemusím rozvádět.

Stihnou alternativní operátoři nabídnout k 1.10.2002 celoplošný Internet Plus?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.