Hlavní navigace

LINGO iJoy: digitální rádio do kapsy pro ochutnávku vysílání DAB+

2. 8. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Pokud si chcete vyzkoušet příjem digitálního rozhlasu v Česku a nechcete utrácet velké peníze za nový přijímač, je pro vás tohle kapesní rádio ideálním řešením.

V průběhu roku 2011 jsem na stránkách serveru DigiZone.cz několikrát smutně konstatoval, že pro příjem digitálního rozhlasového vysílání T-DAB(+) jsou v převážné míře dostupné pouze větší přenosné přijímače (tzv. „kuchyňáky“) a i v nabídce jediného českého e-shopu Pureradio.cz specializujícího se na DAB příjem chybí vedle stolních přijímačů také přijímače kapesní. Z diskusí rovněž zaznívaly připomínky k poměrně vysoké ceně dostupných přijímačů.

Na přelomu roku přibyl do nabídky zmíněného e-shopu nejprve stájový PURE MOVE 2500 a následně i LINGO iJoy za velmi příjemnou „Baťovskou“ cenu, o němž už DigiZone.cz informoval formou aktuality. Právě LINGO iJoy je velmi vhodným pomocníkem, jak si vyzkoušet příjem digitálního rozhlasu na vlastní kůži, aniž by za něj zájemce musel platit horentní sumu a byl odkázaný jen na příjem signálu v domácnosti. Protože je přijímač i jeho ovládání velmi jednoduché, můžeme si je nyní v hrubých rysech popsat.

Ovládací prvky

Přijímač disponuje sedmi tlačítky. Spodní polovinu přední strany přijímače tvoří velkoplošná tlačítka. Pod kontrastním OLED displejem jsou nejprve tlačítka MODE a PRESET. Následuje tlačítko přes celou šířku přijímače se šipkou „vzhůru“. V další linii jsou pak tři tlačítka – šipka „vlevo“, tlačítko vypínání resp. potvrzování a tlačítko „vpravo“. Posledním tlačítkem přes celou šířku přijímače je šipka „dolů“. Na horní straně čeká na konektor Jack 3.5 mm zdířka sluchátkového výstupu. Téměř celá zadní plocha přijímače je tvořena krytem dvou mikrotužkových baterií. Ve spodní části žlutého plastového rámu přijímače se nachází očko na protažení šňůrky pro zavěšení přijímače kolem krku.

Možnosti zobrazení

Bodový displej v prvním řádku zobrazuje informace o síle signálu v pěti stupních, o zvoleném režimu přijímače – FM/DAB, úrovni hlasitosti a stavu baterie. Druhý řádek nese vždy název stanice, případně frekvenci v režimu FM, pokud přijímač nedekódoval název stanice prostřednictvím RDS. Poslední řádek umožňuje volitelně zobrazit doplňkové informace. V režimu FM se jedná o RDS radiotext nebo typ programu. V režimu DAB je možné zobrazit k jednotlivým programům informace o názvu a frekvenci příslušného T-DAB multiplexu, datové rychlosti a stereo módu, chybovosti signálu v %, typu programu a radiotext obdobně jako u RDS.

Ovládání přijímače

Přijímač se ovládá krátkými a dlouhými stisky tlačítek. Dostupné funkce a chování se poněkud liší pro režim digitálního „DAB“ a analogového „FM“ příjmu. Přijímač se vypíná a zapíná dlouhým stiskem zapínacího tlačítka. Toto tlačítko také slouží k potvrzování při práci s nabídkami. Zvláštní funkcí tohoto tlačítka je, že krátký stisk v režimu poslechu pozastaví, resp. obnoví přehrávání zvolené stanice.

Šipky vzhůru a dolů ovládají pouze hlasitost přijímače, tu je možné volit v pěti úrovních. Šipky vpravo a vlevo listují v DAB režimu uloženými stanicemi, v režimu FM přelaďují po krocích 50 kHz, v menu procházejí jednotlivé položky a v režimu programových pamětí procházejí dostupných deset pozic pro každý režim. Dlouhé stisky umožňují rychlý průchod mezi uloženými DAB stanicemi a vyhledávání FM stanic ve zvoleném směru (podle frekvence vzestupně nebo sestupně). Krátký stisk tlačítka MODE přepíná mezi DAB a FM režimem příjmu, dlouhý stisk zajišťuje vstup do menu.

Pokud jsme v menu, krátký stisk tlačítka MODE umožní návrat o úroveň výše. Krátký stisk tlačítka PRESET postupně mění informace o programu zobrazované ve třetím řádku displeje, dlouhý stisk zprostředkovává vstup do deseti předvoleb pro každý režim příjmu. Opětovný dlouhý stisk uloží do nalistované předvolby aktuálně naladěnou stanici. Menu zpřístupňuje ladění T-DAB stanic, časovač vypnutí (15 až 90 minut), zvukový ekvalizér se šesti předvolbami, volbu jazyka, továrního resetu a informaci o verzi firmware přijímače.

Předchůdci přijímače LINGO iJoy

Hodně se pohybuji pěšky nebo prostředky hromadné dopravy. Nerad jsem přitom potichu, sestavení hudebního mixu nebo informací přitom rád nechávám na druhých. Kapesní přijímač je tedy v mém případě asi nejvyužívanějším elektronickým zařízením. DAB přijímač LINGO iJoy je v mém radioparku představitelem čtvrté generace přijímačů, které se prohnaly mými kapsami. iJoy se zde s přestávkami hřál přibližně půl roku.

Všechny zobrazené přijímače napájejí dvě tužkové baterie, přičemž je uživí na dobu přibližně 10 hodin, u analogově laděných přijímačů i dvojnásobně dlouho. Lingo s DAB+ tunerem je pro mne svěžím pokračováním letité tradice samostatných kapesních přijímačů. Kromě rozměrů byla i cena v době nákupů v zásadě srovnatelná.

Abych však byl upřímný, FM tunery ve vybraných chytrých telefonech v posledních letech dosáhly takové kvality radiových vlastností, že nošení dalšího jednoúčelového zařízení (pokud výslovně netoužíte po nabídce DAB programů), zvláště pokud potřebujete být dosažitelní telefonem, ztrácí smysl.

Zkušenosti s přijímačem LINGO iJoy

Pro napájení přijímače používám NiMH mikrotužkové akumulátory o kapacitě 1000 mAh. Přijímač s nimi dokáže pracovat přibližně deklarovaných sedm hodin v závislosti na režimu poslechu a zvolené hlasitosti. Pro tyto akumulátory prakticky celou dobu provozu zobrazuje ikona baterie dva dílky, krátce před úplným vybitím prázdné pole bez dílků. S alkalickými bateriemi používá celý rozsah indikace.

Pro poslech používám normální „pecky“ nebo sluchátka Koss Porta Pro. V obou případech mám zvukový ekvalizér trvale nastavený na předvolbu „Zvýraznění basů“. Další předvolby „Jazz“, „Live“, „Vocal“, „Akustika“ a „EQ vypnutý“ budou mít zřejmě význam při použití kvalitních uzavřených sluchátek, případně při připojení k soustavě zesilovače a reproduktorů. „Kossáky“ hrají s přijímačem opravdu pěkně. Při dostatečném VKV-FM signálu není na zvuku znatelný rozdíl mezi analogovým a digitálním příjmem.

Při VKV-FM stereo příjmu má přijímač nezvykle velkou separaci levého a pravého kanálu, kterou oproti současnému trendu automaticky nesnižuje při poklesu úrovně přijímaného signálu. Díky tomu při zhoršených příjmových podmínkách trochu více šumí. Osobně mi to jako stereo-maniakovi docela sedí. Při kombinaci s některými sluchátky se může posluchači stát, že mu nevyhoví ani jedna z pěti úrovní hlasitosti, úrovní by mohlo být víc.

Při ovládání přijímače se poněkud obávám o některá tlačítka – zvláště o šipky vpravo a vlevo. Mají nejistý nízký stisk a v rámu se poněkud viklají. Letecký den z ruky na zem zatím odskákalo víko bateriového prostoru pár šrámy a nalomením západky. Konstelace přijímače většinou povede k pádu na záda.

iJoy je poměrně přívětivý k lovcům digitálně rozhlasových signálů. Na základním displeji lze zobrazovat informace o naladěných programech – názvu i kmitočtu resp. kanálu multiplexu i v případě, že jsme mimo dosah signálu tohoto multiplexu. Při příjmu stanice je rovněž možné zjistit, jakým datovým tokem daná stanice vysílá a jaký režim stereofonního přenosu používá. Z těchto informací se dá většinou určit, zda-li se jedná o přenos se zdrojovým kódováním MPEG Layer II nebo HE-AAC. Více v článku Perspektivy digitálního rozhlasu T-DAB v Česku.

Pro sbírání vzdálených stanic je u přijímače výhodou, že při dalším ladění již vyhledané stanice resp. multiplexy nemaže, ale přidává. Kompletní smazání je možné provést továrním resetem. Při listování jsou programy řazeny podle jednotlivých multiplexů. V rámci jednoho multiplexu nejsou abecedně seřazeny. Na řazení má zřejmě vliv číselného označení vysílaného programu. Možnost změnit řazení programů například podle abecedy jsem v přijímači nenašel.

Zajímavým parametrem, který je možno číst na displeji, je chybovost signálu. Pohybuje se v hodnotách od 0 do 100, jedná se tedy zřejmě o hodnoty v procentech. Tyto hodnoty nemají bezprostřední souvislost s úrovní signálu. Pro hodnotu 0 je signál bezchybný. V pražském multiplexu firmy Teleko (odpovídající úrovni zabezpečení) je příjem možný ještě při chybovosti cca 70 procent. Nízké hodnoty chybovosti jsou pozorovatelné při dobré viditelnosti na vysílač nebo v jeho blízkosti, vyšší chybovost se objevuje například při jízdě mezi domy.

Zkušenosti s příjmem po Praze

Podobně jako v případě přijímače Pure One Mini mě Lingo iJoy v prostředí Prahy a použitého L-pásma pozitivně překvapil svými příjmovými vlastnostmi. Při příjmu mimo budovy a v dopravních prostředcích hrál v místech, kde bych to u kapesního přijímače v tomto pásmu opravdu nečekal. Oproti Pure One Mini je na tom ale samozřejmě hůř (malá vestavěná anténka iJoy pro L-pásmo oproti prutové anténě One Mini).

Tradičně problematický až nemožný je příjem v ulici Újezd pod Petřínem (vysílač je zde úplně zastíněn). Taktéž v úzkých uličkách Starého Města na mnoha místech nebyl příjem možný. Bez signálu byl přijímač často také například v ulicích Branická a V Podzámčí. S ohledem na vyzařovací charakteristiku antény vysílače umístěného na Rošického stadionu bývá DAB příjem obtížný nebo nemožný západním směrem od Strahova – například v Řepích a na Ruzyni.

Příjem v budovách je většinou možný jen poblíž oken. V útrobách budov bývá příjem nemožný. Vše samozřejmě ve vztahu k viditelnosti na vysílač, případně viditelnosti na velké odražeče signálu od vysílače. Pro serioznější příjem v budovách by Prahu v tomto pásmu muselo pokrývat několik vysílačů tak, aby měl každý „digitální“ posluchač ten svůj vysílač někde „za humny“.

Příjem německého T-DAB vysílání

V severozápadních Čechách (na hoře Klínovec, 1244 m n. m.) jsem byl přijímačem schopen naladit 83 německých stanic ze sedmi T-DAB(+) multiplexů. Uvádím je dále, včetně označení kanálu. Veškeré zachytitelné vysílání bylo ve III. televizním pásmu. Přijímač zde používá jako anténu kabel sluchátek. Pro příjem slabších multiplexů je i na Klínovci nutné hledat vhodné místo a případně i laborovat s umístěním kabelu sluchátek. Jak je z výčtu multiplexů pojmenovaných po jednotlivých spolkových zemích patrné, jedná se většinou o příjem ze sousedících německých regionů.

Přehled německých DAB/DAB+ multiplexů zachytitelných na Klínovci
Vysílací síť/program Kanál
BR Bayern 11D
Bayern 12D
DR Deutschland 5C
K12 Sachsen 12A
K12 Thüringen 12B
Sachsen 6C
S-Anhalt 11C

Zajímavé produkty firmy LINGO Limited

Firma vyrábí vyjma představovaného T-DAB+ přijímače také další produkty určené především pro spolupráci s produkty firmy Apple – iPhone, iPad a iPod Touch. Jedná se především o bateriový nástavec („záda“) iRi pro iPhone, který vyjma prodloužení výdrže baterie chytrého telefonu přináší možnost přijímat DAB(+) a VKV-FM vysílání.

Dalším produktem jsou nástavce iMini pro DAB+ nebo FM příjem na telefonech iPhone.

Oba zmíněné produkty s telefonem komunikují pomocí Apple systémového 30pinového konektoru.

Modul iVy

Nejnovějším výstřelkem firmy LINGO je Bluetooth DAB+ přijímač. Ovládat jej lze prostřednictvím technologie bluetooth z mobilních telefonů iPhone, zařízení iPad i iPod a v tomto případě spolupracuje i s telefony vybavenými operačním systémem Android.

ebf - partner 1

Podobně jako u předchozích zařízení tento modul zajišťuje audio výstup a telefon se stará o jeho pohodlné ovládání. U bluetooth modulu je navíc možné z telefonu přehrávat hudební soubory nebo jej použít jako hands-free.

Závěrem

Pokud bydlíte v některé ze čtyř oblastí, kde lze přijímat české T-DAB+ vysílání nebo často vyrážíte do Německa nebo do několika dalších DAB pozitivních zemí, případně jste dosud v kapse nenosili žádný VKV-FM přijímač, mohu Vám přijímač LINGO iJoy vřele doporučit.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je členem Československého DX klubu. Působí na Katedře radioelektroniky ČVUT-FEL v Praze v Laboratoři radiových vysílačů a přijímačů. Specializuje se na systémy pro digitální rozhlasové a televizní vysílání. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).