Hlavní navigace

Masové rozšíření internetových služeb se zatím odkládá?

6. 3. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

eWorkshop - závěr: Další eWorkshop na Lupě máme opět zdárně za sebou. Je čas se podívat, co jsme tentokrát udělali, kam jsme došli, co nás napadlo a co z toho je obecněji použitelné. To ovšem neznamená, že naše diskuse musí v tomto okamžiku nutně skončit. I dnes očekáváme vaše reakce a komentáře pod článkem.

Už teď je však možno říci, že vaše příspěvky byly mimořádně zajímavé a kvalitní. A to i přesto, že téma bylo značně komplikované, protože se zdánlivě bezprostředně netýká internetově vysoce vzdělané komunity na Lupě.

Na začátku našeho eWorkshopu byla určitá hypotéza. Vyšli jsme z toho, že vývoj Internetu je zrovna ve fázi, kterou lze charakterizovat následujícími postřehy:

 • Máme neodvratně za sebou období ztřeštěných internetových investic, okamžité zdroje růstu jsou buď vyčerpány, nebo hůře dostupné. Je třeba začít aplikovat bez výjimek zkušenosti platné pro každé podnikání: znalost trhu a potřeb zákazníků, business model postavený na návratnosti investic, zisku a trvalém rozvoji, spojení kreativity s racionálním uvažováním. Jedna z původních hnacích sil rozvoje Internetu, totiž fakt, že vše bylo k dispozici zadarmo (kromě vlastního připojení a telefonních poplatků, a i to se dnes mění), se stává problémem, protože uživatelé nejsou zvyklí za obdrženou hodnotu platit.
 • Kocovina investorů zvyšuje nedůvěru a způsobuje pokles (nebo alespoň zpomalení růstu) zájmu uživatelů, intenzity provozu, důvěry zadavatelů reklamy v její efektivitu. To ve svých důsledcích vede k dalšímu zpomalení celkového vývoje. Během období boomu se nepodařilo založit takovou základnu internetového podnikání (mluvíme stále jen o B2C, v podnikové sféře jsou jiné podmínky, i když se částečně překrývají), aby takový déle trvající útlum nebyl nebezpečný i pro mnoho dnes celkem úspěšných služeb.
 • Je třeba hledat nové zdroje růstu, které oživí zájem investorů a umožní to zkoušet znovu a s většími zkušenostmi. Jedním z nich je nabídka pro co nejširší veřejnost, která dnes stojí stranou z důvodů finančních, nedostatku vzdělání, obavy z technologie, pasivity a neochoty zkoušet něco nové, z důvodu odlišných životních priorit atd.

Chtěli jsme zjistit, co by pro ně mohlo být tou hodnotou, která jejich chování ovlivní a přinutí je překonat uvedené překážky tak, že se z nich stanou uživatelé internetových služeb a rozjedou tím další etapu rozvoje Internetu. Během diskuse jsme se celkem velmi dobře shodli na řadě poznatků, které by se daly shrnout třeba takto:

 • Skupině „nových“ uživatelů Internetu, je třeba nabídnout služby, které budou pro ně tak atraktivní a „módní“, že to prolomí jejich neochotu do Internetu investovat počáteční náklady a úsilí. K tomu je třeba jim vyjít vstříc tím, že služby budou jednoduché, jednoduše přístupné, s výraznou hodnotou přímo pro tuto skupinu uživatelů.
 • Kromě prostého zvýšení provozu na Internetu, které je zajímavé pro rozvoj reklamy (klasický zdroj pro většinu médií, doposud nejvýznamnější složka financování provozu a rozvoje Internetu hned po přímých investicích), umožní výraznější růst B2C prodeje (pro to je ovšem třeba dořešit „lehké“ nedostatky v oblasti plateb a bezpečnosti) a vzájemnou komunikaci státu se širší skupinou obyvatel.
 • Vysokou motivaci pro zapojení této skupiny by měly mít tedy ISP a telekomunikační firmy, stát, B2C obchody, poskytovatelé individuálních služeb (včetně šíření informací, hudby a obrazu). Na nich tedy je, aby se cíleně zaměřili na bariéry, které rozšíření dnes brání.
 • Je třeba vycházet ze situace tady a teď, nikoliv čekat, až bude „mít každý doma broadband zadarmo“. I když můžeme doufat, že ceny připojení budou klesat a kapacita stoupat, ani stávající stav není jednoznačně hlavní problém.
 • Lidi nelze změnit naráz a silou. Všeobecná osvěta se zatím u této skupiny míjí účinkem (je příliš neadresná, nekonkrétní, nerespektuje individuální bariéry/potíže „nováků“). Výuka informační technologie a zavádění Internetu do škol je opatření dlouhodobé a ke všemu vychází bohužel ze současného modelu služeb a stavu technologie, které dostatečně zvládne jen ta talentovanější část žáků. Není možno se spoléhat na to, že se vše samo napraví, až ze škol vyjde nová internetová generace.
 • Heslem by mělo být „Internet pro všechny“, je třeba přizpůsobit internetové služby lidem, vycházet z principu „každému to přiměřené podle jeho schopností a možností“, nechtít lidi změnit podle přání poskytovatelů služeb.
 • Je třeba se zaměřit na dodávku vysoké hodnoty za velmi přijatelnou cenu. Co bude hrát největší roli pro nové uživatele, kde je ta hodnota, na kterou zaberou? Z naší diskuse vyplynulo především:
  • informace nalezené bez velké námahy (až po individuální finanční rady, zdravotní konzultace, pomoc při orientaci v povinnostech občanů atd.)
  • peněžní zisk, finanční výhodnost, možnost výdělku, sázky (okamžitá účast, okamžitá výhra, každý z vás může být milionářem hned)
  • „náhradní život“ – bulvár, drby, emoce (vzrušení, dojetí, pocit bezpečí, erotika atd.), hry a soutěže
  • atraktivně balené zprávy a nenásilné vzdělávání
  • informace o výrobcích (testy, srovnání vlastností, výkonu a ceny, zkušenosti uživatelů atd.)
  • vyřizování povinností vůči státu, komunikace s úřady
  • informace o službách a dění v okolí (lokální dimenze Internetu!)
  • (Později s větší dostupností vysokorychlostního připojení ještě přibude:)
  • video a hudba podle přání
  • video-návštěvy mezi uživateli (obdoba video-konferencí)
  • virtuální realita
  • virtuální cestování atd.
 • Co je nutné zajistit, aby měla naše snaha naději na úspěch:
  • jednoduché, přívětivé zařízení (např. stará známá televize a k tomu infračervený joystick?)
  • rychlost a snadnost použití
  • bezpečnost údajů – připravit se na stoupající obezřetnost při sdělování osobních a platebních informací
  • překonat nejistotu uživatelů – kdo je mým partnerem na druhé straně, od koho kupuji, komu platím, co dostanu
  • překonat pasivitu; interaktivnost, ač hlavní síla Internetu, je příliš namáhavá – je třeba ji zjednodušit nebo chytře zakrýt
  • masová marketingová podpora zaměřená nikoliv na Internet jako celek (je příliš abstraktní!) nebo na nevlídné technologie a jejich parametry, ale na přínosy konkrétních služeb pro „nováky“ (jen tak mimochodem zrovna dostupné jen přes Internet) – udělat z nich trhák
 • Maximalistický cíl tohoto snažení je zkrátka převedení co největší části této skupiny lidí na Internet jako na alternativu k televizi s novými, nesrovnatelně bohatšími možnostmi.

Ještě jedna poznámka na závěr: Přestože jsme se zabývali skupinou „nových“ uživatelů jako celkem, není to vůbec skupina homogenní. To je nejspíš důvodem, proč jsme nedošli ještě ke konkrétnějším nápadům. Ale zvolit za téma jen třeba „internetové služby pro ženy nad 60 se základním vzděláním“ by asi k diskusi přitáhlo málokoho :-)… Takhle detailní segmentaci ať si udělají internetoví podnikatelé sami!

ux tip do článku

Tak se mi zdá, že mě vaše názory tak inspirovaly, že jsem si sem tam něco přidal – prosím, nebijte mě, ale pokračujte směle v diskusi i za tímto článkem. Ke všemu zůstávají mnohé otázky otevřené a spíš se ještě další vynořily:

 • Je šance změnit priority cílové skupiny „nováků“ a ovlivnit jejich nároky, postupy a životní zvyklosti nebo je lépe se jim přizpůsobit?
 • Jak oslovit stárnoucí populaci?
 • Jak služby zabalit – jak by měl vypadat příjemný, jednoduchý interface?
 • Jaké další prostředky použít, aby se nezvětšovala propast mezi „informační elitou“ a „informační chudinou“?

Že by materiál na další eWorkshopy na Lupě?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).