Hlavní navigace

Jak přitáhnout k Internetu nové uživatele?

1. 3. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

eWorkshop: V první části jsme si ujasnili řadu předpokladů. Dnes se zamyslíme nad navazujícím okruhem otázek. Myslíte si, že je stávající obsah Internetu atraktivní pro nové skupiny uživatelů? Jsou tam vhodné a užitečné služby? Dostanou se správné služby ke správným zákazníkům? Mohou je efektivně použít? Jak to zlepšit?

Ohlédnutí za první částí

Výborně jste se do toho opřeli- takže jsme si vyjasnili, že

 • cena není nakonec ten největší problém
 • strach z ovládání techniky je silný – potřebujeme „přívětivější“ přístupová zařízení
 • je třeba nabídnout informace v podobě, v jaké jinde nejsou
 • používání Internetu je záležitost generační (pod 30), a více mužů než žen
 • nedostává se vzdělání a pochopení výhod Internetu
 • Internet vyžaduje určitou duševní námahu, přemýšlení, což ne každý má chuť – je třeba to respektovat při návrhu služeb
 • jsou problémem vysoké náklady na zařízení
 • nedostatečná spolehlivost brání rozšíření a důvěře
 • jsme přehlcení obsahem
 • podmínkou dalšího rozvoje je kvalitní a trvalý přístup na síť
 • největší šance pro budoucnost je nejspíš v oblasti zábavy
 • s vysokorychlostním připojením přijdou nové služby a noví uživatelé
 • je třeba dotáhnout řešení plateb na Internetu
 • dnes je k dispozici dostatek setříděných informací
 • nejcennější na Internetu je svoboda, volnost komunikace

Úplně jsme se nedokázali zbavit pohledu, že Internet je veliká lépe nebo hůře strukturovaná databáze (nebo encyklopedie). To je ale dnes už strašně málo a odpovídá to spíš začátkům www. A právě tak, jak rozšíření www přivedlo k Internetu zatím největší vlnu uživatelů jako ke globálnímu zdroji informací, je čas přemýšlet o novém stupni, o nových aplikacích, o nových službách. A vůbec nemusíme dublovat, co už bylo jinde vymyšleno.

Naším cílem je tedy zjistit, jak zvýšit atraktivnost internetových služeb pro nové uživatele.

Proč se tím zabývat?

Řekli jsme si, že přehnaný optimismus minulého období nahradila přehnaná nedůvěra. Rozvoj Internetu se tím začíná zpomalovat. Zatím stále fungovalo „sponzorství“ lehkovážných investorů, ale kohoutky se zavírají nejen Globopolisu. Nedávno jsme se dozvěděli, že internetová aktivita v USA (které jsou přece jenom pilotním prostředím světového internetového trhu) začala v lednu klesat. Odhady nárůstu internetové reklamy, která většinu aktivit částečně živila (nebo aspoň měla živit), byly celosvětově zredukovány o dobrých 30%. Je to tím, že si zadavatelé reklamy začínají uvědomovat, že necílené imprese, za které platí, skoro vůbec nic neznamenají (jediné, co se ve skutečnosti počítá, není ani click-through, ale přijaté objednávky :-) ). Když to nikdo brzy nerozhýbe, budou dál stagnovat e-shopy a živořit i jinak výborné nápady.

K tomu u nás ještě přistupuje současná realita českého prostředí. Přece jen máme stále nižší kupní sílu, neliberalizované telekomunikace, nízkou penetraci zařízení pro přístup k Internetu, malou důvěru nakupování nejen přes Internet, ale přes katalogy vůbec. A nesrovnatelně nižší podporu státu

Zkrátka Internet potřebuje značně přiživit a investoři získají opět důvěru jen s přílivem nových uživatelů. Stejně jako v ostatních médiích to budou „nováci“ (jeden z účastníků diskuse už se za ten termín omluvil, snad za nás za všechny), kteří svými masovými přístupy k základním, pro ně šitým službám nakonec umožní, aby se rozvíjely zajímavé a náročné projekty. Je to stejné jako nová kinematografie sponzorovaná ze zisků thrillerů nebo jako odborné časopisy a zajímavé knihy podporované díky vydávání „blesků“ (berte to také jako generický název, prosím).

Co nás tedy čeká

Lidé, kteří se pouštějí do podnikání v internetových službách, jsou většinou vysoce kreativní lidé, kteří jsou na Internetu denně mnoho hodin a znají ho jak své boty. Pro sobě rovné potom generují a realizují skvělé nápady, ale skupina cílových uživatelů jsou víceméně stále stejní lidé (možná, že přesně tak, jak jsme je charakterizovali – pod třicet, s určitým vzděláním, s aktivním přístupem k životu). Taky to v diskusi zaznělo – nejspíš se už nedokážeme vžít do kůže těch, kdo jsou mimo, kdo nevědí, co tam hledat a jak na to. A přitom to jsou ti, co mohou dnes vygenerovat další růst, přilákat zpět investory a dát Internetu konečně aspoň trochu vydělat (v tuto chvíli nemluvíme o aplikacích v podnikové sféře).

 • Jak je tedy třeba internetové služby „zabalit“, aby si získaly pozornost a dokázaly si ji i udržet tím, že skutečně zamýšlenou a požadovanou hodnotu poskytnou?
 • Jak je třeba je nabídnout, aby byly přístupné i miliónům lidí dnes ještě nedotčených vášní browsování a ne zcela obdařených talentem nebo zájmem pro pochopení bitů a bytů?
 • Jak musí služby vypadat a co musí poskytovat, aby jednoznačně strhly zájem, byť budou něco stát (nějaké peníze, učení a duševní námahu)?

Představme si třeba, že v rámci liberalizace telekomunikačního trhu přijde některý z nových hráčů s tím, že bude pronajímat za paušál (do 400 Kč?) lidem jednoduché zařízení (kterému se říká set-top), které si postaví na televizi a přes ní a telefonní linku tohoto operátora budou moci brouzdat po Internetu a používat nabízené služby. Po čem lidé půjdou a jak to musí být připravené, aby to vzali?

Content First 2022_tip temata

Už víme, že chtějí:

 • snadnost ovládání (třeba jednoduchá obrázková menu nebo něco jiného?)
 • zábavu (asi ne hned interaktivní TV, ale co takhle hry po síti? ano/ne, jaké?)
 • informace (neobtěžující, příjemně zabalené, snadno pochopitelné – jak?)
 • možnost výhodně nakupovat (co z procesu „domácího“ nakupování splní Internet nejlíp? jakou nenahraditelnou hodnotu dodá?)

co ještě chybí?