Hlavní navigace

Média ve volebních programech. Politici chtějí krotit sociální sítě a změnit ČT

5. 7. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Caleb Oquendo, Pexels.com, podle licence: Public Domain
Do sněmovních voleb zbývá čtvrt roku. Skoro všechny strany už představily své volební programy. A tak jsme se podívali, co chtějí politici změnit na internetu, sociálních sítích a v médiích.

Následující přehled zahrnuje politické strany a hnutí, které mají podle dostupných předvolebních průzkumů podporu alespoň dvou procent voličů. Řazení je abecední.

Co se dozvíte v článku
  1. ANO
  2. ČSSD
  3. Koalice Piráti a Starostové
  4. Koalice Spolu
  5. KSČM
  6. Přísaha
  7. SPD
  8. Trikolora — Svobodní — Soukromníci
  9. Zelení

ANO

Vládní hnutí dosud žádný volební program pro sněmovní volby nepředstavilo.

ČSSD

Sociální demokracie se chce zasadit o zlepšení přístupu lidí se sluchovým a zrakovým postižením k mediálnímu obsahu, a to zejména novelizací zákona o provozování rozhlasového a TV vysílání. Ve volebním programu dále uvádí, že odmítá zestátnění České televize a Českého rozhlasu. „Způsob financování médií veřejné služby prostřednictvím koncesionářských poplatků považujeme za ideální. Podpoříme regionální prvky v médiích veřejné služby (místní studia). Obecným cílem má být vytváření takového obsahu, který bude reflektovat místní specifika a umožní vytváření dalších kulturních center mimo hlavní město,“ stojí v dokumentu (PDF).

Novou kategorií médií by se měla stát komunitní média. „Komunitní médium bude organizací nezávislou na státních orgánech a na orgánech politických stran, odpovědné své komunitě, vykonávat činnosti ve veřejném zájmu nebo v zájmu občanské společnosti. Cílem je podpora různorodosti mediálního obsahu, sociálního začleňování, náprava představ šířených masovými médii o společenských skupinách ohrožených vyloučením a v neposlední řadě i vytváření prostředí pro veřejné občanské debaty a vtahování občanů do demokratických procesů,“ vysvětluje ČSSD.

Jan Hamáček a Jana Maláčová při představování volebního programu ČSSD.
Autor: ČSSD

Jan Hamáček a Jana Maláčová při představování volebního programu ČSSD.

V případě volebního úspěchu by chtěla sociální demokracie do roku 2023 dokončit páteřní síť vysokorychlostního internetu v celé ČR. Ochránit chce děti před kyberšikanou a dospělé před digitálním pronásledováním – kyberstalkingem.

V samém závěru volebního programu se ČSSD věnuje také sociálním sítím. „Digitální platformy musí z důvodu práva na informace zveřejnit principy fungování svých algoritmů, které používají k zobrazování příspěvků. U algoritmů musí uvést jejich účel a vedlejší dopady (účelem může být například nabídnutí obsahu odpovídajícího preferencím uživatele, vedlejším dopadem například omezení nabídky určitého obsahu, jenž plyne z nastavení algoritmu). Uživatelům musí být poskytnuta možnost, aby si systém zobrazování příspěvků nastavili sami, včetně vypnutí jednotlivých nebo všech algoritmů, které nejsou technicky nezbytné,“ tvrdí sociální demokracie.

Koalice Piráti a Starostové

„Hned na začátku volebního období, v případě vládní odpovědnosti, budeme hledat shodu se Senátem na úpravě mediálních zákonů zajišťující větší nezávislost na aktuální vládnoucí politické moci,“ podotýká koalice Pirátů a Starostů ve svém volebním programu. „Volbu rad České televize a Českého rozhlasu rozdělíme mezi více orgánů, aby média nemohl nikdo ovládnout ve svůj prospěch. Jednou z možností je, aby se na jmenování podílela jak Sněmovna, tak Senát. Do výběru kandidátů by případně mohly být zapojeny úctyhodné odborné, profesní a společenské instituce. Pro případnou změnu mediálních zákonů bude vyžadován souhlas obou komor parlamentu, jako tomu je u volebních zákonů,“ stojí v programu.

Dokončena má být změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, aby mohl kontrolovat celé hospodaření České televize i Českého rozhlasu. „Zajistíme trvale udržitelné financování, které zabezpečí ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, bude reflektovat klesající reálnou hodnotu peněz a bude nezávislé na aktuální politické moci. Při výběru kandidátů do rad médií veřejné služby budeme hledět na jejich odbornou způsobilost i společenský význam navrhujících institucí, zveřejníme jejich životopisy a vizi působení se zohledněním požadavků na ochranu osobních údajů všech uchazečů,“ slibují Piráti a Starostové.

Ivan Bartoš a Vít Rakušan z koalice Piráti a Starostové
Autor: Česká pirátská strana

Ivan Bartoš a Vít Rakušan z koalice Piráti a Starostové

Nejvyšší správní soud má nově dostat pravomoc přezkoumat rozhodnutí sněmovny o volbě nebo odvolání radních. Také samotná rozhodnutí mediálních rad by mohla být přezkoumatelná správním soudem. „Odvolání radních bude možné pouze na základě zákonných důvodů. Odvolání celé rady nebude možné,“ zdůrazňuje koalice.

Na své nominanty do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání i České tiskové kanceláře, kde navrhují kandidáty poslanecké kluby, budou Piráti a Starostové pořádat veřejná výběrová řízení.

Mediální zákony budou podle volebního programu reflektovat aktuální vývoj v rámci informačních technologií (např. bude jasně definováno, že využívání online komunikačních kanálů včetně internetu je v gesci veřejnoprávních médií).

V části věnované autorskému právu koalice mimo jiné představuje záměr na přehledná pravidla pro licencování některých děl veřejného sektoru, pokud nejde o díla úřední. „Zavedeme pravidla, která díla financovaná z veřejných peněz musí být veřejně přístupná,“ uvádí dokument.

Koalice Spolu

Volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v programu publikovaném na oficiálním webu uvádí, že mezi její cíle patří nezávislost a udržitelné financování veřejnoprávních médií. „Do systému volby Rady České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře zapojíme Senát a zajistíme jejich transparentní hospodaření. Nezávislost veřejnoprávních médií dnes nemůžeme podcenit,“ shodly se strany volební koalice. Trojice stran chce podporovat také rozvoj mediální gramotnosti obyvatel.

V představách koalice Spolu se má Česko stát „globálním hubem digitálního světa“. Mají být odstraněny „všechny překážky, které brání zavedení mobilních sítí 5G a rozvoji datové infrastruktury (zrychlení internetu, internet věcí apod.)“. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL také chtějí zajistit stabilní, rychlé a cenově dostupné internetové připojení v každé domácnosti, pokrýt i bílá místa na venkově. „Ve spolupráci s operátory zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem, který se během následujících tří let stane samozřejmostí všude v České republice,“ slibují doslova.

Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala - koalice Spolu
Autor: Koalice Spolu

Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala – koalice Spolu

Informační a kybernetická bezpečnost má posílit při souběžném zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce. Podpořeny budou výukové programy digitální a informační gramotnosti, např. pro seniory, a zelenou budou mít otevřená data. „Vše, co nepodléhá utajení, bude volně dostupné. Vytvoříme Národní katalog otevřených dat, otevřeme data soukromému sektoru a neziskovkám a přizveme je, aby se podílely na rozvoji digitálních služeb státu,“ tvrdí koalice Spolu.

„Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu. Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru,“ dodává volební program (PDF).

KSČM

Komunistická strana mezi programovými prioritami pro volby 2021 uvádí zrušení koncesionářských poplatků. Česká televize a Český rozhlas by měly dostávat peníze ze státního rozpočtu. Veřejnoprávní média mají být podle KSČM kontrolována parlamentem, nezávislými odborníky i Nejvyšším kontrolním úřadem.

Strana chce dále prosazovat „omezení cenzury internetu“ a „právo na objektivní informace z různých zdrojů“. Vysvětluje to tak, že vláda nesmí rozhodovat o tom, které informace jsou pro občany přínosné, může je komentovat, ale ne omezovat.

Pro školy a domácnosti s dětmi má být přístup na internet zdarma. Každý žák 3. třídy ZŠ by měl podle komunistů dostat tablet financovaný z evropských dotací na obnovu ekonomiky po koronavirové pandemii. Kyberšikana a sexuální obtěžování dětí na sociálních sítích by se staly novými trestnými činy.

Předseda KSČM Vojtěch Filip
Autor: KSČM

Předseda KSČM Vojtěch Filip

Přísaha

Ve volebním programu hnutí Roberta Šlachty (PDF) toho není o médiích mnoho. Svou pozornost zaměřilo na internetové prostředí. „Hnutí Přísaha bude v rámci protikrizových receptů tlačit na rozšíření kvalitního internetového pokrytí po celé zemi, nehledě na lokalitu. Maximálně podpoříme dostupnost kvalitního a cenově dostupného internetu po celé republice s maximálním zapojením starostů a adresných dotací,“ stojí v dokumentu.

„Místo zavedení digitální daně, která je polovičaté řešení, navrhujeme zdanění příjmů dle země původu tržeb. Jinými slovy, pokud Google vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice. Toto řešení budeme prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoříme už vznikající mezinárodní dohodu o minimální 15% dani pro tyto firmy,“ dodává Přísaha.

Robert Šlachta, Přísaha
Autor: Přísaha

Robert Šlachta, Přísaha

SPD

Hnutí Tomia Okamury se inspirovalo záměry polských politiků a chce zakázat „svévolnou cenzuru na internetu a mazání profilů na sociálních sítích za politický názor, jak je dnes běžné“. Ve volebních novinách se hnutí sugestivně ptá: „Kdo z vás nebyl někdy od Facebooku zabanován?“

Další body mediální politiky SPD se týkají Českého rozhlasu a České televize. Garanty této části programu jsou poslanci Miloslav Rozner a Lubomír Španěl, kteří i v tomto volebním období zasedají v mediálním výboru sněmovny. „Česká televize a Český rozhlas dlouhodobě neplní funkci veřejnoprávních médií ve smyslu objektivního a vyváženého vysílání. Proto prosadíme zrušení koncesionářských poplatků a navrhneme přeměnu ČT a ČRo ve státní příspěvkové organizace, placené ze státního rozpočtu, jejichž chod i hospodaření bude podléhat dozoru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Následně navrhneme také přímou volbu a odvolatelnost ředitele ČT a ČRo, kteří musí být ze své funkce odpovědni občanům ČR,“ uvedla SPD.

V letním vydání svých volebních novin (PDF) Okamurovci dodávají: „Svoboda slova znamená především ochranu takového projevu, který vyvolává kontroverzi, protože projev, se kterým všichni souhlasí, žádnou ochranu nepotřebuje. Pokud existují zákony, které likvidaci svobody slova umožňují, tak jde o zákony špatné a je nutné je změnit nebo zrušit!“

Předseda SPD Tomio Okamura s představiteli Espeďáků, mladých členů strany
Autor: SPD

Předseda SPD Tomio Okamura s představiteli Espeďáků, mladých členů strany

Trikolora — Svobodní — Soukromníci

Také toto volební uskupení se chce věnovat svobodě slova, a to zejména ve vztahu k sociálním sítím. „Dnešní doba přináší čím dál více snah o deformaci svobody slova a projevu. Především v oblasti sociálních médií, ale i v těch tradičních vznikají mnohé iniciativy, které pod pláštěm boje proti dezinformacím omezují svobodu slova a nastolují novodobou formu cenzury. Tento vývoj odmítáme a podnikneme všechny kroky, které jsou nutné, abychom svobodu slova ochránili,“ tvrdí ve volebním programu (PDF).

Trikolora, Svobodní a Soukromníci chtějí novým zákonem zabránit korporacím, aby na území České republiky omezovaly svobodu slova, i kdyby jim to ukládala legislativa Evropské unie. „Ústava České republiky garantuje svobodu slova. Na sociálních sítích naopak dochází k jejímu dlouhodobému porušování,“ podotýká volební koalice.

Libor Vondráček (Svobodní), Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora) a Petr Bajer (Soukromníci) při zahájení volební kampaně
Autor: Trikolora

Libor Vondráček (Svobodní), Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora) a Petr Bajer (Soukromníci) při zahájení volební kampaně

„Chceme zachovat svobodu médií, odmítáme jakékoliv snahy o cenzuru obsahu médií ukryté pod bojem proti dezinformacím a fake news. Svoboda slova a názoru musí být zachována za každou cenu. Privátním provozovatelům vysílání poskytneme větší svobodu pro jejich názorovou profilaci. Veřejnoprávní média mají naopak pokrývat celé názorové spektrum. Jejich problém není v tom, co vysílají, nýbrž v tom, co všechno nevysílají,“ pokračuje volební program.

Česká televize a Český rozhlas by podle Trikolory, Svobodných a Soukromníků měly být financovány dobrovolnými příspěvky. „Je třeba provést revizi veřejné mediální služby co do jejího rozsahu i obsahu,“ uzavírá dokument.

Zelení

„Svobodnou veřejnou debatu a nezávislá média považujeme za klíčovou součást demokracie u nás,“ uvádějí Zelení. „Prosadíme důsledné odpolitizování a nezávislost veřejnoprávních médií. Navrhneme, aby rady veřejnoprávních médií volili na třetiny Sněmovna, Senát a zástupci profesních a neziskových organizací. Nastavíme předvídatelné a nezávislé financování médií veřejné služby,“ pokračuje volební program (PDF).

ebf 24 - tip duben

Jako jediná z uvedených stran chtějí Zelení novelizovat tiskový zákon. Chtějí tím předejít zneužívání městských a krajských médií jako hlásné trouby politického vedení samosprávy. Pravidla a principy médií veřejné služby mají být uplatněny na všechna média, která jsou placena z rozpočtů měst a krajů, včetně těch internetových.

Pokud jde o internet, Zelení upozorňují, že ochrana lidských práv na internetu přináší stále nové výzvy. „Profilovací a sledovací techniky, které se používají bez souhlasu těch, jichž se týkají, přerůstají v nový, sofistikovaný způsob diskriminace. Budeme také podporovat efektivnější postup proti projevům nenávisti na internetu, sexuálnímu obtěžování a stalkingu,“ dodávají Zelení. „V otázce digitální daně podporujeme, aby byla zavedena ve spolupráci zemí OECD,“ poznamenává jejich volební program.

Magdalena Davis a Michal Berg, spolupředsedové Zelených
Autor: Zelení

Magdalena Davis a Michal Berg, spolupředsedové Zelených

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).