Hlavní navigace

Milan Fridrich: Moderátory Událostí nevyměníme klidně i několik dalších let

29. 12. 2009
Doba čtení: 27 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Polovinu moderátorů zpravodajství, ale také několik editorů ČT 24 a jejich asistentů hodlá ke konci roku propustit Česká televize. Úspory se dotknou i honorářů pro hosty ve studiu, a také jejich dopravy taxislužbou, najímanou Českou televizí. „Hosty do studia samozřejmě přivezeme, ale ze studia je taxi doveze už jen na metro,“ říká v rozhovoru pro DigiZone.cz ředitel zpravodajství ČT Milan Fridrich. Zároveň popírá, že by celkové úspory zpravodajství veřejnoprávní televize měly v příštím roce dosáhnout částky 20 milionů korun.

Končí výhradně externí moderátoři

Několika médii už proběhla informace, že ke konci roku propustíte až polovinu moderátorů zpravodajského kanálu ČT 24. Můžete být konkrétnější, o koho půjde?

Přesněji řečeno, snižuje se počet moderátorských postů o polovinu. Jde především o moderátory denních, večerních a nočních zpráv. Vážím si jejich práce, kterou pro ČT 24 odvedli. Jsou to dobří moderátoři, jen pro ně v novém modelu není uplatnění.

Milan Fridrich - 1

A jmenovitě půjde o koho?

Například o Anetu Savarovou, Tomáše Voženílka, Jana Říhu nebo Jana Hrubeše.

Jakým způsobem jste vybírali ty, kteří budou muset odejít?

Vycházeli jsme z toho, nakolik jsou daní moderátoři univerzální a schopní přecházet z jednoho formátu, jakým jsou třeba klasické zprávy, do diskusního pořadu a jak rychle jsou schopni se připravovat, improvizovat, reagovat na změny programu. Část lidí odešla vlivem restrukturalizace programu, zrušením nočních zpráv. A jak jsme vybírali? Každé rozhodnutí na ČT 24 vychází z diskusí vedení programu a redakcí, zkrátka lidí, kteří mají pravomoc a právo mluvit do vysílání. Nešlo o rozhodnutí jednoho nebo dvou lidí. Jelikož nyní na moderátory bude kladeno víc práce a stresu, pečlivě se zvažovala každá maličkost.

Typově tedy odešli jací moderátoři?

Třeba ti, co moderovali noční zprávy, které jsme zrušili. Po zrušení části moderátorských pozic v denním a večerním vysílání, se ukázalo, že na některé vychází málo služeb, a tak jsme museli rozloučit, protože by spolupráce za současných podmínek nebyla ani pro nás, ani pro ně efektivní. Myslím, že ČT 24 je nyní potřeba mnohem více stavět tvářích než tomu bylo v minulosti. ČT 24 si už vybojovala svoje místo pod sluncem jako tematický program ČT, nyní potřebuje prořezat, ještě tvrději vyprofilovat.

Do teď ČT 24 žádné známé tváře neměla?

Samozřejmě že měla, ale ve srovnání se zahraničními stanicemi máme nadměrné množství profilových tváří. Smyslem změn je, aby si diváci řekli: podívejme se, co bude mít dnes ve zpravodajském pořadu ten a ten moderátor. Zatím je takto profilován pořad Otázky Václava Moravce, což je skvělé a dvě ceny TýTý a dvě televizní Elsy z let 2008 a 2009 ukazují, že víc než úspěšně. Pak samozřejmě máme profilované Události a Události, komentáře. Podobný model, ztotožnění pořadu a tváře, je třeba rozšířit dál. ČT 24 potřebuje tzv. pořady „na obličej“. Toho dosáhneme jen tím, že počet lidí na obrazovce snížíme.

Při rozhodování o tom, kteří moderátoři budou muset opustit ČT 24, jste brali v úvahu, zda jde o externí spolupracovníky nebo zaměstnance?

V tomto ohledu šlo výhradně o externisty. Na jednu stranu jde o profilování tváří, na druhou o zvýšení produktivity práce. O to mi jde od začátku a už mi kvůli němu začali říkat „kasička“ nebo strýček Skrblík, protože se neustále snažím najít způsob, jak lépe využít lidi, které platíme. Zkušení moderátoři jsou schopni moderovat šest hodin v kuse, místo tří. Proč tedy najímat na tři hodiny moderátora navíc? Stejně tak zvyšujeme produktivitu práce u osádek v režiích a ve studiích, kde čtyři kamery nemusí pokaždé obsluhovat čtyři kameramani.

Kolik tedy?

U živého vysílání dva až tři, u natáčených klidně jen jeden. Netočíme film, který si klade za cíl získat Zlatou palmu v Cannes, děláme zpravodajství, které je svým způsobem obrazově velmi stereotypní. Je důležité najít optimální model mezi tím, kolik peněz do něj člověk vloží a co za ně dostane. Ve chvíli, kdy téměř to samé dostanu s polovinou lidí, nesmí se váhat, nýbrž jít do toho. Ušetřené peníze můžeme vložit do zkvalitnění programu, ale také si budeme moci dovolit přijmout další špičkové novináře, na které jsme zatím neměli peníze, a doplnit jimi tým, který na ČT 24 máme.

Když budou odcházet výhradně externí moderátoři, znamená to, že se rozloučíte například s těmi, co jsou zaměstnanci Českého rozhlasu a na ČT 24 pouze docházejí moderovat zprávy?

Neodcházejí jenom externisté a nejde jen o moderátory. Je to součást širší strategie, která je nějak nastavená a o které se už psalo v médiích, že k dubnu příštího roku má z ČT dohromady odejít určitý počet lidí.

Přesně řečeno 120 zaměstnanců.

Ano. A to se samozřejmě týká částečně i zpravodajství, takže nejde jenom o externisty a nejde jenom o moderátory. Ale tyto konkrétní věci v širším kontextu komentovat nemám pravomoc. Je to věc, kterou zveřejní generální ředitel a nejprve s tím samozřejmě seznámí Radu ČT. Teď se bavíme pouze o programových věcech, běžných redakčních změnách, které jsou vidět a ve kterých hledáme úspory, abychom ČT 24 nastavili co možná nejoptimálněji. Jde o to si říct, že za tyto peníze budeme mít tuto kvalitu a kdybychom chtěli něco navíc, potřebujeme na to tolik a tolik peněz. Jsme teprve dva roky od chvíle, kdy ČT 24 zavedla živé dopolední vysílání, teprve teď si ty změny „sedly“ a je možné měnit organizaci vysílání.

V médiích se také objevila částka 20 milionů korun, kterou by měla ČT 24 v příštím ušetřit z celkového ročního rozpočtu 280 milionů Kč. Souhlasí tato čísla?

Nevím, kde se tato čísla vzala. Rozpočet ČT 24 je mnohem vyšší. A úspory děláme z provozních důvodů, nedostali jsme žádný úkol ušetřit tolik a tolik. Jen se musíme vejít do přidělených peněz a zároveň chceme dělat náročnější program a musíme tedy na něj někde ušetřit. Hodláme také profilovat tváře ČT 24 a zjistit, nakolik využíváme veškeré lidské zdroje efektivně a nakolik lze ještě zvýšit produktivitu práce. Po prvním kvartále budeme vědět první čísla, ale vzhledem k sezónnosti zpravodajství budou věrohodnější spíš v polovině roku.

Milan Fridrich - 2

Jak vysoký je tedy roční rozpočet ČT 24?

Není v mé pravomoci takové informace sdělovat. To je otázka pro tiskového mluvčího ČT. Ovšem čísla, která se objevila v médiích, nejsou reálná. Neobsahují vše.

Jak jste dospěli k počtu 15 nebo 20 lidí, kteří mají odejít k Novému roku ze zpravodajství ČT?

Jednoduše. Udělali jsme revizi a audit programu a zjišťovali, zda někde potřebujeme opravdu tři, nebo jenom dva lidi. Zda se někde lidé nedublují nebo jim programovými změnami v posledních dvou letech dramaticky neubyla práce. Chtěl jsem také, aby moderátoři hlavní zpravodajské relace Události byli zároveň profilovými tvářemi ČT 24. Aby provázeli všemi pozdně večerními zpravodajskými relacemi ve všední dny. Části moderátorů, ať už byli interní, nebo externí, se za stejné peníze rozšířil úvazek. Například moderátor Událostí v regionech bude moderovat i Polední události a Odpolední události, čímž se snížil počet moderátorů odpoledních zpráv.

Takže jste to měli předtím špatně nastavené.

Ne. Jen se nyní zpravodajství na programech ČT 1, ČT 2 a ČT 24 definitivně propojilo a my jej zkoušíme dělat za ještě méně peněz. Víte, pouze hlavní zpravodajská relace německé veřejnoprávní televize ARD má více zaměstnanců než celá ČT 24 a hlavní diskusní pořad typu Otázek Václava Moravce sídlí ve zvláštní budově a na hlavního moderátora pracuje třicet lidí. Václav Moravec má napůl asistenta s Událostmi, komentáři a dramaturga, jinak si všechno chystá sám. A tak by se dalo pokračovat. ČT 24 je super efektivní program. Všechno můžete ořezat až na kost, ale veřejná služba musí zároveň poskytovat i určitou úroveň, kvalitu, profesionalitu a to má svoje meze. My nyní zjišťujeme, že můžeme dodržovat vysoké standardy a být levnější, protože lidé umějí ČT 24 lépe dělat, zvládají víc věcí zároveň. Před dvěma lety to nešlo, odpolední živé vysílání začínalo, dopolední vznikalo. Systém speciálních projektů neexistoval. A nyní rozbíjíme i dogma, že něco jiného je zpravodajství pro ČT 1 a ČT 24.

Asi se bavíme o Událostech, které byly před vznikem ČT 24 jedinou větší zpravodajskou relací České televize.

Třeba. Přípravou a organizací vysílání se ale nemůže srovnávat relace typu Události s klasickou půlhodinou na ČT 24. Ani Události v regionech – ty jsou složeny z reportáží, které celý den připravují krajánci, editor a vedoucí redakce to s nimi konzultuje. Jiné je to ale u moderátorů těchto relací, ti se během dne mohou věnovat i něčemu jinému, protože pořad dostávají téměř na klíč, chystají si jen studia, tedy uvedení příspěvků. Takhle jsme vzali celé vysílání ČT 24 od šesti hodin ráno do půlnoci a snažili se najít optimální model, který by neohrozil vysílání, ale vedl k viditelným úsporám a profilaci ČT 24 „na obličej“.

O výši těch úspor ale zatím nemůžete nic říct.

Jak vysoké budou, to teprve zjistím. A pokud dojdu k závěru, že bychom při tomto systému mohli zajít ještě dál, najít ještě i jiné úspory, třeba v organizaci práce produkce nebo redakce, nebo že by se některé části vysílání daly sloučit, půjdeme touto cestou dál. Není to namířeno proti nikomu, vždycky se snažíme udržet profesionály, kteří v různých pozicích na ČT 24 jsou a byli, najít jim zprvu jiné uplatnění, ale někdy se prostě nenajde.

ČT 24 má šetřit i na honorářích. Týká se to i těch, co vyplácíte hostům?

Do určité míry. Udělali jsme si vlastní malý audit a zprůměrňovali, kolik by měla stát hodina práce určité profese. Podle toho jsme přizpůsobili honoráře. Do detailů ale zabíhat nebudu, jde o interní věc. Plošně jsme také sjednotili honoráře, které se vyplácejí hostům ve všech našich redakcích. Stanovili jsme pevné částky za určitý časový úsek. Rozhodli jsme se šetřit i na dopravě hostů, kterou zajišťujeme, aby to bylo snesitelné pro ně a efektivní pro ČT.

Takže ne každého hosta na Kavčí hory poveze taxík placený Českou televizí?

To není pravidlem ani teď. Ale zároveň je běžné všude na světě, že když někoho do vysílání chcete, musíte se o něj postarat. Snažíme se ale šetřit i tady. Na cestě zpátky vozíme přes den hosty jenom na metro. Zatím všichni tomuto úspornému opatření rozumí.

ČT připravuje pravidla pro obsazování exkluzivních hostů

Milan Fridrich - 3

Od ledna zavádíte hned pět hlavních zpravodajských relací během dne. Moderátoři večerních Událostí budou moderovat i večerní a noční zprávy. Jak to bude s těmi dalšími hlavními zprávami?

Moderátoři hlavních Událostí, které začínají v 19:00, budou moderovat desetiminutové Zprávy ve 20:00, desetiminutové Zprávy ve 21:00 a pak Noční události ve 23:00, které mají půl hodiny i se sportem a počasím, a pak ještě desetiminutové zprávy o půlnoci. Což je poslední živě moderovaná relace na ČT 24 před začátkem ranního Studia 6 v 5:59 hod.

Už jste zmínil, že Polední události a Odpolední události bude moderovat stejný člověk jako Události v regionech. Kdo bude moderovat Ranní události v 7:00, které budou součástí Studia 6?

Moderátor zpráv, který bude mít službu ve Studiu 6. Nejprve padaly různé úvahy o tom, že bychom na Ranní události měli mít speciálního člověka, ale jelikož hlavním smyslem všech změn na ČT 24 je efektivita, tento nápad jsem zavrhl. Kvůli jedné ranní relaci nebudeme nabírat extra moderátora.

Moderátoři hlavních Událostí se už několik let nemění. Budete brát Odpolední události jako takovou přípravku pro vytipované nástupce dnešních tváří hlavních Událostí? Cvičíte si už takové lidi?

Moderátory Událostí měnit nehodláme. Ani teď, ani příští rok, pokud by tedy nedošlo k rapidnímu poklesu kvality jejich práce, což ale věřím, že nehrozí. Dokážu si dokonce představit, že ten tým bude moderovat beze změny několik příštích let. Proč by ne? Vždyť třeba z nedávného průzkumu kabelové společnosti UPC vyplývá, že moderátoři Událostí jsou zavedená značka, jsou to důvěryhodné tváře. Části diváků, zvlášť mladším, se může zdát, že jsou na obrazovce už dlouho a nemají takový ten lehce mladistvě uvolněný familiární náboj jako na některých komerčních televizích. To je ale dobře. Oboje: jak jistá slovní střídmost a serióznost, tak stálost na obraze, jsou hodnoty, které veřejné službě sluší.

Zeptám se tedy trošku jinak. Co kdyby některý z moderátorů Událostí dlouhodobě onemocněl? Máte v záloze nějakou náhradu?

To bychom jej potom samozřejmě museli nahradit.

Připravujete si některé moderátory speciálně pro tuto roli?

V případě dlouhodobého výpadku máme na ČT 24 několik lidí, kteří by si mohli druhý den sednout do moderátorského křesla Událostí. Nemyslím si, že je nutné někoho dlouhodobě připravovat. V komerčních televizích se dělá marketingový mix tváří podle archetypů, roli hrají podoby očí a rtů, vybírá se často podle psychologických vzorců, jak daná tvář na masu diváků zabere. Moderování zpravodajské relace v televizi samozřejmě klade na člověka určité vizuální požadavky, ale tou hlavní hodnotou u moderátora veřejné služby, jakou je ČT, je jeho novinářský profil, síla jeho osobnosti jakožto novináře, nikoliv pouhé tváře. Diváci musí vidět, že ten člověk jako novinář má něco za sebou a věří svému povolání.

Vedle poloviny moderátorů opustí ČT 24 k Novému roku také někteří editoři a jejich asistenti. Jak se to projeví na chodu ČT 24?

Věřím, že dobře. Mělo by to vést k mnohem efektivnějšímu plánování a v konečném důsledku to sníží v jistém smyslu nezdravou konkurenci, která se může objevovat mezi jednotlivými vysílacími týmy. Myslím tím situaci, kdy při schvalování státního rozpočtu se snaží všechny týmy v ČT 24 získat pro svůj pořad jako hosta ministra financí Eduarda Janotu. To je záležitost, kterou aktuálně řešíme, protože objednávání hostů musí probíhat racionálněji a konsensuálně, aby žádný z týmů neměl pocit, že nedostál svým profesionálním závazkům, když nebude mít hlavního aktéra. ČT 24 musí především fungovat jako celek.

Znamená to, že si jednotlivé týmy uvnitř ČT 24 navzájem „vybíjely“ exkluzivní hosty?

Občas určitě. V každém médiu je vnitřní konkurence a do určité míry je zdravá. Když ale dosáhnete úrovně programu, že VIP hosté jsou ochotni jít do pěti, šesti pořadů daného dne, musí se najít model, v němž se daný host vytěží nejlépe, zasáhne co nejvíc diváků. Anebo třebas i změnit dramaturgii některých pořadů, nasměrovat je jinak. Tohle je také nová zkušenost, která přišla se sledovaností ČT 24, zvýšením jejího společenského vlivu. Prostě potřebujeme určitá pravidla.

Jak by taková pravidla pro objednávání hostů měla vypadat?

V první fázi musíme myslet na to, co budeme vysílat a koho chceme pozvat do hlavní souhrnné diskusní relace dne Události, komentáře a jak odstartujeme informování v ranním bloku Studio 6. A to vše v kontextu nedělních Otázek Václava Moravce, které by měly přinášet exkluzivní informace i sestavy hostů. Navíc nám přibyl večerní pořad Hyde park o hlavním tématu dne a celý den vysíláme průběžné zprávy a analýzy dění i komentáře.

Jak to chcete zorganizovat?

Centralizací rozhodování. Propojili jsme vysílání od šesti hodin ráno do čtvrté odpoledne do jedné skupiny, kterou vede jedna redakce. Další redakce má na starost celé večerní vysílání včetně pořadů Hyde Park, Události, komentáře, Interview ČT 24 a Před půlnocí. V každé redakci je šéf, který je schopen rozhodnout, kam půjde ten který host. A spolu se dohodnou na klíčových událostech. Případné spory mají arbitra v šéfredaktorovi zpravodajství.

Nebojíte se, že snížením počtu editorů i moderátorů časem dojde k jejich vyhoření? Zpravodajský kanál na ně přeci jenom klade velké pracovní nároky.

Nemyslím si to. Vedle náročnosti vysílání a vyšší produktivity musíme mít pořád na mysli, že se jedná o zajímavou tvořivou práci, kdy se zároveň vyčerpáváte i dobíjíte. Vyčerpáte se stresem a nasazením a dobijete adrenalinem a informacemi. Proto ČT 24 neustále osvěžujeme speciálními projekty a mimořádným vysíláním: Aby nebyla snadno předvídatelná, nabízela zajímavé hlubší informace k důležitým událostem a akcím. Nový model fungování ČT 24 si musíme vyzkoušet, už jen z toho důvodu, že v této zemi se ještě tak úplně neví, jak optimálně by měl být nastaven zpravodajský program a z hlediska podoby vysílání jsme unikátní i v evropském kontextu. Vysílání je barvité, nejsou to jen zprávy. Musíme ale zlepšit grafiku, mít víc původních reportáží, na čemž pracujeme.

Co ale reálně uděláte pro to, aby moderátoři a editoři na ČT 24 nevyhořeli?

Hlavní je otevřenost a nezabydlenost systému. Lidé mají možnost v pozicích rotovat, měnit zaměření své práce, i když jde v zásadě pořád o podíl na vysílání jednoho programu, ČT 24. Moderátor, který měl dva roky na starost dopolední zprávy, teď bude moderovat odpoledne, a obráceně. Dostane se do jiného rytmu, k jiným typům informací, odpočine si od stereotypu jedné relace. Nelze ale srovnávat moderování Událostí a denních zpravodajských bloků, u každého se člověk jinak unaví. Stejné je to u editorů, kde jsme kromě slučování určitých celků a zefektivňování provozu ČT 24 vytvořili i jednu novou funkci obrazového editora.

Milan Fridrich - 4

Co bude mít na starost?

Plnění nové on-air infografiky, třeba screenshotů, kdy se na obrazovce objevuje zvýrazněná citace nebo psaná zpráva s fotkou, videem. Je to vlastně takový mezičlánek mezi živým vysíláním. Obrazový editor bude mít na starosti i lištu v dolní části obrazovky. Chceme pozvednout grafickou úroveň ČT 24 během příštího roku na světovou úroveň. Rok 2010 bude nejen o profilaci a racionalizaci vysílání, ale také o posílení vlivu grafiky na vysílání.

Co si od toho slibujete?

Grafika může nahradit mnohost studiových prostředí, které mají bohaté televize, nebo ty, které si postavily na zelené louce nový obří newsroom. My na to nemáme peníze, takže musíme chytře využívat prvky, které máme k dispozici a které nám vytvoří zajímavé vizuální prostředí. Tím trošku schováme fakt, že nemáme tolik studií, nebo supermoderní newsroom jako Sky News nebo BBC.

Nová grafika by měla vydržet tři až pět let

Jak často by se měla měnit grafika ČT 24, aby to bylo pro veřejnoprávní televizi efektivní? Vy jste ji měnili naposledy předloni, po startu konkurenční zpravodajské televize Z1. To je docela nedávno.

Tehdy jsme měnili jen informační lištu, nic jiného. Grafika by se měla měnit podle toho, jak je to potřeba. A samozřejmě stále máme na mysli, že vycházíme z korporátní jednotné grafiky, vizuálu ČT, jen měníme, přizpůsobujeme některé komponenty, které jsou ryze zpravodajské. Nynější systém má ČT 24 dva roky. Nyní do něj zavádíme novou generaci titulkování a vizuálních prvků, kterou jsme ještě neměli. Měníme znělku Událostí, protože tuto značku z hlediska image vypichujeme od ostatního vysílání ČT 24 silněji než doposud. A modernizujeme i zpravodajský velín, aby barvami odpovídal nové grafice.

Proč jste loni měnili jenom informační lištu?

Měnili jsme ji po třech letech a hlavním důvodem byl přechod od tekoucího kraulu, kdy vám běží psaná věta po obrazovce a postupně mizí, na systém zobrazování celé věty. Zdálo se nám to mnohem optimálnější než běžící text, navíc to editory nutí psát kratší věty a údernější sdělení. Ale co se týká úplné změny grafiky, ke které na ČT 24 dojde od Nového roku, nejde o změnu na půl roku nebo na rok. Zasadili jsme strom a necháme ho růst. Potrvá to minimálně tři až pět let a mezitím budeme tuto novou grafiku různě rozvíjet. Ve světě vznikají neustále nové věci, které jsou zajímavé nejen vizuálně, ale i prakticky. Těžko se budeme bránit tomu, abychom je nezavedli. Dosavadní grafika kvalitativně pokulhávala za obsahem a dramaturgií vysílání. Jsem rád, že teď tyto dvě věci sladíme dohromady.

Vznikla tato nová grafika uvnitř České televize, nebo jste si na ni najali externí grafické studio? A kdo je jejím autorem?

Vznikla interně pod Pavlou Hromkovou, na starost ji měl Alan Záruba.

Vycházeli jste při těchto změnách z nějakého zahraničního vzoru?

Kdykoli začne nějaká televize uvažovat o změně grafiky, podívá se nejprve na grafiku asi padesáti jiných televizí a začne přemýšlet nad tím, která inspirace je pro ni a trh, na kterém působí, zajímavá. Takže se samozřejmě dívá i na znělky hlavních zpravodajských relací a hledá, co se ve světě objevilo nového. Konečný nápad ale musí být původní, tak jako složené listy papíru u nové znělky Událostí ČT, které vymyslel tým Alana Záruby. Je jasné, že motiv zeměkoule nebude nikdy originální. V různých podobách je ve všech televizích na světě, od kubistických skládaček až po reálnou zeměkouli.

Nová grafika ČT 24 hodně připomíná BBC. Ve svojí kanceláři máte nonstop puštěné vysílání zpravodajského kanálu Sky News. Vycházeli jste i z nich?

Každá doba je v televizích spojena s určitou barevnou kompozicí. O čistotě bílého pozadí jsme mluvili už od začátku. Je pravda, že BBC má podobnou znělku, ale stejné ladění má také jedna nizozemská a australská televize. Nápad se skládáním listů papíru jsme použili poprvé u kampaně k třem letům ČT 24. Líbí se mi, že tým Alana Záruby staví na grafickém minimalismu a na hře, a přitom ladí se znělkami a grafickými prvky ostatních programů České televize.

Od ledna budete měnit i studio Událostí. To se také měnilo poměrně nedávno. Proč další změna?

Neměnilo se nedávno, ale přede dvěma lety.

To není zase tak dávno.

Zaprvé, studio pouze upravujeme, barevně ladíme a dodáváme některé nové prvky. Stůl a většina věcí zůstávají. Zadruhé, u vysílání programu, jakým je ČT 24, prostředí velmi rychle stárne. Vydrželo by nám pět až deset let, kdybychom měli nějakou interaktivní stěnu, třeba Barco, která ale stojí 20 až 40 milionů korun, a studio ladili a měnili virtuálně. I kdyby mi ale někdo položil ty peníze na stůl, v současné budově není prostorové zázemí, aby se dala bezpečně taková plazmová stěna provozovat a vizuálně se využila. Zatímco ostatní české televize řeší jednu zpravodajskou relaci denně a její studio, my máme dvě studia, z nichž vysíláme 24 hodin denně.

Tolik už ne, noční vysílání budete kompletně skládat z repríz.

To jsme skládali i předtím. Jen tam byly pětkrát cca čtyřminutové zprávy. Od ledna bude noc složená z repríz hlavních diskusních zpravodajských relací, ve kterých znovu uvidíte velín nebo studio z Událostí, komentářů, atd., takže divák bude prostředí na ČT 24 vnímat 24 hodin denně.

Strop podílu ČT 24 na sledovanosti? Tři procenta

Od 4. ledna se přesunou Události, komentáře z programu ČT 2 výhradně na zpravodajský kanál ČT 24. Budou také delší, místo 40 minut budou trvat hodinu. Co si od této změny slibujete?

Že divák dostane Události, komentáře už ve 22 hodin, pestřejší, s více hosty a tématy, včetně kultury a sportu. Šedesát minut je maximální délka smysluplného zpravodajského pořadu, a Události, komentáře by měly být reprezentativní hlavní relací pozdního večera na ČT 24. A také si od toho samozřejmě slibujeme zvýšení celkové sledovanosti ČT 24, protože věříme, že si diváci tento pořad najdou i poté, co zmizí z Dvojky.

Aby se pak sledovanost Dvojky nepropadla, protože zároveň s Událostmi, komentáři z ní zmizí i většina sportovních přenosů.

Vyčištění Dvojky od zpravodajství by mělo vést ku prospěchu obou programů, i když je logické, že ČT 2 a ČT 24 mají bohužel podobného diváka. Rozhodně se nedá říct, že bychom tímto vyprofilováním obou programů dokázali okamžitě a masivně přesměrovat diváka, který sleduje Novu, Primu, Barrandov a jiné televize, co nabízejí zábavu, filmy nebo seriály. Diváci ČT 2 i ČT 24 mají zájem o vědění, chtějí se z televize něco dozvědět nebo žádají umělecký zážitek, jsou nároční a vybíraví. Takže to bude takový experiment. Včetně stažení sportu z Dvojky, protože i ČT 4 má velmi podobného diváka jako ČT 2 a ČT 24.

Jak byste ho charakterizoval?

Společný divák ČT 24, ČT 4 a ČT 2 je převážně muž mezi 35 až 70 lety, který má rád sport, živě se zajímá o zpravodajství, politiku a stav světa, vědění, proto jej zajímají i dokumenty, filmové kluby, koncerty, publicistika. Má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a zaměstnání, kde potřebuje mít přehled o dění, kultuře i sportu. ČT 24 sledují ale samozřejmě ve velké míře ženy a jiný typ muže. To je pouze typologie pro společného diváka tří programů, které od ledna budou nabízet co nejlepší program často proti sobě.

Milan Fridrich - 5

Zpátky ke sledovanosti ČT 24. Jak by se tedy měl změnit průměrný denní podíl tohoto kanálu přesunem Událostí, komentářů z Dvojky a Studia 6 z Jedničky? Protože i Studio 6 půjde od 4. ledna pouze na ČT 24.

Za listopad měla ČT 24 zásah 933 tisíc diváků denně a celoměsíční průměrný podíl na dospělém publiku 2,2 procenta. Prakticky od léta jsme nikdy neklesli pod dvě procenta. Září, kdy jsme dosáhli podílu 2,54 procenta, bylo rekordní. Za optimální bych považoval průměrný podíl mezi 2,5 a 3 procenty. Potenciál na to máme. Tři procenta jsou strop, kterého můžeme jako zpravodajská televize v současných podmínkách dosáhnout během jednoho roku. Pokud bychom chtěli jít výš, musel by se program rozmělnit a naředit v určité časy infotainmentem (mixem zpráv o celebritách, showbyznysu, atd), což není smyslem ČT 24.

Tříprocentního podílu na sledovanosti dlouhodobě dosahuje digitální televize Barrandov, ale ta je plnoformátová.

Když se podíváte, na čem Barrandov sbírá procenta, jde především o seriály, zábavu a vysílání ve večerním a odpoledním čase. ČT 24 dosahuje v hlavních večerních časech mnohem nižších čísel než v poledne, odpoledne nebo později večer během Událostí, komentářů. Zpravodajský program nikdy nemůže namixovat pořady tak atraktivně a cíleně jako plnoformátová televize. Přesto v podobě, v jaké ČT 24 vysílá, můžeme na trhu posílit. Program má zavedené značky, zpravodajství ČT je zavedená značka, a je na čem stavět. Ale je jasné, že hlavním pořadům plnoformátových televizí během prime time můžeme konkurovat těžko.

Ale jsou tací, kteří zprávy v sedm nebo o půl osmé nestíhají.

Ano, ti si pouští ČT 24. Myslíme na ně a chceme jim nabízet kvalitní zpravodajství od brzkého rána do noci. Zároveň myslíme i na ty, co by se chtěli na hlavní události dne podívat jinou formou nebo specializovaně. Proto máme večer Ekonomiku ČT 24 nebo zavádíme nový interaktivní pořad Hyde park.

V čem se Hyde park liší od Vedlejších efektů, které vysíláte ve stejném čase už dnes? To je přeci taky interaktivní pořad.

Prohlubujeme v něm kontakt diváka s hostem pořadu i vliv diváků na probíraná témata. Vedlejší efekty jsou matka Hyde parku. Matka a dcera mají některé stejné geny, ale nejsou to tatáž osoba. Diváci si nyní budou moci například i vybírat, koho pozveme do studia, a mnohem víc přitom budeme využívat různé sociální sítě včetně Facebooku, Twitteru. Vyšleme do regionů štáby s přenosovými vozy, aby diskuse v Hyde parku mohla probíhat prostřednictvím živým vstupů. Ve studiu bude vždy jen jeden host. Během padesáti minut se moderátor bude ptát téměř výhradně na dotazy od diváků. V tom bude hlavní změna.

Hyde park poběží v době, kdy dnes vysíláte Vedlejší efekty, ale i Události v kultuře, které rušíte. Je vhodné rušit Události v kultuře v době, kdy se vám podařilo po roce obnovit samostatnou redakci kultury a získat do ní zajímavé posily jako Petra Fischera a Petra Vizinu?

Kultura z vysílání ČT 24 nezmizí, bude se ve zvýšené míře objevovat v Hyde parku, a velmi pravidelně i v Událostech, komentářích. Posílíme ji i v hlavních Událostech. Středeční diskusní pořad Před půlnocí bude moderovat vedoucí kulturní redakce Petr Fischer a bude si do něj zvát hosty z kulturního prostředí. Celkově chceme kulturu v našem vysílání pojmout a prezentovat jinak než dosud. Události v kultuře měly každý den půl hodiny a takový pořad nelze dělat kvalitně bez toho, aniž by kulturní redakce měla nějakých patnáct lidí.

A kolik jich tedy má?

Sedm, ale i tak to je určitě jedna z největších kulturních redakcí v této zemi. Když jsme denně vysílali Události v kultuře, stávalo se, že jsme do té půlhodiny často hledali témata za každou cenu. Méně někdy znamená více.

Proč se ranní Studio 6 stěhuje pouze na zpravodajskou ČT 24, a proč na Jedničce poběží místo něj Dobré ráno, které dnes nabízí Dvojka?

Dobré ráno na Jedničce bude připravovat brněnské a ostravské studio České televize. Rozhodla o tom programová ředitelka ČT a já to respektuji. Studio 6 se přesune na ČT 24, kde se budeme snažit přilákat diváka na zpravodajské ráno. Chceme ho dělat ještě rychlejší a dynamičtější než teď. Opět věřím, že diváci, kteří sledovali Studio 6 na ČT 1, si jej najdou na ČT 24, kam dramaturgicky pat­ří.

Nebojíte se reakcí diváků z Jesenicka a Zlínska, kde ještě Česká televize nevysílá digitálně z pozemních vysílačů, a tak ti, co nemají kabelovou nebo satelitní televizi, o Studio 6, ale i Události, komentáře přijdou?

Už jsme takové reakce zaznamenali. Znovu opakuji, je to širší programové rozhodnutí z hlediska celé strategie specializací programů ČT, které respektuji. Divák ale nemá pouze jeden jediný způsob, jak si zajistit digitální příjem programů ČT. Pokud bude mít opravdu velkou touhu pustit si Studio 6, může si koupit satelit a pokud je koncesionář, může přes něj sledovat ČT zadarmo, včetně ČT 24 a ČT 4.

Pokud není koncesionář a má připojení k internetu, dostane se k vysílání ČT 24 a Studiu 6 také. A zadarmo.

Nebýt koncesionář je docela těžké a tato poznámka musí vést nevyhnutelně k dotazu: co je potom počítač? Není to i televize?

Podle zákona o koncesionářských poplatcích ne. Pojďme ale k mimořádným vysíláním ČT 24 v příštím roce. Chystáte něco podobného jako při návštěvě Baracka Obamy nebo papeže Benedikta XVI. v České republice? Několikrát jste už v médiích zmiňoval rozsáhlé předvolební vysílání, ČT 24 by měla mít 15 speciálů Otázek Václava Moravce z regionů. Máte už teď nějaký výhled mimořádných událostí, u kterých nebude ČT 24 chybět?

Těch 15 speciálů budeme vysílat především na ČT 1 od 21:00 každou středu, nejspíš od počátku února. Termín zatím ladíme. Co se týče ČT 24, na letošní projekt 20 let svobody navážeme novým projektem „Demokracie: Rok první“. V něm bychom chtěli ukázat události před dvaceti lety, kdy se konstituovaly základy demokratického českého státu, vytvářelo se politické a ekonomické prostředí, vznikaly politické strany, začal rozpad Československa. Na dvacet hodinových dílů projektu 20 let svobody navážeme cca 25 speciálními pořady projektu „Demokracie: Rok první“.

Budete na ČT 24 vysílat živě přenosy tiskových konferencí tak často jako letos?

Tiskové konference vysíláme podle potřeby a jsou od počátku ČT 24 integrální součástí živého autentického vysílání. Zařazujeme je tehdy, pokud mají nějakou výpovědní hodnotu k událostem dne. Nevysíláme je samoúčelně.

Nebudete některé z nich vysílat raději na webu ČT 24, abyste si zbytečně nerozbíjeli vysílací schéma?

Rozbité schéma je principem ČT 24. Tím se lišíme oproti ostatním televizím, včetně Z1, které staví na pevném vysílacím schématu. My ho máme nepevné a nabízíme zrovna to, co se děje, u čeho můžeme být živě. Takové vysílání je podle mne atraktivnější. Výsledky sledovanosti mi dávají za pravdu: když vysíláme přenos tiskové konference prezidenta, premiéra nebo i předsedů politických stran, a anoncujeme to dopředu, máme víc diváků než u běžných zpráv. Jako veřejná služba musíme mít klasické zpravodajství, ale i autentické živé přenosy a analýzy z událostí, třeba jako bylo minulý týden přepadení banky v Praze.

Přenos z přepadení banky na ČT 24 patří

Milan Fridrich - 6

Na to jsem se právě chtěl zeptat. Je mimořádné živé vysílání o přepadení bankovní pobočky na Novodvorské ulici v Praze ještě ten veřejný zájem, který je důležitý pro diváka někde v Brně nebo na Bruntálsku?

Veřejný zájem… Je to událost, která zcela určitě poutá pozornost široké veřejnosti a veřejná služba ji musí zpracovat. Je jasné, že některým věcem se na ČT 24 nevěnujeme, například celebritám. Ale potom jsou záležitosti, které mají hlubší společenský obsah, a tou může být i přepadení banky. Jedná se o mezní událost zasahující životy lidí. Může to být třeba výraz toho, kam až může někoho dovést finanční krize. A je to událost, kterou by měla z principu pokrýt každá zpravodajská televize. I když to není věc, na které by stála veřejná služba a její smysl. To ne. Ten je mnohem hlubší a veřejný zájem širší a vrstevnatější.

Jenže pak se dostáváte do situace, kdy tři hodiny trvá, než se přepadení vyřeší a ty tři hodiny se fakticky nic neděje, na místě jsou vyjednavači a redaktor i moderátoři ve studiu opakují stále tytéž informace. Nevědí, co mají říkat a pořád rekapitulují jen to, co už řekli. Divák, který je sleduje celé tři hodiny, se vlastně nedozví nic nového.

U zpravodajské televize musíte neustále dělat kompromis mezí tím, že každou vteřinu můžete získat prvodiváka, který právě přepnul na ČT 24, a zároveň si chcete udržet někoho, kdo ten přenos sleduje od začátku. A navíc jinak stavíte vysílání předvídatelné a improvizované. Například u přenosů z návštěvy papeže Benedikta XVI., které někteří diváci sledovali nonstop, šlo o plánovanou událost, kterou dramaturg strukturoval, aby se divák nenudil ani po dvanáctihodinovém kontinuálním vysílání. Ale když jde o událost, která se stane nečekaně, je logické, že riziko únavy diváka z jednotvárného popisu bude vyšší a že pokud ta událost bude trvat delší dobu, informací bude málo nebo žádné, nebude mít moderátor o čem mluvit. Přesto nejde vysílání jen tak zastavit, pokud drama neskončilo. Není to snadné rozhodování.

Takže přenos z přepadení banky na veřejnoprávní televizi patří?

Jistě, pokud má zpravodajský program, tak určitě. Nevnímám ho jako událost, která by měla být výlučně záležitostí bulváru, i když v nich samozřejmě bude dominovat. Když někdo vtrhne do školy a postřílí dvacet lidí, je to bulvár? Jde o společensky závažnou událost, která se bude vyšetřovat a interpretovat, událost, která ochromí všechny lidi bez rozdílu, ať sledují veřejnoprávní zpravodajství nebo čtou Blesk. Každé médium se té události chopí svým způsobem a podle toho ji také zpracuje. My jsme informovali. To je zpravodajská povinnost.

Bavíte se uvnitř zpravodajství ČT, zda takové události vysílat živě?

Samozřejmě. V minulosti jsme třeba vedli diskusi o tom, zda vysílat pohřeb Karla Svobody. Byl jsem tehdy pro, protože tato událost poutala pozornost široké společnosti, považoval jsem za důležité, abychom pohřeb vysílali. Samozřejmě to není hlavní náplní ČT 24, ale vyhýbat bychom se a priori ničemu neměli. O všem je nutné mluvit a říct si, zda to je nebo není pro zpravodajský program veřejné služby.

Jak vlastně dopadla sledovanost mimořádného vysílání o přepadení banky v Praze?

UX DAy - tip 2

Bylo sledované. V daný čas byl u ČT 24 trojnásobek diváků než obvykle.

Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Uvítali byste výměnu moderátorů hlavní zpravodajské relace České televize Události?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).