Hlavní navigace

Milan Hába (T-Mobile): O nesmrtelnosti FUPu

29. 11. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: T-Mobile
K mému tvrzení, že „FUP bude vždy“, je vhodné doplnit, že do budoucna může FUP vypadat úplně jinak než dnes, píše ve svém komentáři Milan Hába z českého T-Mobile. Změnu má podle něj přinést hlavně přechod na nové LTE sítě.

Zdá se, že téma FUP v mobilních datových tarifech se stalo obzvláště na serveru Lupa velmi oblíbeným. V této souvislosti je často odkazováno i na letošní Mobile Internet Forum (MIF), kterého jsem se zúčastnil za T-Mobile v diskusním panelu; i proto jsem se rozhodl trochu rozvést některé tam zmiňované myšlenky. Konkrétně připomenout i další skutečnosti, které tehdy zazněly, a zde byly zredukovány do jediné věty, a sice, že „FUP bude vždy“.

Neomezený tarif, běžné využívání služby…

Pro porovnání se situací u nás jsou často jmenovány příklady zahraničních operátorů, kteří nabízejí neomezené datové tarify nebo (chcete-li) tarify bez FUP. I ve velmi nedávné historii bychom skutečně nalezli příklady operátorů, kteří nově zavedli takové neomezené tarify, ovšem stejně tak bychom nalezli i příklady operátorů, kteří neomezené tarify nově omezovat začali. A byť se třeba nejednalo přímo o zavedení tvrdého datového limitu (i když i tyto případy existují), došlo v nich kupříkladu k znemožnění využívání některých vybraných služeb, které právě mohou být zdrojem většího datového provozu zákazníka. Situace se v těchto ohledech vyvíjí velmi dynamicky a i u jediného operátora se může třikrát změnit během jediného roku.

Příkladem budiž nedávná kauza amerického AT&T v podobě nově zavedeného blokování služby Apple FaceTime v mobilních datových tarifech, jež pod nátlakem zákazníků vyústila odblokováním této služby alespoň v LTE síti, jež (na rozdíl od 3G sítě) na vytížení teprve čeká. Co se asi stane za pár let? Nechejme se překvapit, každopádně ani LTE síť neomezenou kapacitu nemá.

Jsou však i ony často zmiňované neomezené tarify opravdu až tak neomezené? I na příkladu tarifů švýcarského operátora nedávno zmiňovaných Ondřejem Malým z ČTÚ totiž až při bližším zkoumání objevíte některé „detaily“. Dokonce ani ne tak hluboko pod čarou narazíte na poznámku:

The NATEL® infinity XS subscription is suitable for normal personal use. Swisscom reserves the right to curtail or restrict the service or take other appropriate steps if usage considerably exceeds normal levels, or if there are justified indications that the SIM card is being used for special applications (e.g. surveillance, machine-to-machine, direct dial and continuous connections)

Volně přeloženo tato poznámka mimo jiné říká, že pokud zákazník nebude službu využívat „běžně“, může operátor službu přerušit, omezit či provést „vhodné opatření“. Přičemž není nijak definováno, co znamená ono „běžně“, ani v čem bude spočívat ono omezení či „vhodné opatření“. Čímž se otevírá poměrně dost velký prostor pro spekulace o tom, co vlastně běžné využívání služby je a co už není. Bylo by „vytváření lokální zálohy“ serveru Ulož.to u uživatele na disku přes mobilní data běžným využíváním služby? Pro někoho určitě ano.

V této souvislosti jsem už na MIFu vyslovil své přesvědčení, že čeští operátoři dělají lépe, pokud otevřeně a viditelně komunikují, jaké přesné parametry (vč. omezení) mobilní datové tarify mají. Přístup švýcarského operátora se spíše drží rčení „co oči nevidí, to srdce nebolí“. Ondřeje Malého tento přístup zjevně oslnil. Avšak vzhledem k tomu, že pořízení tohoto „neomezeného“ tarifu je podmíněno závazkem, zákazník si tak ve skutečnosti na dlouhou dobu pořizuje zajíce v pytli s parametry, které předem nezná, a tyto parametry se pak mohou fakticky v čase libovolně měnit, jak zrovna daný operátor uzná za vhodné. Dost mě tedy překvapuje, že zrovna zástupce ČTÚ tento přístup operátora takto vyzdvihuje.

Mimochodem, ve výše zmíněném článku mi ona „oslava“ tarifu s neomezenými daty a rychlostí 0,2 Mbit/s přijde celkem úsměvná. Mně se spíše zdá, že v tomto tarifu je FUP (s ohledem na možnosti LTE sítě) uplatňován už od prvního přeneseného kilobajtu. Ale to už je asi o úhlu pohledu na věc…

FUP = datový limit?

Tak trochu nešťastná je skutečnost, že i v odborných médiích je dáváno rovnítko mezi FUP v datovém tarifu a množství dat, které je možné přenést (nejčastěji za měsíc), aniž by byla jakkoliv aktivně ze strany operátora omezována rychlost přenosu dat, říkejme tomu třeba datový limit. Nebylo by ale fér toto zjednodušování a rovnítko někomu vyčítat, protože skutečně u nás (a nejen u nás) onen FUP v minulosti i přítomnosti nabývá nejčastěji právě podoby měsíčního datového limitu. Toto rovnítko je ale zároveň i celkem zajímavý úkaz, vezmeme-li v úvahu, že dle článků na toto téma prakticky nikdo tento datový limit za zrovna „fair“ nepovažuje. 

Ale FUP nemusí být datovým limitem navždy, ani v mobilních sítích.

FUP = Fair User Policy, což je obecně vzato sada pravidel uplatňovaných v datové síti pro to, aby (úzká) skupina zákazníků využívajících službu „nadměrně“ svým chováním neomezovala ostatní zákazníky. Není třeba zároveň zastírat, že operátoři nad rámec této definice využívají pravidla tohoto typu také jako nástroj umožňující cenovou diferenciaci datových tarifů, tedy aby zákazníci využívající službu více také více zaplatili.

Tato pravidla však opravdu nemusí nutně spočívat pouze v definovaném měsíčním objemu dat a následném „tvrdém“ omezení rychlosti na nějakou předem definovanou úroveň.

V souvislosti s blížícím se komerčním nástupem LTE sítí u nás tím mířím zejména k mnohem efektivnějším možnostem řízení QoS (Quality of Service), které umožní prioritizaci datového provozu jednotlivých zákazníků dle nastavených pravidel. Ve stávajících 2G/3G sítích takhle efektivní řízení datového provozu možné není (kvůli specifikům rádiového rozhraní těchto sítí) a nová LTE síť se tak v tomto významně přiblíží možnostem, které dnes běžně existují v pevných datových sítích.

Při troše zjednodušení taková přátelštěji nastavená pravidla dokáží nejen změřit, kolik dat zákazník už celkově přenesl, a podle toho mu případně omezit rychlost, ale berou v úvahu i to, jakou službu chce daný zákazník zrovna využívat a jak hodně ji využíval v minulosti, jakým způsobem se zrovna chovají ostatní zákazníci v daném místě sítě v daném okamžiku a celou řadu dalších skutečností.

Takto nastavená pravidla vytváří prostor pro to, aby zde FUP plnil svou primární roli a neobtěžoval běžné zákazníky, pokud to navíc aktuální provoz v síti v daném místě a čase nevyžaduje. A i takto nastavená pravidla stále umožní operátorům tarify diferencovat v jejich ceně. Mimochodem, i v pevných datových sítích jsou určitá pravidla zabraňující „nadměrnému využívání“ běžně uplatňována vč. těch sítí, o kterých se jinak obecně říká, že FUP v nich dříve existoval a nyní už neexistuje. Dokonce i v obchodních podmínkách těchto služeb najdete různé sofistikované větičky vyhrazující si právo na „řízení datového toku v síti …“. To je přesně ono.

Je samozřejmě spíše akademická diskuse, jestli takovým pravidlům říkat FUP nebo ne (podle mého názoru i takhle nastavená pravidla definici FUPu – viz výše – naplňují a možná dokonce mnohem lépe, jsou férovější). Faktem ale zůstává, že ani LTE sítě nemají kapacitu nekonečnou a nějaká pravidla tohoto typu v nich budou muset existovat. Zatímco v pevných sítích ke každému zákazníkovi vede „jeho drát“ a k určité „konkurenci“ mezi zákazníky tak dochází až v páteřní síti, u mobilní sítě jsou síťové zdroje sdíleny více zákazníky už od prvního místa přenosu dat v síti. A síť je to navíc mobilní, takže nelze úplně přesně predikovat, kdy a kde jaký provoz ve skutečnosti bude (to ještě jako další rozdíl např. oproti bezdrátovým sítím jako WiFi využívaným pro pevné připojení). To logicky povede k tomu, že nastavení takových pravidel v LTE bude muset být o něco tvrdší než v pevných sítích (ale stále benevolentnější než je tomu dnes ve 2G/3G sítích).

K tomu, že „FUP bude vždy“, je tedy vhodné i doplnit, že do budoucna může FUP vypadat úplně jinak než dnes. Zejména v okamžiku, kdy se do LTE přesune větší část datového provozu stávajících mobilních sítí, a zároveň budeme chtít dosáhnout toho, že datové tarify budou jenom jedny a nebude existovat zvlášť sada tarifů pro každou jednotlivou technologii. To by totiž vedlo k totálnímu zmatení zákazníků. A i když se postupem času na trhu objeví (nebo u některých poskytovatelů už objevila) třeba i opravdu neomezená varianta mobilního datového tarifu, bude se jednat o prémiový tarif za prémiovou cenu. Pak jsem přesvědčený o tom, že drtivá většina zákazníků stejně raději sáhne po významně levnější variantě tarifu s určitým omezením, která tak v nabídkách operátorů bude mít své místo.

Mimo výše uvedené také stále platí i to, co zaznělo už na MIFu: dnes jsou v datových tarifech nastaveny datové limity a další související parametry (např. snížená rychlost po dosažení stanoveného limitu) na nějaké konkrétní hodnoty. A tyto hodnoty se samozřejmě do budoucna budou měnit směrem nahoru, což umožní mimo jiné právě i příchod LTE sítí s větší kapacitou. Na MIFu jsem zmínil i svou statistiku využívání datových tarifů v T-Mobile, která konstatuje, že za posledních cca 8 let vzrostl datový limit v určitém datovém tarifu při konstantní ceně na šedesátinásobek. Příkladem byl někdejší tarif GPRS Standard s 5 MB za 199 Kč a dnešní Internet v mobilu Klasik s 300 MB za stejnou cenu. Právě to bylo umožněno příchodem nových technologií jako EDGE a hlavně 3G. (Cenu záměrně uvádím bez DPH, protože její sazba se mezitím zvýšila na čtyřnásobek, ale za to my operátoři nemůžeme :-)).

ebf - tip do článku - debata

Až teprve následně jsem si uvědomil, že v době platnosti jedné z našich nedávných promoakcí s „dvojnásobkem dat“, jejíž výhod řada našich zákazníků dosud využívá, to vlastně bylo dokonce 120× více – tedy 600 MB.

Stejně tak i ona rychlost uplatněná po dosažení datového limitu (dokud bude limit existovat a rychlost nastavovat na pevně danou úroveň) dozná v budoucnu jistě změn směrem nahoru, a rozhodně nepůjde o změnu poslední.Na novinky v této oblasti se u T-Mobile určitě můžete těšit dokonce ještě před tím, než komerčně spustíme LTE.

Autor článku

Autor je ředitelem oddělení řízení kategorií a produktů ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).