Hlavní navigace

Mobilní Internet (3): Na Internet s Cardphonem

9. 8. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Již v předchozích dílech našeho seriálu jsme si řekli, že nejrychlejší přístup na Internet nabízí EuroTel -- až 43.2 Kbit/s, a že v současné době není možné použít pro tento druh přístupu standardní mobilní telefon, ale tzv. Cardphone -- netradiční PCMCIA kartu pro notebooky. Nyní se podíváme, co je potřeba, abyste této rychlosti dosáhli.

K pochopení vysokorychlostních datových přenosů v sítích GSM je nejdříve potřeba udělat krátký exkurs do technologie přenosu dat přes rádiové rozhraní v GSM sítích obecně. Jak známo, v sítích GSM je hlas před přenosem digitálně kódován a pochopitelně také komprimován. Jak lze odhadnout, zkomprimovaný hlas je možno po přenosovém médiu (tím je v dané situaci vzduch) přepravit výrazně rychleji, než v jeho skutečné délce. Proto jsou sítě GSM koncipovány tak, aby na jedné fyzické frekvenci (přenosovém kanále) vysílalo osm telefonů. Každý z těchto osmi telefonů má vyhraženu 1/8 z celkového času. Telefony se ve vysílání pravidelně střídají a toto střídání musí být nesmírně přesně načasováno. Pro hrubou představu, každý telefon se dostane k vysílání asi 150× za jednu sekundu. Obdobně je řešen příjem. Pomyslným „pozicím“, které jsou v čase vyhrazeny pro vysílání jednotlivých telefonů se odborně říká „timesloty“. Tento způsob přenášení v sítích GSM se vztahuje jak na přenos hlasu, tak přenos dat.

Technologie, která zajišťuje vysokorychlostní přenosy dat, se nazývá HSCSD – High Speed Circuit Switched Data. Tato technologie je založena na velmi jednoduché myšlence. Proč by měl telefon vysílat jen 1/8 celkového času? Pro přenos hlasu to stačí, ale dat můžeme přeci přenášet daleko více. Odborně řečeno, tato technologie umožní propojit několik timeslotů dohromady a tím dosáhnou příslušného násobku základní přenosové rychlosti (která je 14,4 kbit/s). Je logické, že technologii HSCSD musí podporovat jednak GSM síť, ale také GSM telefon. Jedinou z českých sítí, která HSCSD podporuje, je EuroTel. A ani v zahraniční není takových sítí mnoho.

Technologie HSCSD teoreticky umožňuje timesloty propojovat v celku libovolně. Ve standardech je definována řada tzv. „tříd“, které určují způsob propojení timeslotů. V současnosti jsou však komerčně dostupná pouze zařízení „třídy 6“, která obsahují čtyři rádia. Dvě rádia jsou fixně určena pro příjem, jedno je fixně určeno pro vysílání a jedno může vysílat nebo přijímat. Z toho vyplývá, že s takovým zařízením dosáhnete buď

  • 43,2 kbit/s pro download a zároveň 14,4 pro upload (tzv. asymetrický přenos) nebo
  • 28,8 kbit/s pro download a zároveň 28,8 pro upload (tzv. symetrický přenos)

Zdůrazňovat výhody a nevýhody obou variant připojení je rutinním uživatelům Internetu v podstatě zbytečné. Ve většině případů se jako užitečnější jeví varianta asymetrického přenosu.

Nyní zbývá dodat to hlavní – jaké telefony tuto technologii podporují? V současnosti je to pouze jediný: Nokia Cardphone 2.0. Přesněji řešeno, nejde ani tak o telefon, jako spíše o GSM modem, který se jako PCMCIA karta vkládá přímo do notebooku. Tento modem nemá ani baterie, napájen je přímo přes notebook. Dokonce roku by měly přibýt snad ještě dva další telefony – ještě jeden od Nokie (6210) a další od Siemensu (získaný akvizicí od Boshe). Toto by již měly být skutečné telefony. Dlužno též podotknout, že Cardphone 2.0 není nejlevnější záležitost. Aktuální informace o jeho cenách lze nalézt zde.

K Cardphonu je také automaticky dodáván veškerý potřebný software. Instalaci je možno zvládnou spolehlivě podle manuálu – dovolím si jen upozornit nedočkavce, že mají manuálu věřit v tom bodě, že Cardphone je třeba poprvé zasunout do notebooku teprve v okamžiku, kdy o to instalační program požádá.

Dodávaný software obsahuje nejen vlastní ovladače k modemu, ale obsahuje také obslužný software k telefonu jako takovému. Tento software umožňuje odesílat a číst SMS zprávy, pracovat s telefonním seznamem na SIM kartě, nastavovat přesměrování a podobně. Důležité jsou pro nás zejména parametry pro konfiguraci datového přenosu.

KL22 hlasovani

Praktická poznámka: Z počátku jsem měl problém se stabilitou spojení, které se často a rychle rozpadalo. Zkoušel jsem tedy, jestli by pomohla změna místa. Usadil jsem se v parku přímo pod základnovou stanici EuroTelu a spojení bylo bezproblémové. Později se ukázalo, že můj značkový notebook (bohužel, ne zrovna nejnovějšího data výroby) vysílá jakési rušení, které mobilní přenos ruší. Pokud se dostanete do stejné situace, nezoufejte. Je třeba si dokoupit externí (přesněji řečeno prodlouženou) anténu, kterou je možné položit o kus dál od notebooku (ideálně třeba na okno) a tímto se problém zcela vyřeší.

Pokud to hodláte s přístupem na Internet přes mobilní telefon myslet vášně, Nokia Cardphone 2.0 a SIM karta od EuroTelu jsou v současné době jediným použitelným řešením. Jeho pořizovací cena není zrovna malá, ale pokud hodláte k Internetu přes mobil přistupovat v rozsahu cca 10 hodin měsíčně, náklady se vám nesmírně rychle vrátí.

Autor článku

Snílek, fantasta a možná i blázen, který žije mimo limity tohoto světa. Specializuje se na vývoj informačních systémů a mobilní komunikace.