Hlavní navigace

Na návštěvě u... Českého telekomunikačního úřadu

15. 8. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 118483
V dalším díle našeho nepravidelného seriálu „Na návštěvě u…“ jsme se rozhodli podívat do dalšího státního regulačního úřadu. Po Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se jím stal Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který reguluje trh elektronických komunikací a je správcem kmitočtového spektra. Jde ale nejen o rozhlasové a televizní pásmo, ale i mobilní sítě, apod. Do jeho kompetencí pak spadá i regulace poštovních služeb. Naše čtenáře ale bude pochopitelně zajímat např. možnost výpočtu pokrytí jednotlivých oblastí nebo obyvatelstva televizním signálem a problémy s jeho rušením. Proto jsme se zaměřili především na tyto body.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je ústředním správním orgánem, který je určen pro regulaci trhu elektronických komunikací a poštovních služeb. ČTÚ pracuje v zásadě se třemi zákony, kterými jsou Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o poštovních službách a Správní řád. Úřad má hlavní sídlo v Praze 9 na Sokolovské ulici č.p. 219. Do roku 2000 byl situován na třech místech v Praze. Kromě této budovy jsou pak ještě oblastní pracoviště v jednotlivých krajích, aby činnost úřadu, která je velmi rozsáhlá, byla co nejblíže veřejnosti. Dělení je tedy následující – Praha a střední Čechy, severní Čechy, východní Čechy, západní Čechy, jižní Čechy, severní a jižní Morava. Úřad má v současné době 461 zaměstnanců, přičemž 278 sídlí právě v Praze na Sokolovské.

Jan Sedláček ČTÚ

Jan Sedláček, který má na starosti Kancelář úřadu, byl po celou dobu naším průvodcem (vpravo autor článku)

V čele ČTÚ stojí rada, která má pět členů. Její hlavou je předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák a pod ním jsou jednotliví členové. V současné době jde o Michala Frankla, Zdeňka Švrčka, Petra Štěpánka a Janu Fürstovou. Dále se pak úřad dělí na jednotlivé sekce. Tou první je Kancelář úřadu, kterou má na starosti Jan Sedláček, jenž byl spolu s mluvčí ČTÚ Danou Marklíkovou naším průvodcem, druhou je sekce Regulace a třetí sekce Státní kontroly. S podrobným rozdělením jednotlivých kompetencí na tomto úřadě se můžete seznámit zde na stránkách ČTÚ. Co se týká administrativy, ČTÚ řeší velké množství spisů, které došly ať od fyzických nebo právnických osob. V době naší prohlídky bylo pro tento rok registrováno 70 tisíc čísel jednacích. Ač je nás relativně hodně, objem práce je obrovský, konstatoval šéf Kanceláře úřadu Sedláček.

Jan Sedláček 2 ČTÚ

Pan Sedláček je člověkem na pravém místě. O úřadu by dokázal vykládat hodiny. A možná i déle…

Hlavní místnosti, které jsou určeny pro styk s veřejností, jsou Podatelna, která je hned vedle recepce v přízemí, a v prvním patře jsou dvě zasedací místnosti. Ty slouží jak pro domácí, tak i mezinárodní styk. V zasedacích místnostech se konají také různé workshopy v rámci analýz trhů, které ČTÚ provádí, a také pravidelná setkání s novináři. Vlastní zasedací místnost má také k dispozici předseda Dvořák. Ta slouží právě k zasedání rady a také při jednáních souvisejících s digitalizací. Samotný úřad má ten smysl, že zajišťuje záležitosti, které nejsou rozvinuty na takové úrovni, aby bylo možné ponechat podnikatelskou sféru samu o sobě. ČTÚ má také za úkol dohlížet na to, jak se využívají tzv. limitované zdroje, tedy kmitočtové spektrum a telefonní čísla.

Odbor správy kmitočtového spektra ČTÚ

Odbor správy kmitočtového spektra. Zde se provádí veškeré výpočty pokrytí obyvatelstva i území. V programu Radiolab se zobrazuje také rušení.

Odbor Správy kmitočtového spektra, který bude naše čtenáře zvláště zajímat a na nějž jsme se během návštěvy soustředili nejvíce, má na starosti vše, co souvisí s plánováním, přidělováním a stanovováním podmínek pro provozování rádiových kmitočtů. Jednou částí je pak pochopitelně rozhlasové i televizní spektrum. ČTÚ má také právo vydávat určité regulační akty a předpisy, což jsou buď nařízení vlády nebo vyhlášky a podílí se také na jejich tvorbě. Úřad má vytvořen zvláštní software, který umožňuje sběr informací od podnikatelů. Ti jsou povinni poskytovat údaje o svém podnikání, a to jak z hlediska možnosti provádět analýzy relevantních trhů, tak z hlediska státní statistické služby. Velkou řadu záležitostí je díky elektronické podobě možné vyřídit po internetu. Pokud jde o typickou státní správu, jako jsou formuláře, dotazníky apod., máme to zredukováno na minimum a vše se odehrává především na základě elektronického styku, říká vedoucí Kanceláře úřadu.

Odbor správy kmitočtového spektra 2 ČTÚ

Pracovník Odboru správy kmitočtového spektra právě zjišťuje, zda je v Berouně jeden z rozhlasových kmitočtů vhodný ke koordinaci.

Vratíme-li se zpět k Odboru Sekce regulace elektronických komunikací, tak ten se dělí na Odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací, Odbor ekonomické regulace, Odbor správy kmitočtového spektra a také je zde Odbor mezinárodní. Odbor správy kmitočtového spektra, která sídlí ve třetím patře, má k dispozici speciální software, kam se zadají veškeré potřebné parametry jako je nadmořská výška, kmitočet, výkon, směrová data apod., a ten propočítá, zda je daný požadavek vhodný pro koordinaci. Když přijde tedy na ČTÚ požadavek ke zkoordinování kmitočtu, do plánovacího softwaru Radiolab je nutné zadat všechny parametry, které byly uvedeny výše. V jeho databázi jsou jak české, tak i zahraniční vysílače. Ve výsledku z Radiolabu vystoupí informace mj. o tom, zda je při pokrytí přítomno rušení a je-li akceptovatelné. Délka výpočtu je pochopitelně závislá na tom, jak moc je složitý a co chce vlastně uživatel spočítat. Nejčastější výpočty sítí trvají kompletně se všemi převaděči i s rušením zahraničních vysílačů většinou den či dva. V databázi je pro představu přibližně 40 tisíc vysílačů. Program Radiolab vypočítává také pokrytí obyvatelstva, tedy například, jaký zásah bude mít daný vysílač. Možné je vybrat také například jen vysílače v západních Čechách, kdy se zjistí, jaký mají celkový zásah. Data je potom možné také exportovat například do map pokrytí nebo aplikací běžících pod DOSem.

Další oddělení, které by bezesporu naše čtenáře zajímalo, je správa kmitočtového spektra. Ta má na starosti vše, co se týká rádia, tedy bezdrátového šíření. Za prvé se vydávají individuální oprávnění pro využívání rádiových kmitočtů, a za druhé, všeobecná oprávnění. Ten, kdo provozuje radiokomunikační stanici, musí mít určité oprávnění, kde jsou stanoveny podmínky, jako je kmitočet nebo kmitočtové pásmo, výkon, umístění stanice, polarizace, zdvih a řada dalších parametrů dle provozované radiokomunikační služby. Právě dodržování těchto parametrů Odbor státní kontroly elektronických komunikací kontroluje.

Javůrek - Odbor správy radiokomunikačních služeb

Ing. Javůrek vysvětluje, co má na starosti Odbor státní kontroly elektronických komunikací

Kontrola probíhá buď dálkovým měřením, nebo při místním šetření. Na odděleních státní kontroly se také řeší stížnosti na rušení rádiového příjmu. Šetření rušení jsou zdarma jak pro provozovatele vysílání, tak i pro posluchače rozhlasu a televize. Jako rušení se může v některých případech projevovat i závada přijímacího zařízení. Například v desítkách případů, kdy byla podána stížnost na rušení signálem mobilního operátora, bylo zjištěno, že závada je většinou v přijímací cestě. Většinou se jedná o neodolnost (malou selektivitu) televizního zesilovače, konstatoval pro DigiZone.cz šéf tohoto oddělení, ing. Javůrek. Pokud není zřejmé, co je zdrojem rušení, musí se provést místní měření, při kterém se kontroluje, zda je užitečný signál v místě kontroly dostatečný. Až v padesáti procentech případů se zjistí, že nejde o rušení, ale je nějaký nedostatek na straně příjemce. Teprve v dalším kroku se provede zaměření rušivého signálu, pokud byl v místě kontroly zjištěn.

Sedláček Dvořák Polák Makrlíková

Na ČTÚ nás přivítal také samotný předseda rady Pavel Dvořák, který stojí se zdviženou rukou v modré košili. Vedle něj je pak interaktivní tabule. V této místnosti se pořádají také setkání s novináři. Na fotografii je dále zleva Jan Sedláček, redaktor DigiZone.cz Lukáš Polák a mluvčí úřadu Dana Makrlíková.

Opomenout bychom neměli ani již zmiňovanou zasedací místnost, kde se např. pořádají snídaně s novináři nebo zde debatuje Rada ČTÚ. K dispozici je moderní vybavení včetně ozvučení a je tu možné udělat také konferenci s Bruselem pomocí telefonu. Při počtu členů rady, kterých je pět (předseda + čtyři řadoví členové), není potřeba hlasovací zařízení. Tuto práci obstará místo něj tajemník. Ledaskoho by mohla zaujmout interaktivní tabule, na kterou se dá nejen psát, ale je zde také možné aktivně pracovat s perem, přičemž dokument je uložený v PC a následující den se k němu opět můžete vrátit, protože si ho opět otevřete tam, kde jste skončili. Zjednodušeně řečeno, tabule je zkrátka propojená s PC a dokáže s ním komunikovat.

Zasedací místnost ČTÚ

Další ze zasedacích místností, které má ČTÚ k dispozici

MM socky3

Budova ČTÚ

A tady Český telekomunikační úřad sídlí

Fotogtrafie: Ivana Dvorská, DigiZone.cz (snímky se dají kliknutím zvětšit)

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.