Hlavní navigace

Na návštěvě výročního setkání Československého DX klubu

3. 4. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 322915
Od pátku 27. března do neděle 29. března se v Rekreačním středisku Kopánky nedaleko Uherského Brodu konalo 19. výroční setkání Československého DX klubu. Tomu, kdo tento spolek zná, ho netřeba více představovat, ale zmiňme se o tom, že jde především o lidi sdružené ve spolku, kteří jsou zapáleni do dálkového příjmu rozhlasu a televize. Příjezd organizační skupiny byl stanoven na patnáctou hodinu, ale člen serveru DigiZone.cz, který se akce zúčastnil, dorazil na místo okolo devatenácté hodiny.

Oficiální program začal v pátek přibližně ve tři čtvrtě na osm, kdy se slova ujal zástupce Slovenska Jaroslav Lajda, který má v klubu funkci člena výboru. David Kříž, mimochodem také externí spolupracovník našeho serveru, představil krátce okolí a na řadu přišla první přednáška v podání předsedy klubu Václava Dosoudila. Díky němu se mohli seznámit účastníci klubu s expedicí Německo 2009. Spolu s kolegou Jardou Boháčem se sem vydali proto, aby chytali tzv. NDB majáky, které jsou určeny pro leteckou navigaci. Éter byl podle Dosoudila natolik zajímavý pro lovce dálkových signálů, že spánku bylo minimum, za to se však vlnění v přijímači posluchači bohatě odměnilo.

Předseda CSDXC se např. zmínil o majáku Engerhafe, který je možné zachytit i v České republice, ale pouze za velmi dobrých podmínek. Je možné mluvit o úspěchu, i když už není možné zachytit tolik majáků jako dříve, konstatoval Dosoudil. Objevily se dokonce např. signály ze severní Ameriky nebo Atlantiku. Všechny tyto vzácné stanice je možné zachytit i u nás, ale je k tomu zapotřebí trpělivost, a proto pokud chce signály posluchač z této oblasti slyšet, musí se za nimi vydat. Tím Dosoudil svou přednášku zakončil. Došlo však k tomu o půl hodiny dříve oproti plánu, což rázem způsobilo mezeru v programu. Při té příležitosti jsme navštívili klubový stánek, který měl na starosti účetní CSDXC Libor Václavík. Na improvizované prodejně, která se skládala ze dvou stolů, mohli zájemci najít skutečné skvosty. Nechybělo tu např. novinkové CD, které obsahovalo samizdatový ročník klubového časopisu z roku 1977. Českoslo­venský DX klub letos oslaví již své dvacáté výročí oficiálního fungování, a to připomíná další brožurou 20 let CSDXC. Členové klubu také dávají dohromady každoročně publikaci Rozhlas Televize. Letos vyšlo její 15. vydání (bohužel poslední).

Libor Václavík - CSDXC - obchod

Pokladník Libor Václavík u improvizovaného stánku s klubovými publikacemi a CD. Foto: Vojtěch Klofec, CSDXC

Na 20. výročí DX klubu byl i Karel Mikuláštík, který pro DigiZone.cz psal článek o příjmu digitálního rozhlasu v praxi. Ten na začátek řekl něco o DRM plus. Ten umožňuje rozšíření digitálního příjmu do dalších rozhlasových pásem do 108 MHz. V blízké době by se měl stát celosvětovým standardem (ITU/ETSI). Výhodou je možnost použití jednofrekvenčních sítí, což je stejný systém, které využívají některé vysílače pro DVB-T. Po prezentaci přišla na řadu krátká přestávka, a potom pohovořil o Irsku Jaroslav Boháč. V sobotu 28. března pokračovalo 19. výroční setkání CSDXC. Úvodního slova se ujal moderátor Jaro Lajda, který seznámil přítomné s tím, co je čeká. Pak už promluvil předseda Václav Dosoudil. Protože bylo nutné zvolit výbor klubu, který má na starosti jeho hospodaření, účastníci se seznámili s jednotlivými kandidáty, kteří krátce přednesli svou představu o fungování CSDXC. Václav Dosoudil konstatoval, že v současné době má klub v Česku 307 členů, mezi nimiž je šest organizací. Na Slovensku je pak 48 členů. CSDXC má celkově 461 členů, mezi nimiž jsou i některé spolky ze zahraničí. Předseda zhodnotil akce, které klub organizoval – např. DX camp Kohútka, DX camp Český ráj, Pražské setkání označované PraSet a moravské setkání (MorSet). Členové se vydali za vzdálenými signály také do zahraničí, např. chorvatské Poreče. Co se týká klubového vydavatelství, v roce 2008 vyšla již třetí publikace DX dálkový příjem, o který je podle Dosoudila velký zájem. Klesá bohužel zájem o publikaci Rozhlas – Televize. Zatímco v roce 2008 vyšlo 500 výtisků, letos šlo už o pouhých 300 kusů. Důvodem bude pravděpodobně dostupnost vždy aktuálních seznamů na internetu, a to zdarma.

Dosoudil promluvil i k webovým stránkám www.dx.cz. Ty jsou podle něj stále ne v úplně ideálním stavu. Klub se mnohokrát zamýšlel nad tím, proč se nedaří web udržovat ve funkčním stavu. „Je určitý názor, že dnes už jsou stránky využity na dosti zastaralém modelu,“ konstatoval předseda CSDXC. Editace by podle něj mohla přinést možnost přímé editace obrázků a textů. Na podobném modelu funguje např. internetová encyklopedie Wikipedia. Do budoucna je v plánu vyzkoušet provoz internetového obchodu, kde by si mohli zájemci klubové předměty objednávat online. Ten je již v současné době v testovacím provozu. CSDXC má i svou klubovou konferenci DX listy. Tu Dosoudil pochválil za aktuálnost, zmínil však, že nese i možnost okamžité reakce, která nemusí být vždy nejlepší. Šéf Československého DX klubu upozornil na významné výročí. Právě letos slaví spolek dvacáté výročí a při té příležitosti vydal publikaci 20 let DX klubu. Václav Dosoudil upozornil na to, že stávající model fungování CSDXC, kdy je členství vázáno na odběr časopisu, který je částkou 600 Kč/rok, pravděpodobně nebude trvale udržitelný.

CSDXC - přednáška

Během přednášek vládla pohodová atmosféra. Pivo na stole nebylo výjimkou. Foto: archiv CSDXC

Dosoudil si položil otázky, zda má hobby zvané DX-ing přetrvat i do budoucích let. Zároveň se také řečnicky přítomných zeptal, má-li do budoucna význam vydávat klubový časopis v elektronické podobě. Zde by však bylo riziko, že by se periodikum šířilo nekontrolovaně i mezi nečleny. Předseda CSDXC řekl, že na klub byl již několikrát hrdý a chtěl se i šéfování vzdát. „Chci stát příkladem, a dokud mi to zdraví dovolí, být v jeho čele,“ dodal Dosoudil, který zároveň poděkoval všem, jež se nějak přičinili k fungování klubu. Při příležitosti dvacátého výročí zavzpomínal šéf spolku také na všechny členy, kteří již nemůžou být mezi ostatními. Bohužel jich nebylo málo a dlouhý seznam se neposlouchal lehce. Následoval přehled příjmu a výdajů CSDXC. Za letošní rok byly příjmy přibližně 382 tisíc korun, z toho členské poplatky 307 tisíc. Výdaje se dostaly k částce 315 tisíc, a jak si čtenář DigiZone.cz jednoduše spočítá, v plusu tedy klub příliš nebyl. U takto malé organizace je však dobré, že nehospodařil s minusovým rozpočtem.

Během krátké desetiminutové přestávky, která přišla na řadu přibližně v 9:40, volili členové nový výbor klubu. Na výběr bylo z devíti kandidátů. Klub jich má sedm, každý tedy mohl vybrat právě tento počet. Protože ve výboru jsou v současné době především zástupci starší generace, snažil se CSDXC tento kontrolní orgán omladit a vybral proto jako kandidující také většinu mladých členů z České republiky i ze Slovenska. Po přestávce Václav Dosoudil vyzval přítomné k diskusi. Účastníci se však o slovo příliš nehlásili. Předseda vyzval zároveň přítomné k větší popularizaci klubu, která se podle něj příliš nedaří. Podle něj je nutné dostat CSDXC více do podvědomí běžných občanů. Dosoudil upozornil členy, že od roku 2010 by měl klubový časopis Radio Revue v elektronické podobě. Předseda přednesl myšlenku, že by se na stránkách dx.cz objevily pravidelné rubriky, kam by mohli členové přispívat. Zdůraznil však, že je nutné najít členy, kteří by byli toto ochotni dělat. Ing. Václav Hrubec, šéfredaktor serverů tvCentrum a satCentrum nadhodil, že by na webu měl mít prostor každý, a to jak členové, tak i nečlenové.

Václav Hrubec - přednáška

Jednu z přednášek měl také ing. Václav Hrubec, šéfredaktor serverů tvCentrum a satCentrum. Foto: archiv CSDXC

Na stránkách by se podle Hrubce mohla objevit také možnost, zda bude určena informace pro všechny nebo i nečleny. Dělení by mohlo být také na sekce News a Hot. Další vystupující naopak zdůraznil, že by nebylo dobré, aby se klub uzavíral na svých webových stránkách před veřejností, takže by bylo nejlepší, kdyby se na něm objevovalo co nejvíce informací. Doba spěje k digitalizaci, analog se bude vypínat a naše drahé vysílačky budeme oprašovat a možná nostalgicky vzpomínat, řekl jeden ze členů. Upozornil na to, že členské příspěvky jsou nutné, protože doba, kdy lidé dělali věci zadarmo, jsou nenávratně pryč. Po diskusi, která skončila přibližně ve čtvrt na dvanáct dopoledne, byly vyhlášeny výsledky hlasování o novém složení výboru klubu. Po něm přišla na řadu další přestávku a ve tři čtvrtě na dvanáct přišlo na řadu fotografování. Přibližně ve třináct hodin se účastníci setkali při přednášce Borise Bielika o situaci rozhlasu na středních vlnách na Slovensku.

Setkání členů Československého DX klubu pokračovalo v sobotu 28. března od 19 hodin přednáškou Václava Hrubce, šéfredaktora serverů tvCentrum a satCentrum. Odpoledne totiž věnovali členové návštěvě vysílače Topolná nedaleko stejnojmenné obce. Hrubec pohovořil o tom, jak funguje satelitní televize a jaké jsou její výhody. Velmi zajímavou DX aktivitou je lovení tzv. NDB majáků, které jsou specifické tím, že se identifikují znaky morseovky. Václav Dosoudil, předseda CSDXC, vysvětlil přítomným, jak tato zařízení fungují a jaké typické DX majáky lze v tuzemsku chytit. Pro nezasvěceného posluchače jde skutečně o unikáty, jako je nař. Jerevan, Kandahar nebo Bolšaja Murta. Zájemci najdou tyto majáky v rozsahu od 400 Hz do 1020 Hz. V České republice je možné zachytit i vrtné plošiny a plavidla. Jde např. o Halfdan nebo Stena Carron. Dosoudil také řekl, že výška vysílací antény, umístěná na majáku, má zásadní vliv na jeho dosah. Přítomní se dozvěděli o zdrojích, kde je možné hledat informace o majácích. Jde např. o Oexnerův seznam (ENDBH) nebo Beaconword.

Externisté Digizone

Externisté serveru DigiZone.cz Karel Mikuláštík a David Kříž při přednášce o fungování terestrické digitální televize. Foto: Vojtěch Klofec, CSDXC

BRAND

Setkání s lidmi stejného ražení je velmi příjemné, a tak není divu, že se zanedlouho dostala tato pro DX klub velká událost do svého konce. První přednášku měl v neděli 29. Března opět spolupracovník serveru DigiZone.cz Karel Mikuláštík, který přítomné seznámil s tím, jak probíhají výpočty a mapy pokrytí pro pásma VKV a UKV. Na toto téma pak připravuje pro naše čtenáře článek. S troškou do mlýna jsme přispěli i my, když jsme prezentovali novinky v terestrických digitálních multiplexech 1 až 4 a chystané změny. Přednáška proběhla těsně předtím, než byla spuštěna síť 2 Českých Radiokomunikací z Mikulova a Votic, takže praktická ukázka bohužel nebyla možná. Ten den se ještě bavili ve speciálním bloku majitelé komunikačních přijímačů IC-R75 a ATS909 o možnosti jejich rozšíření. To jsme již ale museli mířit od slovenských hranic směrem ku Praze. Cestou směrem do České Třebové jsme s DX-ery probrali ještě řadu témat a přibližně dvousetkilometrová trasa byla za necelé dvě a půl hodiny rychle za námi. Oficiálně bylo setkání ukončeno ve 14 hodin prací organizační skupiny a všichni členové CSDXC se rozjeli domů.

Zveřejněné fotografie pocházejí z 18. výročního setkání CSDXC. Letošní obrázky bohužel nejsou k dispozici.

Chtěli byste se někdy podívat na některou z akcí CSDXC?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).