Hlavní navigace

Nad hospodářskými výsledky Českého Telecomu za 3Q2004

1. 11. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Výnosy celé skupiny Českého Telecomu za první tři čtvrtletí meziročně vzrostly o 24 procent. Výnosy Českého Telecomu ze segmentu fixních komunikací (tedy bez podílu Eurotelu) však mírně klesly. Nejvíce poklesly výnosy z hovorného, rostou naopak datové služby. Nejvíce však rostou příjmy od ostatních operátorů a příjmy ze zřizovacích poplatků.

Minulou středu, v předvečer státního svátku ČR, zveřejnil Český Telecom své ekonomické výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku (tisková zpráva, prezentace pro analytiky [PPT, 1.1 MB]). Jsou optimistické a v meziročním srovnání vykazují výrazný růst celkových výnosů i čistého zisku. O kolik, to ukazuje následující tabulka:

Tabulka: Výnosy, EBITDA a čistý zisk celé skupiny Českého Telecomu
Za 3Q2003 Za 3Q2004 Změna v %
Celkové výnosy 37,519 mld. Kč 46,528 mld. Kč +24 %
EBITDA 18,243 mld. Kč 22,491 mld. Kč +23 %
Čistý zisk 3,700 mld. Kč 4,509 mld. Kč +22 %

K těmto celkovým výsledkům je třeba dodat, že jde o výsledky již tzv. konsolidované neboli se započítáním „příspěvku“ Eurotelu do celkového hospodaření Českého Telecomu. Výše tohoto příspěvku je ale závislá na výši majetkové účasti Českého Telecomu v Eurotelu – a právě zde došlo meziročně k zásadní změně, která se promítla i do vykazovaných čísel. Během prvních tří čtvrtletí loňského roku vlastnil Český Telecom pouze 51 procent Eurotelu, a tak se do jeho tehdejších celkových výsledků započítávalo jen 51 procent jeho výsledků (jako tzv. částečná konsolidace, ve výši odpovídající tehdejšímu vlastnickému podílu). V roce 2004 už je ale Český Telecom stoprocentním vlastníkem Eurotelu, a tak se do výsledků letošních tří kvartálů započítávají výsledky Eurotelu již v plné výši (formou tzv. plné konsolidace).

Pokud bychom příspěvek Eurotelu zase odpočítali, resp. vzali pouze výsledky samotného Českého Telecomu (bez Eurotelu, tj. pouze za segment fixních komunikací), celkový obrázek by vypadal poněkud odlišně:

Tabulka: Výnosy a EBITDA Českého Telecomu z fixních komunikací
Za 3Q2003 Za 3Q2004 Změna v %
Celkové výnosy 27,226 mld. Kč 25,682 mld. Kč  –5,67 %
EBITDA 13,163 mld. Kč 12,461 mld. Kč  –5,33 %

Následující tabulka naopak ukazuje výnosy dosažené samotným Eurotelem (tj. v segmentu mobilních komunikací) za loňské a letošní tři kvartály:

Tabulka: Výnosy Eurotelu
Za 3Q2003 Za 3Q2004 Změna v %
Celkové výnosy 20,182 mld. Kč 20,848 mld. Kč +3,3 %

Výnosy Eurotelu tedy mírně rostou (o 3,3 procenta). Výnosy samotného Českého Telecomu naopak mírně klesají (o 5,67 procent). Nynější 24procentní nárůst výnosů celé skupiny Českého Telecomu je tedy dán především změnou v konsolidaci neboli jiným způsobem započítávání výsledků Eurotelu do celkového součtu.

Obdobná situace přitom nastane i s celoročními výsledky a jejich meziročním srovnáním. Výsledky Eurotelu se totiž do celkového součtu započítávaly 51 procentem až do konce listopadu; teprve od loňského prosince se započítávají v plné výši.

Jak rostou fixní data?

Segment, u kterého si Český Telecom právem pochvaluje jeho nárůst, je segment (fixních) datových služeb. Přesněji: jde o segment Internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních telekomunikačních služeb, zahrnující mj. placené internetové služby (IOL) a ADSL. Tento segment zaznamenal meziroční nárůst o 16,3 procenta, když jeho výnosy za první tři kvartály kalendářního roku vzrostly z 2,320 mld. korun na letošních 2,692 mld. korun.

Celý tento segment lze dokonce detailněji rozklíčovat

  • placené internetové služby: nárůst o čtyři procenta na 441 mil. korun,
  • ADSL: výnosy 305 mil. korun,
  • datové služby: meziroční nárůst o 14 procent na 1,2 mld. korun,
  • služby s přidanou hodnotou a ostatní telekomunikační služby: zbývá cca 746 mil. korun.

Vývoj výnosů v tomto segmentu za jednotlivá čtvrtletí ukazuje následující obrázek.

1417

Jak klesá hovorné?

Pokud ale Český Telecom opakovaně hovoří o tom, že právě zvýšené výnosy v segmentu datových služeb kompenzují (byť jen částečně) úbytek výnosů v segmentu hlasových služeb,

Podíl Internetu a datových služeb na celkových výnosech nadále rostl a částečně kompenzoval pokles výnosů z tradičních hlasových služeb.

pak mi to příliš nevychází. Celý segment datových služeb (včetně služeb s přidanou hodnotu a „ostatních“ telekomunikačních služeb) sice vzrostl o 16,3 procenta, zatímco výnosy z hovorného poklesly celkově o 25 procent (z toho analogové linky o 28 procent, ISDN o 16 procent). To na první pohled skutečně vypadá na „částečné kompenzování“ (16,3 procent vs. 25 procent).

Ovšem v absolutních číslech to vypadá úplně jinak: nárůst o 16,3 procenta u datových služeb odpovídá zvýšení výnosů o 372 mil korun (z 2,320 mld. na 2,692 mld. Kč). Ovšem pokles hovorného o 25 procent je poklesem z 10,270 mld. korun na 7,696 mld. korun neboli o plných 2,576 mld. korun.

Počty linek a paušály

Výrazný pokles výnosů z hovorného u pevných linek doprovázel i mírný pokles výnosů z měsíčních paušálů, daný jednak změnami cenových programů, ale spíše asi úbytkem pevných linek. Ještě na konci loňského třetího čtvrtletí měl Český Telecom celkem 3,6 milionu pevných linek (z toho bylo 460 tisíc B-kanálů ISDN). Letos jich na konci třetího kvartálu bylo již jen 3,410 milionu (z toho 493 tisíc ISDN kanálů). Čistý meziroční úbytek analogových (PSTN) linek by tedy měl odpovídat počtu 223 tisíc, zatímco ISDN kanálů naopak přibylo 33 tisíc.

Výnosy z měsíčních paušálů poklesly meziročně z 9,149 mld. korun na 8,909 korun, tedy celkově o 240 mil. korun. Vývoj za jednotlivá čtvrtletí ukazuje následující obrázek.

1418

Zveřejněn byl také údaj o průměrném počtu provolaných minut (MOU, Minutes of Use). Také ten mírně poklesl – z loňských 287 minut (v průměru za měsíc) na letošních 266 minut.

Poměr mezi hlasovými minutami a dial-upem se meziročně téměř nezměnil: z 53,2 procenta (pro dial-up na konci 3Q2004) na 54,1 procenta na konci 3Q2004.

Kde je největší růst?

Segmentem, který naopak výrazně roste a také výrazně přispívá ke kompenzaci klesajících výnosů z hovorného, jsou výnosy od jiných operátorů. Tedy například platby, které Český Telecom inkasuje od alternativních operátorů v rámci služeb fungujících na bázi volby operátora (CS/CPS, za originaci i terminaci hovorů ve své síti). Zde Český Telecom dosáhl meziročního růstu ještě vyššího než u datových služeb – o plných 20 procent, na 2,8 miliardy korun. Jde přitom o výnosy jak od tuzemských operátorů, tak i od operátorů zahraničních. Přitom výnosy od tuzemských operátorů rostly ještě podstatně rychleji, meziročně o plných 39 procent (na cca 1,5 mld. korun), zatímco výnosy od zahraničních operátorů rostly jen relativně málo, o zhruba čtyři procenta, na 1,3 mld. korun.

Vysoký nárůst v platbách od jiných tuzemských operátorů mi ale poněkud nekoresponduje s tím, jak se Český Telecom opakovaně pochlubil „zpomalením“ volby operátora:

Stejně jako ve druhém čtvrtletí, také ve třetím čtvrtletí došlo ke stagnaci v nárůstu provozu přes CS/CPS, což podtrhuje zlepšení konkurenčního postavení Českého Telecomu oproti ostatním provozovatelům pevných linek, a to v podmínkách nepříznivého regulatorního prostředí.

Pravdou je, že Český Telecom také sám platí ostatním operátorům, nejvíce asi za terminaci internetového dial-upu. V porovnání s částkami, které sám inkasuje od ostatních operátorů, se dokonce dostává „do minusu“  – za loňské tři kvartály zaplatil (a dal si tudíž do nákladů) 3,711 mld. korun, zatímco za letošní tři kvartály to bylo 3,641 mld. korun. Důležitý je ale trend: zatímco příjmy od ostatních operátorů výrazně rostou (celkově o 20 procent, od tuzemských dokonce o 39 procent), jeho výdaje (platby ostatním operátorům) naopak mírně klesají.

Pokud by tento trend vydržel, dostal by se Český Telecom v platbách od/k jiným operátorům do plusu zhruba za dva roky.

Cloud23

S výnosy od ostatních operátorů ovšem úzce souvisí i další „kolonka“, a to poplatky za zřizování a ostatní výnosy. Sem by zřejmě měly patřit výnosy například za zřizování ADSL přípojek či za zřízení „zpřístupněné místní smyčky“ nebo sazby inkasované za převedení zákazníka na pevnou předvolbu operátora (CPS). O tom, že nejde o zanedbatelné položky, svědčí celkový objem tohoto segmentu: za první tři kvartály loňského roku se jednalo o 1181 milionů korun, zatímco za letošní 3Q šlo již o 1679 mil. korun. To odpovídá nárůstu o 42,2 procenta.

Pro přehlednost následuje ještě tabulka se strukturou výnosů samotného Českého Telecomu (za segment fixních komunikací):

Tabulka: Struktura výnosů Českého Telecomu (z pevných linek)
3Q2003 3Q2004 změna v %
Pronajaté okruhy 2031 mil. Kč 2090 mil. Kč +2,9 %
Zřizování a ostatní 1181 mil. Kč 1679 mil. Kč +42,25 %
Prodej zařízení, materiálu 208 mil. Kč 202 mil. Kč –2,9 %
Výnosy od provozovatelů jiných sítí 2332 mil. Kč 2797 mil. Kč +19,9 %
Internet, datové služby, služby s přidanou hodnotou a ostatní telek. služby 2320 mil. Kč 2692 mil. Kč +16 %
Paušály 9149 mil. Kč 8909 mil. Kč –2,6 %
Hovorné 10270 mil. Kč 7696 mil. Kč –25,1 %

Zajímají vás ekonomické a provozní výsledky Českého Telecomu?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).