Hlavní navigace

Nejednotně s Jednotným telefonním seznamem

12. 7. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Zákon o elektronických komunikacích mimo jiné stanovuje povinnosti týkající se předávání údajů o účastnících veřejných sítí pro potřeby vydávání Jednotného telefonního seznamu (JTS). I přes poměrně dlouhou dobu se k tomuto problému většina VoIP operátorů staví odmítavě. O JTS se příliš nezajímají, nebo o něm a své povinnosti dokonce neví.

Už více než rok platí nový zákon č. 127 / 2005 Sb. o elektronických komunikacích, který význačným způsobem pozměnil fungování českého telekomunikačního trhu.

Největším přínosem nového zákona bylo jistě definování univerzální služby v souladu s požadavky Evropské unie. Definovaná univerzální služba je složena z několika tzv. dílčích služeb, které mohou být Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) uloženy za povinnost různým subjektům. Mezi tyto dílčí služby patří například pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům. A také informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby pro koncové uživatele.

ČTÚ celkem logicky tyto dvě povinnosti spojil a v souladu se zákonem na jejich provozování vyhlásil 16. listopadu 2005 výběrové řízení. Do výběrového řízení se přihlásil Český Telecom, který telefonní seznam obsahující pouze pevné linky do této doby vydával, a společnost Media servis. Koncem prosince byl vybrán Český Telecom, přihláška Media servisu nesplňovala podle zprávy ČTÚ formální náležitosti. Smluvním vydavatelem telefonních seznamů proto zůstává známý vydavatel Zlatých stránek, společnost Mediatel.

Jaké informace v JTS najdeme

Potud celkem známé skutečnosti. V souvislosti s touto změnou se mluví především o nově uváděných mobilních telefonních číslech ve Zlatých stránkách. Nicméně možnost zveřejnění v Jednotném telefonním seznamu (JTS) se týká i VoIP služeb s příchozím českým číslem a povinnost dodávat údaje o svých uživatelích zase jejich provozovatelů.

Zákon totiž hovoří jasnou řečí a v §41 všem podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu ukládá za povinnost:

  1. předat poskytovatelům univerzální služby (respektive dílčí služby vydávání seznamů a provozu informační služby) osobní údaje svých účastníků – fyzických osob a identifikační údaje svých účastníků – právnických osob s výjimkou údajů těch účastníků, kteří uveřejnění odmítli;
  2. pravidelně tyto údaje aktualizovat, nejméně však jednou za tři měsíce.

V rámci stanoviska ministerstva informatiky je obecně přijatým výkladem zákona, že zákazník musí vyslovit svůj souhlas se zveřejněním, jinak jeho telefonní číslo zveřejněno nebude. Tento princip aplikují mimo jiné všichni mobilní operátoři.

Zákon také předepisuje rozsah zveřejněných údajů. V případě fyzických osob jde o jméno, příjmení, volitelně pseudonym, místo trvalého pobytu, telefonní číslo a adresu elektronické pošty. U podnikající fyzické osoby půjde navíc ještě o místo podnikání. V případě právnických osob se zveřejňuje název společnosti, adresa jejího sídla (či sídlo provozovny nebo organizační složky), telefonní číslo a adresa elektronické pošty.

Zveřejní vás váš VoIP operátor?

Operátorů nabízejících VoIP služby s příchozím českým číslem jsou dnes více než dvě desítky, i když část z nich jen přeprodává cizí služby. Trh je v této oblasti velmi dynamický a nemalá část uživatelů i poskytovatelů používá jako jediné kritérium cenu. Jakým způsobem se staví k této své zákonné povinnosti a co svým uživatelům (a s jakým komfortem) nabízí?

Oslovil jsem e-mailem 22 provozovatele internetové telefonie, na kontakty uvedené na jejich webových stránkách obvykle v kategorii dotazů či získání dalších informací. VoIP operátorů jsem se ptal, zda předávají čísla svých zákazníků do JTS, pokud ano, jakým způsobem nabízí možnost vyslovit souhlas či nesouhlas, a zda implicitně pracují s nesouhlasem či se souhlasem. Další podrobnější otázky zjišťovaly, jaký rozsah ke zveřejnění nabízí svým zákazníkům, zda je možné jej rozšířit a jak často jsou tato data předávána Českému Telecomu. Předem bych chtěl podotknout, že jsem odpovědi dále neurgoval telefonicky, neboť mým cílem nebylo sestavit konkrétní tabulku, kdo co nabízí, ale uvést orientační přehled, jakých přístupů se zhruba můžete dočkat. A také jak moc a zda vůbec VoIP operátory otázka JTS zajímá.

Zareagovalo něco málo přes polovinu operátorů. Zajímavé je, že nakonec nedošly odpovědi hojně od firem používajících CRM systém. Sice okamžitě po zaslaní dotazu se vrátil e-mail, že dotaz byl uložen a bude co nejrychleji zodpovězen, nicméně se tak už nestalo (v časovém horizontu více než dvou týdnů). Typicky šlo třeba o Volný Telefonet, v Tiscali pak tento CRM fungoval na lidské bázi – dotaz byl podle operátorky předán dál, nicméně zůstal nezodpovězen.

Jak ale vypadá situace s JTS u těch provozovatelů, kteří komunikují? Všichni pracují s obecně přijatým principem, že ke zveřejnění v JTS musí projevit účastník souhlas, nejlépe písemnou formou. Část operátorů (třeba Lam.cz, DialTelecom, 99MaxProgres či VoIPEX) nabízí možnost zveřejnění v JTS při podpisu smlouvy. Což v případě, že tuto možnost dále již nenabízí ve svém informačním systému, je tak trošku „mytí si rukou“. Ale jde stále o lepší variantu, než když se o možnosti zveřejnění v JTS dozvíte, pouze pokud se svého VoIP operátora dotážete.

Určité problémy jsou u předplacených služeb, kdy operátoři nijak neověřují identitu osob. Z tohoto důvodu například Rete nabízí možnost zápisu do JTS pouze u služeb typu postpaid, tedy hrazených paušálně.

Všeobecně je i u mobilních operátorů zájem o zveřejnění v JTS celkem malý. Na to spoléhají i VoIP operátoři, kteří tuto možnost nenabízí s tím, že o ni není zájem (například MůjTelefon či Opavanet). Část z nich se to snaží nahradit vlastním telefonním seznamem, ale jeho užitečnost je vzhledem k desítkám operátorů jen v ČR přinejmenším sporná. Využití nalezne spíše u operátorů, kteří nabízí VoIP především ve své vlastní síti, v jedné či více geografických lokalitách.

O stavu některých služeb napovídá, že jejich provozovatelé o povinnosti poskytovat údaje do JTS neví, a proto tuto možnost jednoduše nenabízí.

Co se týče zveřejňovaných údajů, všichni se drží dikce zákona a jím definovaného rozsahu. Možnost zveřejnění dodatečných informací (která je provozovatelem JTS nabízena) umožňují jen někteří. Část VoIP operátorů tuto možnost prostě nenabízí, protože se jim do jejich standardního formuláře nevejde.

Frekvence zasílání těchto údajů je ze zákona minimálně jednou za tři měsíce. V praxi je však otázka, zda se u některých menších VoIP operátorů najde za každé tři měsíce vůbec někdo, kdo bude mít zájem o zveřejnění. Navíc Zlaté stránky vychází jen jednou ročně (ač internetová verze by snad měla být aktualizována častěji). Běžnou reakcí VoIP operátorů je, že když někdo o uveřejnění v JTS požádá, tyto údaje rovnou přepošlou. Jinak mluví obvykle o frekvenci v řádu měsíců, výjimkou je DialTelecom či Fayn, kteří dle svých informací tyto údaje přeposílají Českému Telecomu každý týden. Provozovatel VOX 802 mluví o zasílání jednou ročně, což je ale podle zákona nedostatečné.

Podle mého soudu je rozumným řešením nabízet možnost zveřejnění v JTS v informačním systému, který již dnes většina VoIP operátorů ke správě telefonních účtů nabízí. Tento model aplikuje v tuto chvíli třeba VOX 802. Nevýhodou však je, že je poměrně těžké tuto volbu nalézt a také není jasně zákazníkovi řečeno, že položkou veřejný je opravdu myšlen Jednotný telefonní seznam, tedy Zlaté stránky. Na této variantě (tedy integraci do jejich InKonta) pracuje také VoIPEX a prý by měla být k dispozici již brzy.

BRANDstorming tip2

Podrobněji se možnostem informačních systémů a doplňkovým službám jednotlivých VoIP operátorů budeme věnovat v dalším samostatném článku.

Celkově vzato, přístup k JTS není ze strany VoIP operátorů příliš pozitivní. Část z nich to bere pravděpodobně jako zbytečnou povinnost navíc, nadto zákazníků, kteří o tuto službu mají zájem, je minimum. Nicméně právě na těchto dalších službách, nejen pouhém volání, se ukazuje celková kvalita jednotlivých VoIP operátorů.

Máte zájem o zveřejnění svého mobilního/VoIP čísla v Jednotném telefonním seznamu?

Autor článku

Autor se po dokončeném studiu exaktní vědy (informatiky) a téměř dokončeném studiu téměř-vědy (mediální studia) stále nemůže rozhodnout, co chce od života.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).