Hlavní navigace

Nova, Prima i ČT se obávají rušení digitální televize vysíláním LTE

18. 5. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Pokud by chystaná aukce kmitočtů pro nové mobilní služby vedla k rušení signálu stávajících multiplexů, televize budou požadovat úhradu škody po státu

Rychlý mobilní internet může ohrozit DVB-T

Nadcházející dražba kmitočtů pro nové mobilní služby, od které si stát slibuje výnos nejméně 6,5 miliardy korun a která by mohla do České republiky přivést čtvrtého mobilního operátora ke stávající Telefónice, T-Mobilu a Vodafonu, znepokojuje tři největší české televize. Nova, PrimaČeská televize ve veřejné konzultaci, kterou vyhlásil Český telekomunikační úřad (ČTÚ), upozorňují na reálné riziko vzájemného rušení základových stanic pro vysílání LTE (bezdrátový přenos dat přes širokopásmové připojení k internetu) a signálu stávajících televizních multiplexů 1 až 4. Riziko je podle nich tak velké, že by diváci v některých oblastech mohli zcela přijít o televizní signál.

Obavy televizí potvrzují i České Radiokomunikace, které provozují celoplošný multiplex 2 s nejsledova­nějšími komerčními televizemi, prostřednictvím své dceřiné firmy Czech Digital Group také multiplex 3 a zajišťují technický provoz veřejnoprávního multiplexu 1 pro Českou televizi. Generální ředitel ČRa Kamil Levinský v devítistránkovém dokumentu, který ČTÚ zveřejnil společně s dalšími více než dvaceti připomínkami k chystané aukci kmitočtů na svém webu, podrobně rozepisuje všechna rizika a navrhuje v nejpostiženějších oblastech vyměnit vysílací kmitočty televizních multiplexů, zejména pak kanály 60. Výměnu kanálů a s ní spojené úpravy přijímacích antén i informační kampaň by podle Levinského měl hradit stát prostřednictvím ČTÚ.


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Generální ředitel Českých Radiokomunikací Kamil Levinský požaduje, aby ČTÚ hradil všechny vyžádané změny vysílacích kanálů DVB-T v regionech, kde budou televizní multiplexy rušeny technologií LTE

Problém se dotkne zejména multiplexu 3

Kolize by podle Českých Radiokomunikací měla nastat u kmitočtů v pásmu 800 MHz, které využívají i sítě zemské digitální televize (DVB-T). „Spuštění LTE sítí v pásmu 800 MHz bez rozsáhlých předběžných i následných opatření k odstranění rušení sítí DVB-T shledáváme jako mimořádně ohrožující příjem digitální televize těch diváků, kteří používají zemské vysílání jako zdroj signálu a tím potažmo i investice našich společností a akcionářů do uvedených terestrických digitálních televizních sítí a v neposlední řadě i základní předpoklady podnikatelských modelů provozovatelů televizního vysílání, kteří těchto sítí využívají k šíření televizního a rozhlasového vysílání,“ varuje v dokumentu Levinský.

Vzájemné rušení sítí LTE a televizních multiplexů může být dvojího druhu. Jednak v souvislosti s vysíláním na sousedním kanálu, což se týká multiplexů, které využívají kanál 60, ale také bez ohledu na vysílací kanál DVB-T ve městech, kde by základní stanice pro vysílání LTE mohly rušit přijímací antény na obytných domech. Menší riziko pak podle Levinského hrozí u vzájemného rušení LTE a digitálního televizního vysílání na kanálu 59. První zmíněný případ rušení se týká multiplexu 3 a vysílačů Černá hora na Trutnovsku, Ještěd na Liberecku a Tři Kříže na Karlovarsku, které všechny využívají kanál 60. Levinský upozorňuje, že ve všech třech lokalitách bude muset být nahrazen jiným kanálem.


Zdroj: České Radiokomunikace

Nejohroženější lokality, v nichž se bude signál LTE rušit se signálem televizního multiplexu 3 na kanálu 60

Ať stát zaplatí přelaďování multiplexů i STA, navrhují ČRa

„Vzhledem k nemožnosti účinné filtrace doporučujeme primárně převedení vysílacího kanálu 60 na vhodný nižší vysílací kanál současně s očekávaným převedením kanálu 61 na Černé hoře (na něm vysílá multiplex 2 a ČTÚ pro něj již vyčlenil náhradní kanál 38, pozn. red.),“ píše Levinský. Náklady na přeladění vysílače by podle šéfa ČRa měl plně hradit telekomunikační úřad. „Měl by také zajistit účinnou informační kampaň v dotčené oblasti prostřednictvím provozovatelů vysílání, kteří tuto síť (multiplex 3, pozn. red.) v dotčené oblasti využívají. Náklady účelně vynaložené na tuto kampaň uhradí ČTÚ podobně jako účelné náklady na rekonstrukce technologií skupinového příjmu (společné televizní antény, pozn. red.)," dodává Levinský.

Multiplex 3 z Černé hory a Ještědu šíří kromě celoplošné Primy love také libereckou regionální televizi Genus Plus (ta se ale chystá vysílač na Černé hoře opustit a uvolnit místo připravované Východočeské televizi). Podle ČRa ohrožené vysílače, včetně karlovarského dokrývače Tři kříže, pokrývají signálem multiplexu 3 přibližně 16 procent obyvatel České republiky. Vzájemné rušení se základními stanicemi LTE by pak mohlo znemožnit příjem této digitální sítě až 100 tisícům diváků, zejména ve velkých městech. „To může přinést značné problémy např. v Hradci Králové, kde již v městské zástavbě dosahuje úroveň signálu z Černé hory hodnot kolem –50 dBm i méně. Pro tuto úroveň vyplývá pro sousední kanály ochranný poměr cca –30 dB, tzn., že úroveň signálu LTE v tomto městě by neměla překročit hranici –20 dBm ani v blízkosti základnové stanice LTE s výkonem 800W (59 dBm – max. povolená hodnota ve Výběrovém řízení) i na vzdálenost až několika kilometrů,“ upozorňují České Radiokomunikace.


Zdroj: České Radiokomunikace

Oblasti pokryté multiplexem 3 na kanálu 59, jichž by se také mohlo týkat rušení technologií LTE

Přijde Hradec Králové o signál multiplexu 3?

Právě v Hradci Králové, kde většina diváků závislých na pozemním příjmu televize chytá signál z vysílače Černá hora, může LTE nadělat „neplechu“ kvůli značné vzdálenosti vysílače. Podle Jiřího Vykydala, vedoucí útvaru strategie a rozvoje ČRa, je sice signál z Černé hory v Hradci Králové v normě, ale rozhodně je slabší než v bližších lokalitách a tudíž více náchylnější k rušení od stanic LTE. A ty budou soustředěny především do velkých měst s velkou hustotou obyvatel. Podobné problémy pak ČRa očekávají i v blízkém Rychnově nad Kněžnou nebo v Ostrově u Karlových Varů. O něco menší potíže se pak dají čekat s rušením televizního vysílání na 59. kanálu, ale ani u něj je nelze zcela vyloučit.

„Přestože ochranný interval kanálů LTE a DVB-T v tomto případě činí již 9 MHz a potřebné ochranné poměry jsou o cca 15 dB příznivější, komplikuje situaci fakt, že kanál 59 je použit ve vysílací síti 3 v nejlidnatějších oblastech České republiky – Praze a okolí a Brně a okolí – tedy oblasti, kde vysílače na kmitočtu kanálu 59 zásobují téměř čtyři miliony potenciálních diváků signálem DVB-T,“ píše generální ředitel ČRa Kamil Levinský v připomínce pro ČTÚ. Počet zarušených přijímačů v obou oblastech odhaduje na jedno až dvě procenta, což představuje nezanedbatelných 70 tisíc diváků. Pomoci by v tomto případě neměla ani změna polarizace stanic LTE, protože v Praze i Brně vysílá multiplex 3 ze dvou vysílačů a na každém využívá jinou polarizaci.


Foto: archiv DigiZone.cz

Jedním z nejpostiženějších měst, kterých se dotkne vzájemné rušení technologií LTE a DVB-T, by měl být Hradec Králové

Další ohrožená města? Mladá Boleslav, Příbram nebo Hodonín

Podobně jako u kanálu 60, také u kanálu 59 budou podle Levinského ohroženy především oblasti na samé hranici příjmu signálu z pražských a brněnských vysílačů. Konkrétně pak zmiňuje města Mladá Boleslav, Příbram, Hodonín a Břeclav. Z podrobných mapek, které ČRa poskytly serveru DigiZone.cz, pak vyplývá, že problém by mohli mít i diváci ve Vlašimi, Nymburku, Poděbradech, Kolíně, Rakovníku, České či Moravské Třebové. „Jednou z možností je převedení vysílacího kanálu 59 na vhodný nižší vysílací kanál současně s převedením kanálu 60 a 61 na Černé hoře. To je řešení, které realizovala např. Austrálie ve snaze ochránit DVB-T vysílání,“ konstatuje Levinský.

„Druhou možností je preventivně vybavit všechny ohrožené přijímače (na základě výsledku analýz) LPF filtry pro účinné odfiltrování signálů LTE na vstupu přijímače či technologie skupinového příjmu. Použití opačné polarizace vysílání LTE je samozřejmostí, podobně jako vhodný a odsouhlasený výkon a umístění základových stanic LTE,“ dodává šéf ČRa. Náklady na dodávku a instalaci filtrů by podle něj měl opět hradit stát prostřednictvím ČTÚ. Menší problémy Levinský očekává s rušením vysílání na kanálech 58 a nižších, ale nelze je podle něj vyloučit v obcích a městech, kde budou stanice LTE umístěny v blízkosti zástavby a příjmových antén DVB-T. Opět doporučuje použít filtry pro příjmové antény, odlišnou polarizaci u stanic LTE a jejich umístění dále od obydlených území.

Připomínky Českých Radiokomunikací k aukci kmitočtů v pásmu 800 MHz

Pozor na „bílé díry“ v blízkosti stanic LTE

„Nebezpečí tohoto druhu se dá předpokládat zejména v městské zástavbě, tj. tam, kde budou umisťovány základové stanice LTE v blízkosti přijímacích antén DVB-T. Při nevhodném umístění základových stanic, jejich vysílacích antén a příliš velkém výkonu základových stanic (což bude snahou MNO z důvodu zlevnění sítě) může dojít k zahlcení vstupních dílů přijímačů, STA, apod. v okruhu až 300 metrů od základové stanice (pokud nepůjde o blízké kmitočty). To způsobí velké „bílé díry“ v pokrytí signálem DVB-T v nejcitlivějších místech sítě, ve městech. Dle analýz může takto být postiženo cca jedno až dvě procenta diváků v celé republice (bez ohledu na přijímaný kanál), což může opět činit řádově statisíce postižených diváků,“ varují ČRa.

Levinský proto navrhuje, aby umístění každé základové stanice LTE, která bude blíže než půl kilometru od nejbližšího obytného domu, schvaloval ČTÚ i operátor televizního multiplexu, jehož by se mohlo týkat případné rušení signálu. Pokud by došlo k výpadkům signálu, které by ČTÚ nebo provozovatel LTE neřešil, znamenalo by to podle generálního ředitele ČRa zásah do ochrany investic operátorů do rozvoje vysílacích sítí i provozovatelů televizního vysílání. Levinský tak nepřímo zmiňuje možnost případné arbitráže s českým státem, pokud by rušení signálu způsobilo problémy ČRa a jejím klientům. A v podobném duchu se na ČTÚ obrátily i samy televize.

Připomínky TV Nova k aukci kmitočtů v pásmu 800 MHz

Nova, Prima i ČT píší ČTÚ: nedovolte rušení televizního signálu!

„Domníváme se, že rychlou implementací LTE technologií na bezprostředně sousedících kmitočtech by mohlo dojít v negativnímu vnímání procesu digitalizace a vaší snahy o dosažení širokopásmového přístupu k internetu v souladu se strategií Digitální Česko u diváků, kteří si v nedávné době pořídili nová moderní zařízení pro příjem televizních programů,“ píše v připomínce adresované ČTÚ technický ředitel televize Nova Josef Uher. „Z dostupných zahraničních materiálů je nám známo, že dosavadní koexistence těchto dvou odlišných technologií není dostatečně prakticky ověřena,“ dodal.

Tipy C

Generální ředitel Primy Marek Singer žádá o včasné informování o předpokládaných kolizích mezi LTE a některými vysílacími kanály DVB-T: „Ve výjimečných případech, kdy nebude možné se vyhnout přelaďování, žádáme, aby byli televizní diváci informováni v dostatečném předstihu formou informačních kampaní hrazených rušiteli televizního signálu nebo státem tak, aby byl zajištěn hladký přechod celé stávající divácké obce na nový kmitočtový signál.“ Při neočekávatelném rušení televizního signálu Singer žádá bezodkladné odstranění příčiny tohoto rušení na náklady rušitele nebo státu.

Apel na ČTÚ přidal i generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Snahou ČT, která ukončila v nedávné době přechod na zemské digitální vysílání, je v maximální možné míře eliminovat dopady z potenciálního rušení způsobeného zavedením širokopásmových služeb v pásmu 800 MHz na diváky. Pevně věřím, že oba cítíme velkou osobní zodpovědnost vůči divákům, kteří se nemalou měrou na tomto přechodu podíleli,“ napsal šéf ČT předsedovi Rady ČTÚ Pavlu Dvořákovi.

Obáváte se vzájemného rušení technologie LTE a zemské digitální televize (DVB-T)?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).