Hlavní navigace

O kolik zdraží Internet 99? O 28, 37 nebo 59 procent?

29. 11. 1998
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dlouho slibovaná analýza změny tarifu SPT TELECOM na konkrétních číslech o délkách volání do Internetu je konečně tady. Pokud tedy chcete vědět, nakolik nový tarif zdraží volání "typického" uživatele, nenechte si ji ujít.

Data, která jsem použil jako základ pro tento malý rozbor, pocházejí z uzlu se zhruba stovkou uživatelů, kteří se připojují komutovanou linkou. Byl vyhodnocován provoz z posledních třech měsíců a celkový počet hovorů, jejichž délka se zkoumala, činil téměř třináct tisíc. Z hlediska statistického zkoumání je to už dostatečný vzorek. Článek obsahuje řadu grafů, které by vám měly přiblížit výsledky rozboru. Když jsem pro vás posledně připravil sérii grafů, zachycujících zdražení, ozvaly se nespokojené hlasy (vlastně byl jen jeden – ten Hynka Meda), že z nich není nic vidět. Doufám tedy, že tentokrát se mi podaří dosáhnout lepších výsledků.

Nejprve se podívejme, jaké je rozložení hovorů podle délky. Aby nebyla křivka příliš dlouhá, bral jsem v úvahu jen hovory kratší 20 minut, které tvoří 90 procent všech volání).

[Rozložení hovorů podle délky (křivka do 20 minut)]

Jak vidíte sami, výrazně převládá množství krátkých hovorů, až na jednu drobnou výjimku kolem 7 minut má křivka množství volání s přibývající délkou hovoru výrazně klesající průběh.

Ještě více je to ovšem vidět ná následujícím grafu, který poměrně přesně rozděluje hovory do skupin podle délky:

[Rozložení hovorů podle délky (koláčový graf)]

Nejzajímavějším údajem je fakt, že plných 42 procent volání je kratších jedné minuty. Jsou to podle mého názoru především nezdařená spojení, když se modemy „nechytnou“, ale může jít i o krátké kontroly nové pošty (vytočím-zkontroluju novou poštu-žádná není-zavěsím). Plných 65 procent spojení s Internetem je kratších pěti minut, do dvaceti minut se vejde 90 procent volání. Pouhá tři procenta jsou delší než 40 minut.

Podívejme se nyní, jak se ve světle těchto čísel projeví zdražení poplatků za lokální hovory, resp. nový tarif Internet 99.

Pokud vezmeme v úvahu všechna volání, vypadá situace následujícím způsobem:

[Přehled reálných cen jednoho volání (sloupcový graf)]

Jak ted vidíte, nový tarif roku 1999 by volání, která bereme jako „průměrná“, zdražil o plných 50 procent, což se blíží spíše bojkotníky udávaným 62,5 procentům než oficiálním 25. Nový tarif Internet 99 by tato spojení zdražil „jen o 28 procent“. Z tohoto pohledu se tedy zřejmě můžeme radovat – něco jsme si Bojkotem přeci jen vydobyli.

V datech, ze kterých jsem vycházel, se však nacházelo několik extremních hodnot. Zatímco průměrná délka volání je v řádu několika minut, vyskytovalo se v datech i jedno volání, které přesahovalo 10 hodin (a bylo skutečně jediné – druhé nejdelší trvalo asi 4 hodiny). Následující graf je proto obdobou předchozího, ale nebere v úvahu tyto extrémy. Dá se dokonce říci, že má o něco vyšší vypovídací hodnotu.

[Přehled reálných cen jednoho volání (bez extrémů; sloupcový graf)]

Jak vidíte, pomineme-li extremní hodnoty, dosáhneme zajímavých výsledků. Zdražení, které by způsobil od 1.1.1999 běžný tarif, se sice sníží o dva procentní body na 48 %, ale zato vzroste zdražení tarifem Internet 99 – na plných 37 procent! Rozdíl je způsoben vyšší váhou úvodního poplatku za spojení.

Ještě zajímavější je pohled z hlediska spojení pod 20 minut, které tvoří 90 procent všech volání. Následující graf však slouží jen pro dokreslení, má jen omezenou obecnou vypovídací hodnotu.

[Přehled reálných cen jednoho volání (do 20 minut; sloupcový graf)]

Jak vidíte, všechno je znovu jinak. Nový tarif tento typ hovorů zdraží průměrně „jen“ o 41 procent, ale Internet 99 se pořádně rozkročil – jde dokonce o 59 procent, což je více než při použití standardního tarifu. Tento graf říká jednu podstatnou věc: Jestliže se délka vašeho spojení s Internetem obvykle nepřekročí 20 minut, vyplatí se vám využívat běžný tarif. To předpokládá, že vám váš poskytovatel připojení vedle nových speciálních čísel s tarifem Internet 99 nabídne i stará čísla, která si ponechají standardní tarif.

Jaké z toho plyne ponaučení? Internet proti monopolu se nažral a Telecom zůstal celý. Přestože výsledky Bojkotu vypadají na první pohled slibně, při podrobnější analýze se ukazuje, že v podstatě nula od nuly pojde. Bylo by potřeba v prostestech pokračovat dál, ale obávám se, že účastníci a především organizátoři už nenajdou dostatek sil. Jak se ukazuje, nějaké zlepšení situace jsme si skutečně na Telecomu vyvzdorovali, ale není to dost.

Marek Antoš

ebf - partner 1


Starší, související články:

* SPT TELECOM: Dokonáno jest. Amen.
* Tarif Internet 99 je zdražení o 225 % a zlevnění o 43 %
* Co by přinesl Internet 99?!
* Za kolik budeme telefonovat do Internetu?

* Bojkot v číslech
* Časově neomezený paušál za telefon možná je dobrá cesta
* Časově neomezený paušál za telefon? Je to dobrá cesta?!

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).