Hlavní navigace

Odlehčené Chello

30. 9. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

České UPC přichází na trh s dosud nejlacinější verzí kabelového připojení k Internetu, s Chello easy. Oproti Karnevalu a Českému Telecomu dává za nižší cenu, při stejné či vyšší rychlosti, až pětkrát větší objem dat v základní ceně. Ta činí 466 korun bez DPH, resp. 555 korun včetně DPH. Rozpoutá se cenová válka v oblasti "nejmenšího broadbandu?"

Odlehčené verze broadbandu, označované také přívlastkem „light“, se postupně protlačují do nabídek stále většího počtu internetových providerů. Souvisí to s vývojem na trhu broadbandu pro rezidenční zákazníky, jehož „vyšší“ část už začíná být plně konkurenční (abych nemusel říkat: nasycena), a tak se provideři začínají intenzivněji zajímat i o „nižší část“ trhu – tedy o zákazníky, kteří jsou ochotni se smířit s menším objemem poskytovaných služeb (s nižší rychlostí a nižšími objemovými limity), ale hlavně za menší peníze. Samozřejmě to platí jen tam, kde je broadband vůbec dostupný, což stále není zdaleka všude.

První, kdo začal o „light verzích“ alespoň mluvit, byli kabeloví operátoři. Když Karneval v půlce letošního července představoval svůj „ještě rychlejší“ tarif Turbo Pro, zmínil se o tom, že na podzim chystá také „odlehčenou verzi“. Tehdy však o ní ještě neprozradil nic konkrétního. UPC na to zareagovalo podobným příslibem, a dokonce naznačilo, že „light verzi“ ve vybraných lokalitách už začíná testovat. Jednalo se o službu, která měla slovo „light“ přímo ve svém názvu (Chello light) a měla následující parametry:

 • Rychlost 128/64 kbit/s, se kterou je možné přenést až 1GB dat měsíčně.
 • Po překročení limitu 1 GB rychlost klesá (do konce měsíce) na 64/64 kbit/s.
 • Cena je 655 korun bez DPH / 779 korun včetně DPH.

Ovšem první, kdo s odlehčenou verzí skutečně přišel, byl Český Telecom, když počátkem srpna představil svůj nový Internet Expres Start, s následujícími parametry:

 • Rychlost 256/64 kbit/s, se kterou lze přenést 4× 256 MB dat za měsíc.
 • Po překročení týdenního limity 256 MB rychlost klesá (do konce týdne, měřeno od pátku do pátku) na 64/64 kbit/s.
 • Cena je 720 korun bez DPH / 856,80 korun s DPH (nutno ovšem počítat ještě s cenovým programem za telefon).

Paradoxní bylo, že tato „light verze“ ADSL od Českého Telecomu vyšla cenově dražší než „plnější“ verze ADSL od alternativních operátorů. Například Contactel ještě v dubnu 2004 (!) srazil cenu ADSL s rychlostí 512/128 kbit/s a s objemem 3 GB na 650 korun bez DPH. Snad nejníže se dostalo Tiscali s nabídkou 256/64 kbit/s a s objemem 3 GB, za 499 korun měsíčně.

V září pak přišel s odlehčenou verzí Karneval, jako první z kabelových operátorů. Jeho nová služba, s příznačným jménem „Light“, má následující parametry:

 • Rychlost 150/50 kbit/s, se kterou lze přenést až 1GB dat za měsíc.
 • Po překročení limitu 1 GB klesá rychlost (do konce měsíce) na 64/32 kbit/s.
 • Cena je 580 korun bez DPH / 690 korun včetně DPH.

České UPC na tuto „light verzi“ Karnevalu zareagovalo zcela opačným krokem: zvýšením rychlosti u svých dosavadních nabídek se zachováním jejich dosavadní ceny. Takže například verze Chello classic zrychlila z původních 768/128 kbit/s na 1536/128 kbit/s, zatímco Chello plus zrychlilo z původních 1024/256 na 2048/256 kbps. Současně ovšem UPC zavedlo „ostré“ objemové limity: 20 GB u Chello classic a 40 GB u Chello plus. Ihned se ale objevily úvahy o tom, že je to vlastně jen příprava na zavedení skutečné light verze, která má zabránit odlivu stávajících zákazníků do „nižších“ verzí.

Zajímavým signálem bylo i dění na Slovensku, kde tamní UPC light verzi zavedlo již dříve. Jmenuje se „Chello easy“ a má následující parametry:

 • Rychlost 256/64 kbit/s.
 • Cena: 799 slovenských korun včetně DPH (při aktuálním kurzu to je cca 630 korun).

Za povšimnutí jistě stojí skutečnost, že slovenské „Chello easy“ nemá (podle dostupných informací) žádný objemový limit.

České Chello easy

Včera ovšem i české UPC oznámilo, že po testování služby Chello light (128/64, 1 GB) přichází s výrazně jinak dimenzovanou light verzí, již ve formě řádné komerční nabídky. O testovanou verzi „light“ prý nebyl valný zájem, a tak se UPC rozhodlo ji notně vylepšit – přidat na rychlosti (ze 128/64 na 256/64 kbit/s) i objemu (z 1 GB na 5 GB), a ubrat také na ceně. Nová služba se jmenuje stejně jako na Slovensku „Chello easy“ a má následující parametry:

 • Rychlost 256/64 kbit/s, kterou lze přenést až 5 GB dat za měsíc.
 • Po překročení limitu 5 GB rychlost klesá (do konce měsíce) na 64/64 kbit/s.
 • Cena je 466 Kč bez DPH / 555 Kč včetně DPH.

V ceně je dále emailová schránka (a pět aliasů) o celkové kapacitě 10 MB a 5 MB pro webovou stránku. Z dostupných informací však nevyplývá, že by k nové službě existovalo nějaké cenové zvýhodnění, pokud si ji zákazník pořídí spolu s jinými produkty od UPC. Například Karneval takovéto zvýhodnění poskytuje a jeho služba Light je o 100 korun lacinější, pokud si ji zákazník pořídí spolu s televizní nabídkou Komplet.

Tuzemské srovnání

První srovnání, které se nabízí, je srovnání „tuzemské“ s ostatními „light“ verzemi na tuzemském trhu. Zde vychází nové Chello easy jednoznačně nejvýhodnější. Je stejně rychlé jako Internet Expres Start (256/64 kbit/s) a rychlejší než Karneval Light (150/50 kbit/s). Má také zdaleka největší objemový limit: 5 GB za měsíc, oproti 1 GB u obou ostatních nabídek. S cenou 466/555 korun pak je také nejlevnější (u Internet Expres Start je nutné ještě počítat s náklady na pevnou telefonní linku, což u kabelových přípojek odpadá). Příslovečný háček je ovšem v tom, že UPC má rozvody jen někde…

Bude jistě zajímavé sledovat, jak na Chello easy zareagují ostatní tuzemští poskytovatelé se svými nabídkami. Roztočí se cenová válka? Snad ano. Zde je ale třeba vzít do úvahy, že zatímco Karneval je „svým pánem“ a může si své ceny určovat podle vlastního uvážení, Český Telecom přeci jen musí dávat pozor na to, aby se nedostal se svými koncovými cenami pod úroveň svých velkoobchodních cen. To už by mu (podle mého názoru) nemohlo projít. Dnes například nabízí na velkoobchodní bázi samotnou ADSL přípojku s rychlostí 256/64 kbit/s a s právem přenést 2 GB dat za 507 korun bez DPH, pro potřeby „přeprodávaného“ ADSL. Kdopak by k tomu asi dokázal přidat ještě veškerou internetovou konektivitu a další služby (mailboxy, podporu zákazníků atd.), přikoupit právo přenést další 3 GB, a prodávat to nejvýše za 466 korun bez DPH, aby se dostal na úroveň služby Chello easy?

Řešením by bylo pouze snížení velkoobchodních cen „přeprodávaného“ ADSL, nebo (konečně už!) praktické naplnění rozhodnutí regulátora o ADSL propojení. Připomeňme si, že regulátor rozhodl 1. dubna 2004 v cenovém rozhodnutí č. 03/PROP/2004, že cena za ADSL přípojku 512/1289 kbit/s s objemem 3 GB má být 396 korun. Pak by se i dalo konkurovat cenové hladině kolem 500 korun, což ostatně dokazují nejnižší ceny alternativních operátorů u „neodlehčených“ verzí, které již s cenami za propojení nutně kalkulují. Pro srovnání: v rámci velkoobchodní nabídky Českého Telecomu přijde ADSL přípojka pro „přeprodávané ADSL“ s rychlostí 512/128 kbit/s a 3 GB na 707 korun (oproti regulátorem stanovených 396 Kč v režimu propojení, vše bez DPH). Dalším možným řešením pochopitelně je využít „unbundlované“ velkoobchodní ADSL od Telenor Networks.

Srovnání se zahraničím

Zatímco tuzemské srovnání vychází jednoznačně ve prospěch nového Chello easy, srovnání se zahraničím už tak jednoznačné není. Srovnáme-li například české a slovenské Chello easy, pak si nelze nepovšimnout skutečnosti, že „naše“ má objemový limit (byť pro light verzi poměrně štědrý), zatímco slovenská verze podle dostupných informací objemový limit nemá. Na druhou stranu je slovenská verze, po přepočtu cen aktuálním kurzem, o něco dražší (630 vs. 555 korun).

MM socky3

Zajímavé je také srovnání s „mateřskými“ verzemi služby Chello v Nizozemí. Zde se totiž nabízí hned tři odhlečené verze

 • Chello starter s rychlostí 128/64 kbit/s, 250 MB za měsíc, 14,95 eur měsíčně (cca 473 korun).
 • Chello easy s rychlostí 400/128 kbit/s, 500 MB za měsíc, 22,95 eur měsíčně (cca 725 korun).
 • Chello light s rychlostí 1024/256 kbit/s, bez objemového limitu, za 32,95 eur měsíčně (cca 1040 korun).

Z tohoto pohledu mi vychází naše nové Chello easy, především svým vysokým objemovým limitem a cenou, lepší než nizozemská odlehčená verze. Horší je ale v rychlosti. Zajímavé je ovšem i srovnání nizozemské verze „light“ s našimi službami, protože zde by srovnatelnou alternativou měla být naše nejnižší „full“ verze (Chello plus, 1536/128 kbps, 20 GB za 1224 korun včetně DPH).

Vyvolá nová nabídka Chello easy pokles cen ostatních light verzí?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.